Visa allastudier.se som: Mobil

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Visa alla utbildningar med Malmö universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Språk
Svenska Utbildningsform Längd Ort
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Klassrum Malmö
Introduktionsutbildning-behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Malmö
Teknik
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Grundlärare
Grundlärarutbildning - Fritidshem Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Flera orter (5)
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Flera orter (4)
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Klassrum Malmö
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, Biologi, Kemi, Teknik, arbetsintegrerad utbildning 270 hp Klassrum Flera orter (5)
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Klassrum Malmö
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Socialt arbete Distans Distans
Kriminologi
Kriminologi: fortsättningskurs Klassrum Malmö
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Malmö
Kriminologiprogrammet Klassrum Malmö
Socialpedagog
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Klassrum Malmö
Sociologi
Human Rights Klassrum Malmö
IMER II: Europe and International Migration Klassrum Malmö
IMER II: The Challenges of Ethnic Diversity Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations Klassrum Malmö
International Relations Klassrum Malmö
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Malmö
Mångfaldsstudier Klassrum Malmö
Postkolonialitet och intersektionalitet Klassrum Malmö
Socialt arbete i lokal och global miljö - fortsättningskurs Klassrum Malmö
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Malmö
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitektur, visualisering och kommunikation Klassrum Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Klassrum Malmö
Byggnadsingenjör
Byggingenjör - Byggteknik Klassrum Malmö
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Klassrum Malmö
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Klassrum Malmö
Data / IT
Artificiell intelligens Klassrum Malmö
Interaction Design Klassrum Malmö
IT och ekonomi, kandidatprogram Klassrum Malmö
Procedurell generering av spelinnehåll Klassrum Malmö
Programmering
Advanced Programming Klassrum Malmö
Programmering i C# och .NET för icke-nybörjare Klassrum Malmö
Programmering med C#, III Distans Distans
Programming in C# Distans Distans
Spelutveckling
Spelutveckling Klassrum Malmö
Systemvetenskap
Systemutvecklare Klassrum Malmö
Ekonomi
Fastighetsförmedling Klassrum Malmö
Företagsekonomi
Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy Klassrum Malmö
Business Administration: Leadership and Organisation from a Global Perspective Klassrum Malmö
Företagsekonomi: Transport Management Klassrum Malmö
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Den fotografiska bilden Klassrum Malmö
Dokumentärt berättande Distans Distans
Experimentell medieproduktion Klassrum Malmö
Interaktionsdesign Klassrum Malmö
Serieteckning och visuellt berättande Klassrum Malmö
Musik
Musik och Lärande: Musik som kunskapsform Distans Distans
Teater / Artist
Performance - Theory and Practice Klassrum Malmö
Utställningsdesign Klassrum Malmö
Fastighet
Fastighetsföretagande Klassrum Malmö
Förberedande utbildningar
Akademisk introduktionstermin Klassrum Malmö
Studieteknik - RASK Klassrum Malmö
Övrigt inom förberedande utbildningar
Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan Klassrum Malmö
Hantverk
Tredimensionellt hantverk och lärande Distans Distans
Humaniora
Historia
Demokratins protagonister och antagonister Distans Distans
Genus och historieundervisning Distans Distans
Hatets tidevarv - afrofobi, antisemitism, antiziganism och islamofobi i Sverige Klassrum Malmö
Historia I Klassrum Malmö
Historia III Klassrum Malmö
Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier Klassrum Malmö
Idéer, religion, historia: Antiken Klassrum Malmö
Populism, nationalism och historia Distans Distans
Sydafrika: från apartheid till demokrati ur ett globalt perspektiv Distans Distans
Vikingatiden och dess spår ett omstritt europeiskt kulturarv Distans Distans
Internationella relationer
International Relations I Klassrum Malmö
International Relations II Klassrum Malmö
Kulturvetenskap
Biosocial etik: Det mänskligas gränser Klassrum Malmö
Corporate Social Responsibility and Human Rights Klassrum Malmö
Från Harlem till Tensta - musik, identitet och motstånd Klassrum Malmö
Kulturarvsstudier I Klassrum Malmö
Ny forskning om kultur och samhälle Klassrum Malmö
The Right to Life and Modern Conceptions of Life Klassrum Malmö
Visuell kultur och lärande Distans Distans
Litteraturvetenskap
Arbetarlitteratur - historiska och internationella perspektiv Distans Distans
Religionsvetenskap
Helvetets historia - föreställningar om döden, helvetet och efterlivet från förhistorisk tid till vår tid Distans Distans
Religion och tecknade serier - en kritisk introduktion Distans Distans
Juridik
Children's Best Interests in Theory and Practice Klassrum Malmö
Children's Rights Klassrum Malmö
Förvaltningsrätt Klassrum Malmö
Global Justice Klassrum Malmö
Miljö och mänskliga rättigheter Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter I Klassrum Malmö
Socialrätt Distans Distans
Kommunikation / Media
Att skriva och publicera i digitala medier Klassrum Malmö
Informationsarkitekt Klassrum Malmö
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Klassrum Malmö
Grafisk design
Character Design Klassrum Malmö
Designstudier - historia, teori, kritik Klassrum Malmö
Digital Comics Distans Distans
Grafisk design Klassrum Malmö
Grafisk design och medier Klassrum Malmö
Visual Communication in Contemporary Media Klassrum Malmö
Visuell kommunikation Klassrum Malmö
Journalistik
Kulturjournalistik Distans Distans
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Klassrum Malmö
Storytelling - Narration Across Media Klassrum Malmö
Kreativt skrivande
Creative Writing I Distans Distans
Creative Writing II Distans Distans
Creative Writing Project Distans Distans
Medieproduktion
Interaktionsdesign och medier Klassrum Malmö
Medieproduktion och processdesign Klassrum Malmö
Narrativ design Distans Distans
Produktionsledare: Media Klassrum Malmö
Radioproduktion Klassrum Malmö
Rörlig bild och webcasting Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och organisation: Grundkurs Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Kandidatkurs Klassrum Malmö
Projektledning
Projektledning I Klassrum Malmö
Projektutveckling och projektledning Klassrum Malmö
VIP: Forskningsanknutet utvecklingsprojekt. grundkurs Klassrum Malmö
VIP: Forskningsintegrerat utvecklingsprojekt, fortsättningskurs Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning Klassrum Malmö
Fysik
Miljö- och energifysik Klassrum Malmö
Geovetenskap
Bruka och återbruka i Antropocen? Att utveckla praktisk och didaktisk kompetens om hållbarhetsfrågor Distans Distans
Skola och utbildning i Antropocens tidevarv Distans Distans
Matematik
Analys A och linjär algebra Klassrum Malmö
Flerdimensionell analys med tillämpningar Klassrum Malmö
Matematik för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematik för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematik för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematik för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematisk statistik Klassrum Malmö
Modellering och simulering i Matlab/GNU Octave Klassrum Malmö
Miljö
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Klassrum Malmö
Personal / Arbetsmiljö / HR
Karriär och arbete Klassrum Malmö
Rekryteringsutbildning för blivande skolledare/förskolechefer Klassrum Malmö
Arbetsrätt
Arbetsrätt Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbetsinriktad rehabilitering Distans Distans
Barndom och klimatförändringar Distans Distans
Caucasus Studies I Distans Distans
Caucasus Studies II Distans Distans
Samhällsorienterande ämnen för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Samhällsorienterande ämnen för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Statsvetenskap
Europastudier: Det europeiska rummets organisation - Från det tidigmoderna Europa till EU Klassrum Malmö
Europastudier: Europa som kunskapsfält och Europa som idé Klassrum Malmö
Europastudier: Europeiska politiska kulturer Klassrum Malmö
Europastudier: Forskningsmetoder och uppsatsskrivande Klassrum Malmö
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Klassrum Malmö
Freds- och konfliktstudier I Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations I Klassrum Malmö
International Peace and Security - Public International Law and International Politics Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies Klassrum Malmö
Policyanalys och utvärdering i global politik Klassrum Malmö
Politisk representation Klassrum Malmö
Statsvetenskap I Klassrum Malmö
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Klassrum Malmö
Teoretiska begrepp och konkret forskning Distans Distans
Tillämpad analys: regionalisering och urbanisering, Klassrum Malmö
Urbanitet, urbanisering, och globalisering kulturella och sociala perspektiv Klassrum Malmö
Sport / Fritid
Friluftsliv
Friluftsliv för lärare I Distans Distans
Idrott och sport
Fotbollens historia Distans Distans
Idrott och hållbar utveckling Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Idrottens etik och filosofi Distans Distans
Idrottens och friluftslivets miljöutmaningar Distans Distans
Idrottspsykologi I Distans Distans
Idrottspsykologi II Distans Distans
Idrottstränare I Distans Distans
Idrottsvetenskapligt program - Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Malmö
Idrottsvetenskapligt program - Sport Management Klassrum Malmö
Motionspsykologi Distans Distans
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Klassrum Malmö
Sport, marknadsföring och varumärken Distans Distans
Sports Psychology Klassrum Malmö
Språk
Akademisk text - RASK Klassrum Malmö
English for Professional Purposes Klassrum Malmö
English Studies Klassrum Malmö
Georgian I Distans Distans
Georgian II Distans Distans
Grundläggande engelska för universitetsstudier, grammatik Klassrum Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, läsning och ordkunskap Klassrum Malmö
Ryska I Distans Distans
Arabiska
Arabiska med didaktisk inriktning II Distans Distans
Modersmål, arabiska, för lärare i åk 1-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Modersmål, arabiska, för lärare i åk 7-9 samt gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Engelska
Engelska för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Engelska för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
English I Klassrum Malmö
Ryska
Ryska II Distans Distans
Svenska
Det offentliga språket Klassrum Malmö
Online-presentationsteknik för universitetsstudier Klassrum Malmö
Retorik I Klassrum Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv III Klassrum Malmö
Svenska och svensk kultur och samhälle I Klassrum Malmö
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Teknik
Byggteknikhistoria som ingenjörskonst Klassrum Malmö
Framsteg inom programvaruutveckling Klassrum Malmö
Teknik för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Teknik för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Webbutveckling II - Klient Distans Distans
Datateknik
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Design och produktutveckling
CoDesign Design, deltagande och demokrati Klassrum Malmö
Global produktutveckling I Klassrum Malmö
Global produktutveckling II Klassrum Malmö
Produktdesign Klassrum Malmö
Maskinteknik
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I Klassrum Malmö
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II Klassrum Malmö
Bild för lärare, åk 1-9, II Klassrum Malmö
Children's Literature in a Global Perspective Klassrum Malmö
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans Distans
Elevtexter - Bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen Distans Distans
Matematik för lärare, gymnasieskolan, IV Klassrum Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, II Distans Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, I Distans Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, II Distans Distans
Musik för lärare, åk 1-6, I+II Klassrum Malmö
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II Klassrum Malmö
Studiehandledning och språket i ämnet i modersmålsundervisning Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare I Klassrum Malmö
Svenska som andraspråk för lärare III Klassrum Malmö
Teaching for Sustainability Klassrum Malmö
Teknik för lärare, åk 1-6, I Distans Distans
Utländska lärares och akademikers vidareutbildning, (ULV) - Kompletterande förskollärarutbildning Klassrum Malmö
Utländska lärares och akademikers vidareutbildning, (ULV) - Kompletterande grundlärarutbildning mot grundskolans årskurs 1-6 Klassrum Malmö
Utländska lärares och akademikers vidareutbildning, (ULV) - Kompletterande ämneslärarutbildning mot årskurs 7-9 eller gymnasiesk Klassrum Malmö
Dramapedagog
Dramapedagogik I Klassrum Malmö
Dramapedagogik II Klassrum Malmö
Dramapedagogik V Klassrum Malmö
Dramapedagogik VI Klassrum Malmö
Förskollärare
Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Klassrum Malmö
Förskollärarutbildning - Musikprofil Klassrum Malmö
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Grundlärare
Idrott för grundlärare I Klassrum Malmö
SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I Distans Distans
Svenska för lärare, åk 1-6, II Klassrum Malmö
Pedagogik
Att möta barn och elever i behov av stöd Klassrum Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Flera orter (3)
Learning and Teaching in Multicultural Schools Klassrum Malmö
Montessoripedagogik III Distans Distans
Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap Klassrum Malmö
Pedagogiskt drama V: Scenframställning från idé till färdig föreställning Klassrum Malmö
Utepedagogik för förskolan och de tidiga skolåren Klassrum Malmö
Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Klassrum Flera orter (2)
Ämneslärare
Idrott för ämneslärare I Klassrum Malmö
Idrott för ämneslärare III Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Malmö
Funktionshinder i samhället Distans Distans
Handikapprätt Distans Distans
Handledarutbildning Klassrum Malmö
Hälso- och sjukvårdsrätt Distans Distans
Sexologi Klassrum Malmö
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Tandläkare
Tandläkarutbildning Klassrum Malmö
Tandteknikerutbildning Klassrum Malmö
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Socialt arbete och funktionshinder Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Distans Distans
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Klassrum Malmö
Kriminologi
Criminology, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Kriminologi: Avancerad forskningsmetodik Klassrum Malmö
Kriminologi: Individuella karakteristika, social miljö och brott Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminella karriärer och livsförloppsperspektiv Klassrum Malmö
Kriminologi: Riskbedömning för våld Klassrum Malmö
Kriminologi: Samtida kriminologi Klassrum Malmö
Kriminologi: Utvärderingsmetodik och brottsprevention Klassrum Malmö
Kriminologi: Viktimologi Klassrum Malmö
Sociologi
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Problem och frågeställningar inom aktuell IMER-forskning Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet, intima relationer och familjeliv Distans Distans
Socialt arbete och katastrofriskreducering Distans Distans
Socialt arbete: Alkohol- och narkotikaproblem - att förstå och arbeta med missbruk och beroende Distans Distans
Socialt arbete: Community Work och mobilisering på lokal nivå, Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Migration och socialt arbete Klassrum Malmö
Socialt arbete: Organisering och utvärdering i socialt arbete Klassrum Malmö
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Klassrum Malmö
Data / IT
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Programmering
Teknisk programmering Klassrum Malmö
Systemvetenskap
Artificiell intelligens för data science Klassrum Malmö
Fördjupningsprojekt i datavetenskap Klassrum Malmö
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Ekonomi
Företagsekonomi
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport, Master's Programme (Two-year) Klassrum Malmö
Humaniora
Online-tidskrift: en samproduktion mellan studenter Klassrum Malmö
Filosofi
Education: Educational Theory, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Tillämpad fenomenologi Distans Distans
Historia
Historiska studier - magister-/masterprogram Klassrum Malmö
Kulturvetenskap
Culture and Change - Critical Studies in the Humanities, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Fantastik och minneskultur Distans Distans
Kommunikation / Media
Communication for Development Distans Distans
Framväxande digitala teknologier Klassrum Malmö
Innovation & entreprenörskap i ett digitalt samhälle Klassrum Malmö
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (One-Year) Distans Distans
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (Two-Year) Distans Distans
Grafisk design
Värderingar i design Distans Distans
Kommunikation
Communication for Development: Advancement, Specialization and Master's (Two year) Degree Project Distans Distans
Communication for Development: Advances in Social Action, Planning and Evaluation Distans Distans
Communication for Development: Specialization Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Leadership and organisation: Societal challenges and organisational changes, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Arbetsvillkor, ledning, organisering och styrning inom Human service-organisationer Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Biomedicin
Biomedical Surface Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Matematik
Differentialkalkyl i flera dimensioner Klassrum Malmö
Matematisk statistik för data science Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Karriärövergångar ur ett samhälls- och organisationsperspektiv Klassrum Malmö
Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning Klassrum Malmö
Statsvetenskap
Political Science: Global Politics and Societal Change, Masters Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Political Science: Global Politics, Masters Programme (Two-year) Klassrum Malmö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Kritiska perspektiv på idrottens och friluftslivets miljöutmaningar Distans Distans
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Teknik
Fasomvandlingar Klassrum Malmö
Forska inom medieteknik Klassrum Malmö
Prototyputveckling inom medieteknik Klassrum Malmö
Teoretisera medieteknik Klassrum Malmö
Industri och produktion
Computational Materials Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Materialteknik Klassrum Malmö
Samhällsbyggnadsteknik
Hållbar stadsutveckling i teori och praktik Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Distans Distans
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Pedagogik
Akademiskt lärarskap Distans Distans
Att handleda uppsatser och självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå Klassrum Malmö
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande Distans Distans
Handledarutbildning II: Kollega- och studenthandledning i skolverksamhet Distans Distans
Högskolepedagogik: Att utbilda för breddat deltagande och inkludering Klassrum Malmö
Pedagogik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Pedagogik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Teaching and Learning in Higher Education, Masters Programme (One -Year) Klassrum Malmö
Teaching and Learning in Higher Education, Masters Programme (Two -Year) Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagog
Speciallärarprogrammet - Grav språkstörning Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Klassrum Malmö
Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (Ingår i Lärarlyftet) Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning - språkutveckling Klassrum Malmö
Specialpedagogprogrammet Klassrum Malmö
Ämneslärare
Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling (Ingår i Lärarlyftet) Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Hälsofrämjande stöd för personer med funktionsnedsättning Klassrum Malmö
Lärarrollen i en vårdvetenskaplig akademisk miljö Klassrum Malmö
Omvårdnad och behandling av ortopediska skador och sjukdomar Distans Distans
Omvårdnad vid diabetes A Klassrum Malmö
Omvårdnad, masterprogram Klassrum Malmö
Omvårdnad: Examensarbete för mastersexamen Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik I Klassrum Malmö
Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård Klassrum Malmö
Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession Klassrum Malmö
Sexologi, masterprogram Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet och funktionshinder Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Klassrum Malmö

Visa alla

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Matrosgatan 1
205 06 Malmö


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Erika Blad
Utbildningen har förändrat hela min livssyn och hur jag uppfattar världen. Min förståelse har verkligen fördjupats, vilket jag inte trodde var möjligt på en sådan nivå. Oerhört positiv och lärorik upplevelse i hur kommunikation fungerar och hur olika ingångssätt påverkar. Mitt tålamod är ännu längre än innan och jag pushar mer i att försöka förs...
Visa hela
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön