Visa allastudier.se som: Mobil

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Visa alla utbildningar med Malmö universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Språk
Svenska Utbildningsform Längd Ort
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Malmö
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Vidareutbildning av lärare (VAL) Distans Distans
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Arkitekturhistoria och stadsutveckling Klassrum Malmö
Hållbar arkitektur och urban gestaltning Klassrum Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Klassrum Malmö
Beteendevetenskap
Socialt arbete Distans Distans
Kriminologi
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Malmö
Sociologi
Sociologi för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Socionom
Socionomprogrammet Klassrum Malmö
Data / IT
Agentbaserad modellering för simulering av sociala system Distans Distans
Algoritmiska metoder för sökning och lagring Klassrum Malmö
Application Development for Android Klassrum Malmö
Data- och informationsvetenskap: Examensarbete Klassrum Malmö
Databasteknik Klassrum Malmö
Datavetenskap: Examensarbete med inriktning mot systemutveckling Klassrum Malmö
Datavetenskap: Tillämpad programvaruarkitektur Klassrum Malmö
Dator- och internetteknik Klassrum Malmö
Flertrådad programmering Klassrum Malmö
Icke-relationella databaser Klassrum Malmö
Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation Klassrum Malmö
Projektledning, tillämpad IT Klassrum Malmö
Programmering
Avancerad programmering i C++ Klassrum Malmö
Programming in C# Distans Distans
Programming in C#, II Distans Distans
Systemvetenskap
Artificiell intelligens Klassrum Malmö
Webbdesign
Webbutveckling I Distans Distans
Ekonomi
Företagsekonomi
Företagsekonomi: Transport Management Klassrum Malmö
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild för lärare I Distans Distans
Bild för lärare II Distans Distans
Dokumentärt berättande Distans Distans
Interaktionsdesign Klassrum Malmö
Journalistiska och dokumentära serier Distans Distans
Narrativ design Distans Distans
Professionell kreativ verksamhet Distans Distans
Visual Communication in Contemporary Media Klassrum Malmö
Designer
Utställningsdesign Klassrum Malmö
Musik
Musik och lärande: Musik i skola och samhälle Distans Distans
Teater / Artist
Illustrera med ljud Klassrum Malmö
Fastighet / VVS
Fastighetsföretagande Klassrum Malmö
Fastighetsförmedling Klassrum Malmö
Humaniora
Akademisk introduktionstermin Klassrum Malmö
Genusvetenskap
Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings Klassrum Malmö
Genusvetenskap I Klassrum Malmö
Historia
Historia II Klassrum Malmö
Historia III Klassrum Malmö
Idéer, religion, historia: Från tidigmodernt till modernt Distans Distans
Internationella relationer
International Relations III Klassrum Malmö
Kulturvetenskap
Föreställningar om katastrofer Klassrum Malmö
Kulturell politik i antropocen: Globala och lokala perspektiv Klassrum Malmö
Religionsvetenskap
Helvetets historia - föreställningar om döden, helvetet och efterlivet från förhistorisk tid till vår tid Distans Distans
Ingenjör
Civilingenjör
Global produktutveckling II Klassrum Malmö
Husbyggnad, teknik och funktion Klassrum Malmö
Materialteknik Klassrum Malmö
Mekanik Klassrum Malmö
Modeller och verklighet för datateknik Klassrum Malmö
Juridik
Children's Best Interests in Theory and Practice Klassrum Malmö
Children's Rights Klassrum Malmö
Corporate Social Responsibility and Human Rights Klassrum Malmö
Folkrätt Klassrum Malmö
Förvaltningsrätt Klassrum Malmö
Miljö och mänskliga rättigheter Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter I Klassrum Malmö
Socialrätt Distans Distans
The Right to Life and Modern Conceptions of Life Klassrum Malmö
Kommunikation / Media
Grafisk design
Design för hållbar utveckling Klassrum Malmö
Grafisk design Klassrum Malmö
Grafisk design och medier Distans Distans
Visualiserings- och presentationstekniker Klassrum Malmö
Kommunikation
Interkulturell kommunikation Klassrum Malmö
Kreativt skrivande
Creative Writing I Distans Distans
Creative Writing II Distans Distans
Retorik
Akademisk text - RASK Klassrum Malmö
Retorik I Klassrum Malmö
Speech and Presentation Technique through Drama - RASK Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy Klassrum Malmö
Digital innovation och entreprenörskap Distans Distans
Ledarskap och organisation: Fortsättningskurs Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Kandidatkurs Klassrum Malmö
Projektledning
Projektutveckling och projektledning Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Astronomi, introduktionskurs Klassrum Malmö
Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning Klassrum Malmö
Fysik
Beräkningsbaserad fysik: Introduktionskurs Distans Distans
Matematik
Flerdimensionell analys med tillämpningar Klassrum Malmö
Grundläggande statistik och försöksplanering Klassrum Malmö
Linjär algebra med tillämpningar Klassrum Malmö
Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Modellering och simulering i Matlab/GNU Octave Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Globala perspektiv på barnlitteratur Klassrum Malmö
Human Rights III Klassrum Malmö
IMER forskningsområden Klassrum Malmö
IMER II: Europe and International Migration Klassrum Malmö
IMER II: Mångfaldens utmaningar Klassrum Malmö
IMER III: Research Methodology Klassrum Malmö
Internationell Migration och Etniska Relationer: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Kandidatkurs Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter II Klassrum Malmö
Samhällsekonomi Klassrum Malmö
SO för lärare i grundskolans åk 16, II Distans Distans
Socialt arbete: Socialpolitik och välfärdsstudier Klassrum Malmö
Geografi
Caucasus Studies I Distans Distans
Statsvetenskap
Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III Distans Distans
Europastudier: Epistemologiska perspektiv och forskningsmetodik Klassrum Malmö
Europastudier: Forskningsmetoder och uppsatsskrivande Klassrum Malmö
Europastudier: Kandidatuppsats Klassrum Malmö
Förskollärarutbildning - Flexibel variant Distans Distans
Grundläggande analys för ämneslärare Distans Distans
Matematik för lärare, åk 1-6, I Distans Distans
Montessoripedagogik I + II Distans Distans
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I Klassrum Malmö
Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen Distans Distans
Outdoor Pedagogy Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies II Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies III Klassrum Malmö
Statsvetenskap I Klassrum Malmö
Teknik för ämneslärare: Teknik i vår omgivning Klassrum Malmö
Teoretiska begrepp och konkret forskning Distans Distans
The Law and Practice of the United Nations - Model United Nations Klassrum Malmö
Tillämpad analys: regionalisering och urbanisering, Klassrum Malmö
Urbanitet, urbanisering, och globalisering kulturella och sociala perspektiv Klassrum Malmö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Fotboll, kultur och samhälle Distans Distans
Idrott och hållbar utveckling Distans Distans
Idrottspsykologi I Distans Distans
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Klassrum Malmö
Sport, konsumtion och kultur Distans Distans
Sports Psychology Klassrum Malmö
Språk
Introduktion i kritiskt tänkande och läsförståelse för universitetsstudier Distans Distans
Tvåspråkighet och identitet Distans Distans
Arabiska
Arabiska med didaktisk inriktning I Distans Distans
Arabiska med didaktisk inriktning III Distans Distans
Engelska
Engelsk grammatik för universitetsstudier Distans Distans
Engelska skriv- och presentationsfärdigheter för universitetsstudier Distans Distans
English for Professional Purposes Distans Distans
English II Klassrum Malmö
Ryska
Ryska I Klassrum Malmö
Svenska
Det offentliga språket Klassrum Malmö
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II Klassrum Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv III Klassrum Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV Klassrum Malmö
Svenska och svensk kultur och samhälle I Klassrum Malmö
Svenska som andraspråk för lärare II Klassrum Malmö
Swedish Language, Culture and Society I Klassrum Malmö
Teknik
Analys B Klassrum Malmö
Etik och IT Klassrum Malmö
Framsteg inom programvaruutveckling Klassrum Malmö
Interaktionsdesign och medier Klassrum Malmö
Kvantmekanik: Introduktionskurs Klassrum Malmö
Materialkemi Klassrum Malmö
Medieproduktion - Rörlig bild Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans Distans
Handledarutbildning Klassrum Malmö
Handledarutbildning I: Handledning och bedömning av lärarstudenters yrkeslärande i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum, Distans Flera orter (5)
Idrott för grundlärare II Klassrum Malmö
Idrott för ämneslärare II Klassrum Malmö
Studieteknik - RASK Klassrum Malmö
Svenska för lärare åk 1-6, I Distans Distans
Teaching for Sustainability Klassrum Malmö
Utländska lärares och akademikers vidareutbildning, (ULV) Klassrum Malmö
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Malmö
Pedagogik
Dramapedagogik II Klassrum Malmö
Dramapedagogik III Klassrum Malmö
Dramapedagogik IV Klassrum Malmö
Dramapedagogik VI Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - grundlärare, 75 hp - årskurs 4-6: Svenska, Engelska, SO Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp - gymnasieskolan Klassrum Malmö
Kompletterande pedagogisk utbildning - ämneslärare, 60 hp - årskurs 7-9 Klassrum Malmö
Pedagogik I: Pedagogikens frågor Klassrum Malmö
Vägledning, handledning, feedback och kommunikation Klassrum Malmö
Specialpedagog
Special needs education, introductory course Klassrum Malmö
Ämneslärare
Diskret matematik för ämneslärare Distans Distans
Fördjupad analys för ämneslärare Distans Distans
Teknik för ämneslärare: Perspektiv på teknik Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Arbetsinriktad rehabilitering Distans Distans
Funktionshinder i samhället Distans Distans
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Handikapprätt II Distans Distans
Hälso- och sjukvårdsrätt Distans Distans
Sexologi Klassrum Malmö
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Socialt arbete och funktionshinder Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Klassrum, Distans Flera orter (2)
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Klassrum Malmö
Kriminologi
Kriminologi: Avancerad forskningsmetodik Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminella karriärer och livsförloppsperspektiv Klassrum Malmö
Kriminologi: Riskbedömning för våld Klassrum Malmö
Kriminologi: Utvärderingsmetodik och brottsprevention Klassrum Malmö
Kriminologi: Viktimologi Klassrum Malmö
Sociologi
Sexologi: Sexualitet, intima relationer och familjeliv Distans Distans
Socialt arbete, masterprogram Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Distans Distans
Socialt arbete: Migration och socialt arbete Klassrum Malmö
Data / IT
Avancerad maskininlärning Klassrum Malmö
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Datadrivna metoder för programutveckling Klassrum Malmö
Framväxande digitala teknologier Klassrum Malmö
Systemvetenskap
Sonderande dataanalys, visualisering och berättande Klassrum Malmö
Humaniora
Genusvetenskap
Sexologi: Sexualitet och funktionshinder Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet Klassrum Malmö
Ingenjör
Civilingenjör
Beräkningsbaserad materialvetenskap, masterprogram Klassrum Malmö
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet Klassrum Malmö
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Datavetenskap: Internet of Things, masterprogram Klassrum Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Kommunikation / Media
Design och utvärdering av innovation Klassrum Malmö
Forska inom medieteknik Klassrum Malmö
Media and Communication Studies: Network Society Studies Distans Distans
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Medieproduktion
Innovation och strategiskt tänkande Klassrum Malmö
Leda osäkerhet Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering - magisterprogram Klassrum Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Matematik
Differentialkalkyl i flera dimensioner Klassrum Malmö
Numeriska metoder Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Kriminalitet och ohälsa Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för masterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminologisk teori Klassrum Malmö
Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv Klassrum Malmö
Statistisk analys: Att tillämpa, tolka och förstå Klassrum Malmö
Statsvetenskap
Akademiskt lärarskap Klassrum, Distans Flera orter (2)
Att handleda uppsatser och självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå Klassrum Malmö
Communication for Development: Produktionsprojekt Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Critical Perspectives on Environmental Challenges in Sport and Outdoor Recreation Distans Distans
Teknik
Fasomvandlingar Klassrum Malmö
Prototyputveckling inom medieteknik Klassrum Malmö
Industri och produktion
Kontinuummekanik Klassrum Malmö
Synkrotron- och neutron-baserade experimentella metoder och tillämpningar Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Design av digitalt lärande inom högre utbildning Distans Distans
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Distans Distans
Perspektiv på forskningsbaserat lärande i högskoleutbildning Klassrum Malmö
Utbilda för kritiskt tänkande Distans Distans
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Pedagogik
Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre Klassrum Malmö
Förändringsledarskap i skolan Klassrum Malmö
Lärarrollens komplexitet Klassrum Malmö
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagog
Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Malmö
Lärarrollen i en vårdvetenskaplig akademisk miljö Distans Distans
Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling Distans Distans
Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik II Klassrum Malmö
Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik Distans Distans
Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad Klassrum Malmö
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad vid diabetes A Distans Distans
Omvårdnad, medicinsk vård och behandling vid Allergi, Astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom Distans Distans
Omvårdnad: Forskningsmetodik I Klassrum Malmö
Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård Klassrum Malmö
Tandläkare
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Malmö

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Matrosgatan 1
205 06 Malmö


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Erika Blad
Utbildningen har förändrat hela min livssyn och hur jag uppfattar världen. Min förståelse har verkligen fördjupats, vilket jag inte trodde var möjligt på en sådan nivå. Oerhört positiv och lärorik upplevelse i hur kommunikation fungerar och hur olika ingångssätt påverkar. Mitt tålamod är ännu längre än innan och jag pushar mer i att försöka förs...
Visa hela
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön