Specialpedagogprogrammet - Specialpedagogprogrammet

Malmö universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Malmö
90 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2024 - Malmö

Specialpedagogprogrammet - Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet vänder sig till dig som vill erbjuda stöd till förskollärare/lärare och skolledare i frågor som rör barn och elever i behov av särskilt stöd och deras rättighet till en likvärdig utbildning.Från och med hösten 2022 finns det för förskollärare möjlighet att söka specialpedagogprogrammet med - profil språk och kommunikationsutveckling (gäller tills vidare endast helfart). Där får du kunskap om barns tidiga språk- och kommunikationsutveckling samt om hur språkliga svårigheter kan förebyggas, riktat mot förskolan. För dig som väljer profilen kommer språk- och kommunikationsutveckling utgöra en kärna genom hela utbildningen.Fokus i specialpedagogprogrammet omfattar tre centrala områden för den specialpedagogiska yrkesrollen: identifiera möjligheter i lär- och undervisningsmiljöer, kvalificerade samtal i olika pedagogiska frågor samt att delta i och leda förskole-/skolutveckling och specialpedagogiskt förändringsarbete.I programmet bygger du vidare på din tidigare utbildning och utvecklar yrkeserfarenheter till fördjupade kunskaper för arbete inom verksamhetsområden som kräver ett kvalificerat specialpedagogiskt kunnande. Det gäller exempelvis: barn och elevers utveckling och lärande i relation till arbets- och förhållningssätt och undervisning, arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, pedagogisk utredning och åtgärdsprogram utifrån ett helhetsperspektiv, att delta i och leda kvalificerade samtal, delta i och leda specialpedagogiskt förändringsarbete samt att delta i verksamhetens kvalitetsarbete genom uppföljning och utvärdering.Utbildningen ges på hel och halvfart och ger en specialpedagogexamen.Merparten av helfartsstudier utgörs av föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete schemalagda på campus (ca. 3 dagar i veckan är förlagda på campus). I varje kurs förutsetts även du och din basgrupp själva planera och utföra bl.a fältstudier, basgruppsarbete, auskultation, litteraturläsning samt eget arbete med examinationsuppgift..Halvfartsstudier innebär dels schemalagda dagar på campus med föreläsningar, seminarier och basgruppsarbete (ca 1214 dagar i varje kurs), dels självstudier, fältstudier samt basgruppsarbete som kan innebära tex. auskultation, litteraturläsning, litteraturseminarium, bearbeta föreläsningar, erfarenhetsutbyte samt eget arbete med examinationsuppgift. Merparten av halvfartsstudierna i varje kurs förutsetts därmed du och din basgrupp själva planera och utföra.Efter utbildningen kan du arbeta som specialpedagog för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grund- och gymnasieskola eller vuxenutbildning. Som specialpedagog kan du komma att arbeta i många olika pedagogiska miljöer. Du förväntas samarbeta med speciallärare, elevhälsan och andra viktiga aktörer i förskolan/skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärande miljöer.

Förkunskaper

Grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Minst tre års yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, skola eller andra relevanta verksamhetsområden efter grundläggande lärarutbildning.

Examen & Intyg

Specialpedagogexamen

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...


Läs mer om Malmö universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Malmö universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Specialpedagogprogrammet - Specialpedagogprogrammet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön