Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Visa alla utbildningar med Malmö universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår Utbildningsform Längd Ort
Naturvetenskapligt/tekniskt basår Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Naturvetenskaplig/teknisk bastermin Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Vidareutbildning av lärare (VAL) Distans Distans
Språk
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Klassrum Malmö
Svenska
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska Distans, Klassrum Flera orter (2)
Utbildning / Pedagogik
Grundlärare
Grundlärarutbildning - Fritidshem Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6 Klassrum Malmö
Grundlärarutbildning - Grundskolans årskurs 4-6, arbetsintegrerad utbildning Klassrum Flera orter (5)
Ämneslärare
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Bild, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Engelska, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Historia, 240 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Idrott, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Matematik, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Religion, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Samhällskunskap, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska som andraspråk Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Grundskolans årskurs 7-9, förstaämne Svenska, 240 - 270 hp Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Engelska Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Historia Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Idrott Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Matematik Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Religion Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Samhällskunskap Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska Klassrum Malmö
Ämneslärarutbildning - Gymnasieskolan, förstaämne Svenska som andraspråk Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Tandläkare
Tandläkarutbildning Klassrum Malmö
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Arkitekturhistoria och stadsutveckling Distans Distans
Hållbar arkitektur och urban gestaltning Klassrum Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Klassrum Malmö
Beteendevetenskap
Socialt arbete Distans Distans
Socionomprogrammet Klassrum Malmö
Kriminologi
Kriminologi: fortsättningskurs Klassrum Malmö
Kriminologiprogrammet
Kriminologiprogrammet Klassrum Malmö
Psykologi
Sports Psychology Klassrum Malmö
Socialpedagog
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Malmö
Sociologi
Socialpedagogiskt arbete inom funktionshinderområdet Klassrum Malmö
Socialt arbete i lokal och global miljö - fortsättningskurs Klassrum Malmö
Sociologi för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Bygg / Anläggning
Byggnadsingenjör
Byggingenjör - Byggteknik Klassrum Malmö
Byggingenjör - Projekt- och produktionsledning Klassrum Malmö
Byggingenjör - Teknik och arkitektur Klassrum Malmö
Data / IT
Agentbaserad modellering för simulering av sociala system Distans Distans
Algoritmiska metoder för sökning och lagring Klassrum, Distans Flera orter (2)
Application Development for Android Distans Distans
Artificiell intelligens Klassrum Malmö
Data- och informationsvetenskap: Examensarbete Klassrum Malmö
Databasteknik Klassrum Malmö
Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot systemutveckling Klassrum Malmö
Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur Klassrum Malmö
Dator- och internetteknik Klassrum Malmö
Digitala metoder för affärsutveckling och social innovation Klassrum Malmö
Etik och IT Klassrum Malmö
Flertrådad programmering Klassrum Malmö
Global politik för artificiell intelligens transnationalism, aktörer och styrelseformer Distans Distans
Icke-relationella databaser Distans Distans
IT och ekonomi, kandidatprogram Klassrum Malmö
Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation Klassrum Malmö
Programming in C# Distans Distans
Programming in C#, II Distans Distans
Projektledning, tillämpad IT Klassrum Malmö
.NET-utvecklare
Programmering i C# och .NET för icke-nybörjare Distans Distans
CAD
3D CAD Klassrum Malmö
IT-säkerhet
Informationssäkerhet Klassrum Malmö
Programmering
Advanced Programming Klassrum Malmö
Avancerad programmering i C++ Klassrum Malmö
Programmering med C#, III Distans Distans
Spelutveckling
Procedurell generering av spelinnehåll Klassrum Malmö
Spelutveckling Klassrum Malmö
Systemvetenskap
Systemutvecklare Klassrum Malmö
Webbdesign
Medieteknik: Webbaserad design och utveckling, kandidatprogram Klassrum Malmö
Webbutveckling II - Klient Distans Distans
Ekonomi
Digital innovation och entreprenörskap Distans Distans
Företagsekonomi
Företagsekonomi: Transport Management Klassrum Malmö
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild för lärare I Distans Distans
Bild för lärare II Distans Distans
Creative Writing II Distans Distans
Den fotografiska bilden II Klassrum Malmö
Dokumentärt berättande Distans Distans
Interaktionsdesign Klassrum Malmö
Journalistiska och dokumentära serier Distans Distans
Praktisk film I Klassrum Malmö
Professionell kreativ verksamhet Distans Distans
Rörlig bild och webcasting Klassrum Malmö
Serieteckning och visuellt berättande Klassrum Malmö
Utställningsdesign Klassrum Malmö
Designer
Character Design Klassrum Malmö
Interaktionsdesign och medier Distans Distans
Musik
Musik och lärande: Musik i skola och samhälle Distans Distans
Musik och Lärande: Musik som kunskapsform Distans Distans
Teater / Artist
Illustrera med ljud Klassrum Malmö
Farmaci
Biomedicin
Biomedicinsk laboratorievetenskap: Klinisk fysiologi och bilddiagnostik Klassrum Malmö
Biomedicinska analytikerprogrammet
Biomedicinska analytikerprogrammet Klassrum Malmö
Receptarieprogrammet
Receptarieprogrammet Klassrum Malmö
Fastighet / VVS
Fastighetsföretagande Klassrum Malmö
Fastighetsförmedling Klassrum Malmö
Förberedande utbildningar
Akademisk introduktionstermin Klassrum Malmö
Humaniora
Biosocial etik: Det mänskligas gränser Klassrum Malmö
Creative Writing I Distans Distans
English for Professional Purposes Distans Distans
Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan Klassrum Malmö
Skapande skrivande I Distans Distans
Skapande skrivande II Distans Distans
Genusvetenskap
Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings Klassrum Malmö
Genusvetenskap I Klassrum Malmö
Historia
Folk, kulturer och identiteter i Kaukasus: mångfald och likheter Distans Distans
Historia I Klassrum Malmö
Historia III Klassrum Malmö
Historia: Inriktning mot kulturarvsstudier Klassrum Malmö
Idéer, religion, historia: Antiken Klassrum Malmö
Idéer, religion, historia: Från tidigmodernt till modernt Distans Distans
Kulturarvsstudier II Klassrum Malmö
Nationalismens historia Klassrum Malmö
Populism, Nationalism and History Distans Distans
Resandets historia från 1750 till idag Klassrum Malmö
Spelens och spelandets historia Klassrum Malmö
Internationella relationer
International Relations Klassrum Malmö
Internationella relationer I Klassrum Malmö
Internationella relationer II Klassrum Malmö
Kulturvetenskap
Föreställningar om katastrofer Klassrum Malmö
Kulturarvsstudier I Klassrum Malmö
Kulturarvsstudier III Klassrum Malmö
Kulturell politik i antropocen: Globala och lokala perspektiv Klassrum Malmö
Litteraturvetenskap
Arbetarlitteratur - historiska och internationella perspektiv Distans Distans
Religionsvetenskap
Helvetets historia - föreställningar om döden, helvetet och efterlivet från förhistorisk tid till vår tid Distans Distans
Synd, Smuts och Smärta - Religionsvetenskapliga och kulturhistoriska perspektiv Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Husbyggnad, teknik och funktion Klassrum Malmö
Hållbar fastighets- och områdesutveckling Distans Distans
Datateknik
Datateknik och Mobil IT: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Modeller och verklighet för datateknik Klassrum Malmö
Design och produktutveckling
Designmetodik för produktutvecklare Klassrum Malmö
Digital design och utveckling I Klassrum Malmö
Global produktutveckling I Klassrum Malmö
Global produktutveckling II Klassrum Malmö
Interaktionsdesign Klassrum Malmö
Produktdesign Klassrum Malmö
Produktutveckling och design: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Produktutveckling och människan Klassrum Malmö
Maskinteknik
Maskin- och materialteknik: Högskoleingenjörsutbildning Klassrum Malmö
Mekanik Klassrum Malmö
Materialteknik
Materialteknik Klassrum Malmö
Medicinsk teknik
Tandteknikerutbildning Klassrum Malmö
Juridik
Children's Best Interests in Theory and Practice Klassrum Malmö
Children's Rights Klassrum Malmö
Europarätt Klassrum Malmö
Folkrätt Klassrum Malmö
Förvaltningsrätt Klassrum, Distans Flera orter (2)
Global Justice Klassrum Malmö
Human Rights Klassrum Malmö
International Peace and Security - Public International Law and International Politics Klassrum Malmö
Miljö och mänskliga rättigheter Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter I Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter II Klassrum Malmö
Socialrätt Distans Distans
The Right to Life and Modern Conceptions of Life Klassrum Malmö
Kommunikation / Media
Att skriva och publicera i digitala medier Klassrum Malmö
Medie- och kommunikationsvetenskap: Medieaktivism, strategi och entreprenörskap Klassrum Malmö
Medieteknik: Media management, kandidatprogram Klassrum Malmö
Foto
Den fotografiska bilden Klassrum Malmö
Grafisk design
Design för hållbar utveckling Klassrum Malmö
Digital Comics Distans Distans
Grafisk design Klassrum Malmö
Grafisk design och medier Distans Distans
Visualiserings- och presentationstekniker Klassrum Malmö
Informationsvetenskap
Informationsarkitekt Klassrum Malmö
Journalistik
Kulturjournalistik Distans Distans
Kommunikation
Interkulturell kommunikation 2 - tillämpningskurs Klassrum Malmö
Strategisk kommunikation utifrån ett barnrättsperspektiv Distans Distans
Visual Communication in Contemporary Media Klassrum Malmö
Visuell kommunikation Klassrum Malmö
Kreativt skrivande
Creative Writing Project Distans Distans
Skrivande som metod och gestaltning Distans Distans
Storytelling - Narration Across Media Klassrum Malmö
Marknadsföring / PR
Marknadsanalys Klassrum Malmö
Medieproduktion
Experimentell medieproduktion Klassrum Malmö
Narrativ design Distans Distans
Retorik
Retorik I Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy Klassrum Malmö
Business Administration: Leadership and Organisation from a Global Perspective Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Fortsättningskurs Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Grundkurs Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ledarskap och organisation: Kandidatkurs Klassrum Malmö
Ledarskap
Samtal som central kompetens i dagens och morgondagens ledarskap Distans Distans
Projektledning
Innovationsprojekt Klassrum Malmö
Projektledning Klassrum Malmö
Projektledning I Klassrum Malmö
Projektutveckling och projektledning Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Astronomi, introduktionskurs Klassrum Malmö
Fysik
Beräkningsbaserad fysik: Introduktionskurs Distans Distans
Matematik
Analys A och linjär algebra Klassrum Malmö
Analys B Klassrum Malmö
Flerdimensionell analys med tillämpningar Klassrum Malmö
Grundläggande statistik och försöksplanering Klassrum Malmö
Linjär algebra med tillämpningar Klassrum Malmö
Matematik för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematisk statistik Klassrum Malmö
Modellering och simulering i Matlab/GNU Octave Klassrum Malmö
Miljö
Barndom och klimatförändringar Distans Distans
Miljövetarprogrammet - Människa, miljö, samhälle Klassrum Malmö
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsrätt
Arbetsrätt Distans Distans
Coaching
Karriär och arbete Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Arbetsinriktad rehabilitering Distans Distans
Bostadsfrågan i det 21:a århundradet Distans Distans
Caucasus Studies I Distans Distans
Europastudier I: Europa som kunskapsfält - Politik, Kulturer och Samhällen från dåtid till nutid Klassrum Malmö
Europastudier II: Den Europeiska unionens styrning och roll i världen Klassrum Malmö
Europastudier: Politik, samhällen och kulturer Klassrum Malmö
Freds- och konfliktstudier I Klassrum Malmö
Human Rights III Klassrum Malmö
IMER forskningsmetoder och uppsats Klassrum Malmö
IMER forskningsområden Klassrum Malmö
IMER II: Europe and International Migration Klassrum Malmö
IMER II: Mångfaldens utmaningar Klassrum Malmö
IMER III: Research Methodology Klassrum Malmö
Interkulturell kommunikation Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations Klassrum Malmö
Internationell Migration och Etniska Relationer: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Malmö
Kriminologi: Kandidatkurs Klassrum Malmö
Mångfaldsstudier Klassrum Malmö
Politisk representation Klassrum Malmö
Postkolonialitet och intersektionalitet Klassrum Malmö
Socialt arbete: Socialpolitik och välfärdsstudier Klassrum Malmö
Statsvetenskap I Klassrum Malmö
Tillämpad analys: regionalisering och urbanisering, Klassrum Malmö
Urbanitet, urbanisering, och globalisering kulturella och sociala perspektiv Klassrum Malmö
Geografi
Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning Klassrum Malmö
Statsvetenskap
Att möta barn och elever i behov av stöd Klassrum Malmö
Europastudier: Epistemologiska perspektiv och forskningsmetodik Klassrum Malmö
Europastudier: Kandidatuppsats Klassrum Malmö
International Migration and Ethnic Relations I Klassrum Malmö
International Relations I Klassrum Malmö
International Relations III Klassrum Malmö
Klimatförändringar och global politik Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare, 75 hp - F-3, Svenska, Engelska, SO Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare, 75 hp - årskurs 4-6: Svenska, Engelska, SO Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp - gymnasieskolan Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp - årskurs 7-9 Klassrum Malmö
Läs- och skrivutveckling hos flerspråkiga barn i ett didaktiskt perspektiv Distans Distans
Matematik för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Matematik för lärare, åk 1-6, I Distans Distans
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Montessoripedagogik I + II Distans Distans
Outdoor Pedagogy Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies II Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies III Klassrum Malmö
Policyanalys och utvärdering i global politik Klassrum Malmö
SO för lärare i grundskolans åk 16, II Distans Distans
Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning Distans Distans
Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram Klassrum Malmö
Svenska som andraspråk för lärare II Klassrum Malmö
Territoriella konflikter och nationalism i postsovjetiska Eurasien Distans Distans
The Law and Practice of the United Nations - Model United Nations Klassrum Malmö
Utländska lärares och akademikers vidareutbildning, (ULV) Klassrum Malmö
Sport / Fritid
Friluftsliv
Friluftsliv för lärare Distans Distans
Idrott och sport
Fotboll, kultur och samhälle Distans Distans
Fotbollens historia Distans Distans
Idrott och hållbar utveckling Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare i åk 1-3 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Idrott och hälsa för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Idrottspsykologi I Distans Distans
Idrottspsykologi II Distans Distans
Idrottsvetenskapligt program - Fysisk aktivitet och hälsa Klassrum Malmö
Idrottsvetenskapligt program - Sport Management Klassrum Malmö
Mindfulness i idrott Distans Distans
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Klassrum Malmö
Rörelse i förskolan Klassrum Malmö
Sport, konsumtion och kultur Distans Distans
Sport, marknadsföring och varumärken Distans Distans
Språk
Akademiskt skrivande Klassrum Malmö
English Grammar Skills for University Studies Distans Distans
English Writing and Presentation Skills for University Studies Distans Distans
Georgian I Distans Distans
Introduction to Critical Thinking and Reading Skills for University Studies Distans Distans
Ryska I Distans Distans
Ryska II Distans Distans
Swedish Language, Culture and Society II Klassrum Malmö
Swedish Language, Culture and Society III Klassrum Malmö
Tvåspråkighet och identitet Distans Distans
Arabiska
Arabiska med didaktisk inriktning I Distans Distans
Arabiska med didaktisk inriktning II Distans Distans
Arabiska med didaktisk inriktning III Distans Distans
Engelska
English III, Linguistics Option Klassrum Malmö
English III, Literary Option Klassrum Malmö
Svenska
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Skriftlig färdighet i svenska som andraspråk - RASK Distans Distans
Svenska för lärare åk 1-6, I Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3 (1-15 hp). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (1-15 hp). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Swedish Language, Culture and Society I Klassrum Malmö
Säkerhet / Skydd
Grunder i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Klassrum Malmö
Polis
Effektiv och rättssäker brottsutredning Distans Distans
Kunskapsbaserat polisarbete Distans Distans
Teknik
Artificiell intelligens i samhället - en introduktion Distans Distans
Framsteg inom programvaruutveckling Klassrum Malmö
Kvantmekanik: Introduktionskurs Klassrum Malmö
Materialkemi Klassrum Malmö
Medieproduktion - Rörlig bild Klassrum Malmö
Mekanisk provning och mikroskopi Klassrum Malmö
Reglerteknik Klassrum Malmö
Webbutveckling I Distans Distans
Miljö och energiteknik
Miljö- och energifysik Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Childrens Literature in a Global Perspective Klassrum Malmö
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans Distans
Handledarutbildning I: Handledning och bedömning av lärarstudenters yrkeslärande i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Dramapedagog
Dramapedagogik I Klassrum Malmö
Dramapedagogik II Klassrum Malmö
Dramapedagogik V Klassrum Malmö
Förskollärare
Förskollärarutbildning - Flexibel variant Distans Distans
Förskollärarutbildning - Förskollärarutbildning Klassrum Malmö
Förskollärarutbildning - Musikprofil Klassrum Malmö
Utomhuspedagogik för förskolan och de tidiga skolåren Klassrum Malmö
Grundlärare
Idrott för grundlärare I Klassrum Malmö
Idrott för grundlärare II Klassrum Malmö
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I Klassrum Malmö
SO för lärare i grundskolans åk 1-6, I Distans Distans
Pedagogik
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola I Klassrum Malmö
Ateljeristautbildning - kulturpedagogik för förskola och skola II Klassrum Malmö
Dramapedagogik III Klassrum Malmö
Dramapedagogik IV Klassrum Malmö
Elevtexter - Bedömning och språkutveckling i modersmålsundervisningen Distans Distans
Grupprocesser samt hantering av konflikter och kränkningar Distans Distans
Montessoripedagogik III Distans Distans
Rekryteringsutbildning för blivande rektorer Distans Distans
Studiehandledning och språket i ämnet i modersmålsundervisning Distans Distans
Vägledning, handledning, feedback och kommunikation Klassrum Malmö
Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledarutbildningen Klassrum Flera orter (2)
Studieteknik - RASK Klassrum Malmö
Ämneslärare
Biologi för ämneslärare: Ekologi Klassrum Malmö
Biologi för ämneslärare: Genetik och evolution Klassrum Malmö
Biologi för ämneslärare: Människan och hälsa Klassrum Malmö
Diskret matematik för ämneslärare Distans Distans
Fördjupad analys för ämneslärare Distans Distans
Grundläggande analys för ämneslärare Distans Distans
Historiedidaktik för verksamma lärare Distans Distans
Idrott för ämneslärare I Klassrum Malmö
Idrott för ämneslärare II Klassrum Malmö
Idrott för ämneslärare III Klassrum Malmö
Linjär algebra för ämneslärare Distans Distans
Matematik för lärare, åk 1-6, II Distans Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, I Distans Distans
Matematik för lärare, åk 7-9, II Distans Distans
Musik för lärare, åk 1-6, I+II Distans Distans
NO och teknik för lärare, åk 1-6, II Klassrum Malmö
Svenska för lärare åk 1-6, II Distans Distans
Svenska som andraspråk för lärare I Klassrum Malmö
Teknik för lärare, åk 1-6, I Distans Distans
Teknik för ämneslärare: Digital teknik Klassrum Malmö
Teknik för ämneslärare: Perspektiv på teknik Klassrum Malmö
Teknik för ämneslärare: Teknik i vår omgivning Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Funktionshinder i samhället Distans Distans
Handikapprätt Distans Distans
Handledarutbildning Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hälso- och sjukvårdsrätt Distans Distans
Sexologi Klassrum, Distans Flera orter (2)
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Tandhygienist
Tandhygienistutbildning Klassrum Malmö
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sexologi, masterprogram Klassrum Malmö
Socialt arbete och funktionshinder Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Klassrum Malmö
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Klassrum Malmö
Kriminologi
Criminology, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Kriminologi: Avancerad forskningsmetodik och statistisk analys Klassrum Malmö
Kriminologi: Individuella karakteristika, social miljö och brott Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminella karriärer och livsförloppsperspektiv Klassrum Malmö
Kriminologi: Utvärderingsmetodik och brottsprevention Klassrum Malmö
Missbruk / Beroende
Socialt arbete: Alkohol- och narkotikaproblem - att förstå och arbeta med missbruk och beroende Distans Distans
Sociologi
Sexologi: Sexualitet och funktionshinder Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet, intima relationer och familjeliv Distans Distans
Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet Klassrum Malmö
Socialt arbete och katastrofriskreducering Distans Distans
Socialt arbete, masterprogram Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Migration och socialt arbete Klassrum Malmö
Data / IT
Artificiell intelligens för data science Klassrum Malmö
Avancerad maskininlärning Klassrum Malmö
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Dataanalys och visualisering Klassrum Malmö
Datadrivna metoder för programutveckling Klassrum Malmö
Framväxande digitala teknologier Klassrum Malmö
Innovation & entreprenörskap i ett digitalt samhälle Klassrum Malmö
Introduktion till IoT Klassrum Malmö
Samhällsaspekter av databehandling Klassrum Malmö
Datavetenskap
Computational Materials Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Internet of Things, Masters Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Fördjupningsprojekt i datavetenskap Klassrum Malmö
IT-säkerhet
Programvaruarkitektur och säkerhet för Internet of things Klassrum Malmö
Programmering
Teknisk programmering Klassrum Malmö
Systemvetenskap
Sonderande dataanalys, visualisering och berättande Klassrum Malmö
UX-design
IoT-prototyping och användarupplevelse Klassrum Malmö
Ekonomi
Ledarskap för hållbarhet: Magisterprogram Klassrum Malmö
Företagsekonomi
Urbana studier: Urban affärs- och samhällsutveckling - fastigheter och transporter, masterprogram Klassrum Malmö
Humaniora
Kritisk Humaniora - Idéer i rörelse Klassrum Malmö
Urbana studier, masterprogram Klassrum Malmö
Historia
Historiska studier - magister-/masterprogram Klassrum Malmö
History Didactics - Comparative and Critical Perspectives Distans Distans
Kulturvetenskap
Critical Cultural Heritage Studies Distans Distans
Kommunikation / Media
Design och utvärdering av innovation Klassrum Malmö
Forska inom medieteknik Klassrum Malmö
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Prototyputveckling inom medieteknik Klassrum Malmö
Teoretisera medieteknik Klassrum Malmö
Kommunikation
Communication for Development: Advancement, Specialization and Master's (Two year) Degree Project Distans Distans
Communication for Development: Advances in Social Action, Planning and Evaluation Distans Distans
Medieproduktion
Innovation och strategiskt tänkande Klassrum Malmö
Leda osäkerhet Klassrum Malmö
Retorik
Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Klassrum Malmö
Leadership and Organisation: Societal Challenges and Organisational Changes, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Samhällsutmaningar och organisatoriska förändringar, masterprogram Klassrum Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Ledarskap
Leadership for Sustainability, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Projektledning
Specialiserad forskningspraktik Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Matematik
Differentialkalkyl i flera dimensioner Klassrum Malmö
Matematisk statistik för data science Klassrum Malmö
Numerisk analys Klassrum Malmö
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsvetenskap: Karriärutveckling, magisterprogram Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet Klassrum Malmö
Empati och bemötande Klassrum Malmö
Hållbar stadsutveckling i teori och praktik Klassrum Malmö
Internationell migration och etniska relationer, Magisterprogram (ettårigt) Klassrum Malmö
Internationell migration och etniska relationer, Mastersprogram (tvåårigt) Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminologisk teori Klassrum Malmö
Kriminologi: Riskbedömning för våld Klassrum Malmö
Kriminologi: Samtida kriminologi Klassrum Malmö
Problem och frågeställningar inom aktuell IMER-forskning Klassrum Malmö
Socialt arbete: Community Work och mobilisering på lokal nivå, Klassrum Malmö
Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv Klassrum Malmö
Socialt arbete: Vetenskapsteori och forskningsmetodik Klassrum Malmö
Urban Studies, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Urban Studies: Urban Business and Development - Real Estate and Transport, Master's Programme (Two-year) Klassrum Malmö
Statsvetenskap
Akademiskt lärarskap Klassrum Malmö
Communication for Development: Specialization Distans Distans
English and Education: Masters Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Distans Distans
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Statsvetenskap: Global politik Klassrum Malmö
Statsvetenskap: Global politik och samhällsomvandling, magisterprogram Klassrum Malmö
Thematic University Pedagogy, Assessment Distans Distans
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Critical Perspectives on Environmental Challenges in Sport and Outdoor Recreation Distans Distans
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (One-Year) Klassrum Malmö
Sport Sciences: Sport in Society, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Teknik
Fasomvandlingar Klassrum Malmö
Industri och produktion
Kontinuummekanik Klassrum Malmö
Synkrotron- och neutron-baserade experimentella metoder och tillämpningar Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Digital Learning Design in Higher Education Distans Distans
Pedagogik och yrkeskunnande: Masterprogram Distans Distans
Pedagogik
Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande Distans Distans
Att vara lärare i högre utbildning Klassrum Malmö
Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre Klassrum Malmö
Educating for Internationalisation and Global Engagement Distans Distans
Education: Educational Theory, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Förändringsledarskap i skolan Klassrum Malmö
Handledarutbildning II: Kollega- och studenthandledning i skolverksamhet Distans Distans
Lärarrollens komplexitet Klassrum Malmö
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Pedagogik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Pedagogik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Perspectives on and Approaches to Challenge Based Learning in Higher Education Klassrum Malmö
Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning Klassrum Malmö
Teaching and Learning in Higher Education, Masters Programme (One -Year) Distans Distans
Teaching and Learning in Higher Education, Masters Programme (Two -Year) Distans Distans
Teaching and Learning in Higher Education: Educating for Widening Participation and Inclusion Distans Distans
Tematisk högskolepedagogik, Akademiskt skrivande: Att arbeta med studenters skrivande Klassrum Malmö
Utbilda för kritiskt tänkande Distans Distans
Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Specialpedagog
Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Grav språkstörning Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Matematikutveckling Klassrum Malmö
Speciallärarprogrammet - Språk-, skriv- och läsutveckling Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Perspektiv på forskning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagogprogrammet - profil språk- och kommunikationsutveckling Klassrum Malmö
Specialpedagogprogrammet - Specialpedagogprogrammet Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Biomedical Surface Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Malmö
Lärarrollen i en vårdvetenskaplig akademisk miljö Distans Distans
Omvårdnad vid diabetes A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling Distans Distans
Omvårdnad, masterprogram Klassrum Malmö
Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen Klassrum Malmö
Omvårdnad: Examensarbete för mastersexamen Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik I Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik II Klassrum Malmö
Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård Klassrum Malmö
Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik Distans Distans
Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession Klassrum Malmö
Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad Klassrum Malmö
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad och behandling av ortopediska skador och sjukdomar Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning medicinsk vård Klassrum Malmö
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Klassrum Malmö
Tandläkare
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö universitet

Matrosgatan 1
205 06 Malmö


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner

Erika Blad

Utbildningen har förändrat hela min livssyn och hur jag uppfattar världen. Min förståelse har verkligen fördjupats, vilket jag inte trodde var möjligt på en sådan nivå. Oerhört positiv och lärorik upplevelse i hur kommunikation fungerar och hur olika ingångssätt påverkar. Mitt tålamod är ännu längre än innan och jag pushar mer i att försöka förs...

Visa hela