Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

27 sep 2021

Studera med barn

Så mycket som var femte studerande har barn. Vilka bidrag kan man få när man studerar med barn, vilken rätt till förskola har man när man studerar och vad händer om barnet blir sjukt?

Ekonomi

Studiemedel
Om du har barn och studerar har du rätt till ett tilläggsbidrag utöver ditt studiemedel om:

  • du är vårdnadshavare för det barn du söker tilläggsbidrag för. Bidraget får du till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år.
  • du har studiemedel för de veckor du söker tilläggsbidrag. 

Hur stort tilläggsbidraget blir beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många barn du har. Tilläggsbidraget påverkar inte bostadsbidraget.

Läs mer på CSN:s webbplats för aktuella belopp för tilläggsbidrag. Om både du och den andra föräldern studerar är det enbart en av er som kan få tilläggsbidrag.

Föräldrapenning
Du kan få studiemedel för samma tid som du får föräldrapenning. Föräldrapenning är en inkomst och reglerna för fribelopp gäller därför. Det är däremot inte säkert att du kan få föräldrapenning samtidigt som du studerar.

Barnbidrag
Barnbidrag betalas ut automatiskt till alla föräldrar. oavsett om man studerar eller inte. Läs mer om barnbidrag på Försäkringskassans webbplats.

Bostadsbidrag
Du kan eventuellt också vara berättigad till bostadsbidrag. Generellt är du berättigad till bosadsbidrag om:

  • du har barn som bor hos dig.
  • du betalar mer än 1 400 kronor i månaden för din bostad.
  • ditt hushåll har som mest 423 000 kronor i sammanlagd årsinkomst.
  • du bor och är folkbokförd på den adress som du söker bidrag för.

Barnomsorg

Som studerande har du samma rätt till förskola för ditt barn som när du arbetar. Det innebär att studerar du på halvtid har du rätt att ha barnet i förskolan på halvtid och studerar du på heltid har du rätt att ha barnet där på heltid. Samma regler gäller om du studerar på distans. Observera att du inte får ha barnet på förskolan på heltid om du tar ut föräldrapenning.

Ta med barnet till skolan

I bland är det accepterat att ta med barn på föreläsningar, ibland inte. I vissa miljöer råder totalförbud, t ex i labbmiljö. Kolla med institutionen vad som gäller för dina studier.

Barnpassning

På vissa högskolor och universitet finns barnpassning på högskoleområdet. Kontakta din studentkår för mer information om vad som gäller på din högskola.

Om barnet blir sjukt

Om ditt barn blir sjukt har du rätt att vara hemma för att vårda barnet. Du behåller ditt studiemedel under perioden eftersom det finns ett automatiskt försäkringsskydd när du eller ditt barn blir sjukt.

De veckor du är sjuk eller vårdar barn eller närstående räknas  inte in i det totala antalet veckor du haft studiemedel. De räknas inte heller in i prövningen av ditt studieresultat. Under de veckor du är sjuk kan CSN  skriva av lånedelen. Det görs efter 30 dagars karenstid.

Kom ihåg att du måste anmäla sjukt barn till CSN!

Källor: CSN, Försäkringskassan

Senast uppdaterad: 27 sep 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-11-04

Föräldraledig – och distansstudent

Är du föräldraledig och sugen på att börja plugga? Då kan du ta det populära valet att studera på distans! Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara föräldraledig och student samtidigt!

Läs mer