Matematik för lärare, åk 1-6, I

Malmö universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2025 - Distans
Sista ansökan: 2024-10-15

Matematik för lärare, åk 1-6, I

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin förmåga att beskriva och reflektera över matematikdidaktiska frågor. Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla och fördjupa kunskaper i och om taluppfattning, aritmetik och algebra. Studenterna ska också erövra kunskap om alla elevers utvecklingspotential.

Antal Campusdagar är 6.**Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation läs här:**Kursen vänder sig till lärare i en eller flera av årskurserna 1-6. Observera att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser **en lärares examen är avsedd för**. Läs mer nedan under respektive rubrik där det också hänvisas till information om bestämmelser för lärarlegitimation för respektive årskurser i grundskolan.**Lärare i årskurs 1-3**För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 3§) **är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 1-3** och har genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om **utökad ämnesbehörighet i åk 1-3**.**Observera** att kursen inte ingår i en examen avsedd för grundskolans årskurser 1-3 och att en sådan examen som anges i 2 kap. 3 § i behörighetsförordningen därför är en förutsättning för att kursen ska kunna ingå i beslut om **utökad** ämnesbehörighet för undervisning i dessa årskurser!**Lärare i årskurs 4-6**För den lärare som i enlighet med SFS 2011:326 (2 kap. 6§) **är behörig att undervisa i grundskolans årskurser 4-6** och genomfört kursen med godkänt resultat kan kursen ingå i en ansökan till Skolverket om **utökad ämnesbehörighet i åk 4-6**. Observera dock att utökad ämnesbehörighet för åk 4-6 är starkt reglerat i behörighetsförordningen (2 kap. §§ 7, 7a och 7b) varför det kan behövas kompletterande utbildning i ytterligare ämnen.Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna mer om poängomfattning för utökad behörighet på **[www.skolverket.se]()**

Förkunskaper

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...


Läs mer om Malmö universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Malmö universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Matematik för lärare, åk 1-6, I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön