Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

27 sep 2021

Jobba som volontär

Genom att jobba som volontär gör du en insats för en bättre värld samtidigt som du får uppleva en annan kultur på riktigt nära håll. Här får du en inblick i vad det innebär att jobba som volontär, vilka organisationer du kan åka med och vilka krav som ställs på dig.

Att vara volontär innebär att man åker iväg och arbetar i någon form av hjälpprojekt utan att få betalt. Det kan handla om allt från att jobba på barnhem i fattiga länder till att delta i projekt för att rädda utrotningshotade djur eller att hjälpa till med återuppbyggnaden av byar som förstörts av jordbävningar eller översvämningar.

Du kan arbeta som volontär i allt från ett par veckor upp till flera år. För att jobba en längre tid krävs ibland att du har en relevant yrkesutbildning och/eller arbetslivserfarenhet. För arbete under kortare perioder brukar det däremot inte finnas några sådana krav.

Som volontär måste du vara beredd att arbeta hårt, ofta under svåra förhållanden. I gengäld får du får en nyttig och annorlunda erfarenhet, möjlighet att leva i en annan kultur och att lära känna nya människor. Och du kommer med all sannolikhet att känna både glädje och stolthet över att göra en insats någonstans där det verkligen behövs.

Här kan du hitta olika volontärresor! 

Olika typer av volontärjobb

Volontärjobb finns inom många olika områden. Här är exempel på olika typer av projekt du kan jobba med:

Socialt arbete

Runt om i världen behövs volontärer bland annat för att arbeta med utsatta barn och ungdomar, gamla, funktionshindrade och hemlösa. Du kan till exempel jobba med gatubarn, på barnhem, på ungdomscentra, inom åldringsvård, på härbärgen och i soppkök.

Sjuk- och hälsovård

Läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och andra med utbildning inom sjukvård är naturligtvis efterfrågade som volontärer till olika sjuk- och hälsovårdsprojekt. Men även om du inte har någon formell utbildning kan du arbeta som volontär på sjukhus, sjukstugor och liknande. Du kan till exempel jobba i köket, städa, tvätta, hjälpa till att mata och tvätta patienter.

Undervisning

I många delar av världen är bristen på lärare stor, och volontärer med pedagogisk utbildning eller intresse av att undervisa tas gärna emot. Du kan jobba i lokala skolor för barn och ungdomar, eller arbeta med undervisning av vuxna. Många svenska volontärer undervisar i engelska och data/it.

Miljövård

Som volontär kan du även engagera dig i olika djur- och naturvårdsprojekt. Det kan handla om bevarandet av regnskogar och korallrev, arbete i naturreservat och nationalparker, ekologiska lantbruk och liknande. Arbetsuppgifterna kan vara rent praktiska som trädplantering, röjning, dikning, bevattning och sanering av förorenade områden. Du kan också arbeta som assistent i olika biologiska forskningsprojekt genom att hjälpa forskarna med fältarbete, dokumentation, katalogisering m.m.

Återuppbyggnad

I områden som drabbats av krig, översvämningar, jordbävningar eller andra katastrofer behövs folk som är villiga att hjälpa till med återuppbygganden av hus, byggnader, vägar, broar m.m. Som volontär kan du delta i sådana återuppbyggnadsprojekt på flera håll i världen.

Restaurering

En annan typ av projekt som ofta bygger på volontärers frivilliga arbete är restaureringar av historiska byggnader och monument. Det kan till exempel handla om att reparera och rusta upp gamla kyrkor och slott, amfiteatrar, statyer och andra historiska lämningar.

Volontär kombinerat med språkstudier

Vissa förmedlingar har resor som volontär i kombination med språkkurser. Det vanliga är då att man pluggar språk med lärare en del av dagen och att jobba i något projekt den andra.

Hitta volontärjobb

Volontärjobb förmedlas via hjälp- och volontärorganisationer, förmedlingar och svenska kyrkan. Organisationerna kan ha olika inriktning och jobba med olika typer av projekt, exempelvis miljövård, hälsovård, socialt arbete eller katastrofhjälp. Vissa organisationer är inriktade på hjälparbete i ett visst land eller en viss region, andra arbetar med en mängd olika länder världen över.

OBS! Kontrollera i förväg att den volontärorganisation du tänkt åka iväg och jobba för är seriös.

Viktiga egenskaper för en volontär

Grundkravet för att du ska kunna jobba som volontär är att du är villig att göra en insats utan tanke på egen vinning. Därför är det viktigt att du känner motivation och engagemang för det projekt du ska arbeta i. Om du ska jobba med utsatta barn, gamla eller handikappade är det naturligtvis viktigt att du har ett verkligt intresse av att hjälpa människor, och om du ska jobba med utrotningshotade djur är det vikigt att du är engagerad i frågor som rör djur och natur.

Det är också nödvändigt att du som volontär klarar av att arbeta under svåra omständigheter och att du har förmåga att anpassa dig till nya förhållanden och en standard som är bra mycket sämre än vad du är van vid här hemma. Särskilt om du ska jobba i mycket fattiga områden.

Att du är en självständig och utåtriktad person som kan ta egna initiativ och inte är rädd för att ta kontakt med andra människor är också en fördel, liksom förmåga att samarbeta.

Formella krav och kvalifikationer

De flesta organisationer ställer vissa formella krav på dig som vill åka i väg som volontär. Det kan handla om ålder, yrkesutbildning, arbetslivserfarenhet, språkkunskaper m.m.

Ålderskrav

För att åka iväg och arbeta som volontär måste du i regel vara minst 18 år gammal. Vissa organisationer kräver dock att du är äldre än så, kanske ända upp till 25 år gammal. I allmänhet finns ingen övre åldersgräns, men det är ganska ovanligt med volontärer som är äldre än 35-40 år.

Krav på utbildning och erfarenhet

För att arbeta som volontär en längre tid (från 6 månader och uppåt) krävs i de flesta fall att du har en yrkesutbildning och/eller några års erfarenhet från arbetslivet. Särskilt efterfrågade är personer med utbildning inom sjukvård, socialt arbete, undervisning, jord- och skogsbruk, bygg och anläggning.

För volontärarbete under kortare perioder (max 6 månader) brukar det inte finnas några speciella krav på utbildning och yrkeserfarenhet. Om du ska jobba på barnhem och likanande bör du dock ha tidigare erfarenhet av arbete med barn.

Språkkrav

Grundkravet för de flesta volontärprojekt brukar vara att du har goda kunskaper i engelska. Kunskaper i det inhemska språket ses naturligtvis som en merit, men är sällan ett krav. I Latinamerika brukar det dock krävas att du kan spanska, och i vissa delar av Afrika och Asien krävs att du kan franska.

Vissa volontärorganisationer ordnar speciella språkkurser för sina volontärer eftersom grundläggande kunskaper i det språk som talas lokalt ofta är en nödvändighet.

Villkor och kostnader

Villkoren för volontärer varierar beroende på vilken typ av arbete man ska utföra, vilken organisation man åker med, vilket projekt man deltar i och vilket land man kommer till. Men generellt handlar det om arbete utan någon ekonomisk ersättning. I många fall är det förenat med ganska stora kostnader att åka iväg som volontär.

Det finns många olika möjligheter att söka sponsring för sitt volontärarbete. Genom ett stipendium kan du få kompensation för delar av din resa. Åker du på ett volontärprojekt med Europeiska solidaritetskåren täcker ett EU-bidrag resekostnader, fickpengar, mat, boende, programaktivititeter, språkutbildning och försäkringar.

Arbetsförhållanden

Som volontär får du räkna med att jobba under förhållanden du inte är van vid.  Att arbeta under svåra förhållanden med knappa resurser kan vara jobbigt både fysiskt och psykiskt. Extrem värme, kyla, fattigdom och smuts kan vara sådant som du behöver anpassa dig till.

Mat och boende

Som volontär måste du vara beredd på att bo och leva spartanskt. Boendet kan visserligen variera mycket mellan olika typer av volontärjobb och mellan olika länder, men det handlar i regel om enkel standard. Boende i värdfamilj eller lägenhet förekommer, men ofta bor du på den institution där du jobbar eller tillsammans med andra volontärer i baracker, tält eller liknande.

De flesta volontärprojekt erbjuder tre mål mat om dagen: frukost, lunch och middag. Måltiderna brukar vara enkla, och ibland är det volontärerna själva som lagar maten.

Lön och fickpengar

Som volontär kan du sällan räkna med någon riktig lön, även om det finns undantag. Däremot får du på många ställen lite fickpengar att röra dig med. Hur mycket du får varierar naturligtvis mellan olika projekt och olika länder, men du kan inte räkna med några större summor.

Avgifter

Många organisationer tar ut en avgift från de volontärer som ska delta i deras projekt. Avgiften varierar mellan olika projekt och organisationer, från cirka 2 000 kronor upp till 50 000 kronor eller ännu mer.

I avgiften ingår i vissa fall resa till och från landet, samt utgifter för exempelvis visum, försäkringar och vaccinationer. I annat fall måste du stå för de kostnaderna själv.

Visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Inom EU/EES kan du som är svensk medborgare arbeta som volontär i vilket land du vill utan några speciella tillstånd. Om du ska stanna i mer än tre månader kan dock värdlandet kräva att du registrerar dig hos landets myndigheter, men det är bara en ren formsak och du har rätt att stanna fritt så länge ditt volontärjobb varar.

Utanför EU/EES måste du i regel ha både visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att få jobba som volontär. Olika länder har olika regler och villkor som måste uppfyllas för att tillstånd ska beviljas. Därför är det viktigt att du i god tid kontaktar landets ambassad här i Sverige för att få information om vad som gäller. Din volontärorganisation brukar också kunna svara på frågor om vilka tillstånd som krävs.

Försäkringsskydd

Innan du åker iväg för att jobba som volontär är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd. Börja med att kontakta Försäkringskassan och det aktuella landets ambassad för att få reda på vilka rättigheter du har till exempelvis sjukvård i det land du ska åka till.

Inom EU/EES har du i regel rätt till sjukvård på samma villkor som volontärlandets egna medborgare, men utanför EU/EES måste du i de flesta fall skaffa en privat sjukvårdsförsäkring.

Även om du har rätt till sjukvård i det land du där ska arbeta bör du själv teckna en kompletterande försäkring som täcker kostnader utöver själva vården om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka (t.ex. kostnader för hemtransport och liknande).

Oavsett vilket land du åker till bör du dessutom se till att teckna en försäkring som innehåller överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd, och som ersätter dig om du skulle råka ut för stöld, inbrott, brand eller andra tråkigheter.

Många volontärorganisationer erbjuder speciella försäkringar för sina volontärer, men det finns även flera privata försäkringsbolag som har rese- och utlandsförsäkringar som du kan teckna. Jämför villkor och priser mellan de olika bolagen innan du bestämmer dig, och se till att den försäkring du tecknar gäller både på fritiden och under arbetstid.

OBS! Kontakta alltid Försäkringskassan, ett par olika försäkringsbolag samt det aktuella landets ambassad i god tid innan du åker för att få information om vad som gäller och hur du kan skydda dig på bästa sätt.

Senast uppdaterad: 27 sep 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2022-02-01

Studera i USA

Vad roligt att du vill plugga i USA! Du har en spännande och lärorik tid framför dig. Det här är en guide för dig med allt du behöver veta om ansökan, betyg, visum och mycket me

Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-12-28

Läkarstudier utomlands

Har du funderat på att läsa din läkarutbildning utomlands? Det kan vara en alternativ väg för dig som tycker att det känns omöjligt att komma in på läkarprogrammet i Sverige. I den här artikeln kan du få information om hur läkarprogrammet ser ut i olika länder och hur man ansöker, samt information om behörighetskrav och kostnader. Börja plugga en läkarutbildning utomlands idag! 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-12

Studiedestination: New York

Funderar du på att studera i “The Big Apple”? New York har en skön mix av människor från hela världen och det är heller inte ovanligt att se kändisar! Här hittar du tips och tricks om hur du bäst förbereder dig inför att studera i New York!

Läs mer