Visa allastudier.se som: Mobil
Solnedgång över Paris

Studera i Frankrike

Frankrike är ett av världens mest populära länder att plugga i. Nära 200 000 studenter kommer hit varje år från hela världen.

OBS! Det här är i första hand en vägledning för dig som ska ordna dina studier på egen hand eller via en förmedling.

För utbytessugna studenter:

Utbildningar och kurser i Frankrike

Studera på högskola utomlands

Hitta utbildningar

Högskolorna och universiteten i Frankrike har tusentals utbildningar att välja mellan. Campus France har en sökmotor för franska högskoleutbildningar.

För den som är osäker på om franskan räcker till för högskolestudier kan söka bland program med undervisning på engelska.

Olika typer av högskolor

Om du vill studera på högskolenivå i Frankrike har du över 80 statliga universitet och 2000 övriga läroinrättningar på högskolenivå att välja mellan. Universiteten är större, är öppna för alla och har en mängd olika utbildningsinriktningar medan specialhögskolorna är mindre och inriktade på en viss typ av utbildningar.

De så kallade Grandes Écoles-högskolorna har en speciell position inom ramen för högskolesystemet i Frankrike. Vissa av dem är offentliga, andra privata läroinrättningar, och några av dem övervakas av handelskamrarna. I alla dessa högskolor är undervisningen och forskningen av mycket hög nivå och tar enbart in toppstudenter.

Studieupplägg, examen, terminer

Studieupplägg

I Frankrike kan man i regel inte läsa fristående kurser, utan man studerar på hela utbildningsprogram som leder fram till olika examina. Programmen är organiserade i block, Unités
d´Enseignements
(UE), som innehåller både obligatoriska och valfria kurser. Valmöjligheterna inom varje utbildningsprogram är stora och det finns även stora möjligheter att byta program och inriktning under utbildningens gång om man vill det.

Kurser för utländska studenter

För utländska studenter som inte vill läsa en hel utbildning i Frankrike finns det på de flesta universitet möjlighet att läsa enstaka terminer eller läsår där man fritt väljer vilka ämnen man vill studera.

På vissa lärosäten finns även speciella kurser och utbildningar som inrättats just för studenter från andra länder, och på en del av dem är undervisningsspråket faktiskt engelska.

Examen

Precis som här i Sverige har de franska universiteten och högskolorna anpassat sina utbildningar till den Europastandard som införs i nästan alla europeiska länder. Utbildningarna är indelade i följande tre nivåer: Niveau Licence, Niveau Master och Niveau Doctorat.

Examen 

Studielängd

Nivå

Licence

3 år

Niveau Licence

Master

2 års påbyggnad på Licence

Niveau Master

Doctorat

Minst 3 års påbyggnad på Master

Niveau Doctorat

OBS! Trots övergången till det nya utbildningssystemet väljer många universitet att även behålla vissa examina från det gamla systemet, såsom DEUG (efter två års studier) och Maîtrise (efter fyra års studier).

Terminer

Läsåret ser ut så här:

Hösttermin:

september/oktober - januari

Vårtermin:

februari - maj/juni

Grandes écoles och vissa andra specialhögskolor har treterminssystem. Nya studenter tas emot en gång om året, på hösten vid läsårets början.

Krav på förkunskaper

För att kunna söka till en utbildning i Frankrike måste du uppfylla vissa förkunskapskrav. Det handlar dels om akademiska förkunskaper och dels om språkliga förkunskaper.

Akademiska förkunskapskrav

Om du har gymnasiekompetens och är behörig att studera på högskolenivå här i Sverige är du i regel behörig att studera på universiteten i Frankrike. De exakta kraven på förkunskaper kan dock variera från utbildning till utbildning. Precis som här hemma kan det till exempel krävas att du läst vissa ämnen/kurser på gymnasiet för att kunna söka till en viss utbildning. Kontakta antagningsenheten, Service d’Admission, vid det universitet där du vill läsa för att få information om vad som krävs för just den utbildning du är intresserad av.

Specialhögskolornas krav på förkunskaper kan skilja sig från universitetens. För att kunna söka till en grande école måste du i regel först har gått en tvåårig förberedande utbildning, Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE). Denna utbildning är i sin tur mycket svår att komma in på, och kräver toppbetyg från gymnasiet. Som utländsk student med högskoleutbildning kan du dock få dispens från CPGE, och istället söka in på dina tidigare svenska studiemeriter. Kontakta det internationella sekretariatet, Secrétariat des relations internationales, vid högskolan för närmare information.

Språkliga förkunskapskrav

För att antas till en utbildning i Frankrike måste du i regel ha goda kunskaper i franska, och vissa skolor och universitet kräver att du gör någon form av språktest för att visa att du har de kunskaper som krävs.

De vanligaste testen är TCF (Test de Connaissance du Français), DALF och DELF, samtliga kan du göra i Stockholm, genom Franska Institutet. De arrangerar också förberedande kurser inför proven. Kontakta Franska Institutet för mer information om hur du gör testen.

Den allmänna vägledande principen är att man klarar sig bra på franska i det dagliga livet med språkkunskaper på DELF B2-nivå. För att man ska klara sig bra i högskolestudierna måste språkkunskaperna motsvara DALF C1-nivån.

Vilka språkkrav som ställs kan skilja sig åt mellan olika lärosäten. Kolla därför upp exakt vilket test och vilken poäng som krävs där du vill läsa!

Antagning och urval

I Frankrike bestämmer varje universitet själv villkoren för antagningen, och urvalskriterierna kan därför variera mellan olika lärosäten. Följande kriterier förekommer:

 • Betyg: Viktig faktor, framförallt på niveau license (grundnivå). Universiteten tittar främst efter höga höga betyg i ämnen som är relevanta för den utbildning du sökt.
 • Ansökningsbrev (lettre de motivation): Du motiverar varför du vill bli antagen till den utbildning du söker.
 • Intervjuer: Förekommer främst när man söker till utbildningar på hög nivå eller till specialhögskolor.
 • Antagningsprov: De flesta specialhögskolor, t.ex. grandes écoles, har ett mycket tufft antagningsprov man måste klara för att komma in. Utländska studenter med högskoleutbildning har dock möjlighet att söka på tidigare studiemeriter och därmed få dispens från antagningsprov.

Så söker du

I Frankrike finns ingen central antagningsenhet eller liknande utan du skickar din ansökan direkt till lärosätet.

Kontakta i god tid antagningsenheten vid det lärosäte du är intresserad av och be dem skicka kursprogram och ansökningshandlingar. Eller gå in på skolans webbplats där det ofta finns information och möjlighet att ladda ner blanketter eller ansöka online.

De flesta högskolorna ska du söka till i juni-juli, men till vissa lärosäten måste de sökande fylla i en förhandsanmälan på nätet i februari-mars.

Ta reda på sista ansökningsdatum och exakt vilka handlingar du ska skicka med din ansökan. Var noga med att fylla i ansökan korrekt och att få med alla handlingar som krävs.

Översättning av betyg

För att söka till utbildningar i Frankrike behöver du översätta dina slutbetyg från gymnasiet och/eller eventuellt andra studieintyg till franska.

Kraven på översättning varierar från skola till skola. Följande alternativ finns:

 • Översätta på egen hand.
 • Skolan som utfärdat betyget översätter och stämplar.
 • Översättningen görs av auktoriserad översättare.

Skicka aldrig originalbetyg och intyg utan se till att ta kopior på alla handlingar. Ta reda om det räcker att få kopiorna bevittnade eller om de måste legaliseras och stämplas hos ambassaden eller Notarius Publicus.

Du kan skicka kopior av både betyg och översättningar, men då brukar universiteten kräva att du legaliserat kopiorna på Franska institutet i Stockholm eller hos Notarius Publicus.

Studiemedel och stipendier

Studiemedel

För studier i Frankrike kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Belopp studiemedel för heltidsstudier, 2022

Studiemedel, heltid

4 veckor, kr

Bidrag

3 360

Lån för levnadskostnader

7 728

Lån för terminsavgift

2 412

Totalt

13 500

Källa: CSN 2022

Dessutom kan du få ett extralån för resa (en t/r-resa per kalenderhalvår) och för försäkring.

Stipendier

Stipendier kan vara ett annat sätt att finansiera eller få ett bidrag till utlandsstudierna. Det finns en mängd fonder och stiftelser här i Sverige som delar ut stipendier, och det finns även möjligheter att söka franska stipendier för studenter från andra länder.

Boende

För dig som ska studera i Frankrike finns olika typer av boende att välja mellan. Några alternativ är att bo på studenthem, inneboende hos en familj eller att dela lägenhet med andra studenter.

Studenthem

Det finns två typer av studenthem, résidences universitaires,  i Frankrike. Dels finns de statligt subventionerade studenthemmen som drivs av CROUS (Centre Régionale des Oeuvres Universitaires et Scolaires) som är speciella studerandemyndigheter som finns i varje region i Frankrike, och dels finns det studenthem som drivs i privat regi. Eftersom studenthemmen som drivs av CROUS är subventionerade och billigare att bo på är de väldigt eftertraktade. Som utländsk student är man därför oftast hänvisad till de privata alternativen.

Både på de statliga och på de privata studenthemmen bor man nästan alltid i eget rum. Kök och badrum kan delas med de andra på korridoren, men det är också vanligt att man har en egen liten kokvrå och dusch och toalett på rummet.

CIUP - Paris Internationella Universitetscampus är ett annat alternativ som erbjuder bostäder för 6000 studenter. I CIUP hittar du också det Svenska studenthemmet - Maison des Etudiants suédois. De svenska studenthemmen är öppna för dig som avklarat minst två års studier på universitetsnivå och som avser studera i Paris på högskolenivå, forska eller genomföra en praktik. 

Inneboende

Som inneboende hos en familj brukar man ha ett eget rum och dela badrum och kök med familjen man bor hos. I bland ingår frukost och/eller andra måltider i hyran, annars handlar och lagar du din mat själv i familjens kök.

Dela lägenhet eller hus

Att dela lägenhet eller hus blir allt vanligare bland studenter i Frankrike. Då har man i regel var sitt rum och så delar man kök, badrum, vardagsrum och eventuellt andra gemensamma utrymmen.

Hitta bostad

För att hitta en bostad i Frankrike vänder du dig i första hand till det universitet eller den skola där du ska läsa. De flesta lärosäten har en särskild bostadsservice som kan hjälpa dig att hitta olika typer av boende.

Annars är lokaltidningarnas bostadsannonser (som ofta finns både i pappersupplaga och på nätet) en bra utgångspunkt för att hitta bostad. Det finns också en hel del specialsajter där man kan hitta boende av olika slag t.ex. Adele.org. Kolla också anslagstavlorna på skolan och hör dig för bland kursare och andra du träffar.

Bostadsbidrag

Som student i Frankrike har du möjlighet att få bostadsbidrag. Ansökningsproceduren kan vara lite krånglig, men den är ofta värd besväret eftersom det är relativt stora bidrag det handlar om. Ansökan gör du på den franska motsvarigheten till Försäkringskassan, Caisses d´Allocations Familiales (CAF).

Försäkring

Om du ska studera i Frankrike har du rätt till nödvändig vård (sjukhusvård, läkarvård, tandläkarvård m.m.) på samma villkor som landets egna invånare. Det innebär att om du skulle behöva akut vård så betalar du inte mer än de patientavgifter som fransmännen själva betalar. Förutsättningen är dock att du vänder dig till vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i Frankrike.

För att få rätt till vård måste du dessutom ha med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet som du beställer på Försäkringskassans webbplats eller på Försäkringskassans servicetelefon 020-524 524.

Även om du har rätt till vård i Frankrike bör du själv teckna en kompletterande försäkring som täcker kostnader utöver själva vården om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka (t.ex. kostnader för hemtransport och liknande). Dessutom bör du se till att skaffa en försäkring som ersätter dig om du skulle drabbas av stöld, inbrott, brand eller andra tråkigheter. Överfallsskydd, rättsskydd och ansvarsskydd bör också ingå i den privata försäkring du tecknar.

Uppehållstillstånd

Som EU-medborgare har du rätt att studera i Frankrike utan vare sig uppehållstillstånd eller några andra tillstånd. Du behöver inte anmäla dig till någon myndighet utan kan stanna fritt så länge dina studier pågår om du uppfyller följande villkor:

 • Du är inskriven vid ett godkänt universitet.
 • Du har ett täckande sjukförsäkringsskydd.
 • Du har tillräckligt med pengar för att klara dig under din studietid.

Studera franska i Frankrike

I Frankrike finns ett stort utbud av kurser för dig som vill studera franska. Det finns allmänna kurser från nybörjarnivå upp till mycket avancerad nivå, förberedande kurser inför universitetsstudier, förberedande kurser inför språktest och specialinriktade kurser för olika yrken och branscher såsom Français Juridique, Français du Tourisme, Français des Affairs  etc.

Kurser i franska finns både på speciella språkskolor och på vanliga universitet. Du kan välja att studera allt från ett par veckor upp till cirka ett år, och du kan i regel börja när som helst under året. Observera att det för språkstudier inte finns några formella krav på förkunskaper liknande de som ställs för högskole- och universitetsstudier.

Avgifter

Kursavgifterna varierar och beror på skolans standard och läge, hur stora undervisnings-grupperna är, om boende och mat ingår i avgiften m.m.

Boka själv eller via förmedling

Om du vill studera franska i Frankrike kan du antingen ordna din plats själv genom att kontakta en skola eller ett universitet direkt, eller så kan du boka via en språkreseförmedling. Ett exempel på en förmedling är Blueberry.

Kontrollera alltid i förväg att den förmedling du tänkt anlita är seriös. Be om referenser från tidigare studenter och se till att få reda på totalpriset för kurs, resa, boende m.m. innan du bokar.

Språkdiplom och tester

På många skolor finns möjlighet att ta officiella språkdiplom och tester, som exempelvis:

 • DELF (Diplôme Elémentaire d´Études Française)
 • DALF (Diplôme Approfondi d´Études Française)
 • TCF (Test de Connaissance du Français)

Annars kan du få hjälp att anmäla dig för att göra test på någon skola eller annat testcentrum i närheten.

Mer info

Mer information om studier i Frankrike kan du få på Campus France informationsavdelning i Sverige.

Senast uppdaterad: 08 jul 2022

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-12

Läkare mot alla odds

Som ung underläkare och deltagare i Kanal 5:s ”Unga läkare” har Elly Reynolds kommit en bra bit i sin läkarkarriär. Men vägen dit har varit långt ifrån spikrak. Sökfunktion: Hitta din läkarutbildning Läs mer: Läkarutbildning utomlands Elly Reynolds, 31, har trotsat sina egna förutsättningar. Som ett av sex barn i en arbetarfamilj med invandrade föräldrar hade hon en fattig uppväxt, i Rågsved utanf ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-08

Så får du studieplatsen utomlands

Att plugga utomlands är populärt. Med Erasmus får du chansen: Här får du råd. Nathalie pluggade i Spanien. Tips och råd.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-13

Plugga i drömmarnas stad

Peter Jumrukovski, 25, har alltid drömt om att bo i Los Angeles och bli skådis som idolerna Bruce Lee och Jean-Claude van Damme. Idag gör han det, men skådisdrömmarna är borta och istället pluggar Peter Business & Sports Management på Santa Monica College. I framtiden vill han satsa på att starta sitt eget företag inom träning och hälsa i drömmarnas stad.
Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön