Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Visa alla utbildningar med Malmö universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Naturvetenskap Utbildningsform Längd Ort
Naturvetenskaplig/teknisk bastermin Klassrum Malmö
Språk
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Malmö
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Vidareutbildning av lärare (VAL) Distans Distans
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Arkitekturhistoria och stadsutveckling Distans Distans
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Klassrum Malmö
Beteendevetenskap
Psykologi
Sports Psychology Klassrum Malmö
Sociologi
Sociologi för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Malmö
Data / IT
Agentbaserad modellering för simulering av sociala system Distans Distans
Algoritmiska metoder för sökning och lagring Klassrum, Distans Flera orter (2)
Application Development for Android Distans Distans
Artificiell intelligens Klassrum Malmö
Data- och informationsvetenskap: Examensarbete Klassrum Malmö
Databasteknik Klassrum Malmö
Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot systemutveckling Klassrum Malmö
Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur Klassrum Malmö
Dator- och internetteknik Klassrum Malmö
Etik och IT Klassrum Malmö
Flertrådad programmering Klassrum Malmö
Global politik för artificiell intelligens transnationalism, aktörer och styrelseformer Distans Distans
Icke-relationella databaser Distans Distans
Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation Klassrum Malmö
Programming in C# Distans Distans
Programming in C#, II Distans Distans
Projektledning, tillämpad IT Klassrum Malmö
CAD
3D CAD Klassrum Malmö
IT-säkerhet
Informationssäkerhet Klassrum Malmö
Programmering
Avancerad programmering i C++ Klassrum Malmö
Ekonomi
Digital innovation och entreprenörskap Distans Distans
Fastighetsföretagande Klassrum Malmö
Fastighetsförmedling Klassrum Malmö
Företagsekonomi
Företagsekonomi: Transport Management Klassrum Malmö
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild för lärare I Distans Distans
Bild för lärare II Distans Distans
Den fotografiska bilden II Klassrum Malmö
Dokumentärt berättande Distans Distans
Interaktionsdesign Klassrum Malmö
Journalistiska och dokumentära serier Distans Distans
Praktisk film I Klassrum Malmö
Professionell kreativ verksamhet Distans Distans
Designer
Interaktionsdesign och medier Distans Distans
Musik
Musik och lärande: Musik i skola och samhälle Distans Distans
Teater / Artist
Illustrera med ljud Klassrum Malmö
Förberedande utbildningar
Akademisk introduktionstermin Klassrum Malmö
Humaniora
Creative Writing I Distans Distans
Creative Writing II Distans Distans
English for Professional Purposes Distans Distans
Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan Klassrum Malmö
Skapande skrivande I Distans Distans
Skapande skrivande II Distans Distans
Genusvetenskap
Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings Klassrum Malmö
Genusvetenskap I Klassrum Malmö
Historia
Historia III Klassrum Malmö
Idéer, religion, historia: Från tidigmodernt till modernt Distans Distans
Kulturarvsstudier II Klassrum Malmö
Malmös historia 1850 till nutid Klassrum Malmö
Spelens och spelandets historia Klassrum Malmö
Kulturvetenskap
Föreställningar om katastrofer Klassrum Malmö
Kulturell politik i antropocen: Globala och lokala perspektiv Klassrum Malmö
Religionsvetenskap
Helvetets historia - föreställningar om döden, helvetet och efterlivet från förhistorisk tid till vår tid Distans Distans
Synd, Smuts och Smärta - Religionsvetenskapliga och kulturhistoriska perspektiv Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Husbyggnad, teknik och funktion Klassrum Malmö
Hållbar arkitektur och urban gestaltning Klassrum Malmö
Datateknik
Modeller och verklighet för datateknik Klassrum Malmö
Design och produktutveckling
Global produktutveckling II Klassrum Malmö
Maskinteknik
Materialteknik Klassrum Malmö
Mekanik Klassrum Malmö
Juridik
Children's Best Interests in Theory and Practice Klassrum Malmö
Children's Rights Klassrum Malmö
Europarätt Klassrum Malmö
Folkrätt Klassrum Malmö
Förvaltningsrätt Distans Distans
Miljö och mänskliga rättigheter Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter I Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter II Klassrum Malmö
Socialrätt Distans Distans
The Right to Life and Modern Conceptions of Life Klassrum Malmö
Kommunikation / Media
Grafisk design
Design för hållbar utveckling Klassrum Malmö
Grafisk design och medier Distans Distans
Visualiserings- och presentationstekniker Klassrum Malmö
Kommunikation
Visual Communication in Contemporary Media Klassrum Malmö
Medieproduktion
Narrativ design Distans Distans
Ledarskap / Organisation
Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy Klassrum Malmö
Business Administration: Leadership and Organisation from a Global Perspective Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Fortsättningskurs Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ledarskap och organisation: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledarskap och organisation: Kandidatkurs Klassrum Malmö
Projektledning I Klassrum Malmö
Projektledning
Projektledning Klassrum Malmö
Projektutveckling och projektledning Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Astronomi, introduktionskurs Klassrum Malmö
Fysik
Beräkningsbaserad fysik: Introduktionskurs Distans Distans
Matematik
Flerdimensionell analys med tillämpningar Klassrum Malmö
Grundläggande statistik och försöksplanering Klassrum Malmö
Linjär algebra med tillämpningar Klassrum Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I Distans Distans
Modellering och simulering i Matlab/GNU Octave Klassrum Malmö
Miljö
Barndom och klimatförändringar Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbetsinriktad rehabilitering Distans Distans
Caucasus Studies I Distans Distans
Europastudier II: Den Europeiska unionens styrning och roll i världen Klassrum Malmö
Handledarutbildning Klassrum Malmö
Human Rights III Klassrum Malmö
IMER forskningsområden Klassrum Malmö
IMER II: Europe and International Migration Klassrum Malmö
IMER II: Mångfaldens utmaningar Klassrum Malmö
IMER III: Research Methodology Klassrum Malmö
Interkulturell kommunikation Klassrum Malmö
Internationell Migration och Etniska Relationer: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Malmö
Kriminologi: Kandidatkurs Klassrum Malmö
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Klassrum Malmö
Socialt arbete: Socialpolitik och välfärdsstudier Klassrum Malmö
Statsvetenskap I Klassrum Malmö
Tillämpad analys: regionalisering och urbanisering, Klassrum Malmö
Urbanitet, urbanisering, och globalisering kulturella och sociala perspektiv Klassrum Malmö
Geografi
Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning Klassrum Malmö
Statsvetenskap
Europastudier: Epistemologiska perspektiv och forskningsmetodik Klassrum Malmö
Europastudier: Kandidatuppsats Klassrum Malmö
International Relations I Klassrum Malmö
International Relations III Klassrum Malmö
Klimatförändringar och global politik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare, 75 hp - F-3, Svenska, Engelska, SO Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare, 75 hp - årskurs 4-6: Svenska, Engelska, SO Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp - gymnasieskolan Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp - årskurs 7-9 Klassrum Malmö
Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Montessoripedagogik I + II Distans Distans
Outdoor Pedagogy Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies II Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies III Klassrum Malmö
SO för lärare i grundskolans åk 16, II Distans Distans
Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare II Klassrum Malmö
Territoriella konflikter och nationalism i postsovjetiska Eurasien Distans Distans
The Law and Practice of the United Nations - Model United Nations Klassrum Malmö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Fotboll, kultur och samhälle Distans Distans
Idrott och hållbar utveckling Distans Distans
Idrottspsykologi I Distans Distans
Mindfulness i idrott Distans Distans
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Klassrum Malmö
Sport, konsumtion och kultur Distans Distans
Språk
Akademiskt skrivande Klassrum Malmö
English Grammar Skills for University Studies Distans Distans
English Writing and Presentation Skills for University Studies Distans Distans
Introduction to Critical Thinking and Reading Skills for University Studies Distans Distans
Ryska I Distans Distans
Swedish Language, Culture and Society II Klassrum Malmö
Swedish Language, Culture and Society III Klassrum Malmö
Tvåspråkighet och identitet Distans Distans
Arabiska
Arabiska med didaktisk inriktning I Distans Distans
Arabiska med didaktisk inriktning III Distans Distans
Engelska
English III, Linguistics Option Klassrum Malmö
English III, Literary Option Klassrum Malmö
Svenska
Svenska för lärare åk 1-6, I Distans Distans
Swedish Language, Culture and Society I Klassrum Malmö
Säkerhet / Skydd
Grunder i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Klassrum Malmö
Teknik
Analys B Klassrum Malmö
Artificiell intelligens i samhället - en introduktion Distans Distans
Framsteg inom programvaruutveckling Klassrum Malmö
Kvantmekanik: Introduktionskurs Klassrum Malmö
Materialkemi Klassrum Malmö
Medieproduktion - Rörlig bild Klassrum Malmö
Webbutveckling I Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans Distans
Handledarutbildning I: Handledning och bedömning av lärarstudenters yrkeslärande i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum, Distans Flera orter (4)
Studieteknik - RASK Klassrum Malmö
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Dramapedagog
Dramapedagogik II Klassrum Malmö
Förskollärare
Förskollärarutbildning - Flexibel variant Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Grundlärare
Idrott för grundlärare II Klassrum Malmö
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I Klassrum Malmö
Pedagogik
Att möta barn och elever i behov av stöd Klassrum Malmö
Dramapedagogik III Klassrum Malmö
Dramapedagogik IV Klassrum Malmö
Matematik för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Utländska lärares och akademikers vidareutbildning, (ULV) Klassrum Malmö
Vägledning, handledning, feedback och kommunikation Klassrum Malmö
Ämneslärare
Biologi för ämneslärare: Genetik och evolution Klassrum Malmö
Biologi för ämneslärare: Människan och hälsa Klassrum Malmö
Diskret matematik för ämneslärare Distans Distans
Fördjupad analys för ämneslärare Distans Distans
Grundläggande analys för ämneslärare Distans Distans
Idrott för ämneslärare II Klassrum Malmö
Teknik för ämneslärare: Perspektiv på teknik Klassrum Malmö
Teknik för ämneslärare: Teknik i vår omgivning Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Funktionshinder i samhället Distans Distans
Hälso- och sjukvårdsrätt Distans Distans
Sexologi Distans Distans
Socialt arbete Distans Distans
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Klassrum Malmö
Beteendevetenskap
Socialt arbete och funktionshinder Klassrum Malmö
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Klassrum Malmö
Kriminologi
Kriminologi: Avancerad forskningsmetodik och statistisk analys Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminella karriärer och livsförloppsperspektiv Klassrum Malmö
Kriminologi: Utvärderingsmetodik och brottsprevention Klassrum Malmö
Sociologi
Sexologi: Sexualitet och funktionshinder Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet, intima relationer och familjeliv Distans Distans
Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet Klassrum Malmö
Socialt arbete, masterprogram Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Migration och socialt arbete Klassrum Malmö
Data / IT
Avancerad maskininlärning Klassrum Malmö
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Datadrivna metoder för programutveckling Klassrum Malmö
Framväxande digitala teknologier Klassrum Malmö
Samhällsaspekter av databehandling Klassrum Malmö
IT-säkerhet
Programvaruarkitektur och säkerhet för Internet of things Klassrum Malmö
Systemvetenskap
Sonderande dataanalys, visualisering och berättande Klassrum Malmö
UX-design
IoT-prototyping och användarupplevelse Klassrum Malmö
Ekonomi
Ledarskap för hållbarhet: Magisterprogram Klassrum Malmö
Företagsekonomi
Urbana studier: Urban affärs- och samhällsutveckling - fastigheter och transporter, masterprogram Klassrum Malmö
Humaniora
Urbana studier, masterprogram Klassrum Malmö
Kommunikation / Media
Design och utvärdering av innovation Klassrum Malmö
Forska inom medieteknik Klassrum Malmö
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Medieproduktion
Innovation och strategiskt tänkande Klassrum Malmö
Leda osäkerhet Klassrum Malmö
Retorik
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och organisation: Samhällsutmaningar och organisatoriska förändringar, masterprogram Klassrum Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Projektledning
Specialiserad forskningspraktik Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Matematik
Differentialkalkyl i flera dimensioner Klassrum Malmö
Numerisk analys Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet Klassrum Malmö
Hållbar stadsutveckling i teori och praktik Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminologisk teori Klassrum Malmö
Kriminologi: Riskbedömning för våld Klassrum Malmö
Kriminologi: Samtida kriminologi Klassrum Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Klassrum Malmö
Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv Klassrum Malmö
Statsvetenskap
Akademiskt lärarskap Klassrum Malmö
Communication for Development: Specialization Distans Distans
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Distans Distans
Thematic University Pedagogy, Assessment Distans Distans
Teknik
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Internet of Things, Masters Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Fasomvandlingar Klassrum Malmö
Industri och produktion
Computational Materials Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Kontinuummekanik Klassrum Malmö
Synkrotron- och neutron-baserade experimentella metoder och tillämpningar Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Digital Learning Design in Higher Education Distans Distans
Pedagogik
Att vara lärare i högre utbildning Klassrum Malmö
Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre Klassrum Malmö
Educating for Internationalisation and Global Engagement Distans Distans
Lärarrollens komplexitet Klassrum Malmö
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Perspectives on and Approaches to Challenge Based Learning in Higher Education Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Grav språkstörning Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Specialpedagogprogrammet - profil språk- och kommunikationsutveckling Klassrum Malmö
Tematisk högskolepedagogik, Akademiskt skrivande: Att arbeta med studenters skrivande Klassrum Malmö
Utbilda för kritiskt tänkande Distans Distans
Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Specialpedagog
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagogprogrammet - Specialpedagogprogrammet Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Malmö
Lärarrollen i en vårdvetenskaplig akademisk miljö Distans Distans
Omvårdnad vid diabetes A Distans Distans
Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling Distans Distans
Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik I Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik II Klassrum Malmö
Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård Klassrum Malmö
Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik Distans Distans
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Klassrum Malmö
Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad Klassrum Malmö
Tandläkare
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö universitet

Matrosgatan 1
205 06 Malmö


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner

Erika Blad

Utbildningen har förändrat hela min livssyn och hur jag uppfattar världen. Min förståelse har verkligen fördjupats, vilket jag inte trodde var möjligt på en sådan nivå. Oerhört positiv och lärorik upplevelse i hur kommunikation fungerar och hur olika ingångssätt påverkar. Mitt tålamod är ännu längre än innan och jag pushar mer i att försöka förs...

Visa hela