komvux
28 okt 2021

Studera på Komvux

Hoppade du av skolan? Valde du "fel" program på gymnasiet? Saknar du behörighet till högskolan? Eller har du för låga betyg för den utbildning du vill söka? På Komvux får du en andra chans.

 Hitta utbildningar på Komvux!

Passar Komvux dig?

 • Vänder sig till dig som behöver komplettera din utbildning på grundskole- och gymnasienivå.
 • Utbildningen motsvarar den som ges i grundskolan och på gymnasiet, men studierna är mer koncentrerade och antal undervisningstimmar färre än i vanliga skolan.
 • Du avgör själv om du vill läsa på heltid eller deltid, dagtid eller kvällstid, eller på distans.
 • Du bestämmer själv vilka ämnen du ska läsa, och hur du ska kombinera dem. Om du vill kan du läsa bara en eller ett par enstaka kurser.

Exempel på kurser att läsa på komvux

Komvux på olika nivåer

Inom Komvux finns dels den grundläggande vuxenutbildningen och dels den gymnasiala vuxenutbildningen.

Grundläggande vuxenutbildning

Den grundläggande vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå. Du kanske har kortare utbildning än 9 år eller behöver repetera något eller några ämnen innan du fortsätter dina studier på gymnasienivå.

Gymnasial vuxenutbildning

Den gymnasiala vuxenutbildningen är till för dig som behöver komplettera din utbildning på gymnasienivå. Till exempel om du saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning, eller behöver komplettera den gymnasieutbildning du har för att få behörighet till högskolan. Den gymnasiala vuxenutbildningen har samma läroplan och följer samma kursplaner som den vanliga gymnasieskolan, och ger samma kompetens.

Du kan välja om du vill läsa fristående kurser, en yrkesutbildning eller lärlingsutbildning.

Fristående kurser
Du väljer vilka fristående kurser du vill läsa och gör tillsammans med en studie- och yrkesvägledare en studieplanering efter dina behov och mål. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Utbildningsanordnaren kan inte garantera att du får kurser på de tider du söker.

Tänk på att om du ska kombinera studier hos flera utbildningsanordnare är det viktigt att uppge detta för den studie- och yrkesvägledare som hjälper dig med planeringen.

Yrkesutbildning
Yrkesutbildningar finns på gymnasial nivå och är ett program med tydlig yrkesinriktning. När du går en yrkesutbildning så kombineras lärarledda lektioner på skolan med att du är ute på praktik på en arbetsplats. Hur stor andel av tiden som är lektioner respektive praktik varierar mellan de olika utbildningarna.

En yrkesutbildning passar dig som:

 • saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning
 • har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras
 • vill ändra yrkesbana

Du får gymnasiebetyg på din utbildning. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom ditt yrke och inom vissa yrkesområden fortsätta genom att söka lärlingsplats.

Lärlingsutbildning
Lärlingsutbildning är en utbildning som till största delen genomförs på en arbetsplats (minst 70%). En mindre del genomförs på den skolan som ansvarar för utbildningen. Du har en handledare på arbetsplatsen och en lärare på skolan.

Du får gymnasiebetyg på din utbildning. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom ditt yrke men i vissa branscher krävs ytterligare lärlingstimmar innan du blir fullbetald.

Utbildningar finns inom de områden som gymnasieskolans yrkesinriktade program erbjuder till exempel hotell och restaurang, bygg, barn- och fritid, omvårdnad etc.

Sök bland lärlingsutbildningar på Komvux

Skaffa behörighet till högskolestudier

På Komvux kan du läsa in både grundläggande behörighet och särskild behörighet för högskolestudier.

Ofta är det  fler som söker till en högskoleutbildning än det finns platser. Då måste det göras ett urval för att vaska fram dem som ska erbjudas plats. När man söker till högskolan finns det flera olika urvalsgrupper och viktig att veta när du läser in kurser på Komvux är följande:

För att ingå i grupp I (BI), "Direktgruppen" måste minst 2/3 av den totala kurspoängen i slutbetyget vara kurser från vuxenutbildningen. Annars ingår du i Grupp II (BII), "Kompletteringsgruppen".

Du som är behörig med ditt slutbetyg, men som har kompletterat för att höja ditt betyg, kommer alltså att prövas i både Grupp I och II. I Grupp I med det lägre meritvärdet, och i Grupp II med det högre. Det går inte att säga generellt vilken grupp som är mer fördelaktig, eftersom antalet sökande med eller utan kompletteringar skiftar, liksom deras betyg.

Läsa upp betyg

Vilka kurser och hur lång tid du behöver studera på komvux för att bli behörig till högskolan beror dels på vilka förkunskaper du har och dels på vilken behörighet du vill uppnå.

Fram tills för ett par år sedan var det många som studerade på Komvux för att läsa upp sina gymnasiebetyg och på så sätt öka sina chanser att komma in på en högskoleutbildning. Nu kan det vara svårt att få en plats till att delta i själva undervisningen på komvux för att läsa upp betygen, om du redan har ett godkänt betyg i kursen. Detta på grund av att de med kortast utbildningsbakgrund prioriteras istället. Däremot har du alltid rätt att göra en så kallad prövning för att höja ett betyg.

Prövning

Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och sedan tentar av hela kursen vid ett eller ett par tillfällen. Oftast får du göra både ett skiftligt och ett muntligt prov, och resultaten på dessa avgör vilket betyg du får på kursen.

Komvux brukar ta ut en avgift för prövning, Observera att du inte kan få studiemedel när du pluggar inför en prövning.

Olika sätt att läsa upp betyg

Att läsa upp betyg kallas för konkurrenskomplettering och kan göras på ett par olika sätt:

 • Att utbyteskomplettera innebär att du försöker läsa upp betyget i en kurs som du redan har ett godkänt betyg i. Om du lyckas få ett nytt högre betyg räknas det in i ditt jämförelsetal istället för det gamla, och jämförelsetalet höjs.
 • Att meritpoängskomplettera innebär att du läser in sådana kurser som ger meritpoäng till högskoleantagningen.

Vem får studera på Komvux?

Den grundläggande vuxenutbildningen är öppen för dig som är minst 20 år och som saknar kunskaper motsvarande dem man får i grundskolan. Alla som är i behov av utbildning är garanterade plats.

För att få tillträde till den gymnasiala vuxenutbildningen måste du vara minst 20 år och ha grundskolekompetens, eller ha slutfört en minst 3-årig gymnasieutbildning.

På den gymnasiala vuxenutbildningen kan antalet platser vara begränsat. Förtur brukar ges till sökande som anses ha störst behov och vara mest motiverade att gå utbildningen.

För både grundläggande och gymnasial vuxenutbildning gäller att den i första hand är till för kommunens egna invånare. Om du vill studera i en annan kommun än den du bor och är skriven i måste din hemkommun bevilja din ansökan och betala för din studieplats.

Betyg på Komvux

Slutbetyg och kompletteringsbetyg

Inom gymnasial vuxenutbildning finns det två typer av betyg - slutbetyg eller kompletteringsbetyg.

Slutbetyg - gymnasial vuxenutbildning

Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning är inte styrt av några programmål eller speciella karaktärsämnen som på ungdomsgymnasiet. Slutbetyget ska innehålla de sju kärnämneskurserna, men i övrigt kan man välja helt fritt i hela vuxenutbildningens gymnasiala utbud. Du kan till exempel gå kurser ur Omvårdnadsprogrammet på en skola och kombinera det med kärnämneskurser från en annan skola och sedan sätta ihop det till ett slutbetyg. Du som har ett samlat betygsdokument (ej slutbetyg) från ungdomsgymnasiet kan ta med kurser både från det och Komvux  i slutbetyget.

För att få grundläggande behörighet till högskola/universitet krävs:

 • examen från ett högskoleförberedande program, eller
 • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand. 

Till många utbildningar krävs bara grundläggande behörighet.

Vissa utbildningar kräver också att man har lägst betyget E i en eller flera kurser. De här kurserna kallas behörighetskurser. Vilka särskilda behörighetskrav som gäller för de olika utbildningarna ser du i utbildningskatalogen och på universitetens och högskolornas egna webbplatser.

Kompletteringsbetyg

Till kompletteringsbetyg hör:

 • Behörighetskomplettering - läsa och få betyg i en kurs man behöver för att bli behörig.
 • Utbyteskomplettering - läsa och få betyg i en kurs du vill höja betyget i.
 • Meritpoängskomplettering - läsa och få betyg i en kurs som ger meritpoäng. Maximala meritpoängen är 2,5.

Hitta rätt skola och kurser

De större städerna har ofta en central enhet, till exempel ett vägledningscentrum som har hand om alla förfrågningar som gäller Komvux. Där finns studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig med ditt val av kurser, och hur du ansöker.

I mindre kommuner kontaktar du komvux i din kommun. Gå in på kommunens webbplats och klicka dig vidare till "Komvux" eller "Kommunal vuxenutbildning". (Brukar ligga under en avdelning som heter "Utbildning" eller liknande.) Där hittar du information och telefonnummer till studievägledare som du kan ta kontakt med för att diskutera ditt val av kurser, och göra en individuell studieplan.

Du kan också söka bland Komvuxutbildningar i AllaStudiers sökfunktion.

Så ansöker du

Sista ansökningsdag varierar mellan olika kommuner och även mellan olika kurser. Vissa komvux har löpande antagning vilket innebär att de tar emot ansökningar när som helst under året.

Studiemedel och studiehjälp

Studiemedel

När du studerar på Komvux har du rätt att få studiemedel från CSN från och med det år du fyller 20 år. Är du yngre så har du istället rätt till studiebidrag och andra bidrag. 

Studiemedel är inget du får under obegränsad tid. Tvärtom finns det tydliga gränser för hur många veckor du kan få studiemedel på olika utbildningsnivåer.

Studier på grundskolenivå: Du kan få studiemedel i max två år (80 veckor) om du saknar grundskoleutbildning, och max ett år (40 veckor) om du har grundskoleutbildning.

Studier på gymnasienivå: Du kan få studiemedel i max tre år (120 veckor) om du saknar treårig gymnasieutbildning, och max två år (80 veckor) om du har treårig gymnasieutbildning. 

Studiehjälp

Till och med vårterminen det år du fyller 20 år har du som studerar på komvux rätt till studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Villkoret är att du studerar på heltid.

Studiehjälpen består av studiebidrag och eventuellt extra tillägg.

Läs mer på CSN:s webbsida om studiehjälp.

Senast uppdaterad: 28 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-07

Ni är lurade, studenter...

Studenterna har långt kvar till vuxenlivet. Expert: Fortsatta studier tyvärr enda alternativet. Snart fyller lastbilsflaken med frihetstörstande studenter gatorna över hela Sverige. Världen ligger för deras fötter. Nu börjar vuxenlivet på allvar. Eller? – Om de som tar studenten tror att nu är skolan slut, nu börjar livet på riktigt, då kan man säga att de är lurade.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2022-07-20

Lärlingsutbildning

Att gå en lärlingsutbildning innebär att gå bredvid en mästare som handleder dig på arbetsplatsen. Lärlingsutbildning är för dig som vill lära dig i skarp miljö, där du befinner dig i verkligheten hela tiden. Det finns olika sätt att utbilda sig i lärlingsform. Här kan du läsa om vilken form som passar dig bäst beroende på dina förkunskaper. 

Läs mer
Senast uppdaterad: 2018-01-05

Pluggade på distans på NTI-skolan - fick nytt jobb!

En av fördelarna med att välja distansutbildning på NTI-skolan är att du kan jobba och plugga samtidigt. Ann Eriksson är en av NTI-skolans elever som tog steget.

Läs mer