Visa allastudier.se som: Mobil
Högskoleprovet

Högskoleprovet

Högskoleprovet är för dig som är smartare än dina betyg visar. Så mycket som var tredje student tar sig in på högskolan genom högskoleprovet.

Högskoleprovet är en väg in till högskolan. En stor del av platserna på högskolan är vigda åt studenter med resultat från högskoleprovet, som då hamnar i en egen urvalsgrupp. Söker du till högskolan med gymnasiebetyg kompletterat med högskoleprov så har du alltså chans till en plats genom två urvalsgrupper. Högskoleverket beräknar att antalet studenter som kommer in på högskolan varje år med hjälp av sitt provresultat är fler än 25 000.

Alla som betalar en avgift på 450 kronor får skriva högskoleprovet. Du behöver inte vara svensk medborgare eller ha uppfyllt någon särskild ålder för att få genomföra ett prov. Resultatet av ditt högskoleprov gäller i fem år och det är alltid ditt bästa resultat som räknas vid högskolans urvalsprocesser.

Anmälan och datum

Enda sättet att anmäla sig till högskoleprovet är genom en webbanmälan på hogskoleprov.nu. Du måste också betala en avgift på 450 kronor. Anmälan är personlig och du kan inte få tillbaka anmälningsavgiften. Om du stöter på problem med din anmälan eller betalning ska du kontakta den högskola där du anmält dig. Vill du byta ort bör du snarast möjligt kontakta anordnaren på den ort där du vill göra provet.

Högskoleprovet skrivs alltid på lördagar, en gång på våren och en gång på hösten.

Cirka en vecka före provet får du en kallelse med information om var provet äger rum. Ta kontakt med den högskola eller det universitet som du har anmält dig till om du inte fått kallelsen.

Att skriva högskoleprovet

Högskoleprovet tar en dag att skriva, från 8.30 till 16.15. Själva provet är uppbyggt på fem block med 20-30 minuters rast mellan varje. Mitt på dagen får du en 70 minuters lunchpaus. Du måste kunna legitimera dig i början av provdagen, annars får du inget provresultat.

Högskoleprovets delar

Högskoleprovet består av 160 uppgifter som är fördelat på två typer av pass med åtta delprov på varje pass. Varje delprov testar dina kunskaper inom olika ämnesområden. Ena passet är det kvantitativa provpasset och består av fyra delprov: 

 • XYZ, matematik: 12 uppgifter
  Här bedöms dina matematikkunskaper. Du får en matematisk uppgift, t.ex. en ekvation, som du ska lösa.
 • KVA, kvantitativa jämförelser: 10 uppgifter
  Du ska bestämma vilken av två angivna kvantiteter som är störst. I många fall behöver du utföra enklare matematiska beräkningar för att kunna komma fram till rätt svar.
 • NOG, kvantitativa resonemang: 6 uppgifter
  Här testas din förmåga att hantera matematiska och logiska problem. Du ska bedöma om du fått tillräcklig information för att kunna lösa problemet.
 • DTK, diagram, tabeller och kartor: 12 uppgifter
  Detta delprov testar din förmåga till att läsa diagram, tabeller och kartor. Du ska göra enklare tolkningar, beräkningar och uppskattningar av tillgänglig information. 

Det andra passet är det verbala provpasset och består av ytterligare fyra delprov: 

 • ORD, ordförståelse: 10 uppgifter
  ORD testar din ordförståelse. Du ska välja vilket av svarsalternativen som bäst motsvarar ordet eller frasen i frågan.
 • LÄS, svensk läsförståelse: 10 uppgifter
  I denna del av högskoleprovet testas din förmåga till att ta till dig information i en svensk text.
 • MEK, meningskomplettering: 10 uppgifter 
  I detta delprov får du en rad meningar eller stycken ur vilka det saknas 1-3 ord. Du ska välja det svarsalternativ som passar bäst in i luckorna.
 • ELF, engelsk läsförståelse: 10 uppgifter
  Detta delprov prövar din förmåga till att läsa och förstå engelsk text.

Legitimation

I början och under provdagen sker legitimationskontroller. Därför måste du ha med dig en giltig legitimation. Om du inte kan legitimera dig får du inget provresultat.

Följande ID-handlingar är godkända:

 • Giltig inplastad svensk legitimation med välliknande foto
 • SIS-märkt ID-kort
 • Körkort
 • Svenskt EU-pass
 • Giltigt inplastat utländskt pass med välliknande foto

Hjälpmedel

Under provet har du rätt till följande hjälpmedel:

 • Blyertspenna
 • Suddgummi
 • Pennvässare
 • Vanlig rak linjal
 • Överstrykningspenna (neonpenna)

Dina svar skriver du ner i särskilda svarshäften som du får av provledaren. Efter varje block samlas alla svarshäften in. Du har även rätt att skriva ner dina svar på ett personligt kontrollpapper som också delas ut av provledaren. Efter dagens slut får du ta med kontrollpappret hem och kontrollera med facit på text-TV, på webben och i tidningar.

Efter högskoleprovet

Resultat på högskoleprovet är en offentlig handling. Provresultatet anges enligt en skala mellan 0,0 och 2,0 poäng. Om resultatet överstiger 0,1 poäng överförs det automatiskt till högskolorna och till Verket för högskoleservice (VHS).

Har du svenskt personnummer behöver du inte skicka in något provresultat till VHS. Det bästa av dina giltiga provresultat under de senaste fem åren överförs automatiskt till VHS cirka fyra veckor efter provdagen.

Har du utländskt personnummer behöver du skicka in ditt provresultat till VHS. Ska du söka till Polishögskolan behöver du skicka in ditt provresultat till Polishögskolan.

Facit

Normalt sett publiceras facit för högskoleprovet tre till fyra dagar efter provtillfället och finns tillgängligt på studera.nu. Du kommer även att få facit i samband med beskedet om ditt provresultat. Av facit framgår vilket av blocken som var utprövningsuppgifter. Resultatet från ditt högskoleprov är giltigt i fem år.

Det är väldigt sällan något fel på facit för högskoleprovet men skulle något svar eller en uppgift vara felaktig bör du kontakta Universitets- och högskole rådet eller de som konstruerar högskoleprovets uppgifter. Detta bör då ske senast torsdagen veckan efter provtillfället. Vem du kontaktar kan bero på vilken provdel synpunkten gäller. 

Källa: hpguiden.se 

Senast uppdaterad: 15 nov 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2014-03-05

Höjd gräns för högskoleprov

Regeringen föreslår att gränsen för godkänt högskoleprov höjs till 0,5 poäng. Bakgrunden är att 123 sökande i fjol kom in på lärarutbildningen med 0,1 poäng, vilket i princip kan uppnås utan att ens läsa frågorna. Den nya gränsen för godkänt ska gälla för alla högskoleutbildningar. Men problemen med låga intagningspoäng har främst gällt lärarhögskolorna, skriver Dagens Nyheter.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-07-29

Hon höjde sig 0,75 poäng

Tanja Danilova har skrivit högskoleprovet tre gånger och lyckades höja sitt resultat med 0.75 poäng på ett halvår – genom hårt arbete. Här kan du läsa om hur hon gjorde!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-18

Fler vill skriva högskoleprovet

Nu ökar intresset för att skriva högskoleprovet igen – efter förra höstens nedgång. Provet hålls 27 oktober och 51 300 personer ska skriva. Förra året skedde en minskning av antalet personer som anmälde sig till högskoleprovet med knappt 3 000 personer, i år ökar intresset igen. Det minskade intresset förra året tros bero på det nya provet som infördes, med större fokus på matematik.
Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön