praktikplats
28 okt 2021

Så ordnar du en bra praktikplats!

Praktik på ett företag är ett perfekt sätt att "få in en fot" på arbetsmarknaden. Du får värdefulla kontakter och erfarenhet som väger tungt på ditt CV. Här kan du läsa mer om hur det fungerar med praktik, hur du ordnar praktikplatsen och vad som är viktigt att tänka på!

Allmänt om praktik

En praktik är ett bra tillfälle för dig som studerar eller är arbetslös att skaffa erfarenhet från arbetslivet och knyta viktiga kontakter. Inom yrken där det är stor konkurrens om jobben kan praktiken bli en viktig eller till och med avgörande merit.

På vissa utbildningar är det obligatoriskt med en eller flera praktikperioder. På andra utbildningar kan praktik utgöra en frivillig del. Men på de flesta utbildningar ingår ingen praktik alls, och då är det helt upp till dig själv att fixa det.

Du som är arbetslös kan genom arbetsförmedlingen få en praktikplats. Hur det fungerar beror på din ålder. Här kan du läsa mer om hur du kan få praktik med hjälp av arbetsförmedlingen.

Ordna praktikplatsen

Att ordna praktik på egen hand innebär lite arbete, men har många fördelar. Bland annat kan du själv påverka var du hamnar och kanske få in en fot på en arbetsplats där du skulle vilja jobba även efter utbildningens slut.

Prata med studievägledaren
Börja med att ta kontakt med studievägledaren på din utbildning. Han eller hon kan ge allmänna tips och råd om praktik, och ofta även konkreta förslag på arbetsplatser du kan kontakta. Många skolor har kontakter med såväl näringsliv som olika myndigheter och organisationer, och om de kan hjälper de gärna till att förmedla praktikplatser.

Använd ditt personliga nätverk
Om skolan inte kan bidra med några användbara kontakter gäller det att utnyttja ditt eget personliga nätverk. Det består av alla du känner - din familj, dina släktingar, kompisar, grannar, lärare m.fl. Tänk efter vem som jobbar eller kan ha andra kontakter inom det område du vill jobba, och be dem hjälpa dig.

Gå på arbetsmarknadsdagar
Studentkårerna på universitet och högskolor brukar med jämna mellanrum anordna så kallade arbetsmarknadsdagar där du som student har möjlighet att prata med företrädare för olika företag och andra arbetsgivare. Arbetsmarknadsdagar är utmärkta tillfällen att  knyta kontakter i arbetslivet och höra sig för om praktik.

Sök på nätet
Många företag, organisationer och myndigheter har information om praktikmöjligheter på sina webbplatser. Använd Eniro.se eller Hitta.se för att få uppslag och tips om vilka arbetsgivare som finns inom den bransch eller det område du skulle vilja jobba.

Kontakta arbetsgivaren
När du hittat en arbetsplats som du är intresserad att praktisera på ringer du upp och frågar om de tar emot praktikanter. Presentera dig och var beredd att svara på frågor om varför du vill praktisera just hos dem, vad du vet om deras verksamhet, vad du hoppas få ut av din praktik m.m.

Arbetsförmedlingen
Ta kontakt med din kontaktperson på arbetsförmedlingen för att höra om du uppfyller villkoren för en praktikplats.

hitta en praktikplatsPengar under praktiken

 • Studiemedel
  Du kan ha rätt till studiemedel från CSN under din praktikperiod. Villkoret är att praktiken ingår som en del i din utbildning alternativt att du läser en fristående praktik-kurs. Praktik som inte genomförs i samband med en utbildning eller kurs kan du inte få studiemedel för. 
 • Praktiklön
  Vissa arbetsgivare erbjuder sina praktikanter så kallad praktiklön. Den ligger oftast en bra bit under ingångslönerna inom yrket, men det kan finnas utrymme att förhandla.
 • Stipendier
  Stipendier är ett annat sätt att finansiera praktiken. Du kan hitta mer information hur du hittar och söker stipendier här!

 • Arbetslöshetsersättning
  Om du har en praktikplats via arbetsförmedlingen kan du få ersättning. Beloppets storlek beror på din ålder och om du har ett slutbetyg från gymnasiet eller inte.

Praktikavtal

Innan du börjar din praktik bör du se till att skriva någon form av avtal med den arbetsgivare som du ska göra praktik hos. Exakt hur ett sådant avtal ska se ut varierar naturligtvis mellan olika typer av praktik, men här är några punkter som bör finnas med:

 • Praktiken längd, dvs. mellan vilka datum praktiken varar
 • Dina arbetstider
 • Dina arbetsuppgifter
 • Vem som ska fungera som din handledare på arbetsplatsen
 • Eventuell lön eller annan ersättning


Arbetsintyg och betyg

Efter praktiken ska du se till att få ett arbetsintyg där arbetsplats, arbetsuppgifter och praktikens längd framgår. Be gärna om ett skriftligt omdöme också – ett arbetsbetyg – där det står några rader om hur du skött dina uppgifter och hur du är som person.  Arbetsintyget  och/eller betyget kan vara bra att ha när du så småningom ska söka ”riktiga” jobb!Praktisera utomlands

Varför inte passa på att skaffa lite internationell erfarenhet under praktiken? På många utbildningar finns möjlighet att praktisera utomlands, och i några fall är det till och med obligatoriskt med praktik i ett annat land.

Om du är intresserad av utlandspraktik kan du börja med att kontakta din skola för att höra om de förmedlar några praktikplatser på företag, organisationer eller myndigheter i andra länder. Du kan också vända dig till någon av de studentorganisationer som förmedlar utlandspraktik:

AISEC
Förmedlar praktikplatser i olika länder till framför allt blivande ekonomer, ingenjörer och systemvetare.

IASTE
Förmedlar utlandspraktik till högskolestuderande teknologer och naturvetare.

ELSA
Hjälper juridikstuderande att hitta praktikplatser i hela världen.

IFMSA
Hjälper medicinstuderande att hitta praktikplatser i hela världen.

Är du intresserad av att praktisera inom någon av EU:s institutioner (Kommissionen, Parlamentet, Centralbanken, EG-domstolen m.fl.) ska du vända dig till respektive institution.

För praktik inom andra internationella organisationer såsom FN, Världsbanken, OECD m.fl. kan du få information om hur du ska gå tillväga i UD:s och SIDA:s informationsskrift Hallå Praktikant.

Praktikförmedlingen publicerar praktikplatser inom internationellt utvecklingsarbete,  framförallt från FN, SIDA, EU och UD.

Projects Abroad har praktikplatser av mer volontärartad karaktär inom olika områden, till exempel medicin, socialt arbete, journalistik eller ekonomi.

hitta praktik utomlands

Praktik via förmedlingar

Om du kan tänka dig att betala en slant och kombinera utlandspraktiken med en språkkurs kan du kontakta någon av de förmedlingar som har kombinerade språk- och praktikprogram. 

Du kan naturligtvis även själv kontakta olika arbetsplatser utomlands där du skulle vilja praktisera. Men se upp för oseriösa arbetsgivare som bara är ute efter billig arbetskraft!

Arbetstillstånd och visum

Inom EU/EES (Norge, Danmark, Finland, Island, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien, Irland, Tyskland, Polen, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Österrike, Liechtenstein, Italien, Grekland, Spanien, Portugal, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern och Malta) kan du som är svensk medborgare praktisera i vilket land du vill utan några speciella tillstånd. Om du ska stanna i mer än tre månader kan dock värdlandet kräva att du registrerar dig hos landets myndigheter, men det är bara en ren formsak och du har rätt att stanna fritt så länge din praktik varar.

Utanför EU/EES måste du i regel ha både visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att få praktisera. Olika länder har olika regler och villkor som måste uppfyllas för att tillstånd ska beviljas. Därför är det viktigt att du i god tid kontaktar landets ambassad här i Sverige för att få information om vad som gäller.

Försäkringar

Innan du åker iväg för att praktisera utomlands är det viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd. Börja med att kontakta Försäkringskassan och det aktuella landets ambassad för att få reda på vilka rättigheter du har till exempelvis sjukvård i det land du ska åka till.

Inom EU/EES har du i regel rätt till nödvändig sjukvård på samma villkor som praktiklandets egna invånare, men utanför EU/EES måste du i de flesta fall skaffa en privat sjukvårdsförsäkring.

Även om du har rätt till sjukvård i det land där du ska studera bör du själv teckna en kompletterande försäkring som täcker kostnader utöver själva vården om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka (t.ex. kostnader för hemtransport och liknande).

Oavsett vilket land du åker till bör du dessutom se till att teckna en försäkring som innehåller överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd, och som ersätter dig om du skulle råka ut för stöld, inbrott, brand eller andra tråkigheter.

Ofta kan du teckna en utlandsförsäkring via din skola här i Sverige, och har du ordnat din praktikplats via en organisation brukar de erbjuda någon form av försäkring. Kolla upp exakt vad försäkringarna täcker och komplettera med privata försäkringar om det behövs.

OBS! Kontakta alltid Försäkringskassan, ett par olika försäkringsbolag samt det aktuella landets ambassad i god tid innan du åker för att få information om vad som gäller och hur du kan skydda dig på bästa sätt.

Lycka till med din praktik!

Senast uppdaterad: 28 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-04-16

Kontakter – vägen från studier till jobb

En utbildning är inte alltid en garanti för jobb. Ofta behöver du ett väl utvecklat kontaktnät. Rekryteringskonsulten ger sina bästa tips. Jonna blev trummis i rockbandet Glasvegas. Alla utbildningar leder inte direkt till jobb. Och i de branscher där du är eftertraktad kanske du vill få in en fot på just en viss arbetsplats. Oavsett om du läst idéhistoria, medicin, pedagogik eller systemutveckli ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2013-03-11

Mingla rätt på jobbdagarna

Arbetsmarknadsdagen är här och det är äntligen dags att träffa potentiella arbetsgivare. Men hur gör man för att få ut mest av dagen och göra ett avtryck? Vi träffar två experter som tipsar. Sofia Nordström, Coordinator student relations på Deloitte besöker ofta arbetsmarknadsdagar för att träffa studenter.  Hon tycker att man ska tänka på en arbetsmarknadsdag som ett mingeltillfälle och i ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-07

Daniel har det obegripligaste jobbet

Daniel Rufelt är van vid att få följdfrågor när han berättar att han är aktuarie. Men det stör honom inte. "Det är mest kul att folk är nyfikna". 28-årige Daniel Rufelt anstränger sig hårt för att på ett pedagogiskt sätt förklara för Metros reporter vad de matematiska krumelurerna på tavlan handlar om.  – Här har jag räknat på hur stort kapital ett försäkringsbolag måste ha för att klara sig ...
Läs mer