Skorstensfejareutbildning, Rosersberg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB
Sammanfattning
Högskola / Universitet
Distans
0 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Distans
Vår 2024

Distans
Höst 2023

Skorstensfejareutbildning, Rosersberg

Skorstensfejarutbildning

Skorstensfejarutbildning ger examen och möjlighet att arbeta som skorstensfejare efter 20 veckors studier.

”Grundutbildning till skorstensfejare med inriktning på brandskydd, miljö och energi” är en eftergymnasial utbildning på 20 studiepoäng. Efter 20 veckors studier får du skorstensfejarexamen och möjlighet att arbeta som skorstensfejare.

Du kan genomföra utbildningen på två olika sätt, antingen på vår skola i Rosersberg utanför Stockholm eller läsa på distans med närträffar.

Våren 2021 genomförs utbildningen på distans med närträffar

Under utbildningen får du både de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta som skorstensfejare.

Utbildningen är främst inriktad på rengöring (sotning). Du får kunskaper i att rengöra värme- och imkanalsinstallationer och därmed minska risken för eldstads- och imkanalsrelaterade bränder.

Du får också kompetens att arbeta med rådgivning och information till fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare om åtgärder denne behöver vidta av brandskyddstekniska, miljö- och energimässiga skäl.

Att läsa på distans

Distansutbildningen genomförs med närträffar. Utbildningen består av schemalagda aktiviteter online och fysiska träffar vid MSB:s skola i Rosersberg. 

De schemalagda aktiviteterna online består av teoretiska lektioner, föreläsningar och övningar där du ska delta. Aktiviteterna äger rum dagtid. En viktig beståndsdel i distansutbildningen är samarbete med dina kurskamrater. Ni kommer att delas in i studiegrupper och tillsammans använder ni lärplattformen för att kunna samarbeta.

Närträffarna är obligatoriska och genomförs vid MSB:s skola i Rosersberg. Det är vid närträffarna de teoretiska och praktiska examinationerna genomförs.

Förkunskaper

Behörighet för skorstensfejarutbildning

Här hittar du information om vad som behövs för att vara behörig till utbildningen Skorstensfejarutbildningen. BetygsbehörigheterGY11 (gymnasieexamen efter 2014)

 • Examen från högskoleförberedande program

eller

 • Examen från yrkesprogram
 • Särskild behörighet (lägst betyg E) i:
      - Svenska 2 (Svenska 3 krävs inte)
      - Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b

För att bli behörig enligt de nya kurserna krävs inte Svenska 3, i övrigt ska allt annat uppfyllas (t ex för ”behörig på annan väg”).

Äldre betygsystem

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten är generell och gäller för alla högskoleutbildningar och de flesta eftergymnasiala utbildningar. Den grundläggande behörigheten uppfylls oftast genom en gymnasieutbildning.

Särskild behörighet

Särskild behörighet innebär att du också (förutoom den grundläggande behörigheten) behöver lägst betyg godkänd eller betyg tre i följande kurser:

 • Svenska B
 • Matematik A
 • Samhällskunskap A

Grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete

För dig som helt eller delvis saknar grundläggande behörighet har det tagit fram en gemensam modell för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Tänk på att det ofta dessutom krävs särskild behörighet för många utbildningar.

Det här behöver du ha:

Lägst betyget E alternativt Godkänt i

 • Svenska/Svenska som andra språk 1 + 2 + 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B (undantag från Svenska 3 för utbildning i Skydd mot olyckor)
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
 • Matematik 1a, b eller c  eller Matematik A
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2  eller Samhällskunskap A
 • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

MSB utbildar och övar människor, organisationer och myndigheter på både nationell och internationell nivå. Det gör vi för att samhällets aktörer ska ha en god förmåga att begränsa och hantera konsekvenserna av en händelse. De ska kunna leda och fatta...


Läs mer om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSBRecensioner

Det finns inga recensioner för Skorstensfejareutbildning, Rosersberg

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön