Visa allastudier.se som: Mobil

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Visa alla utbildningar med Malmö universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Klassrum Malmö
Språk
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Malmö
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Vidareutbildning av lärare (VAL) Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarutbildning - Fritidshem Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Flera orter (5)
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Malmö
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, Biologi, Kemi, Teknik, arbetsintegrerad utbildning 270 hp Klassrum Flera orter (5)
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska som andraspråk Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska som andraspråk Klassrum Malmö
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Arkitekturhistoria och stadsutveckling Klassrum Malmö
Informationsarkitekt Klassrum Malmö
Beteendevetenskap
Socialt arbete Distans Distans
Kriminologi
Kriminologi: fortsättningskurs Klassrum Malmö
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Malmö
Kriminologiprogrammet
Kriminologiprogrammet Klassrum Malmö
Sociologi
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Malmö
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Klassrum Malmö
Socialt arbete i lokal och global miljö - fortsättningskurs Klassrum Malmö
Sociologi för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Bygg / Anläggning
Byggnadsingenjör
Byggingenjör - Byggteknik Klassrum Malmö
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Klassrum Malmö
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Klassrum Malmö
Data / IT
Agentbaserad modellering för simulering av sociala system Distans Distans
Algoritmiska metoder för sökning och lagring Klassrum Malmö
Application Development for Android Klassrum Malmö
Data- och informationsvetenskap: Examensarbete Klassrum Malmö
Databasteknik Klassrum Malmö
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot systemutveckling Klassrum Malmö
Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur Klassrum Malmö
Dator- och internetteknik Klassrum Malmö
Flertrådad programmering Klassrum Malmö
Icke-relationella databaser Klassrum Malmö
IT och ekonomi, kandidatprogram Klassrum Malmö
Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation Klassrum Malmö
Projektledning, tillämpad IT Klassrum Malmö
Webbutveckling II - Klient Distans Distans
Programmering
Advanced Programming Klassrum Malmö
Avancerad programmering i C++ Klassrum Malmö
Programmering i C# och .NET för icke-nybörjare Distans Distans
Programmering med C#, III Distans Distans
Programming in C# Distans Distans
Programming in C#, II Distans Distans
Spelutveckling
Procedurell generering av spelinnehåll Klassrum Malmö
Spelutveckling Klassrum Malmö
Systemvetenskap
Artificiell intelligens Klassrum Malmö
Systemutvecklare Klassrum Malmö
Webbdesign
Webbutveckling I Distans Distans
Ekonomi
Företagsekonomi
Företagsekonomi: Transport Management Klassrum Malmö
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild för lärare I Distans Distans
Bild för lärare II Distans Distans
Creative Writing II Distans Distans
Dokumentärt berättande Distans Distans
Interaktionsdesign Klassrum Malmö
Journalistiska och dokumentära serier Distans Distans
Professionell kreativ verksamhet Distans Distans
Serieteckning och visuellt berättande Klassrum Malmö
Tredimensionellt hantverk och lärande Distans Distans
Visual Communication in Contemporary Media Klassrum Malmö
Musik
Musik och lärande: Musik i skola och samhälle Distans Distans
Musik och Lärande: Musik som kunskapsform Distans Distans
Teater / Artist
Illustrera med ljud Klassrum Malmö
Utställningsdesign Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicinska analytikerprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Malmö
Fastighet / VVS
Fastighetsföretagande Klassrum Malmö
Fastighetsförvaltning
Hållbar fastighets- och områdesutveckling Distans Distans
Förberedande utbildningar
SFI (Svenska för invandrare)
Svenska som andraspråk för lärare I Klassrum Malmö
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare III Klassrum Malmö
Försäljning
Fastighetsmäklare
Fastighetsförmedling Klassrum Malmö
Humaniora
Akademisk introduktionstermin Klassrum Malmö
Creative Writing I Distans Distans
Genusvetenskap
Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings Klassrum Malmö
Genus och historieundervisning Distans Distans
Genusvetenskap I Klassrum Malmö
Historia
Demokratins protagonister och antagonister Distans Distans
Från Harlem till Tensta - musik, identitet och motstånd Klassrum Malmö
Hatets tidevarv - afrofobi, antisemitism, antiziganism och islamofobi i Sverige Klassrum Malmö
Historia I Klassrum Malmö
Historia II Klassrum Malmö
Historia III Klassrum Malmö
Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier Klassrum Malmö
Idéer, religion, historia: Antiken Klassrum Malmö
Idéer, religion, historia: Från tidigmodernt till modernt Distans Distans
Kulturarvsstudier III Klassrum Malmö
Malmös historia 1850 till nutid Klassrum Malmö
Populism, nationalism och historia Distans Distans
Postkolonialitet och intersektionalitet Klassrum Malmö
Sydafrika: från apartheid till demokrati ur ett globalt perspektiv Distans Distans
Vikingatiden och dess spår ett omstritt europeiskt kulturarv Distans Distans
Internationella relationer
International Relations Klassrum Malmö
International Relations I Klassrum Malmö
International Relations II Klassrum Malmö
International Relations III Klassrum Malmö
Kulturvetenskap
Biosocial etik: Det mänskligas gränser Klassrum Malmö
Föreställningar om katastrofer Klassrum Malmö
Kulturell politik i antropocen: Globala och lokala perspektiv Klassrum Malmö
Litteraturvetenskap
Arbetarlitteratur - historiska och internationella perspektiv Distans Distans
Storytelling - Narration Across Media Klassrum Malmö
Religionsvetenskap
Helvetets historia - föreställningar om döden, helvetet och efterlivet från förhistorisk tid till vår tid Distans Distans
Ingenjör
Civilingenjör
Byggteknikhistoria som ingenjörskonst Klassrum Malmö
Global produktutveckling I Klassrum Malmö
Global produktutveckling II Klassrum Malmö
Husbyggnad, teknik och funktion Klassrum Malmö
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Materialteknik Klassrum Malmö
Mekanik Klassrum Malmö
Modeller och verklighet för datateknik Klassrum Malmö
Produktdesign Klassrum Malmö
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Juridik
Children's Best Interests in Theory and Practice Klassrum Malmö
Children's Rights Klassrum Malmö
Corporate Social Responsibility and Human Rights Klassrum Malmö
Effektiv och rättssäker brottsutredning Distans Distans
Folkrätt Klassrum Malmö
Förvaltningsrätt Klassrum Malmö
Global Justice Klassrum Malmö
Human Rights Klassrum Malmö
Miljö och mänskliga rättigheter Klassrum Malmö
Socialrätt Distans Distans
The Right to Life and Modern Conceptions of Life Klassrum Malmö
Juridisk översiktskurs / grundkurs
Handikapprätt Klassrum Malmö
Kommunikation / Media
Experimentell medieproduktion Klassrum Malmö
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Klassrum Malmö
Visuell kommunikation Klassrum Malmö
Foto
Den fotografiska bilden Klassrum Malmö
Grafisk design
Character Design Klassrum Malmö
Design för hållbar utveckling Klassrum Malmö
Digital Comics Distans Distans
Grafisk design Klassrum Malmö
Grafisk design Klassrum Malmö
Grafisk design och medier Distans Distans
Interaction Design Klassrum Malmö
Visualiserings- och presentationstekniker Klassrum Malmö
Journalistik
Kulturjournalistik Distans Distans
Kommunikation
Strategisk kommunikation utifrån ett barnrättsperspektiv Distans Distans
Kreativt skrivande
Creative Writing Project Distans Distans
Medieproduktion
Medieteknik: Media management, kandidatprogram Klassrum Malmö
Medieteknik: Webbaserad design och utveckling, kandidatprogram Klassrum Malmö
Narrativ design Distans Distans
Rörlig bild och webcasting Klassrum Malmö
Retorik
Akademisk text - RASK Klassrum Malmö
Retorik I Klassrum Malmö
Speech and Presentation Technique through Drama - RASK Klassrum Malmö
Sociala medier
Att skriva och publicera i digitala medier Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy Klassrum Malmö
Business Administration: Leadership and Organisation from a Global Perspective Klassrum Malmö
Digital innovation och entreprenörskap Distans Distans
Ledarskap och organisation: Fortsättningskurs Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledarskap och organisation: Kandidatkurs Klassrum Malmö
Projektledning
Projektledning I Klassrum Malmö
Projektutveckling och projektledning Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Astronomi, introduktionskurs Klassrum Malmö
Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning Klassrum Malmö
Fysik
Beräkningsbaserad fysik: Introduktionskurs Distans Distans
Geovetenskap
Klimat- och miljöundervisning i Antropocens tidevarv: didaktiska redskap Distans Distans
Matematik
Analys A och linjär algebra Klassrum Malmö
Flerdimensionell analys med tillämpningar Klassrum Malmö
Grundläggande statistik och försöksplanering Klassrum Malmö
Linjär algebra med tillämpningar Klassrum Malmö
Matematik för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Matematisk statistik Klassrum Malmö
Modellering och simulering i Matlab/GNU Octave Klassrum Malmö
Miljö
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Klassrum Malmö
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt Distans Distans
Karriär och arbete Klassrum Malmö
Rekryteringsutbildning för blivande rektorer Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbetsinriktad rehabilitering Distans Distans
Barndom och klimatförändringar Distans Distans
Bostadsfrågan i det 21:a århundradet Klassrum Malmö
Human Rights III Klassrum Malmö
IMER forskningsområden Klassrum Malmö
IMER II: Europe and International Migration Klassrum Malmö
IMER II: Mångfaldens utmaningar Klassrum Malmö
IMER II: The Challenges of Ethnic Diversity Klassrum Malmö
IMER III: Research Methodology Klassrum Malmö
Interkulturell kommunikation Klassrum Malmö
Internationell Migration och Etniska Relationer: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Kandidatkurs Klassrum Malmö
Mångfaldsstudier Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter I Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter II Klassrum Malmö
Samhällsekonomi Klassrum Malmö
SO för lärare i grundskolans åk 16, II Distans Distans
Socialt arbete: Socialpolitik och välfärdsstudier Klassrum Malmö
Socionomprogrammet Klassrum Malmö
Visuell kultur och lärande Distans Distans
Fred- och utvecklingsstudier
Freds- och konfliktstudier I Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies Klassrum Malmö
Statsvetenskap
Bruka och återbruka i Antropocen? Att utveckla praktisk och didaktisk kompetens om hållbarhetsfrågor Distans Distans
Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III Distans Distans
Europastudier: Epistemologiska perspektiv och forskningsmetodik Klassrum Malmö
Europastudier: Europeiska politiska kulturer Klassrum Malmö
Europastudier: Forskningsmetoder och uppsatsskrivande Klassrum Malmö
Europastudier: Kandidatuppsats Klassrum Malmö
Förskollärarutbildning - Flexibel variant Distans Distans
Grundläggande analys för ämneslärare Distans Distans
Historiedidaktik för verksamma lärare Distans Distans
International Migration and Ethnic Relations Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations I Klassrum Malmö
International Peace and Security - Public International Law and International Politics Klassrum Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I Distans Distans
Montessoripedagogik I + II Distans Distans
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I Klassrum Malmö
Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen Distans Distans
Outdoor Pedagogy Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies II Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies III Klassrum Malmö
Policyanalys och utvärdering i global politik Klassrum Malmö
Politisk representation Klassrum Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Klassrum Malmö
Statsvetenskap I Klassrum Malmö
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Klassrum Malmö
Teknik för ämneslärare: Teknik i vår omgivning Klassrum Malmö
Teoretiska begrepp och konkret forskning Distans Distans
The Law and Practice of the United Nations - Model United Nations Klassrum Malmö
Tillämpad analys: regionalisering och urbanisering, Klassrum Malmö
Urbanitet, urbanisering, och globalisering kulturella och sociala perspektiv Klassrum Malmö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Fotboll, kultur och samhälle Distans Distans
Fotbollens historia Distans Distans
Idrott och hållbar utveckling Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Idrottens etik och filosofi Distans Distans
Idrottens och friluftslivets miljöutmaningar Distans Distans
Idrottspsykologi I Distans Distans
Idrottspsykologi II Distans Distans
Idrottsvetenskapligt program - Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Malmö
Idrottsvetenskapligt program - Sport Management Klassrum Malmö
Motionspsykologi Distans Distans
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Klassrum Malmö
Sport, konsumtion och kultur Distans Distans
Sport, marknadsföring och varumärken Distans Distans
Sports Psychology Klassrum Malmö
Språk
Engelska skriv- och presentationsfärdigheter för universitetsstudier Distans Distans
Georgian I Distans Distans
Tvåspråkighet och identitet Distans Distans
Arabiska
Arabiska med didaktisk inriktning I Distans Distans
Arabiska med didaktisk inriktning II Distans Distans
Arabiska med didaktisk inriktning III Distans Distans
Engelska
Engelsk grammatik för universitetsstudier Distans Distans
English for Professional Purposes Distans Distans
English II Klassrum Malmö
Lingvistik och språkvetenskap
Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Ryska
Ryska I Distans, Klassrum Flera orter (2)
Ryska II Distans Distans
Svenska
Det offentliga språket Klassrum Malmö
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II Klassrum Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv III Klassrum Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV Klassrum Malmö
Svenska för lärare åk 1-6, I Distans Distans
Svenska för lärare åk 1-6, II Klassrum Malmö
Svenska och svensk kultur och samhälle I Klassrum Malmö
Svenska som andraspråk för lärare II Klassrum Malmö
Teknik
Analys B Klassrum Malmö
Artificiell intelligens i samhället - en introduktion Distans Distans
Etik och IT Klassrum Malmö
Framsteg inom programvaruutveckling Klassrum Malmö
Innovationsprojekt Klassrum Malmö
Interaktionsdesign och medier Klassrum Malmö
Kvantmekanik: Introduktionskurs Klassrum Malmö
Materialkemi Klassrum Malmö
Medieproduktion - Rörlig bild Klassrum Malmö
Miljö och energiteknik
Miljö- och energifysik Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I Klassrum Malmö
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II Klassrum Malmö
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans Distans
Globala perspektiv på barnlitteratur Klassrum Malmö
Handledarutbildning I: Handledning och bedömning av lärarstudenters yrkeslärande i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum, Distans Flera orter (4)
Idrott för grundlärare II Klassrum Malmö
Idrott för ämneslärare II Klassrum Malmö
Introduktion i kritiskt tänkande och läsförståelse för universitetsstudier Distans Distans
Studieteknik - RASK Klassrum Malmö
Teaching for Sustainability Klassrum Malmö
Utländska lärares och akademikers vidareutbildning, (ULV) Klassrum Malmö
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Klassrum Malmö
Förskollärarutbildning - Musikprofil Klassrum Malmö
Utomhuspedagogik för förskolan och de tidiga skolåren Klassrum Malmö
Grundlärare
Idrott för grundlärare I Klassrum Malmö
Matematik för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematik för lärare, åk 1-6, II Distans Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, I Distans Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, II Distans Distans
Musik för lärare, åk 1-6, I+II Klassrum Malmö
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II Klassrum Malmö
SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I Distans Distans
Teknik för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Teknik för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Teknik för lärare, åk 1-6, I Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan Klassrum Malmö
Pedagogik
Att möta barn och elever i behov av stöd Klassrum Malmö
Caucasus Studies I Distans Distans
Dramapedagogik I Klassrum Malmö
Dramapedagogik II Klassrum Malmö
Dramapedagogik III Klassrum Malmö
Dramapedagogik IV Klassrum Malmö
Dramapedagogik V Klassrum Malmö
Dramapedagogik VI Klassrum Malmö
Friluftsliv för lärare Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare, 75 hp - årskurs 4-6: Svenska, Engelska, SO Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp - gymnasieskolan Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp - årskurs 7-9 Klassrum Malmö
Learning and Teaching in Multicultural Schools Klassrum Malmö
Montessoripedagogik III Distans Distans
Pedagogik I: Pedagogikens frågor Klassrum Malmö
Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap Klassrum Malmö
Vägledning, handledning, feedback och kommunikation Klassrum Malmö
Specialpedagog
Special needs education, introductory course Klassrum Malmö
Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Klassrum Flera orter (2)
Ämneslärare
Diskret matematik för ämneslärare Distans Distans
Fördjupad analys för ämneslärare Distans Distans
Idrott för ämneslärare I Klassrum Malmö
Idrott för ämneslärare III Klassrum Malmö
Linjär algebra för ämneslärare Distans Distans
Teknik för ämneslärare: Digital teknik Klassrum Malmö
Teknik för ämneslärare: Perspektiv på teknik Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Funktionshinder i samhället Distans Distans
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Handikapprätt II Distans Distans
Handledarutbildning Klassrum Malmö
Hälso- och sjukvårdsrätt Distans Distans
Sexologi Klassrum Malmö
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Tandläkare
Tandläkarutbildning Klassrum Malmö
Tandteknikerutbildning Klassrum Malmö
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Socialt arbete och funktionshinder Distans, Klassrum Flera orter (2)
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Klassrum Malmö
Kriminologi
Criminology, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Kriminologi: Avancerad forskningsmetodik Klassrum Malmö
Kriminologi: Individuella karakteristika, social miljö och brott Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminella karriärer och livsförloppsperspektiv Klassrum Malmö
Kriminologi: Riskbedömning för våld Klassrum Malmö
Kriminologi: Samtida kriminologi Klassrum Malmö
Kriminologi: Utvärderingsmetodik och brottsprevention Klassrum Malmö
Kriminologi: Viktimologi Klassrum Malmö
Sociologi
Sexologi: Sexualitet, intima relationer och familjeliv Distans Distans
Socialt arbete och katastrofriskreducering Distans Distans
Socialt arbete, masterprogram Klassrum Malmö
Socialt arbete: Alkohol- och narkotikaproblem - att förstå och arbeta med missbruk och beroende Distans Distans
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Distans Distans
Socialt arbete: Migration och socialt arbete Klassrum Malmö
Data / IT
Artificiell intelligens för data science Klassrum Malmö
Avancerad maskininlärning Klassrum Malmö
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Datadrivna metoder för programutveckling Klassrum Malmö
Framväxande digitala teknologier Klassrum Malmö
Fördjupningsprojekt i datavetenskap Klassrum Malmö
Programmering
Teknisk programmering Klassrum Malmö
Systemvetenskap
Sonderande dataanalys, visualisering och berättande Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicin
Biomedical Surface Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Fastighet / VVS
Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport, Master's Programme (Two-year) Klassrum Malmö
Humaniora
Genusvetenskap
Sexologi, masterprogram Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet och funktionshinder Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet Klassrum Malmö
Historia
Fantastik och minneskultur Distans Distans
Historiedidaktik - komparativa och kritiska perspektiv Klassrum Malmö
Historiska studier - magister-/masterprogram Klassrum Malmö
Kritiska kulturarvsstudier Klassrum Malmö
Kulturvetenskap
Culture and Change - Critical Studies in the Humanities, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Ingenjör
Civilingenjör
Beräkningsbaserad materialvetenskap, masterprogram Klassrum Malmö
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet Klassrum Malmö
Computational Materials Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Datavetenskap: Internet of Things, masterprogram Klassrum Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Kommunikation / Media
Communication for Development Distans Distans
Communication for Development: Degree Project Distans Distans
Design och utvärdering av innovation Klassrum Malmö
Forska inom medieteknik Klassrum Malmö
Innovation & entreprenörskap i ett digitalt samhälle Klassrum Malmö
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (One-Year) Distans Distans
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (Two-Year) Distans Distans
Media and Communication Studies: Network Society Studies Distans Distans
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Teoretisera medieteknik Klassrum Malmö
Grafisk design
Interaction Design, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Kommunikation
Communication for Development: Advances in Social Action, Planning and Evaluation Distans Distans
Medieproduktion
Innovation och strategiskt tänkande Klassrum Malmö
Leda osäkerhet Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Klassrum Malmö
Leadership and Organisation: Societal Challenges and Organisational Changes, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Matematik
Differentialkalkyl i flera dimensioner Klassrum Malmö
Matematisk statistik för data science Klassrum Malmö
Numeriska metoder Klassrum Malmö
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetenskap: Karriärutveckling, magisterprogram Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Kriminalitet och ohälsa Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminologisk teori Klassrum Malmö
Problem och frågeställningar inom aktuell IMER-forskning Klassrum Malmö
Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning Distans Distans
Socialt arbete: Community Work och mobilisering på lokal nivå, Klassrum Malmö
Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv Klassrum Malmö
Socialt arbete: Vetenskapsteori och forskningsmetodik Klassrum Malmö
Statistisk analys: Att tillämpa, tolka och förstå Klassrum Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Statsvetenskap
Akademiskt lärarskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Att handleda uppsatser och självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå Klassrum Malmö
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande Distans Distans
Communication for Development: Advancement, Specialization and Master's (Two year) Degree Project Distans Distans
Communication for Development: Produktionsprojekt Distans Distans
Communication for Development: Specialization Distans Distans
English and Education: Masters Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Handledarutbildning II: Kollega- och studenthandledning i skolverksamhet Distans Distans
Hållbar stadsutveckling i teori och praktik Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Political Science: Global Politics and Societal Change, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Political Science: Global Politics, Master's Programme (Two-year) Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Critical Perspectives on Environmental Challenges in Sport and Outdoor Recreation Distans Distans
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Teknik
Fasomvandlingar Klassrum Malmö
Prototyputveckling inom medieteknik Klassrum Malmö
Industri och produktion
Kontinuummekanik Klassrum Malmö
Synkrotron- och neutron-baserade experimentella metoder och tillämpningar Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Design av digitalt lärande inom högre utbildning Distans Distans
Pedagogik och yrkeskunnande: Masterprogram Distans Distans
Perspektiv på forskningsbaserat lärande i högskoleutbildning Klassrum Malmö
Pedagogik
Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre Klassrum Malmö
Education: Educational Theory, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Distans Distans
Förändringsledarskap i skolan Klassrum Malmö
Högskolepedagogik: Att utbilda för breddat deltagande och inkludering Klassrum Malmö
Lärarrollens komplexitet Klassrum Malmö
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Pedagogik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Pedagogik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Klassrum Malmö
Teaching and Learning in Higher Education, Masters Programme (One -Year) Distans Distans
Teaching and Learning in Higher Education, Masters Programme (Two -Year) Distans Distans
Utbilda för kritiskt tänkande Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagog
Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Grav språkstörning Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Klassrum Malmö
Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling (Ingår i Lärarlyftet) Klassrum Malmö
Speciallärarutbildning med specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling (Ingår i Lärarlyftet) Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning - språkutveckling Klassrum Malmö
Specialpedagogprogrammet - profil språk- och kommunikationsutveckling Klassrum Malmö
Specialpedagogprogrammet - Specialpedagogprogrammet Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Malmö
Hälsofrämjande stöd för personer med funktionsnedsättning Distans Distans
Lärarrollen i en vårdvetenskaplig akademisk miljö Distans Distans
Omvårdnad och behandling av ortopediska skador och sjukdomar Distans Distans
Omvårdnad vid diabetes A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling Distans Distans
Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik II Klassrum Malmö
Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik Distans Distans
Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad Klassrum Malmö
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad, masterprogram Klassrum Malmö
Omvårdnad, medicinsk vård och behandling vid Allergi, Astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Omvårdnad: Examensarbete för mastersexamen Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik I Klassrum Malmö
Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård Klassrum Malmö
Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning medicinsk vård Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre Klassrum Malmö
Tandläkare
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Malmö

Visa alla

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Matrosgatan 1
205 06 Malmö


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Erika Blad
Utbildningen har förändrat hela min livssyn och hur jag uppfattar världen. Min förståelse har verkligen fördjupats, vilket jag inte trodde var möjligt på en sådan nivå. Oerhört positiv och lärorik upplevelse i hur kommunikation fungerar och hur olika ingångssätt påverkar. Mitt tålamod är ännu längre än innan och jag pushar mer i att försöka förs...
Visa hela
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön