Visa allastudier.se som: Mobil

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Visa alla utbildningar med Malmö universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Socialt arbete Distans Distans
Socialt arbete och funktionshinder Distans Distans
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering Klassrum Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Klassrum Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Klassrum Malmö
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Klassrum Malmö
Socionomprogrammet Klassrum Malmö
Genusvetenskap
Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings Klassrum Malmö
Genus och historieundervisning Klassrum Malmö
Genusvetenskap I Klassrum Malmö
Sexologi Klassrum Malmö
Kriminologi
Kriminalitet och ohälsa Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Malmö
Kriminologi: Kandidatkurs Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminologisk teori Klassrum Malmö
Psykologi
Tillämpad fenomenologi Distans Distans
Samhällsvetenskap
Akademisk introduktionstermin Klassrum Malmö
Akademisk introduktionstermin Klassrum Malmö
Akademisk introduktionstermin Klassrum Malmö
Akademiskt lärarskap Klassrum Malmö
Criminology, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
English III, Linguistics Option Klassrum Malmö
IMER II: Europe and International Migration Klassrum Malmö
IMER II: The Challenges of Ethnic Diversity Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations Klassrum Malmö
Karriär och arbete Klassrum Malmö
Karriärövergångar ur ett samhälls- och organisationsperspektiv Klassrum Malmö
Kriminologi: Avancerad forskningsmetodik Klassrum Malmö
Kriminologi: fortsättningskurs Klassrum Malmö
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Malmö
Kriminologi: Individuella karakteristika, social miljö och brott Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminella karriärer och livsförloppsperspektiv Klassrum Malmö
Kriminologi: Riskbedömning för våld Klassrum Malmö
Kriminologi: Riskbedömning för våld Klassrum Malmö
Kriminologi: Utvärderingsmetodik och brottsprevention Klassrum Malmö
Kriminologi: Viktimologi Klassrum Malmö
Kriminologiprogrammet Klassrum Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Klassrum Malmö
Lokal områdesutveckling i urbana förändringsprocesser Klassrum Malmö
Mångfaldsstudier Klassrum Malmö
Samhällsorienterande ämnen för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Samhällsorienterande ämnen för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
SO för lärare, åk 1-6, II Klassrum Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Sociologi
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Malmö
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Malmö
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Klassrum Malmö
Socialrätt Distans Distans
Socialt arbete Distans Distans
Socialt arbete i lokal och global miljö - fortsättningskurs Klassrum Malmö
Socialt arbete, masterprogram Klassrum Malmö
Socialt arbete: Alkohol- och narkotikaproblem - att förstå och arbeta med missbruk och beroende Distans Distans
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende Distans Distans
Socialt arbete: Migration och socialt arbete Klassrum Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Klassrum Malmö
Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv Klassrum Malmö
Sociologi för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Socionomprogrammet Klassrum Malmö
Socionom
Socialt arbete och funktionshinder Distans Distans
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Klassrum Malmö
Statistik
Grundläggande statistik och försöksplanering Klassrum Malmö
Statsvetenskap
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I Klassrum Malmö
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II Klassrum Malmö
Caucasus Studies I Distans Distans
Caucasus Studies II Distans Distans
Communication for Development: Advancement, Specialization and Master's (Two year) Degree Project Distans Distans
Communication for Development: Specialization Distans Distans
Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III Distans Distans
Europastudier: Det europeiska rummets organisation - Från det tidigmoderna Europa till EU Klassrum Malmö
Europastudier: Epistemologiska perspektiv och forskningsmetodik Klassrum Malmö
Europastudier: EU som global aktör Klassrum Malmö
Europastudier: Europa som kunskapsfält och Europa som idé Klassrum Malmö
Europastudier: Europeiska politiska kulturer Klassrum Malmö
Europastudier: Forskningsmetoder och uppsatsskrivande Klassrum Malmö
Europastudier: Historiska och institutionella perspektiv på EU Klassrum Malmö
Europastudier: Kandidatuppsats Klassrum Malmö
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Klassrum Malmö
Freds- och konfliktstudier I Klassrum Malmö
Freds- och konfliktstudier I Klassrum Malmö
Förskollärarutbildning - Flexibel variant Klassrum Malmö
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Distans Distans
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Lund
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Helsingborg
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Malmö
Hållbar stadsutveckling i teori och praktik Klassrum Malmö
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Klassrum Malmö
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations I Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
International Relations Klassrum Malmö
International Relations I Klassrum Malmö
International Relations I Klassrum Malmö
International Relations II Klassrum Malmö
International Relations III Klassrum Malmö
Learning and Teaching in Multicultural Schools Klassrum Malmö
Montessoripedagogik I + II Distans Distans
Montessoripedagogik I + II Distans Distans
Montessoripedagogik III Distans Distans
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I Klassrum Malmö
Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen Distans Distans
Outdoor Pedagogy Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies II Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies III Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Political Science: Global Politics and Societal Change, Masters Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Political Science: Global Politics, Masters Programme (Two-year) Klassrum Malmö
Politisk representation Klassrum Malmö
Postkolonialitet och intersektionalitet Klassrum Malmö
Problem och frågeställningar inom aktuell IMER-forskning Klassrum Malmö
Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer Klassrum Malmö
Statsvetenskap I Klassrum Malmö
Statsvetenskap I Klassrum Malmö
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Klassrum Malmö
Svenska som andraspråk för lärare II Klassrum Malmö
Teknik för ämneslärare: Grundkurs Klassrum Malmö
Teoretiska begrepp och konkret forskning Distans Distans
The Law and Practice of the United Nations - Model United Nations Klassrum Malmö
Tillämpad analys: regionalisering och urbanisering, Klassrum Malmö
Urbanitet, urbanisering, och globalisering kulturella och sociala perspektiv Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektur, visualisering och kommunikation Klassrum Malmö
Arkitekturhistoria och stadsutveckling Klassrum Malmö
Arkitekturhistoria och stadsutveckling Klassrum Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Klassrum Malmö
Data / IT
Application Development for Android Klassrum Malmö
Avancerad maskininlärning Klassrum Malmö
Avancerad programmering i C++ Klassrum Malmö
Computational Materials Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Data- och informationsvetenskap: Examensarbete Klassrum Malmö
Framväxande digitala teknologier Klassrum Malmö
Icke-relationella databaser Klassrum Malmö
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Programming in C#, II Distans Distans
Projektledning, tillämpad IT Klassrum Malmö
Samhällsaspekter av databehandling Klassrum Malmö
Programmering
Advanced Programming Klassrum Malmö
Programmering i C# och .NET för icke-nybörjare Klassrum Malmö
Programmering med C# Distans Distans
Programmering med C#, III Distans Distans
Programming in C# Distans Distans
Programming in C# Distans Distans
Teknisk programmering Klassrum Malmö
Webbutveckling I Distans Distans
Spelutveckling
Procedurell generering av spelinnehåll Klassrum Malmö
Spelutveckling Klassrum Malmö
Systemvetenskap
Artificiell intelligens för data science Klassrum Malmö
Sonderande dataanalys, visualisering och berättande Klassrum Malmö
Systemutvecklare Klassrum Malmö
Ekonomi / Försäljning
Ekonomi
Fastighetsföretagande Klassrum Malmö
Fastighetsförmedling Klassrum Malmö
IT och ekonomi, kandidatprogram Klassrum Malmö
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv Klassrum Malmö
Samhällsekonomi Klassrum Malmö
Transport Management Klassrum Malmö
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Bild för lärare, åk 1-9, I+II Klassrum Malmö
Bild för lärare, åk 1-9, II Klassrum Malmö
Bild för lärare, åk 1-9, III Klassrum Malmö
CoDesign Design, deltagande och demokrati Klassrum Malmö
Creative Writing I Distans Distans
Designstudier historia, teori, kritik Klassrum Malmö
Interaktionsdesign Klassrum Malmö
Serieteckning och visuellt berättande Klassrum Malmö
Utställningsdesign Klassrum Malmö
Musik
Musik för lärare, åk 1-6, I+II Klassrum Malmö
Teater / Artist
Performance Theory and Practice Klassrum Malmö
Utställningsdesign Klassrum Malmö
Förberedande utbildningar
Basår/bastermin
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Klassrum Malmö
Juridik
Children's Rights Klassrum Malmö
Children's Rights Klassrum Malmö
Corporate Social Responsibility and Human Rights Klassrum Malmö
Förvaltningsrätt Klassrum Malmö
Förvaltningsrätt Klassrum Malmö
Global Justice Klassrum Malmö
Human Rights Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter I Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter II Klassrum Malmö
The Right to Life and Modern Conceptions of Life Klassrum Malmö
Kommunikation / Media
Communication for Development Distans Distans
Communication for Development: Advances in Social Action, Planning and Evaluation Distans Distans
Design och utvärdering av innovation Klassrum Malmö
Innovation & entreprenörskap i ett digitalt samhälle Klassrum Malmö
Interaktionsdesign och medier Klassrum Malmö
Interaktionsdesign och medier Klassrum Malmö
Interkulturell kommunikation Klassrum Malmö
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (One-Year) Distans Distans
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (Two-Year) Distans Distans
Media and Communication Studies: Network Society Studies Distans Distans
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Klassrum Malmö
Teoretisera medieteknik Klassrum Malmö
Visual Communication in Contemporary Media Klassrum Malmö
Copywriting och skrivande
Akademisk text - RASK Klassrum Malmö
Creative Writing I Distans Distans
Creative Writing II Distans Distans
Foto
Den fotografiska bilden Klassrum Malmö
Grafisk design
Character Design Klassrum Malmö
Design för hållbar utveckling Klassrum Malmö
Digital Comics Distans Distans
Grafisk design Klassrum Malmö
Grafisk design och medier Klassrum Malmö
Grafisk design och medier Klassrum Malmö
Interaction Design Klassrum Malmö
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Värderingar i design Distans Distans
Informationsvetenskap
Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning Klassrum Malmö
Journalistik
Att skriva och publicera i digitala medier Klassrum Malmö
Journalistiska och dokumentära serier Distans Distans
Kulturjournalistik Distans Distans
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Klassrum Malmö
Visuell kommunikation Klassrum Malmö
Medieproduktion
Experimentell medieproduktion Klassrum Malmö
Innovation och strategiskt tänkande Klassrum Malmö
Leda osäkerhet Klassrum Malmö
Medieproduktion och processdesign Klassrum Malmö
Produktionsledare: Media Klassrum Malmö
Radioproduktion Klassrum Malmö
Storytelling - Narration Across Media Klassrum Malmö
Multimedia
Databasbaserad publicering Klassrum Malmö
Grafisk design Klassrum Malmö
Rörlig bild och webcasting Klassrum Malmö
Presentationsteknik och retorik
Retorik I Klassrum Malmö
Kultur / Humanistiska inriktningar
Kulturarv och kulturarvspedagogik Distans Distans
Kulturproduktion, en kontextualisering i praktik och teori Klassrum Malmö
Historia
Bilder av medeltiden Klassrum Malmö
Hatets tidevarv - afrofobi, antisemitism, antiziganism och islamofobi i Sverige Klassrum Malmö
Historia I Klassrum Malmö
Historia II Klassrum Malmö
Historia III Klassrum Malmö
Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier Klassrum Malmö
Historiska studier - magister-/masterprogram Klassrum Malmö
Idéer, religion, historia: Antiken och medeltiden Distans Distans
Idéer, religion, historia: Från tidigmodernt till modernt Distans Distans
Internationell Migration och Etniska Relationer: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Malmö
Malmös historia 1850-2000 Klassrum Malmö
Populism, nationalism och historia Distans Distans
Kulturvetenskap
Culture and Change - Critical Studies in the Humanities, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Föreställningar om katastrofer Klassrum Malmö
Litteraturvetenskap
Arbetarlitteratur - historiska och internationella perspektiv Distans Distans
English II Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy Klassrum Malmö
Business Administration: Leadership and Organisation from a Global Perspective Klassrum Malmö
Leadership and organisation: Societal challenges and organisational changes, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation III Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Fortsättningskurs Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Grundkurs Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Grundkurs Klassrum Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Projektledning I Klassrum Malmö
Ledarskap
Förändringsledarskap i skolan Klassrum Malmö
Projektledning
Projektutveckling och projektledning Klassrum Malmö
VIP: Forskningsanknutet utvecklingsprojekt. grundkurs Klassrum Malmö
VIP: Forskningsanknutet utvecklingsprojekt. grundkurs Klassrum Malmö
VIP: Forskningsintegrerat utvecklingsprojekt, fortsättningskurs Klassrum Malmö
VIP: Forskningsintegrerat utvecklingsprojekt, fortsättningskurs Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Astronomi, introduktionskurs Klassrum Malmö
Biomedicin
Biomedical Surface Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Malmö
Fysik
Beräkningsbaserad fysik: Introduktionskurs Distans Distans
Miljö- och energifysik Klassrum Malmö
Matematik
Analys A och linjär algebra Klassrum Malmö
Differentialkalkyl i flera dimensioner Klassrum Malmö
Flerdimensionell analys med tillämpningar Klassrum Malmö
Matematik för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematik för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematik för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematik för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematik för lärare, åk 1-6, I Distans Distans
Matematisk statistik Klassrum Malmö
Modellering och simulering i Matlab/GNU Octave Klassrum Malmö
Numeriska metoder Klassrum Malmö
Miljö
Environmental Economics and Ecological Economics Klassrum Malmö
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Klassrum Malmö
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt
Arbetsrätt Distans Distans
Stresshantering
Studieteknik - RASK Klassrum Malmö
Sport / Fritid
Barn
Children's Best Interests in Theory and Practice Klassrum Malmö
Children's Literature in a Global Perspective Klassrum Malmö
Children's Literature in a Global Perspective Klassrum Malmö
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans Distans
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans Distans
Idrott och sport
Fotboll, kultur och samhälle Distans Distans
Fotbollens historia Distans Distans
Idrott för grundlärare I Klassrum Malmö
Idrott för ämneslärare I Klassrum Malmö
Idrott och hållbar utveckling Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Idrottens etik och filosofi Distans Distans
Idrottspsykologi I Distans Distans
Idrottspsykologi I Distans Distans
Idrottspsykologi II Distans Distans
Idrottstränare I Distans Distans
Idrottstränare II Distans Distans
Idrottsvetenskapligt program - Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Malmö
Idrottsvetenskapligt program - Sport Management Klassrum Malmö
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Klassrum Malmö
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Klassrum Malmö
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Sport, konsumtion och kultur Distans Distans
Sport, marknadsföring och varumärken Distans Distans
Sports Psychology Klassrum Malmö
Sports Psychology Klassrum Malmö
Språk
Akademisk text - RASK Klassrum Malmö
English for Professional Purposes Klassrum Malmö
English III, Literary Option Klassrum Malmö
Georgian I Distans Distans
Georgian I Distans Distans
Georgian II Distans Distans
Grundläggande engelska för universitetsstudier, grammatik Klassrum Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, läsning och ordkunskap Klassrum Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, skrivande och muntlig presentation Klassrum Malmö
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Malmö
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Klassrum Malmö
Kaukasusområdet - fält- och fallstudier Distans Distans
Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Ryska I Distans Distans
Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling (Ingår i Lärarlyftet) Klassrum Malmö
Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (Ingår i Lärarlyftet) Klassrum Malmö
Speech and Presentation Technique through Drama - RASK Klassrum Malmö
Studieteknik - RASK Klassrum Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II Klassrum Malmö
Arabiska
Arabiska med didaktisk inriktning I Distans Distans
Arabiska med didaktisk inriktning II Distans Distans
Arabiska med didaktisk inriktning III Distans Distans
Engelska
Engelska för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Engelska för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
English for Professional Purposes Klassrum Malmö
English I Klassrum Malmö
English Studies Klassrum Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, grammatik Klassrum Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, läsning och ordkunskap Klassrum Malmö
Ryska
Ryska I Distans Distans
Ryska II Distans Distans
Svenska
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 Distans Distans
Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9 Distans Distans
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Klassrum Malmö
Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Malmö
Retorik I Klassrum Malmö
Retorik II Klassrum Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv III Klassrum Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV Klassrum Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, I Klassrum Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, II Klassrum Malmö
Svenska och svensk kultur och samhälle I Klassrum Malmö
Svenska och svensk kultur och samhälle I Klassrum Malmö
Svenska som andraspråk för lärare I Klassrum Malmö
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare III Klassrum Malmö
Säkerhet / Skydd / Räddning
Brandskydd / räddning
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet Klassrum Malmö
Caucasus Studies I Distans Distans
Caucasus Studies II Distans Distans
Criminology: Degree Project Klassrum Malmö
Degree Project in Criminology Klassrum Malmö
Europastudier: EU-rätt Klassrum Malmö
Human Rights III Klassrum Malmö
Socialt arbete: Socialpolitik och välfärdsstudier Klassrum Malmö
Statistisk analys: Att tillämpa, tolka och förstå Klassrum Malmö
Polis
Aspirantutbildning, högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning - Allmän inriktning 30/120 hp Klassrum Malmö
Teknik
Etik och IT Klassrum Malmö
Fasomvandlingar Klassrum Malmö
Forska inom medieteknik Klassrum Malmö
Framsteg inom programvaruutveckling Klassrum Malmö
Medieproduktion - Rörlig bild Klassrum Malmö
Prototyputveckling inom medieteknik Klassrum Malmö
Teknik för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Teknik för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Teknik för lärare, åk 1-6, I Distans Distans
Webbutveckling II - Klient Distans Distans
Byggnadsteknik
Byggingenjör - Byggteknik Klassrum Malmö
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Klassrum Malmö
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Klassrum Malmö
Byggteknikhistoria som ingenjörskonst Klassrum Malmö
Datateknik
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Design och produktutveckling
Global produktutveckling I Klassrum Malmö
Global produktutveckling II Klassrum Malmö
Produktdesign Klassrum Malmö
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Industri och produktion
Computational Materials Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Kontinuummekanik Klassrum Malmö
Materialteknik Klassrum Malmö
Synkrotronljus- och neutronspridningsbaserade mätmetoder och tillämpningar Klassrum Malmö
Information- och kommunikationsteknik
Informationsarkitekt Klassrum Malmö
Ljudteknik
Illustrera med ljud Klassrum Malmö
Maskinteknik
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Miljö och energiteknik
Miljö- och energifysik Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Education: Educational Theory, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Handledarutbildning Klassrum Malmö
Handledarutbildning Klassrum Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Trelleborg
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Helsingborg
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Lund
Utepedagogik för förskolan och de tidiga skolåren Klassrum Malmö
Dramapedagog
Dramapedagogik I Klassrum Malmö
Dramapedagogik II Klassrum Malmö
Pedagogiskt drama IV, Ledarskap och gestaltning Klassrum Malmö
Pedagogiskt drama VI, Forskningsmetodik och utvecklingsarbete Klassrum Malmö
Lärare
Grundlärarutbildning - Fritidshem Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Trelleborg
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Vellinge
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Helsingborg
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Svedala
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Staffanstorp
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Svedala
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Staffanstorp
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Vellinge
Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Trelleborg
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Klassrum Malmö
Matematik för lärare, gymnasieskolan, IV Klassrum Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, II Distans Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, I Distans Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, II Distans Distans
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II Klassrum Malmö
SO för lärare, åk 1-6, I Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Grav språkstörning Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska, 300 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia, 300 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott, 300 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Matematik, 300 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion, 300 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap, 300 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska, 300 hp Klassrum Malmö
Pedagogik
Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling Klassrum Malmö
Att handleda uppsatser och självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå Klassrum Malmö
Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre Klassrum Malmö
Collaborative Learning in Digital Learning Environments Distans Distans
Dramapedagogik III Klassrum Malmö
Dramapedagogik IV Klassrum Malmö
Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Klassrum Malmö
Förskollärarutbildning - Musikprofil Klassrum Malmö
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Klassrum Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Malmö
Idrott för grundlärare II Klassrum Malmö
Idrott för ämneslärare II Klassrum Malmö
Karriärlärande i utbildning och arbetsliv Klassrum Malmö
Lärarrollens komplexitet Klassrum Malmö
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Pedagogik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap Klassrum Malmö
Pedagogik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama Klassrum Malmö
Pedagogiskt drama V: Scenframställning från idé till färdig föreställning Klassrum Malmö
Perspektiv på och metoder för utmaningsbaserat lärande Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning - språkutveckling Klassrum Malmö
Specialpedagogprogrammet Klassrum Malmö
Specialpedagogprogrammet Klassrum Malmö
Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning Klassrum Malmö
Teaching and Learning in Higher Education, Masters Programme (One -Year) Klassrum Malmö
Teaching and Learning in Higher Education, Masters Programme (Two -Year) Klassrum Malmö
Teaching for Sustainability Klassrum Malmö
Utbilda för kritiskt tänkande Distans Distans
Vägledning, handledning, feedback och kommunikation Klassrum Malmö
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagog
Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Klassrum Malmö
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Klassrum Varberg
Vård / Omsorg
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Distans Distans
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Handikapprätt II Distans Distans
Handikapprätt Distans Distans
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Malmö
Hälso- och sjukvårdsrätt Distans Distans
Hälsofrämjande stöd för personer med funktionsnedsättning Klassrum Malmö
Omvårdnad vid diabetes A Klassrum Malmö
Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling Klassrum Malmö
Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik I Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik II Klassrum Malmö
Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård Klassrum Malmö
Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession Klassrum Malmö
Sexologi Klassrum Malmö
Sexologi, masterprogram Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet och funktionshinder Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet Klassrum Malmö
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Trelleborg
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Ystad
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Malmö
Folkhälsovetenskap
Health and Health Related Aspects in a Life Course Perspective Klassrum Malmö
Fysioterapeut
Arbetsinriktad rehabilitering Distans Distans
Arbetsinriktad rehabilitering Distans Distans
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Distans Distans
Handikapprätt Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad och behandling av ortopediska skador och sjukdomar Distans Distans
Omvårdnad och egenvård vid långvarig eller kronisk sjukdom Klassrum Malmö
Omvårdnad vid diabetes A Klassrum Malmö
Omvårdnad, masterprogram Klassrum Malmö
Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad Klassrum Malmö
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Malmö
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Trelleborg
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Ystad
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Klassrum Malmö
Tandvård
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Malmö
Tandhygienistutbildning Klassrum Malmö
Tandläkarutbildning Klassrum Malmö
Tandteknikerutbildning Klassrum Malmö

Visa alla

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Matrosgatan 1
205 06 Malmö


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Erika Blad
(5)
Utbildningen har förändrat hela min livssyn och hur jag uppfattar världen. Min förståelse har verkligen fördjupats, vilket jag inte trodde var möjligt på en sådan nivå. Oerhört positiv och lärorik upplevelse i hur kommunikation fungerar och hur olika ingångssätt påverkar. Mitt tålamod är ännu längre än innan och jag pushar mer i att försöka förs...
Visa hela
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön