Visa allastudier.se som: Mobil

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Visa alla utbildningar med Malmö universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Akademisk text - RASK Malmö
Arbetsinriktad rehabilitering Distans
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling Malmö
Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet Malmö
Caucasus Studies I Distans
Caucasus Studies II Distans
Children's Literature in a Global Perspective Malmö
Children's Rights Malmö
Communication for Development: Produktionsprojekt Distans
Criminality and Ill-health Malmö
Criminological Theory Malmö
Criminology: Degree Project Malmö
Criminology: Degree Project Malmö
Degree Project in Criminology Malmö
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans
Europastudier: EU som global aktör Malmö
Europastudier: EU-rätt Malmö
Europastudier: Historiska och institutionella perspektiv på EU Malmö
Freds- och konfliktstudier I Malmö
Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings Malmö
Genusvetenskap I Malmö
Grundläggande statistik och försöksplanering Malmö
Handikapprätt Distans
Human Rights II Malmö
Human Rights III Malmö
IMER forskningsområden Malmö
IMER III: Research Methodology Malmö
Interkulturell kommunikation Malmö
International Relations I Malmö
International Relations III Malmö
Internationell Migration och Etniska Relationer: Examensarbete för kandidatexamen Malmö
Kaukasusområdet - fält- och fallstudier Distans
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö
Kriminologi: Kandidatkurs Malmö
Peace and Conflict Studies II Malmö
Peace and Conflict Studies III Malmö
Project Management: Plan, Execute and Evaluate Malmö
Refugees and Asylum Law Malmö
Samhällsekonomi Malmö
Sexologi Malmö
SO för lärare, åk 1-6, II Malmö
Socialt arbete Distans
Socialt arbete och funktionshinder Malmö
Socialt arbete och funktionshinder Distans
Socialt arbete, masterprogram Malmö
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Malmö
Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv Malmö
Socialt arbete: Socialpolitik och välfärdsstudier Distans
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Malmö
Socionomprogrammet Malmö
Speech and Presentation Technique through Drama - RASK Malmö
Statistical Analysis: To Apply, Interpret and Understand Malmö
Statsvetenskap I Malmö
Studieteknik - RASK Malmö
The Law and Practice of the United Nations - Model United Nations Malmö
VIP: Forskningsanknutet utvecklingsprojekt. grundkurs Malmö
VIP: Forskningsintegrerat utvecklingsprojekt, fortsättningskurs Malmö
Genusvetenskap
Sexologi Malmö
Psykologi
Tillämpad fenomenologi Malmö
Samhällsvetenskap
Akademisk introduktionstermin Malmö
Akademiskt lärarskap Malmö
Criminology, Master's Programme (Two-Year) Malmö
IMER II: Europe and International Migration Malmö
IMER II: The Challenges of Ethnic Diversity Malmö
Interkulturell kommunikation Malmö
International Migration and Ethnic Relations Malmö
Karriärövergångar ur ett samhälls- och organisationsperspektiv Malmö
Kriminologi: Avancerad forskningsmetodik Malmö
Kriminologi: fortsättningskurs Malmö
Kriminologi: Grundkurs Malmö
Kriminologi: Individuella karakteristika, social miljö och brott Malmö
Kriminologi: Kriminella karriärer och livsförloppsperspektiv Malmö
Kriminologi: Riskbedömning för våld Malmö
Kriminologi: Riskbedömning för våld Malmö
Kriminologi: Utvärderingsmetodik och brottsprevention Malmö
Kriminologi: Viktimologi Malmö
Kriminologiprogrammet Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö
Lokal områdesutveckling i urbana förändringsprocesser Malmö
Mångfaldsstudier Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Socialt inriktade utbildningar
Socialt arbete och funktionshinder Distans
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Malmö
Sociologi
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Malmö
Socialrätt Distans
Socialt arbete Distans
Socialt arbete i lokal och global miljö - fortsättningskurs Malmö
Socialt arbete: Alkohol- och narkotikaproblem - att förstå och arbeta med missbruk och beroende Distans
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Malmö
Socionomprogrammet Malmö
Statsvetenskap
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I Malmö
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II Malmö
Caucasus Studies I Distans
Caucasus Studies II Distans
Communication for Development: Advancement, Specialization and Master's (Two year) Degree Project Distans
Communication for Development: Specialization Distans
Europastudier: Det europeiska rummets organisation - Från det tidigmoderna Europa till EU Malmö
Europastudier: Europa som kunskapsfält och Europa som idé Malmö
Europastudier: Europeiska politiska kulturer Malmö
Europastudier: Forskningsmetoder och uppsatsskrivande Malmö
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Malmö
Freds- och konfliktstudier I Malmö
Hållbar stadsutveckling i teori och praktik Malmö
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Malmö
International Migration and Ethnic Relations I Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Distans
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year) Malmö
International Relations Malmö
International Relations I Malmö
International Relations II Malmö
Learning and Teaching in Multicultural Schools Malmö
Montessoripedagogik I + II Distans
Montessoripedagogik III Distans
Peace and Conflict Studies Malmö
Political Science: Global Politics and Societal Change, Master’s Programme (One-Year) Malmö
Political Science: Global Politics, Master’s Programme (Two-year) Malmö
Politisk representation Malmö
Postkolonialitet och intersektionalitet Malmö
Problem och frågeställningar inom aktuell IMER-forskning Malmö
Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer Malmö
Statsvetenskap I Malmö
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Malmö
Teoretiska begrepp och konkret forskning Distans
Tillämpad analys: regionalisering och urbanisering, Malmö
Urbanitet, urbanisering, och globalisering – kulturella och sociala perspektiv Malmö
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö
Arkitekturhistoria och stadsutveckling Malmö
Arkitekturhistoria och stadsutveckling Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö
Data / IT
Application Development for Android Malmö
Avancerad programmering i C++ Malmö
Computational Materials Science, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Malmö
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Malmö
Data- och informationsvetenskap: Examensarbete Malmö
Framväxande digitala teknologier Malmö
Icke-relationella databaser Malmö
Inledande webbprogrammering med JavaScript Malmö
Interaction Technology Malmö
Programmering med C# Distans
Programmering med C#, II Distans
Programmering med C#, IV Distans
Programming in C# Distans
Programming in C#, II Distans
Projektledning, tillämpad IT Malmö
Samhällsaspekter av databehandling Malmö
Webbutveckling I Distans
Programmering
Advanced Programming Malmö
Programmering i C# och .NET för icke-nybörjare Malmö
Programmering med C# Distans
Programmering med C#, III Distans
Programming in C# Distans
Teknisk programmering Malmö
Spelutveckling
Procedurell generering av spelinnehåll Malmö
Spelutveckling Malmö
Systemvetenskap
Artificiell intelligens för data science Malmö
Systemutvecklare Malmö
Ekonomi / Försäljning
Ekonomi
Fastighetsföretagande Malmö
Fastighetsförmedling Malmö
IT och ekonomi, kandidatprogram Malmö
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Malmö
Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv Malmö
Transport Management Malmö
Estetiska inriktningar
Bild för lärare, åk 1-9, I+II Malmö
Bild för lärare, åk 1-9, III Malmö
Illustrera med ljud Malmö
Journalistiska och dokumentära serier Malmö
Pedagogiskt drama IV, Ledarskap och gestaltning Malmö
Utställningsdesign Malmö
Bild / Form / Konst
Bild för lärare, åk 1-9, II Malmö
CoDesign – Design, deltagande och demokrati Malmö
Designstudier – historia, teori, kritik Malmö
Serieteckning och visuellt berättande Malmö
Utställningsdesign Malmö
Dans
Kulturproduktion, en kontextualisering i praktik och teori Malmö
Design
Design för hållbar utveckling Malmö
Grafisk design Malmö
Grafisk design och medier Malmö
Interaktionsdesign Malmö
Musik
Musik för lärare, åk 1-6, I+II Malmö
Teater / Artist
Performance – Theory and Practice Malmö
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Malmö
Juridik
Children's Rights Malmö
Corporate Social Responsibility and Human Rights Malmö
Förvaltningsrätt Malmö
Förvaltningsrätt Malmö
Global Justice Malmö
Human Rights Malmö
Kriminologi: Grundkurs Malmö
Mänskliga rättigheter I Malmö
The Right to Life and Modern Conceptions of Life Malmö
Kommunikation / Media
Communication for Development Distans
Communication for Development: Advances in Social Action, Planning and Evaluation Distans
Innovation & entreprenörskap i ett digitalt samhälle Malmö
Interaktionsdesign och medier Malmö
Interaktionsdesign och medier Malmö
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (One-Year) Distans
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (Two-Year) Distans
Media and Communication Studies: Network Society Studies Distans
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Malmö
Medieproduktion - Rörlig bild Malmö
Teoretisera medieteknik Malmö
Visual Communication in Contemporary Media Malmö
Copywriting och skrivande
Akademisk text - RASK Malmö
Creative Writing I Distans
Creative Writing II Distans
Foto
Den fotografiska bilden Malmö
Grafisk design
Character Design Malmö
Digital Comics Distans
Grafisk design Malmö
Grafisk design och medier Malmö
Interaction Design Malmö
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Malmö
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Informationsvetenskap
Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning Malmö
Journalistik
Att skriva och publicera i digitala medier Malmö
Kulturjournalistik Distans
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Malmö
Visuell kommunikation Malmö
Medieproduktion
Experimentell medieproduktion Malmö
Medieproduktion och processdesign Malmö
Produktionsledare: Media Malmö
Radioproduktion Malmö
Storytelling - Narration Across Media Malmö
Multimedia
Databasbaserad publicering Malmö
Rörlig bild och webcasting Malmö
Presentationsteknik och retorik
Retorik I Malmö
Kultur / Humanistiska inriktningar
Föreställningar om katastrofer Malmö
Kulturarv och kulturarvspedagogik Distans
Retorik I Malmö
Retorik II Malmö
Historia
Historia I Malmö
Historia II Malmö
Historia III Malmö
Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier Malmö
Historiska studier - magister-/masterprogram Malmö
Idéer, religion, historia: Antiken och medeltiden Distans
Idéer, religion, historia: Från tidigmodernt till modernt Distans
Malmös historia 1850-2000 Malmö
Rockmusik, ungdom och samhälle Malmö
Kulturvetenskap
Culture and Change - Critical Studies in the Humanities, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Litteraturvetenskap
Arbetarlitteratur – historiska och internationella perspektiv Distans
Ledarskap / Organisation
Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy Malmö
Business Administration: Leadership and Organisation from a Global Perspective Malmö
Leadership and organisation: Societal challenges and organisational changes, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Ledarskap och organisation III Malmö
Ledarskap och organisation: Grundkurs Malmö
Ledarskap och organisation: Grundkurs Malmö
Projektledning I Malmö
Ledarskap
Ledarskap och organisation II Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling Malmö
Projektledning
Projektutveckling och projektledning Malmö
VIP: Forskningsanknutet utvecklingsprojekt. grundkurs Malmö
VIP: Forskningsintegrerat utvecklingsprojekt, fortsättningskurs Malmö
Naturvetenskap
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I Malmö
Outdoor Pedagogy Malmö
Fysik
Astronomi, introduktionskurs Malmö
Beräkningsbaserad fysik: Introduktionskurs Distans
Miljö- och energifysik Malmö
Matematik
Analys A och linjär algebra Malmö
Analys B Malmö
Differentialkalkyl i flera dimensioner Malmö
Flerdimensionell analys med tillämpningar Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I Distans
Matematisk statistik Malmö
Modellering och simulering i Matlab/GNU Octave Malmö
Numeriska metoder Malmö
Miljö
Environmental Economics and Ecological Economics Malmö
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Malmö
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt
Arbetsrätt Distans
Stresshantering
Studieteknik - RASK Malmö
Sport / Fritid
Barn
Children's Best Interests in Theory and Practice Malmö
Children's Literature in a Global Perspective Malmö
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans
Idrott och sport
Fotboll, kultur och samhälle Distans
Fotbollens historia Distans
Idrott för grundlärare I Malmö
Idrott för ämneslärare I Malmö
Idrott och hållbar utveckling Distans
Idrottens etik och filosofi Distans
Idrottspsykologi I Distans
Idrottspsykologi I Distans
Idrottspsykologi II Distans
Idrottstränare I Distans
Idrottstränare II Distans
Idrottsvetenskapligt program - Fysisk aktivitet och hälsa Malmö
Idrottsvetenskapligt program - Sport Management Malmö
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Malmö
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Malmö
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (One-Year) Malmö
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Sport, konsumtion och kultur Distans
Sport, marknadsföring och varumärken Distans
Sports Psychology Malmö
Sports Psychology Malmö
Språk
Georgian I Distans
Georgian I Distans
Georgian II Distans
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska Malmö
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Malmö
Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv Distans
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV Malmö
Arabiska
Arabiska med didaktisk inriktning I Distans
Arabiska med didaktisk inriktning II Distans
Arabiska med didaktisk inriktning III Distans
Engelska
Creative Writing I Distans
English for Professional Purposes Malmö
English for Professional Purposes Malmö
English I Malmö
English II Malmö
English III, Linguistics option Malmö
English III, Literary option Malmö
English Studies Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, grammatik Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, grammatik Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, läsning och ordkunskap Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, läsning och ordkunskap Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, skrivande och muntlig presentation Malmö
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Tvåspråkighet och identitet Distans
Ryska
Ryska I Distans
Ryska I Distans
Ryska II Distans
Svenska
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Malmö
Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv III Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, II Malmö
Svenska som andraspråk för lärare I Malmö
Svenska som andraspråk för lärare III Malmö
Teknik
Crossmedia: Flerkanalspublicering Malmö
Etik och IT Malmö
Fasomvandlingar Malmö
Forska inom medieteknik Malmö
Framsteg inom programvaruutveckling Malmö
Prototyputveckling inom medieteknik Malmö
Teknik för lärare, åk 1-6, I Distans
Webbutveckling II - Klient Distans
Byggnadsteknik
Byggingenjör - Byggteknik Malmö
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Malmö
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Malmö
Byggteknikhistoria som ingenjörskonst Malmö
Datateknik
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Malmö
Design och produktutveckling
Global produktutveckling I Malmö
Global produktutveckling II Malmö
Produktdesign Malmö
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Malmö
Industri och produktion
Kontinuummekanik Malmö
Materialteknik Malmö
Synkrotronljus- och neutronspridningsbaserade mätmetoder och tillämpningar Malmö
Information- och kommunikationsteknik
Informationsarkitekt Malmö
Maskinteknik
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Malmö
Miljö och energiteknik
Miljö- och energifysik Malmö
Utbildning / Pedagogik
Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling Malmö
Education: Educational Theory, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Förskollärarutbildning - Flexibel variant Malmö
Handledarutbildning Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Helsingborg
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Lund
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Trelleborg
Utepedagogik för förskolan och de tidiga skolåren Malmö
Dramapedagog
Pedagogiskt drama IV, Ledarskap och gestaltning Malmö
Pedagogiskt drama VI, Forskningsmetodik och utvecklingsarbete Malmö
Lärare
Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre Malmö
Bilder av medeltiden Malmö
Förändringsledarskap i skolan Malmö
Grundlärarutbildning Trelleborg
Grundlärarutbildning - Fritidshem Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Trelleborg
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Vellinge
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Helsingborg
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Svedala
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Staffanstorp
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Svedala
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Staffanstorp
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Vellinge
Karriärlärande i utbildning och arbetsliv Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Malmö
Lärarrollens komplexitet Malmö
Matematik för lärare, gymnasieskolan, IV Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, II Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, I Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, II Distans
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II Malmö
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Malmö
Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation Malmö
Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället Malmö
Pedagogiskt drama VI, Forskningsmetodik och utvecklingsarbete Malmö
SO för lärare, åk 1-6, I Malmö
Speciallärarprogrammet - Grav språkstörning Malmö
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Malmö
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Malmö
Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning Malmö
Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Malmö
Pedagogik
Att handleda uppsatser och självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå Malmö
Att möta barn och elever i behov av särskilt stöd Malmö
Att vara lärare i högre utbildning Malmö
Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Malmö
Förskollärarutbildning - Musikprofil Malmö
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Distans
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Helsingborg
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Lund
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Eslöv
Idrott för lärare, åk 1-9, II Malmö
Montessoripedagogik I + II Distans
Pedagogik: Kunskapsområde och forskning Malmö
Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap Malmö
Pedagogik: Perspektiv på forskning Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Malmö
Perspektiv på och metoder för utmaningsbaserat lärande Malmö
Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning Malmö
Specialpedagogik: Perspektiv på forskning Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Malmö
Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Malmö
Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning - språkutveckling Malmö
Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning Distans
Specialpedagogprogrammet Malmö
Specialpedagogprogrammet Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, I Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, II Malmö
Svenska som andraspråk för lärare II Malmö
Teaching for Sustainability Malmö
Yrkeslärarutbildning Distans
Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning Malmö
Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Malmö
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Malmö
Specialpedagog
Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning Malmö
Special needs education, introductory course Malmö
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Malmö
Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Malmö
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Varberg
Vård / Medicin
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Malmö
Hälso- och sjukvårdsrätt Distans
Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling Malmö
Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik I Malmö
Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård Malmö
Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession Malmö
Sexologi, masterprogram Malmö
Sexologi: Sexualitet och funktionshinder Malmö
Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Malmö
Biomedicin
Biomedical Surface Science, Master's Programme (Two-Year) Malmö
Biomedicinska analytikerprogrammet Malmö
Hälsa och samhälle
Health and Health Related Aspects in a Life Course Perspective Malmö
Omvårdnad / Omsorg
Handledarutbildning Malmö
Omvårdnad vid diabetes A Malmö
Omvårdnad, masterprogram Malmö
Sjuksköterskeprogrammet Trelleborg
Sjuksköterskeprogrammet Ystad
Sjuksköterskeprogrammet Malmö
Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad Malmö
Sjukgymnastik och rehabilitering
Arbetsinriktad rehabilitering Distans
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Distans
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Distans
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Handikapprätt II Distans
Handikapprätt Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Ystad
Sjuksköterskeprogrammet Trelleborg
Sjuksköterskeprogrammet Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Malmö
Tandvård
Tandläkarutbildning Malmö
Tandteknikerutbildning Malmö

Visa alla

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Matrosgatan 1
205 06 Malmö


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön