Svenska som andraspråk för lärare II

Malmö universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Malmö
15 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2025 - Malmö
Sista ansökan: 2024-10-15

Svenska som andraspråk för lärare II

I kursen **Svenska som andraspråk för lärare II** vidareutvecklar studenten sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller svenska som andraspråk inom undervisning för barn, ungdomar och vuxna.Kursen behandlar den språkliga interaktionens betydelse för andraspråksutvecklingen, och den formativa bedömningens stöttande potential för andraspråkselevers lärande. Med utgångspunkt i dessa teorier utreder kursdeltagarna olika klassrumsaktiviteters potential när det gäller att skapa en elevaktiv läromiljö. Olika uttrycksformers betydelse för elevers andraspråksutveckling uppmärksammas. I kursen behandlas även andraspråkselevers läs- och skrivutveckling. Skillnader och likheter rörande barns, ungdomars och vuxnas vägar in i andraspråkets textvärldar belyses.**Du som har en lärarexamen och avser att använda kursen för utökad behörighet i din lärarlegitimation** bör vara uppmärksam på att behörighet att undervisa i ett ämne efter en kompletterande utbildning, utöver utbildningens omfattning, även beror på vilka årskurser/skolform** en lärares examen är avsedd för.** Kursen kan ingå i/vara en del av en kompletterande utbildning avsedd för undervisning i den skolform/de årskurser som du genom din lärarlegitimation är behörig för. För information hänvisas till [https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/lararlegitimation-och-forskollararlegitimation]()
Beslut om utökad behörighet fattas av Skolverket. Läs gärna också om poängomfattning för utökad behörighet på Skolverkets hemsida.

Förkunskaper

Genomgången kurs KS262F-Svenska som andraspråk för lärare I med minst 7,5 hp med lägst betyg godkänd. Eller motsvarande.

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...


Läs mer om Malmö universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Malmö universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Svenska som andraspråk för lärare II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön