Visa allastudier.se som: Mobil

Yrkeshögskola (YH)

 • Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå
 • Mix av teori och praktik
 • Utbildningar som skapas utifrån behovet från arbetsmarknaden
 • Oftast 2 år långa utbildningar
 • Studenternas medelålder: 30 år

Passar yrkeshögskolan dig?

Hitta YH-utbildningar

Hos oss hittar du samtliga YH-utbildningar som finns i Sverige. Du kan också söka utifrån det län du vill plugga i.

Studiemedel och kostnader

Studieavgift

Du betalar ingen avgift för att plugga på yrkeshögskoleutbildning. Däremot får du själv betala för böcker och annat studiematerial.

Studiemedel

Alla YH-utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Detta gäller även de arbetsplatsförlagda perioderna (LIA).

Du har rätt till studiemedel när du studerar. Studiemedlet består av bidrag, lån och kan ibland också bestå av olika tillägg. Hur mycket lån du vill ta bestämmer du själv.

Är du behörig?

För att kunna söka en YH-utbildning måste du ha så kallad grundläggande behörighet. Utöver det kan skolan kräva ytterligare förkunskaper för en utbildning, så kallad särskild behörighet.

Du har grundläggande behörighet om du:

 • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

För att uppnå särskild behörighet kan krävas:

 • Kunskaper från vissa gymnasiekurser
 • Yrkeserfarenhet som kan vara av speciell betydelse för utbildningens inriktning
 • Andra erfarenheter som utbildningsanordnaren bedömer är av speciell betydelse för utbildningens inriktning

  Om du inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen till en utbildning. Utbildningsanordnaren kan nämligen i vissa fall göra undantag om man bedömer att den sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Vänd dig till utbildningsanordnaren för att ta reda på om denna möjlighet finns på den utbildning du är intresserad av.

Vilka handlingar som ska skickas med din ansökan varierar eftersom olika utbildningar har olika antagningskrav och urvalsregler. Förutom själva ansökningsblanketten och bevis på att du är behörig kan det behövas:

 • Betyg
 • Personligt brev
 • Arbetsintyg
 • Arbetsprover

Varje YH-anordnare ansvarar själv för antagningen, så du ska skicka din ansökan direkt till utbildningsanordnaren.

Eftersom olika yrkeshögskoleutbildningar startar vid olika tidpunkter varierar sista ansökningsdag från utbildning till utbildning. De allra flesta anordnare vill dock ha in ansökningar någon gång i april eller maj.


Så söker du
Om det finns fler sökande än vad det finns utbildningsplatser så måste det göras ett urval bland alla som sökt för att vaska fram dem som ska erbjudas plats.

Det är upp till varje utbildningsanordnare att själv bestämma vad som ska utgöra grunden för urvalet. Man kan titta på en eller flera saker, t.ex:

 • Betyg
 • Särskilt prov (skriftligt eller intervju)
 • Tidigare utbildning
 • Arbetslivserfarenhet

Ofta prioriteras sökande som man uppfattar har ett stort intresse för yrket och är verkligt motiverade att gå utbildningen.


Så kommer du in

Utbildningarnas längd Yh-poäng Högskolepoäng
1 år 200 60
2 år 400 120
3 år 600 180


De flesta YH-utbildningar är två år långa men de kan vara från 6 månader och upp till 3 år. Studier på utbildningarna mäts i poäng och talar om utbildningens omfattning. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Utbildningarnas längd och poäng

Läsåret

Yrkeshögskoleutbildningar har inga bestämda terminstider, utan kan starta och sluta när som helst under året. De allra flesta utbildningar har dock kursstart i augusti eller september.

Praktik (LIA)

En stor del av utbildningstiden på YH-utbildning är förlagd ute på en arbetsplats, något som kallas Lärande i arbete (LIA). Tanken med LIA är att du ska komplettera det du lär dig i skolan med praktiska kunskaper direkt från arbetslivet. Det innebär också att du får erfarenhet av jobbet och kontakt med arbetsgivare redan under utbildningen.

Examen

Yrkeshögskoleutbildning kan leda till följande examen:

Yrkeshögskoleexamen: Kräver att utbildningen är minst 200 YH-poäng (1 år).
Kvalificerad yrkeshögskoleexamen: - Kräver att utbildningen är minst 400 KY-poäng (2 år).
- Minst 25 % ska vara Lärande i Arbete (LIA).
- Examensarbete ska ingå.

Senast uppdaterad: 09 sep 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2019-07-16

Bönder nöjdaste Yh-eleverna

Nio av tio är nöjda med sin Yh-utbildning. Men vilka är mest nöjda? Jo, lantbrukare och djurvårdare!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-07-03

Söka en YH-utbildning – anordnarnas bästa tips

YH-utbildningarna blir allt mer populära och konkurrensen om platserna är hård. Hur gör du egentligen för att knipa en plats? Ta del av de bästa tipsen här!

Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-07

YH på distans

Är du sugen på en YH-utbildning men inte lika pepp på att flytta eller säga upp dig från jobbet? Det finns ett alternativ – YH på distans. Läs mer om hur det fungerar här! 

Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön