Visa allastudier.se som: Mobil
Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Akademisk text - RASK Malmö
Arbetsinriktad rehabilitering Distans
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling Malmö
Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet Malmö
Caucasus Studies I Distans
Caucasus Studies II Distans
Children's Best Interests in Theory and Practice Malmö
Children's Literature in a Global Perspective Malmö
Children's Rights Malmö
Children's Rights Malmö
Communication for Development Distans
Communication for Development: Produktionsprojekt Distans
Criminality and Ill-health Malmö
Criminological Theory Malmö
Criminology: Degree Project Malmö
Criminology: Degree Project Malmö
Degree Project in Criminology Malmö
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans
Europastudier: Det europeiska rummets organisation - Från det tidigmoderna Europa till EU Malmö
Europastudier: EU som global aktör Malmö
Europastudier: EU-rätt Malmö
Europastudier: Forskningsmetoder och uppsatsskrivande Malmö
Europastudier: Historiska och institutionella perspektiv på EU Malmö
Evidence-based Crime Prevention Malmö
Freds- och konfliktstudier I Malmö
Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings Malmö
Genusvetenskap I Malmö
Grundläggande statistik och försöksplanering Malmö
Handikapprätt Distans
Human Rights II Malmö
Human Rights III Malmö
IMER forskningsområden Malmö
IMER II: Europe and International Migration Malmö
IMER III: Research Methodology Malmö
Interkulturell kommunikation Malmö
International Relations I Malmö
International Relations III Malmö
Internationell Migration och Etniska Relationer: Examensarbete för kandidatexamen Malmö
Kaukasusområdet - fält- och fallstudier Distans
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö
Kriminologi: Avancerad forskningsmetodik Malmö
Kriminologi: Kandidatkurs Malmö
Kriminologi: Kriminella karriärer Malmö
Kriminologi: Riskbedömning för våld Malmö
Kriminologi: Utvärderingsmetodik och tillämpning Malmö
Media and Communication Studies: Network Society Studies Distans
Peace and Conflict Studies II Malmö
Peace and Conflict Studies III Malmö
Project Management: Plan, Execute and Evaluate Malmö
Projektutveckling och projektledning Malmö
Refugees and Asylum Law Malmö
Samhällsekonomi Malmö
Sexologi Malmö
SO för lärare, åk 1-6, II Malmö
Socialt arbete Distans
Socialt arbete och funktionshinder Malmö
Socialt arbete och funktionshinder Distans
Socialt arbete, masterprogram Malmö
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Malmö
Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv Malmö
Socialt arbete: Socialpolitik och välfärdsstudier Distans
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Malmö
Socionomprogrammet Malmö
Speech and Presentation Technique through Drama - RASK Malmö
Statistical Analysis: To Apply, Interpret and Understand Malmö
Statsvetenskap I Malmö
Studieteknik - RASK Malmö
The Law and Practice of the United Nations - Model United Nations Malmö
The Right to Life and Modern Conceptions of Life Malmö
Tillämpad analys: regionalisering och urbanisering, Malmö
Urbanitet, urbanisering, och globalisering – kulturella och sociala perspektiv Malmö
Victimology Malmö
VIP: Forskningsanknutet utvecklingsprojekt. grundkurs Malmö
VIP: Forskningsintegrerat utvecklingsprojekt, fortsättningskurs Malmö
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Arkitekturhistoria och stadsutveckling Malmö
Data / IT
Application Development for Android Malmö
Artificiell intelligens Malmö
Avancerad programmering i C++ Malmö
Computer Science: Research Methodologies Malmö
Data- och informationsvetenskap: Examensarbete Malmö
Datavetenskap: Tillämpad data science, masterprogram Malmö
Icke-relationella databaser Malmö
Inledande webbprogrammering med JavaScript Malmö
Interaction Technology Malmö
Interaktionsdesign Malmö
Programmering med C# Distans
Programmering med C#, II Distans
Programmering med C#, IV Distans
Programming in C# Distans
Programming in C#, II Distans
Projektledning, tillämpad IT Malmö
Webbutveckling I Distans
Ekonomi / Försäljning
Ekonomi
Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv Malmö
Estetiska inriktningar
Bild för lärare, åk 1-9, I+II Malmö
Bild för lärare, åk 1-9, III Malmö
Illustrera med ljud Malmö
Journalistiska och dokumentära serier Malmö
Media and Communication Studies: Culture, Collaborative Media, and Creative Industries, Master's programme (One-Year) Distans
Pedagogiskt drama IV, Ledarskap och gestaltning Malmö
Utställningsdesign Malmö
Visual Communication in Contemporary Media Malmö
Dans
Kulturproduktion, en kontextualisering i praktik och teori Malmö
Design
Design för hållbar utveckling Malmö
Grafisk design Malmö
Grafisk design och medier Malmö
Interaktionsdesign Malmö
Juridik
Corporate Social Responsibility and Human Rights Malmö
Förvaltningsrätt Malmö
Kriminologi: Grundkurs Malmö
Kommunikation / Media
Beslutsfattande inom medieteknik Malmö
Forska i medieteknik Malmö
Medieproduktion - Rörlig bild Malmö
Praktisera medieteknik genom prototyputveckling Malmö
Kommunikation
Interaktionsdesign och medier Malmö
Kultur / Humanistiska inriktningar
Föreställningar om katastrofer Malmö
Kulturarv och kulturarvspedagogik Distans
Retorik I Malmö
Retorik II Malmö
Historia
Historia II Malmö
Idéer, religion, historia: Från tidigmodernt till modernt Distans
Rockmusik, ungdom och samhälle Malmö
Kulturvetenskap
Kultur i omvandling - Kritiska studier i humaniora, masterprogram Malmö
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy Malmö
Ledarskap och organisation II Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling Malmö
Naturvetenskap
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I Malmö
Outdoor Pedagogy Malmö
Fysik
Astronomi, introduktionskurs Malmö
Beräkningsbaserad fysik: Introduktionskurs Distans
Matematik
Analys B Malmö
Flerdimensionell analys med tillämpningar Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I Distans
Numeriska metoder Malmö
Miljö
Environmental Economics and Ecological Economics Malmö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Fotboll, kultur och samhälle Distans
Idrott och hållbar utveckling Distans
Idrottspsykologi I Distans
Idrottstränare II Distans
Idrottsvetenskap: Idrott och samhälle, magisterprogram Malmö
Idrottsvetenskap: Idrott och samhälle, masterprogram Malmö
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Malmö
Sport, konsumtion och kultur Distans
Sports Psychology Malmö
Sports Psychology Malmö
Språk
Georgian I Distans
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska Malmö
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV Malmö
Arabiska
Arabiska med didaktisk inriktning I Distans
Arabiska med didaktisk inriktning III Distans
Engelska
Creative Writing I Distans
English for Professional Purposes Malmö
English II Malmö
English III, Linguistics option Malmö
English III, Literary option Malmö
English Studies Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, grammatik Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, läsning och ordkunskap Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, skrivande och muntlig presentation Malmö
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Tvåspråkighet och identitet Distans
Ryska
Ryska I Distans
Teknik
Crossmedia: Flerkanalspublicering Malmö
Etik och IT Malmö
Design och produktutveckling
Global produktutveckling II Malmö
Medieteknik: Strategisk medieutveckling, masterprogram Malmö
Industri och produktion
Beräkningsbaserad materialvetenskap, masterprogram Malmö
Kontinuummekanik Malmö
Synkrotronljus- och neutronspridningsbaserade mätmetoder och tillämpningar Malmö
Utbildning / Pedagogik
Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling Malmö
Förskollärarutbildning - Flexibel variant Malmö
Teaching for Sustainability Malmö
Lärare
Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre Malmö
Bilder av medeltiden Malmö
Förändringsledarskap i skolan Malmö
Karriärlärande i utbildning och arbetsliv Malmö
Lärarrollens komplexitet Malmö
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Malmö
Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation Malmö
Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället Malmö
Pedagogiskt drama VI, Forskningsmetodik och utvecklingsarbete Malmö
Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning Malmö
Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning Malmö
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Malmö
Pedagogik
Att handleda uppsatser och självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå Malmö
Att möta barn och elever i behov av särskilt stöd Malmö
Att vara lärare i högre utbildning Malmö
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Distans
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Helsingborg
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Lund
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Eslöv
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Malmö
Idrott för lärare, åk 1-9, II Malmö
Montessoripedagogik I + II Distans
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Malmö
Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning Distans
Svenska för lärare, åk 1-6, I Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, II Malmö
Svenska som andraspråk för lärare II Malmö
Yrkeslärarutbildning Distans
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Malmö
Specialpedagog
Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning Malmö
Special needs education, introductory course Malmö
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Malmö
Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Malmö
Vård / Medicin
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Malmö
Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling Malmö
Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen Malmö
Sexologi: Sexualitet och funktionshinder Malmö
Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet Malmö
Omvårdnad / Omsorg
Handledarutbildning Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik I Malmö
Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård Malmö
Sjuksköterskeprogrammet Trelleborg
Sjuksköterskeprogrammet Malmö
Sjuksköterskeprogrammet Ystad
Sjukgymnastik och rehabilitering
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Distans
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Handikapprätt II Distans
Tandvård
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Malmö

Visa alla

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Matrosgatan 1
205 06 Malmö