höj betygen
27 okt 2021

Höj betygen genom prövning

Är inte gymnasiebetygen tillräckligt bra för att komma in på drömutbildningen? Om du behöver höja dina betyg kan du vända dig till komvux där du kan läsa ett helt gymnasieprogram, enstaka kurser eller göra prövningar. Vi tittar närmare på vad en prövning innebär och träffar My som tentar av gymnasiet på tre terminer.

Prövning på komvux innebär att du läser in en gymnasiekurs på egen hand och sedan gör en prövning, som ofta är både ett skriftligt och muntligt prov i ämnet. För dig som redan har ett godkänt betyg i kursen från gymnasiet är prövning det enda sättet att höja ett betyg. Många som helt saknar betyg i en gymnasiekurs använder sig också av prövning för att snabbt tenta av gymnasiet, eller helt enkelt för att självstudier är den mest uppskattade studieformen. 

Hitta komvuxutbildning på din ort: 

Komvux Stockholm
Komvux Göteborg
Komvux Malmö 

Se alla komvuxutbildningar här

Dina betyg – Dina villkor

Det är väldigt smidigt, jag tycker om att man gör det på sina egna villkor. Det är tydligt vad man ska kunna för att uppnå betygen och jag tycker att det är lite mer rättvist, lärarnas inställning till dig påverkar betyget mindre på det här sättet, säger My Strömberg, 19 år, i Göteborg som gör prövningar för att kunna avverka gymnasiets vanligtvis sex terminer på tre.

Peter Czerniak är studie- och yrkesvägledare på Åsö vuxengymnasium, som ansvarar för prövningar i Stockholm. Han berättar att det är väldigt individuellt hur man klarar av att studera till prövningar. Vissa kurser är enklare att göra prövningar i, till exempel engelska, medan ett ämne som fysik kräver mer. Har du redan läst kursen på gymnasiet är det självklart också enklare att göra en prövning i kursen.

– Det är viktigt att inte ta på sig för många prövningar på samma termin. Många tror att det är samma sak som att studera på distans, men det är viktigt att komma ihåg att när man studerar till en prövning har man ingen lärarhjälp, säger Peter Czerniak.

My Strömberg har klarat sina studier bra.

– Min studieteknik har vuxit fram, av nödvändighet. Inför prov brukar jag förklara högt för mig själv eller någon annan. Klarar jag det brukar jag klara att förklara det i provet, säger hon.

Det här innebär prövning på komvux

  • Prövning kan göras i alla gymnasiekurser som ingår i elevens individuella studieplan, och som det sätts betyg i.
  • Du kan göra prövning i en gymnasiekurs om du har fyllt 20 år, eller om du är under 20 år och har slutat gymnasiet med ett slutbetyg/samlat betygsdokument. Om du fortfarande går kvar på gymnasiet får du göra prövning om du inte uppnått godkänt betyg på kursen.
  • Du kan göra prövning i en gymnasiekurs hur många gånger som helst och varje prövning kostar 500 kronor.
  • Prövningen utgår från nationellt fastställda ämnes- och kursplaner och för varje kurs finns  betygskriterier/kunskapskrav angivna så att du vet vad som krävs för att uppnå de olika betygsstegen.
  • I de större städerna finns ofta flera tillfällen varje termin att göra prövning i en kurs. På mindre orter är tillfällena färre. Oavsett vilken kommun du är skriven i kan du göra prövning i vilken kommun som helst. Du kan däremot inte anmäla dig till samma prövning i två kommuner samtidigt. 
  • Har du kompletterat dina gymnasiebetyg genom prövning kan du hamna i en annan urvalsgrupp vid antagning till högskolan. Det beror på hur mycket du har kompletterat, och om du har kompletterat för att få behörighet eller inte. Var noga med att kolla upp detta på antagning.se, eller med studie- och yrkesvägledare.

Hitta komvuxkurser 

Intervjuerna i artikeln är från 2013. 

Senast uppdaterad: 27 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-12

Jobben unga helst vill ha

Restaurang- och hotelljobb, försäljare och lagerarbetare. Unga väljer ofta jobb med hög personalomsättning och möjlighet att arbeta deltid för att kunna plugga samtidigt. Restaurangbiträde, försäljare och lagerarbetare. De jobb som unga väljer är sådana som har stor omsättning på personalen. Det gör att det finns många öppningar och ingångar för dem som vill in på arbetsmarknaden.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-21

Här får du svar på frågorna

Behöver du hjälp inför komvuxstudier och vet inte var du ska vända dig? Vägledningscentrum har svaren.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-07-03

Få koll på Komvuxregler

Reglerna för Komvux har rykte om sig att vara krångliga. Nu har i alla fall möjligheten att läsa mot ett slutbetyg förlängts med ytterligare ett och ett halvt år. 

Läs mer