Visa allastudier.se som: Mobil

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av centrala Malmö. Här pågår ständigt en spännande process där utbildning, forskning och yrkesutövning verkar i nära samvaro.

Studenter och forskare vid Malmö universitet utvecklar användbara kunskaper i en anda präglad av samhällsrelevans. För lärare i morgondagens skola är djupa ämneskunskaper inte en tillräcklig förutsättning för att lyckas, lärare måste också kunna möte elever med olika bakgrund och förutsättningar. Malmöpolisen vänder sig till forskare vid Internationell Migration och Etniska Relationer när de vill lära sig mer om hur kultur och religion kan påverka individer och Region Skåne tar hjälp av Odontologiska fakulteten för fördjupade kunskaper inför planering och dimensionering av tandvården. Studenterna får under sina studier en ständig återkoppling till verkligheten – och arbetsmarknaden – utanför högskoleväggarna. Högskolans forskare har stora möjligheter att få arbeta med projekt som leder till konkreta, samhällsrelevanta förändringar.

På den nya Malmö universitet utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle och på Teknik och samhälle möts teknik och samhällsvetenskap.

Idag studerar drygt 20 000 studenter vid Malmö universitet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget är gott för majoriteten av studenterna och de får efter avslutade studier uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Visa alla utbildningar med Malmö universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Språk Ort
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska Malmö
Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska Malmö
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap
Akademisk text - RASK Malmö
Arbetsinriktad rehabilitering Distans
Byggd miljö: Examensarbete för magisterexamen inom området hållbar stadsutveckling Malmö
Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet Malmö
Caucasus Studies I Distans
Caucasus Studies II Distans
Children's Literature in a Global Perspective Malmö
Children's Rights Malmö
Communication for Development: Produktionsprojekt Distans
Criminality and Ill-health Malmö
Criminological Theory Malmö
Criminology: Degree Project Malmö
Criminology: Degree Project Malmö
Degree Project in Criminology Malmö
Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan Distans
Europastudier: EU som global aktör Malmö
Europastudier: EU-rätt Malmö
Europastudier: Historiska och institutionella perspektiv på EU Malmö
Freds- och konfliktstudier I Malmö
Gender and Education - An Intersectional Perspective in Contemporary Settings Malmö
Genusvetenskap I Malmö
Grundläggande statistik och försöksplanering Malmö
Handikapprätt Distans
Human Rights II Malmö
Human Rights III Malmö
IMER forskningsområden Malmö
IMER III: Research Methodology Malmö
Interkulturell kommunikation Malmö
International Relations I Malmö
International Relations III Malmö
Internationell Migration och Etniska Relationer: Examensarbete för kandidatexamen Malmö
Kaukasusområdet - fält- och fallstudier Distans
Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete Malmö
Kriminologi: Kandidatkurs Malmö
Peace and Conflict Studies II Malmö
Peace and Conflict Studies III Malmö
Project Management: Plan, Execute and Evaluate Malmö
Refugees and Asylum Law Malmö
Samhällsekonomi Malmö
Sexologi Malmö
SO för lärare, åk 1-6, II Malmö
Socialt arbete Distans
Socialt arbete och funktionshinder Malmö
Socialt arbete och funktionshinder Distans
Socialt arbete, masterprogram Malmö
Socialt arbete: Det sociala arbetets villkor och organisering Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (magisterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: examensarbete (masterkurs) Malmö
Socialt arbete: Psykisk ohälsa i en social kontext Malmö
Socialt arbete: Social utsatthet och förändringsprocesser i perspektiv Malmö
Socialt arbete: Socialpolitik och välfärdsstudier Distans
Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete Malmö
Socionomprogrammet Malmö
Speech and Presentation Technique through Drama - RASK Malmö
Statistical Analysis: To Apply, Interpret and Understand Malmö
Statsvetenskap I Malmö
Studieteknik - RASK Malmö
The Law and Practice of the United Nations - Model United Nations Malmö
VIP: Forskningsanknutet utvecklingsprojekt. grundkurs Malmö
VIP: Forskningsintegrerat utvecklingsprojekt, fortsättningskurs Malmö
Samhällsvetenskap
Interkulturell kommunikation Malmö
Ledarskap och offentlig organisation, magisterprogram Malmö
Urbana studier, masterprogram Malmö
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Arkitektur, visualisering och kommunikation Malmö
Arkitekturhistoria och stadsutveckling Malmö
Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering Malmö
Data / IT
Application Development for Android Malmö
Avancerad programmering i C++ Malmö
Data- och informationsvetenskap: Examensarbete Malmö
Icke-relationella databaser Malmö
Inledande webbprogrammering med JavaScript Malmö
Interaction Technology Malmö
Interaktionsdesign Malmö
Programmering med C# Distans
Programmering med C#, II Distans
Programmering med C#, IV Distans
Programming in C# Distans
Programming in C#, II Distans
Projektledning, tillämpad IT Malmö
Webbutveckling I Distans
Ekonomi / Försäljning
Ekonomi
Fastighetsföretagande Malmö
Fastighetsförmedling Malmö
Ledarskap för hållbarhet: Magisterprogram Malmö
