Visa allastudier.se som: Mobil

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Visa alla utbildningar med Malmö universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap Utbildningsform Längd Ort
Socialt arbete Distans Distans
Socialt arbete och funktionshinder Distans Distans
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Klassrum Malmö
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Klassrum Malmö
Socionomprogrammet Klassrum Malmö
Kriminologi
Kriminalitet och ohälsa Klassrum Malmö
Kriminologi: Examensarbete för magisterexamen Klassrum Malmö
Kriminologi: Grundkurs Klassrum Malmö
Kriminologi: Kandidatkurs Klassrum Malmö
Kriminologi: Kriminologisk teori Klassrum Malmö
Sociologi
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Klassrum Malmö
Socialt arbete, masterprogram Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Klassrum Malmö
Socialt arbete: Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende Distans Distans
Socialt arbete: Migration och socialt arbete Klassrum Malmö
Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv Klassrum Malmö
Sociologi för lärare i gymnasieskolan (Ingår i Lärarlyftet) Distans Distans
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Arkitekturhistoria och stadsutveckling Klassrum Malmö
Data / IT
Application Development for Android Klassrum Malmö
Avancerad maskininlärning Klassrum Malmö
Avancerad programmering i C++ Klassrum Malmö
Computer Science: Applied Data Science, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Computer Science: Innovation for Change in a Digital Society, Master's Program (Two-Year) Klassrum Malmö
Data- och informationsvetenskap: Examensarbete Klassrum Malmö
Framväxande digitala teknologier Klassrum Malmö
Icke-relationella databaser Klassrum Malmö
Interaction Design, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Media Technology: Strategic Media Development, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Programming in C#, II Distans Distans
Projektledning, tillämpad IT Klassrum Malmö
Samhällsaspekter av databehandling Klassrum Malmö
Programmering
Programming in C# Distans Distans
Webbutveckling I Distans Distans
Systemvetenskap
Sonderande dataanalys, visualisering och berättande Klassrum Malmö
Ekonomi
Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv Klassrum Malmö
Samhällsekonomi Klassrum Malmö
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bild för lärare, åk 1-9, I+II Klassrum Malmö
Bild för lärare, åk 1-9, III Klassrum Malmö
Creative Writing I Distans Distans
Interaktionsdesign Klassrum Malmö
Teater / Artist
Utställningsdesign Klassrum Malmö
Humaniora
Kulturarv och kulturarvspedagogik Distans Distans
Kulturproduktion, en kontextualisering i praktik och teori Klassrum Malmö
Genusvetenskap
Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings Klassrum Malmö
Genusvetenskap I Klassrum Malmö
Historia
Bilder av medeltiden Klassrum Malmö
Historia II Klassrum Malmö
Idéer, religion, historia: Från tidigmodernt till modernt Distans Distans
Internationell Migration och Etniska Relationer: Examensarbete för kandidatexamen Klassrum Malmö
Kulturvetenskap
Föreställningar om katastrofer Klassrum Malmö
Litteraturvetenskap
English II Klassrum Malmö
Juridik
Children's Rights Klassrum Malmö
Förvaltningsrätt Klassrum Malmö
Mänskliga rättigheter II Klassrum Malmö
The Right to Life and Modern Conceptions of Life Klassrum Malmö
Kommunikation / Media
Design och utvärdering av innovation Klassrum Malmö
Interkulturell kommunikation Klassrum Malmö
Media and Communication Studies: Network Society Studies Distans Distans
Visual Communication in Contemporary Media Klassrum Malmö
Grafisk design
Design för hållbar utveckling Klassrum Malmö
Grafisk design och medier Klassrum Malmö
Värderingar i design Distans Distans
Informationsvetenskap
Fjärranalys och geografiska informationssystem med miljöinriktning Klassrum Malmö
Journalistik
Journalistiska och dokumentära serier Klassrum Malmö
Medieproduktion
Innovation och strategiskt tänkande Klassrum Malmö
Leda osäkerhet Klassrum Malmö
Multimedia
Grafisk design Klassrum Malmö
Ledarskap / Organisation
Business Administration: Entrepreneurship and International Strategy Klassrum Malmö
Ledarskap och organisation: Fortsättningskurs Klassrum Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Ledarskap
Förändringsledarskap i skolan Klassrum Malmö
Projektledning
Projektutveckling och projektledning Klassrum Malmö
VIP: Forskningsanknutet utvecklingsprojekt. grundkurs Klassrum Malmö
VIP: Forskningsintegrerat utvecklingsprojekt, fortsättningskurs Klassrum Malmö
Naturvetenskap
Astronomi, introduktionskurs Klassrum Malmö
Fysik
Beräkningsbaserad fysik: Introduktionskurs Distans Distans
Matematik
Differentialkalkyl i flera dimensioner Klassrum Malmö
Flerdimensionell analys med tillämpningar Klassrum Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I Distans Distans
Modellering och simulering i Matlab/GNU Octave Klassrum Malmö
Numeriska metoder Klassrum Malmö
Miljö
Environmental Economics and Ecological Economics Klassrum Malmö
Samhällsvetenskap
Akademisk introduktionstermin Klassrum Malmö
Akademiskt lärarskap Klassrum Malmö
English III, Linguistics Option Klassrum Malmö
IMER II: Europe and International Migration Klassrum Malmö
Kriminologi: Avancerad forskningsmetodik Klassrum Malmö
Kriminologi: Utvärderingsmetodik och brottsprevention Klassrum Malmö
Kriminologi: Viktimologi Klassrum Malmö
SO för lärare, åk 1-6, II Klassrum Malmö
Statistik
Grundläggande statistik och försöksplanering Klassrum Malmö
Statsvetenskap
Didaktisk-metodisk kurs för verksamma modersmålslärare III Distans Distans
Europastudier: Det europeiska rummets organisation - Från det tidigmoderna Europa till EU Klassrum Malmö
Europastudier: Epistemologiska perspektiv och forskningsmetodik Klassrum Malmö
Europastudier: EU som global aktör Klassrum Malmö
Europastudier: Forskningsmetoder och uppsatsskrivande Klassrum Malmö
Europastudier: Historiska och institutionella perspektiv på EU Klassrum Malmö
Europastudier: Kandidatuppsats Klassrum Malmö
Freds- och konfliktstudier I Klassrum Malmö
Förskollärarutbildning - Flexibel variant Klassrum Malmö
International Relations I Klassrum Malmö
International Relations III Klassrum Malmö
Montessoripedagogik I + II Distans Distans
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I Klassrum Malmö
Olika vägar till kunskap i modersmålsundervisningen Distans Distans
Outdoor Pedagogy Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies II Klassrum Malmö
Peace and Conflict Studies III Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Statsvetenskap I Klassrum Malmö
Svenska som andraspråk för lärare II Klassrum Malmö
Teknik för ämneslärare: Grundkurs Klassrum Malmö
Teoretiska begrepp och konkret forskning Distans Distans
The Law and Practice of the United Nations - Model United Nations Klassrum Malmö
Urbanitet, urbanisering, och globalisering kulturella och sociala perspektiv Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Sport / Fritid
Barn
Children's Best Interests in Theory and Practice Klassrum Malmö
Children's Literature in a Global Perspective Klassrum Malmö
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans Distans
Idrott och sport
Fotboll, kultur och samhälle Distans Distans
Idrott och hållbar utveckling Distans Distans
Idrottspsykologi I Distans Distans
Idrottstränare II Distans Distans
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Klassrum Malmö
Sport, konsumtion och kultur Distans Distans
Sports Psychology Klassrum Malmö
Språk
Akademisk text - RASK Klassrum Malmö
English for Professional Purposes Klassrum Malmö
English III, Literary Option Klassrum Malmö
Georgian I Distans Distans
Grundläggande engelska för universitetsstudier, grammatik Klassrum Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, läsning och ordkunskap Klassrum Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, skrivande och muntlig presentation Klassrum Malmö
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska Klassrum Malmö
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Klassrum Malmö
Kaukasusområdet - fält- och fallstudier Distans Distans
Ryska I Distans Distans
Speech and Presentation Technique through Drama - RASK Klassrum Malmö
Studieteknik - RASK Klassrum Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II Klassrum Malmö
Arabiska
Arabiska med didaktisk inriktning I Distans Distans
Arabiska med didaktisk inriktning III Distans Distans
Svenska
Retorik I Klassrum Malmö
Retorik II Klassrum Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV Klassrum Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, I Klassrum Malmö
Svenska och svensk kultur och samhälle I Klassrum Malmö
Säkerhet / Skydd / Räddning
Brandskydd / räddning
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling Klassrum Malmö
Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet Klassrum Malmö
Caucasus Studies I Distans Distans
Caucasus Studies II Distans Distans
Criminology: Degree Project Klassrum Malmö
Degree Project in Criminology Klassrum Malmö
Europastudier: EU-rätt Klassrum Malmö
Human Rights III Klassrum Malmö
Socialt arbete: Socialpolitik och välfärdsstudier Klassrum Malmö
Statistisk analys: Att tillämpa, tolka och förstå Klassrum Malmö
Teknik
Etik och IT Klassrum Malmö
Fasomvandlingar Klassrum Malmö
Forska inom medieteknik Klassrum Malmö
Interaktionsdesign och medier Klassrum Malmö
Medieproduktion - Rörlig bild Klassrum Malmö
Prototyputveckling inom medieteknik Klassrum Malmö
Design och produktutveckling
Global produktutveckling II Klassrum Malmö
Industri och produktion
Computational Materials Science, Master's Programme (Two-Year) Klassrum Malmö
Kontinuummekanik Klassrum Malmö
Synkrotronljus- och neutronspridningsbaserade mätmetoder och tillämpningar Klassrum Malmö
Ljudteknik
Illustrera med ljud Klassrum Malmö
Utbildning / Pedagogik
Handledarutbildning Klassrum Malmö
Dramapedagog
Dramapedagogik II Klassrum Malmö
Pedagogik
Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling Klassrum Malmö
Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre Klassrum Malmö
Collaborative Learning in Digital Learning Environments Distans Distans
Dramapedagogik III Klassrum Malmö
Dramapedagogik IV Klassrum Malmö
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Distans Distans
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Klassrum Flera orter (3)
Idrott för grundlärare II Klassrum Malmö
Idrott för ämneslärare II Klassrum Malmö
Karriärlärande i utbildning och arbetsliv Klassrum Malmö
Lärarrollens komplexitet Klassrum Malmö
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Pedagogiskt drama III, Berättande genom drama Klassrum Malmö
Pedagogiskt drama V: Scenframställning från idé till färdig föreställning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning Klassrum Malmö
Teaching for Sustainability Klassrum Malmö
Utbilda för kritiskt tänkande Distans Distans
Vägledning, handledning, feedback och kommunikation Klassrum Malmö
Yrkeslärarutbildning Distans Distans
Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Ämnesdidaktik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi Klassrum Malmö
Specialpedagog
Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Klassrum Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Klassrum Malmö
Vård / Omsorg
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Distans Distans
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Handikapprätt II Distans Distans
Handikapprätt Distans Distans
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Malmö
Omvårdnad vid diabetes A Klassrum Malmö
Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling Klassrum Malmö
Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik I Klassrum Malmö
Omvårdnad: Forskningsmetodik II Klassrum Malmö
Omvårdnad: Förbättringskunskap med fokus mot säker och personcentrerad vård Klassrum Malmö
Sexologi Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet och funktionshinder Klassrum Malmö
Sexologi: Sexualitet, rusmedel och social utsatthet Klassrum Malmö
Fysioterapeut
Arbetsinriktad rehabilitering Distans Distans
Omvårdnad / Omsorg
Omvårdnad och egenvård vid långvarig eller kronisk sjukdom Klassrum Malmö
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Flera orter (3)
Tandläkare
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Klassrum Malmö
Tandhygienistutbildning Klassrum Malmö

Visa alla

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Matrosgatan 1
205 06 Malmö


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 1 recensioner.

Erika Blad
(5)
Utbildningen har förändrat hela min livssyn och hur jag uppfattar världen. Min förståelse har verkligen fördjupats, vilket jag inte trodde var möjligt på en sådan nivå. Oerhört positiv och lärorik upplevelse i hur kommunikation fungerar och hur olika ingångssätt påverkar. Mitt tålamod är ännu längre än innan och jag pushar mer i att försöka förs...
Visa hela
Recensioner
Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön