12 okt 2021

Här finns jobben 2018

Gymnasielärare inom yrkesämnen, arbetsterapeut och receptarie är tre yrken där konkurrensen om jobben bedöms liten om fem år. Här är en färsk lista över yrkena där det finns jobb om fem år.

Sökfunktion:

Hitta din utbildning

Gymnasielärare inom yrkesämnen, arbetsterapeut och receptarie – det är tre yrken där det bedöms vara liten konkurrens om jobben om fem år. För veterinärer och hälsovetare ser det ut att bli svårare att få jobb.

Detta visar årets upplaga av rapporten "Framtidsutsikter" som Saco släpper på tisdagen. ”Framtidsutsikter” är en prognos av arbetsmarknadsläget på fem års sikt för 62 akademikeryrken.

– Generellt sett råder balans på arbetsmarknaden för akademikerna, de är starka på marknaden och arbetslösheten är hälften så hög som hos genomsnittet. Men vissa branscher utgör undantag, till exempel har konkurrensen länge varit stor inom kommunikations- och kulturyrkena, säger Eva Oscarsson, utredare inom arbetsmarknadsfrågor hos Saco.

Men att det är liten konkurrens inom ett yrke behöver inte vara någonting odelat positivt.

– Det kan även bero på att det är svårt att attrahera personal till yrket på grund av dålig löneutveckling, brist på utvecklingsmöjligheter eller dåliga arbetsförhållanden, säger Eva Oscarsson.

– Utbildning är en stor investering och därför är det viktigt att ta reda på mer och tänka till en extra gång innan man väljer. Naturligtvis ska intresse styra, men det är viktigt att ha kunskap om arbetsmarknaden också. 

Hur pass bra brukar de här prognoserna stämma överens med verkligheten?

– Prognoser är just prognoser. De kan även styra så att en del människor väljer någonting annat efter att ha sett prognosen, och då blir ju utfallet annorlunda. De prognoser som Saco gjorde år 2006-2008 – och som alltså gäller för för 2011 till 2013 – har mellan 60 och 75 procent överensstämt med verkligheten, berättar Eva Oscarsson på Saco.

Joakim Engström, Frida Berggren och Malin Nordenström utbildar sig till kemister på KTH i Stockholm.Natanael Johansson

Kemist – ett nytt framtidsyrke

Joakim, Frida och Malin utbildar sig till kemister – ett av de yrken där Sacos "Framtidsutsikter" bedömer att det är lätt att få jobb om fem år.

I dagsläget är arbetsmarknaden för kemister i balans, men år 2018 bedöms konkurrensen om jobben vara liten – både för nyexaminerade och erfarna utövare.

Sacos prognos är ett glädjebesked för Joakim Engström, 23, Frida Berggren, 24, och Malin Nordenström, 24, som studerar det femte och sista året på civilingenjörsutbildningen i teknisk kemi på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.

– Läget på arbetsmarknaden var inte det första man tittade på när man valde utbildningen, men eftersom det börjar närma sig nu så känns det naturligtvis jättebra, säger Frida.

Hon drömmer om ett traineeprogram efter examen, medan Joakim som läser masterprogrammet Makromolekylära material vill arbeta utveckling av material, medan Malin har planer på att doktorera.

– När vi började förstod jag inte att utbildningen var så pass bred som den faktiskt är. Men personer med kemistutbildning behövs inom väldigt många branscher, konstaterar Malin.

– Ja, jag har fått en mer positiv bild av marknaden för kemister under utbildningen. Och jag har ändrat mig helt gällande vad jag vill göra efteråt, säger Joakim.

Bästa och sämsta jobbchanserna 2018

LITEN KONKURRENS OM JOBBEN

BALANS

STOR KONKURRENS OM JOBBEN

(Källa: Rapporten "Framtidsutsikter", Saco, 2013.)

Josefin Svenberg

Senast uppdaterad: 12 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-07

Bli reseledare på gymnasiet

På det nyskapade Hotell- och turismprogrammet förbereds du på en framtid inom turismen. Natalie på Lanzarote: "Det är sol varje dag" I höst startar det nyskapade hotell- och turismprogrammet på landets gymnasieskolor. Mer tyngd kommer att ligga på engelska, moderna språk, miljö och ekonomi jämfört med tidigare. Turismnäringen är världens snabbast växande industri.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-04-11

Lär dig nytt – på nytt sätt i sommar

Sommaren är här med sol och lata dagar. För de flesta. Andra tar vara på sommaren för att lära sig något nytt. Det finns massor av spännande korta sommarkurser på folkhögskolor runt om i landet. Få vet att det hålls hela 650 sommarkurser på 75 folkhögskolor runt om i Sverige i sommar. De allra flesta är 5- dagarskurser med inrikting mot friskvård, musik, konst och skrivande.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2020-01-30

Utbildningar med stora jobbmöjligheter

Fastighetsbranschen växer – och skriker efter utbildad arbetskraft. På John Ericsson Institutet (JEI) utbildas fastighetsförvaltare, fastighetstekniker och fastighetsingenjörer och de har en ljus arbetsmarknad.

Läs mer