Miljömanagement: Flervetenskapliga perspektiv Malmö
Transport Management Malmö
Estetiska inriktningar
Bild för lärare, åk 1-9, I+II Malmö
Bild för lärare, åk 1-9, III Malmö
Illustrera med ljud Malmö
Journalistiska och dokumentära serier Malmö
Pedagogiskt drama IV, Ledarskap och gestaltning Malmö
Utställningsdesign Malmö
Dans
Kulturproduktion, en kontextualisering i praktik och teori Malmö
Design
Design för hållbar utveckling Malmö
Grafisk design Malmö
Grafisk design och medier Malmö
Interaktionsdesign Malmö
Juridik
Förvaltningsrätt Malmö
Kriminologi: Grundkurs Malmö
Kommunikation / Media
Medieproduktion - Rörlig bild Malmö
Kultur / Humanistiska inriktningar
Föreställningar om katastrofer Malmö
Kulturarv och kulturarvspedagogik Distans
Retorik I Malmö
Retorik II Malmö
Historia
Historia II Malmö
Idéer, religion, historia: Från tidigmodernt till modernt Distans
Rockmusik, ungdom och samhälle Malmö
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och organisation: Samhällsutmaningar och organisatoriska förändringar, masterprogram Malmö
Ledarskap
Ledarskap och organisation II Malmö
Projekt- och processledning i hållbar stadsutveckling Malmö
Naturvetenskap
NO och teknik för lärare, åk 1-6, I Malmö
Outdoor Pedagogy Malmö
Fysik
Astronomi, introduktionskurs Malmö
Beräkningsbaserad fysik: Introduktionskurs Distans
Matematik
Analys B Malmö
Matematik för lärare, åk 1-6, I Distans
Numeriska metoder Malmö
Miljö
Environmental Economics and Ecological Economics Malmö
Sport / Fritid
Idrott och sport
Fotboll, kultur och samhälle Distans
Idrottspsykologi I Distans
Idrottstränare II Distans
Physical Education and Sports from a Swedish Perspective Malmö
Sport, konsumtion och kultur Distans
Sports Psychology Malmö
Språk
Georgian I Distans
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv II Malmö
Svenska för internationella studenter - språk, kultur och samhällsliv IV Malmö
Arabiska
Arabiska med didaktisk inriktning I Distans
Arabiska med didaktisk inriktning III Distans
Engelska
Creative Writing I Distans
English for Professional Purposes Malmö
English II Malmö
English III, Linguistics option Malmö
English III, Literary option Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, grammatik Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, läsning och ordkunskap Malmö
Grundläggande engelska för universitetsstudier, skrivande och muntlig presentation Malmö
Lingvistik och allmänspråkvetenskap
Tvåspråkighet och identitet Distans
Ryska
Ryska I Distans
Teknik
Crossmedia: Flerkanalspublicering Malmö
Etik och IT Malmö
Industri och produktion
Kontinuummekanik Malmö
Synkrotronljus- och neutronspridningsbaserade mätmetoder och tillämpningar Malmö
Utbildning / Pedagogik
Att arbeta med högskolepedagogisk utveckling Malmö
Förskollärarutbildning - Flexibel variant Malmö
Lärare
Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre Malmö
Bilder av medeltiden Malmö
Förändringsledarskap i skolan Malmö
Karriärlärande i utbildning och arbetsliv Malmö
Lärarrollens komplexitet Malmö
Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete I Malmö
Pedagogik: Självständigt arbete II Malmö
Pedagogiskt drama I, Drama och kommunikation Malmö
Pedagogiskt drama II, Drama i mötet med andra, rummet och samhället Malmö
Pedagogiskt drama VI, Forskningsmetodik och utvecklingsarbete Malmö
Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning Malmö
Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning Malmö
Pedagogik
Att möta barn och elever i behov av särskilt stöd Malmö
Att vara lärare i högre utbildning Malmö
Förvärvad högskolepedagogisk kompetens Distans
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Lund
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Eslöv
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Malmö
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Helsingborg
Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I Malmö
Idrott för lärare, åk 1-9, II Malmö
Montessoripedagogik I + II Distans
Pedagogik: Självständigt arbete I + II Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete I+II Malmö
Specialpedagogik: Självständigt arbete II Malmö
Specialpedagogiskt förhållningssätt i modersmålsundervisning Distans
Svenska för lärare, åk 1-6, I Malmö
Svenska för lärare, åk 1-6, II Malmö
Svenska som andraspråk för lärare II Malmö
Yrkeslärarutbildning Distans
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I + II Malmö
Ämnesdidaktik: Självständigt arbete II Malmö
Specialpedagog
Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogisk och språkvetenskaplig fördjupning Malmö
Special needs education, introductory course Malmö
Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning Malmö
Vård / Medicin
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Malmö
Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling Malmö
Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen Malmö
Omvårdnad / Omsorg
Handledarutbildning Malmö
Sjuksköterskeprogrammet Trelleborg
Sjuksköterskeprogrammet Ystad
Sjuksköterskeprogrammet Malmö
Sjukgymnastik och rehabilitering
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap Distans
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Handikapprätt II Distans
Tandvård
Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Malmö

Visa alla

Hitta till utbildaren

Malmö universitet

Matrosgatan 1
205 06 Malmö


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön