Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Visa alla utbildningar med Malmö universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Ekonomi
Företagsekonomi Utbildningsform Längd Ort
Företagsekonomi: Grundkurs 1 (kurspaket) Klassrum Malmö
Företagsekonomi: Grundkurs 1a (kurspaket) Klassrum Malmö
Företagsekonomi: Grundkurs 1b (kurspaket) Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Klassrum Malmö
Biologi
Andraämne Biologi och Tredjeämne Teknik 7-9 Klassrum Malmö
Miljö
Miljövetenskap: Grundkurs (kurspaket) Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Grundlärare
Grundlärarutbildning - Fritidshem Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Klassrum Malmö
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska som andraspråk Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska som andraspråk Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Tandhygienist
Tandläkarutbildning Klassrum Malmö
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Klassrum Malmö
Beteendevetenskap
Kriminologi
Kriminologi: fortsättningskurs Klassrum Malmö
Kriminologiprogrammet Klassrum Malmö
Sociologi
Sociologi I Klassrum Malmö
Bygg / Anläggning
Byggingenjör - Byggteknik Klassrum Malmö
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Klassrum Malmö
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Klassrum Malmö
Data / IT
Agentbaserad modellering för simulering av sociala system Distans Distans
Analys A och linjär algebra Klassrum Malmö
Application Development for Android Distans Distans
Artificiell intelligens Klassrum Malmö
Artificiell intelligens - etik, reglering och vardagspolitik Distans Distans
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur Klassrum Malmö
Digitala metoder för affärsutveckling och social innovation Klassrum Malmö
Flerdimensionell analys med tillämpningar Klassrum Malmö
Flertrådad programmering Klassrum Malmö
Icke-relationella databaser Distans Distans
Interaction Design Klassrum Malmö
IT och ekonomi, kandidatprogram Klassrum Malmö
Webbutveckling II - Klient Distans Distans
CAD
3D CAD Klassrum Malmö
Programmering
Advanced Programming Klassrum Malmö
Programmering i C# och .NET för icke-nybörjare Distans Distans
Programmering med C#, III Distans Distans
Spelutveckling
Procedurell generering av spelinnehåll Klassrum Malmö
Spelutveckling Klassrum Malmö
Systemvetenskap
Systemutvecklare Klassrum Malmö
Ekonomi
Fastighetsföretagande Klassrum Malmö
Fastighetsförmedling Klassrum Malmö
Företagsekonomi
Företagsekonomi: Entreprenörskap och internationell strategi Klassrum Malmö
Företagsekonomi: Transport Management Klassrum Malmö
Estetiska utbildningar
Professionell kreativ verksamhet Distans Distans
Bild / Form / Konst
Character Design Klassrum Malmö
Digital Comics Distans Distans
Serieteckning och visuellt berättande Klassrum Malmö
Utställningsdesign Klassrum Malmö
Musik
Musik för lärare, åk 1-6, I+II Distans Distans
Musik och Lärande: Musik som kunskapsform Distans Distans
Teater / Artist
Dramapedagogik I - ledarskap, gruppdynamik och improvisation Klassrum Malmö
Dramapedagogik II - berättande, processdrama och fiktionella världar Klassrum Malmö
Dramapedagogik V Klassrum Malmö
Dramapedagogik VI Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinsk laboratorievetenskap: Klinisk fysiologi och bilddiagnostik Klassrum Malmö
Biomedicinska analytikerprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Malmö
Farmakologi
Receptarieprogrammet Klassrum Malmö
Humaniora
Historia
Historia I Klassrum Malmö
Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier Klassrum Malmö
Historiedidaktik för verksamma lärare Distans Distans
Malmös historia 1850 till nutid Klassrum Malmö
South Africa: From Apartheid to Democracy in a Global Perspective Distans Distans
Spelens och spelandets historia Klassrum Malmö
Tyskland under 1900-talet - samhälle, kultur och identitet under omvandling Klassrum Malmö
Internationella relationer
International Migration and Ethnic Relations Klassrum Malmö
International Relations Klassrum Malmö
Internationella relationer II Klassrum Malmö
Kulturvetenskap
Biosocial etik: Det mänskligas gränser Klassrum Malmö
Föreställningar om katastrofer Klassrum Malmö
Kulturarvsstudier III Klassrum Malmö
Kulturell politik i antropocen: Globala och lokala perspektiv Klassrum Malmö
Mörkt och svårt kulturarv Distans Distans
Litteraturvetenskap
Arbetarlitteratur - historiska och internationella perspektiv Distans Distans
Childrens Literature in a Global Perspective Klassrum Malmö
Religionsvetenskap
Helvetets historia - föreställningar om döden, helvetet och efterlivet från förhistorisk tid till vår tid Distans Distans
Synd, Smuts och Smärta - Religionsvetenskapliga och kulturhistoriska perspektiv Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Hållbar arkitektur och urban gestaltning Klassrum Malmö
Design och produktutveckling
Designmetodik för produktutvecklare Klassrum Malmö
Produktdesign Klassrum Malmö
Produktutveckling och människan Klassrum Malmö
Information- och kommunikationsteknik
Online-presentationsteknik för universitetsstudier Distans Distans
Maskinteknik
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Juridik
Folkrätt Klassrum Malmö
Human Rights Klassrum Malmö
Juridisk översiktskurs Klassrum Malmö
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap: Kritik, handling och gestaltning Klassrum Malmö
Medieteknik: Webbaserad design och utveckling, kandidatprogram Klassrum Malmö
Storytelling - Narration Across Media Klassrum Malmö
Visual Communication in Contemporary Media Klassrum Malmö
Copywriter
Att skriva och publicera i digitala medier Klassrum Malmö
Film
Praktisk film II Klassrum Malmö
Foto
Den fotografiska bilden Klassrum Malmö
Grafisk design
Grafisk design Klassrum Malmö
Journalistik
Kulturjournalistik Distans Distans
Kommunikation
Informationsarkitekt Klassrum Malmö
Interkulturell kommunikation 2 - tillämpningskurs Klassrum Malmö
Strategisk kommunikation utifrån ett barnrättsperspektiv Distans Distans
Visuell kommunikation Klassrum Malmö
Kreativt skrivande
Creative Writing Project Distans Distans
Skrivande som metod och gestaltning Distans Distans
Marknadsföring / PR
Marknadsanalys Klassrum Malmö
Medieproduktion
Interaktionsdesign och medier Distans Distans
Medieteknik: Media management, kandidatprogram Klassrum Malmö
Rörlig bild och livestreaming Klassrum Malmö
Retorik
Retorik I Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Företagsekonomi: Ledarskap och organisation ur ett globalt perspektiv Klassrum Malmö
Projektledning I Klassrum Malmö
Projektledning
Projektledning Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning Klassrum Malmö
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II Klassrum Malmö
Geovetenskap
Klimat- och miljöundervisning i Antropocens tidevarv: didaktiska redskap Distans Distans
Matematik
Grundläggande statistik och försöksplanering Klassrum Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, II Distans Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, Algebra och funktioner Distans Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, Matematikens mönster Distans Distans
Matematisk statistik Klassrum Malmö
Miljö
Miljö- och energifysik Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Bruka och återbruka i Antropocen? Att utveckla didaktisk kompetens om hållbarhetsfrågor Distans Distans
Children's Best Interests in Theory and Practice Klassrum Malmö
Det sociala arbetets perspektiv på katastrofriskreducering, samhällskriser och krig Distans Distans
Europastudier I: Europa som kunskapsfält - Politik, Kulturer och Samhällen från dåtid till nutid Klassrum Malmö
Europastudier II: Forskningsområden inom Europastudier och metodologi och uppsats Klassrum Malmö
IMER forskningsmetoder och uppsats Klassrum Malmö
IMER III: Forskningsmetodologi och kandidatuppsats Klassrum Malmö
Innovationsprojekt Klassrum Malmö
Internationell Migration och Etniska Relationer: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Malmö
Miljö och mänskliga rättigheter Klassrum Malmö
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Klassrum Malmö
Mångfaldsstudier Klassrum Malmö
Postkolonialitet och intersektionalitet Klassrum Malmö
Samtal som central kompetens i dagens och morgondagens ledarskap Distans Distans
Socialt arbete i lokal och global miljö Klassrum Malmö
The Right to Life and Modern Conceptions of Life Klassrum Malmö
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktstudier I Klassrum Malmö
Statsvetenskap
European Studies - Politics, Societies and Cultures, Bachelor's Programme Klassrum Malmö
Global Justice Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations I Klassrum Malmö
International Peace and Security - Public International Law and International Politics Klassrum Malmö
Outdoor Pedagogy Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies Klassrum Malmö
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Klassrum Malmö
Territoriella konflikter och nationalism i postsovjetiska Eurasien Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Environmental Challenges in Sport and Outdoor Recreation Distans Distans
Fotbollens historia Distans Distans
Friluftsliv för lärare Distans Distans
Idrott och hållbar utveckling Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Idrottens etik och filosofi Distans Distans
Idrotts- och motionspsykologi Distans Distans
Idrottsvetenskapligt program - Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Malmö
Idrottsvetenskapligt program - Sport Management Klassrum Malmö
Sport, konsumtion och kultur Distans Distans
Sport, marknadsföring och varumärken Distans Distans
Språk
Georgian I Distans Distans
Ryska II Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 (1-15 hp). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (1-15 hp). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Swedish Language, Culture and Society III Klassrum Malmö
Arabiska
Arabiska med didaktisk inriktning II Distans Distans
Engelska
Engelska för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Engelska för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Svenska
Skriftlig färdighet i svenska som andraspråk - RASK Distans Distans
Svenska för lärare åk 1-6, II Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare I Klassrum Malmö
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare III Klassrum Malmö
Swedish Language, Culture and Society IV Klassrum Malmö
Säkerhet / Skydd
Polis
Effektiv och rättssäker brottsutredning Distans Distans
Kunskapsbaserat polisarbete Distans Distans
Teknik
Mekanisk provning och mikroskopi Klassrum Malmö
Reglerteknik Klassrum Malmö
Teknik för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Teknik för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Teknik för lärare, åk 1-6, I Distans Distans
Industri och produktion
Global produktutveckling I Klassrum Malmö
Global produktutveckling II Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Rekryteringsutbildning för blivande rektorer Distans Distans
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Klassrum Malmö
Teaching for Sustainability Klassrum Malmö
Förskollärare
Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Klassrum Malmö
Förskollärarutbildning - Musikprofil Klassrum Malmö
Grundlärare
Idrott för grundlärare I Klassrum Malmö
SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Malmö
Utlandsutbildade lärares vidareutbildning, (ULV) Klassrum Malmö
Pedagogik
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I Klassrum Malmö
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II Klassrum Malmö
Dramapedagogik IV Klassrum Malmö
Grupprocesser samt hantering av konflikter och kränkningar Distans Distans
Montessoripedagogik III Distans Distans
Pedagogik I: Pedagogikens frågor Distans Distans
Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap Klassrum Malmö
Rörelse i förskolan Klassrum Malmö
Utomhuspedagogik för förskolan och de tidiga skolåren Klassrum Malmö
Ämneslärare
Biologi för ämneslärare: Ekologi Klassrum Malmö
Biologi för ämneslärare: Människan och hälsa Klassrum Malmö
Diskret matematik för ämneslärare Distans Distans
Fördjupad analys för ämneslärare Distans Distans
Idrott för ämneslärare I Klassrum Malmö
Idrott för ämneslärare III Klassrum Malmö
Linjär algebra för ämneslärare Distans Distans
Teknik för ämneslärare: Digital teknik Klassrum Malmö
Teknik för ämneslärare: Perspektiv på teknik Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Medicin
Medicinsk antropologi Distans Distans
Tandhygienist
Tandhygienistutbildning Klassrum Malmö
Tandläkare
Tandteknikerutbildning Klassrum Malmö
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering Klassrum Malmö
Kriminologi
Criminology, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Kriminalitet och ohälsa Klassrum Malmö
Kriminologi: Avancerad forskningsmetodik och statistisk analys Klassrum Malmö
Kriminologi: Brottsprevention och utvärderingsmetodik Klassrum Malmö
Kriminologi: Individuella karakteristika, social miljö och brott Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminella karriärer och livsförloppsperspektiv Klassrum Malmö
Kriminologi: Viktimologi Klassrum Malmö
Sociologi
Empati och bemötande Klassrum Malmö
Socialt arbete: Alkohol- och narkotikaproblem - att förstå och arbeta med missbruk och beroende Distans Distans
Socialt arbete: Community Work och mobilisering på lokal nivå, Klassrum Malmö
Socialt arbete: Vetenskapsteori och forskningsmetodik Klassrum Malmö
Data / IT
Artificiell intelligens för data science Klassrum Malmö
Avancerad maskininlärning Klassrum Malmö
Generativ AI i undervisning och examination inom högre utbildning Klassrum Malmö
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Introduktion till IoT Klassrum Malmö
IoT-prototyping och användarupplevelse Klassrum Malmö
Samhällsaspekter av databehandling Klassrum Malmö
Datavetenskap
Fördjupningsprojekt i datavetenskap Klassrum Malmö
IT-säkerhet
Programvaruarkitektur och säkerhet för Internet of things Klassrum Malmö
Programmering
Teknisk programmering Klassrum Malmö
Ekonomi
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Entreprenörskap
Innovation & entreprenörskap i ett digitalt samhälle Klassrum Malmö
Företagsekonomi
Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport, Master's Programme (Two-year) Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicin
Biomedical Surface Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Humaniora
Kritisk Humaniora - Idéer i rörelse Klassrum Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Genusvetenskap
Sexologi, masterprogram Klassrum Malmö
Historia
Critical Cultural Heritage Studies Distans Distans
Historiska studier - magister-/masterprogram Klassrum Malmö
History Didactics - Comparative and Critical Perspectives Distans Distans
Kommunikation / Media
Communication for Development Distans Distans
Communication for Development: Advances in Social Action, Planning and Evaluation Distans Distans
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (One-Year) Distans Distans
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (Two-Year) Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala teknologier, aktivism och sociala rörelser Distans Distans
Teoretisera medieteknik Klassrum Malmö
Medieproduktion
Leda osäkerhet Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande Distans Distans
Leadership and Organisation: Societal Challenges and Organisational Changes, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Fysik
Fasomvandlingar Klassrum Malmö
Matematik
Differentialkalkyl i flera dimensioner Klassrum Malmö
Matematisk statistik för data science Klassrum Malmö
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt
Arbetsvetenskap: Karriärutveckling, magisterprogram Distans Distans
Samhällsvetenskap
Culture and Change - Critical Studies in the Humanities, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Education and Ethics Klassrum Malmö
Education and Politics Klassrum Malmö
Hållbar stadsutveckling i teori och praktik Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Klassrum Malmö
Problem och frågeställningar inom aktuell IMER-forskning Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet och sociala relationer i ett samhälle präglat av migration och superdiversitet Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet, internet och digital kommunikation Distans Distans
Sexologi: Sexualitet, intima relationer och familjeliv Distans Distans
Sexologi: Sexualupplysning och didaktik kopplat till sexualitetsfrågor Klassrum Malmö
Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning Distans Distans
Statsvetenskap
Political Science: Global Politics and Societal Change, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Political Science: Global Politics, Master's Programme (Two-year) Klassrum Malmö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Språk
Engelska
English and Education: Masters Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Teknik
Framväxande digitala teknologier Klassrum Malmö
Prototyputveckling inom medieteknik Klassrum Malmö
Industri och produktion
Kontinuummekanik Klassrum Malmö
Synkrotron- och neutron-baserade experimentella metoder och tillämpningar Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Att vara lärare i högre utbildning Klassrum Malmö
Education: Educational Theory, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Handledarutbildning II: Kollega- och studenthandledning i skolverksamhet Distans Distans
Scholarship of University Teaching Distans Distans
Teaching and Learning in Higher Education, Masters Programme (One -Year) Distans Distans
Teaching and Learning in Higher Education, Masters Programme (Two -Year) Distans Distans
Pedagogik
Pedagogik och yrkeskunnande: Masterprogram Distans Distans
Pedagogik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Pedagogik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Grav språkstörning Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Klassrum Malmö
Specialpedagogprogrammet - profil språk- och kommunikationsutveckling Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagog
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning - språkutveckling Distans Distans
Vård / Omsorg
Forskningsmetodik Klassrum Malmö
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Malmö
Omvårdnad och behandling av ortopediska skador och sjukdomar Distans Distans
Omvårdnad, masterprogram Klassrum Malmö
Omvårdnad, medicinsk vård och behandling vid Allergi, Astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Omvårdnad: Examensarbete för mastersexamen Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik I Klassrum Malmö
Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård Klassrum Malmö
Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik Distans Distans
Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession Klassrum Malmö
Medicin
Omvårdnad: Medicinsk vård I Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning medicinsk vård Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö universitet

Matrosgatan 1
205 06 Malmö


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner

Erika Blad

Utbildningen har förändrat hela min livssyn och hur jag uppfattar världen. Min förståelse har verkligen fördjupats, vilket jag inte trodde var möjligt på en sådan nivå. Oerhört positiv och lärorik upplevelse i hur kommunikation fungerar och hur olika ingångssätt påverkar. Mitt tålamod är ännu längre än innan och jag pushar mer i att försöka förs...

Visa hela