Visa allastudier.se som: Mobil

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) – Självmedkänsla (2 dagar)

Sverigehälsan
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Malmö, Stockholm
2 dagar
Heltid
4 800 SEK inkl. moms
Svenska
Startdatum: 2020-01-29 - Stockholm
Informationsmöte
2019-12-03
Föreläsning
2019-12-09
Sverigehälsan

Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) – Självmedkänsla (2 dagar)

Ny kompetensutveckling för dig som arbetar med människor!
Kursen riktar sig professionella som arbetar med samtal och människors utveckling och hälsa. Du kommer att fördjupa din självmedkänsla, självkännedom och tillit. Mindful Self Compassion eller Självmedkänsla förebygger empatitrötthet och det är en färdighet vi tränar och utvecklar precis som med fysiska muskler. Kursen varvar teori, aktuell forskning och övningar.

Kursens syfte
Kursen ger dig teoretisk kunskap, aktuell forskning och praktisk träning inom självmedkänsla, MSC. Kursens syfte är att ge grundläggande praktisk teori och kunskap inom självmedkänsla som du kan använda varje dag i din yrkesutövning och vardag. Du lär dig hur att uppmärksamma och minska självkritik, dömande och jämförande med vänlighet och medkännande omsorg.

I kursen ingår:

 • Att få verktyg för att förebygga vårdgivartrötthet, empatiutmattning.
 • att motivera sig själv med uppmuntran istället för med kritik.
 • att reglera svåra känslor.
 • att mentalisera dvs förstå och sätta ord på våra känsloreaktioner
 • att hantera utmanande relationer, både gamla och nya
 • Att få grundläggande kunskap om vårt hot och trygghetssystem
 • att lära sig hur man återhämtar sig snabbare från stress, resiliens
 • att uppleva glädje och njutning medvetet, sk savouring.

Forskning visar att övande i Mindful Self Compassion minskar bl.a. ångest, depression, prestationsångest, perfektionism och skam. Självmedkänsla ökar vår copingförmåga och mentala återhämtning vid stress.

Vad kan kursen bidra med?
Forskning i självmedkänsla har bl.a. skett inom områden som ångest, perfektionism, skam och rädsla för att misslyckas. Forskning visar också hur träning i självmedkänsla ökar livsstillfredställelse, glädje, tacksamhet, nyfikenhet, självförtroende. Träningen bidrar till bättre coping och mental återhämtning, t.ex. vid stress. Träning i självmedkänsla ger den känslomässigt stödjande miljö som behövs för att förändras, växa och se klarare.

Förkunskaper

Kursen riktar sig till dig som arbetar med människors utveckling och hälsa, inom t ex vård och omsorg, socialt behandlingsarbete, individualterapi, HR och ledarskap eller inom pedagogiskt inriktat arbete. Kursen kan fördjupa och bidra positivt i alla yrkesroller där vi använder oss själva som instrument för att utveckla, stödja, behandla eller motivera andra.

Sverigehälsan

Sverigehälsan

Sverigehälsan - landets ledande utbildningar inom hälsa och personlig utveckling Utveckling börjar ofta med ett litet steg framåt. Med detta väcks lusten att växa, att finna kunskap, inspiration och glädje. Det är vår förhoppning att du bland våra utbildningar och...


Läs mer om Sverigehälsan och visa alla utbildningar

Informationsmöte, Föreläsning

Informationsmöte i Malmö om våra utbildningar inom stress & kost

Varmt välkommen att vara med på vår informationsträff som kommer att hållas i Sverigehälsan i Malmö!

Vi kommer att informera om våra utbildningar inför vårterminen 2020. Vi går igenom kursinnehåll, kursernas upplägg och våra olika finansieringsalternativ. Vi kommer också att titta på utbildningslokalerna.

Vi informerar om följande utbildningar:
Diplomerad Avspännings- och Stresspedagog med kognitiv inriktning
Diplomerad Kostrådgivare med kognitiv inriktning

Anmäl att du kommer på vår hemsida sverigehalsan.se/seminarier

Plats
Sverigehälsan, Nils Forsbergs plats 3
217 54 Malmö
Sverige

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2019-12-03    Tid:   16:00 - 17:00

Bonusfamiljer och ombildade familjer med Stina Pettersson från Familjeträdet

Välkommen till året sista kostnadsfria seminarium!

Vi har nu möjligheten att bjuda in er till seminarium kring bonusfamiljer/ombildade familjer med Stina Pettersson från Familjeträdet.

Seminariet vänder sig till personal inom vård och omsorg, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, behandling, skola och liknande. Familjeträdet är ett företag som har specialiserat sig på att möta bonusfamiljer. Verksamheten har bonusfamiljen och dess utmaningar i fokus.

De svårigheter som en ombildad familj kan uppleva i relationer, kan många gånger utsättas för ”försök” i exempelvis terapi eller behandling. Utan vetskap om vilka mekanismer som en ombildad familj/bonusfamilj påverkas av finns det en risk att man direkt översätter det som fungerar i en intakt kärnfamilj som om det också skulle fungera i en ombildad familj. Detta kan leda till problem i den ombildade familjen om inte behandlaren eller socialarbetaren har kunskap om de speciella strukturer och processer som pågår i en ombildad familj.  Med ombildad familj menar vi, bonusfamilj, familjehem eller familjer med adoptivbarn.

Arbetet utgår från metodenAktivt Ledarskap för Bonusfamiljensom Familjeträdet är metodägare för i Sverige.

Seminariet kommer utgå från följande områden

 • Vad är det för skillnad på styv/bonusfamilj & kärnfamilj
 • Vanliga myter om ombildade familjer VS verkligheten
 • Känslomässigt bagage
 • Hur kan vi hjälpa par förbättra deras relation?
 • Varför är det så svårt att leva i en ombildad familj? (SCARF)
 • Klargörande styvfamiljsrollen
 • Relationen till styvbarnen
 • Vanliga utmaningar och lösningar

Föreläsare:
Stina Pettersson som är socionom och har vidareutbildning inom psykodynamisk terapi (steg 1), KBT – metodik, lösningsfokuserad terapi, kris och sorg samt Motiverande Samtal (MI). Stina har mött unga och vuxna med missbruksproblematik, barn och föräldrar inom skolan och socialtjänsten samt barn, unga vuxna och föräldrar i Familjeträdets regi. Sedan 2012 har Familjeträdet riktat sig till par, enskilda och familjer som har behövt vägledning genom bonusfamiljens snåriga vägar. Stina är även Grundare förBonusmaman Magazine.Ett gratis e-magasin med tonvikt på bonusföräldrar, föräldraskap och relationer.

Varmt välkommen följande datum:

Datum:   2019-12-09    Tid:   09:00 - 12:00

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) – Självmedkänsla (2 dagar)
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

SverigehälsanGör en intresseanmälan

För att beställa information om Grundutbildning i Mindful Self Compassion (MSC) – Självmedkänsla (2 dagar), fyll i följande uppgifter: