Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans, Nyköping, Oskarshamn
400 YH-poäng (80 veckor)
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start


Nyköping
Höst 2023

Oskarshamn
Höst 2023
 VVS-ingenjör

VVS-ingenjör

Har du ett tekniskt intresse och god förmåga att planera ditt arbete? Då kan VVS-ingenjör vara din nya karriär!

VVS står för värme, ventilation, sanitet, och som VVS-ingenjör är du med och skapar energieffektiva och välfungerande inomhusmiljöer att arbeta och bo i. Du arbetar med utformning av VVS-, kyl- och luftsystem vid nybyggnationer av t ex kontor, skolor och bostäder. VVS-ingenjörer kan arbeta inom bygg- och anläggningsbranschen eller på konsult- och entreprenörsföretag.

Yrkesliv

Det råder stor brist på VVS-ingenjörer, så möjligheterna till jobb efter avslutad utbildning är mycket goda. Med en utbildning till VVS-ingenjör kan du jobba som projektledare och ansvara för allt från anbud till slutbesiktning inom ett projekt, som kan handla om nybyggnation eller ombyggnation och omfatta ett eller flera tekniska system. Du planerar produktionen vad gäller ekonomi, tid och personal och träffar beställare och andra entreprenörer i byggmöten.

Behörighet & Urval

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande ett slutfört program i gymnasieskolan (svenskt eller från ett annat land). Du ska ha godkända betyg (E/Godkänt/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:

  • Matematik 2a, Värmelära
  • Matematik 2a, Energiteknik 1
  • Matematik 2c, Fysik 1a
  • Matematik 2a, Bygg och anläggning 2


Saknar du slutbetyg/gymnasieexamen?
 Då kan du söka på s.k. reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Uppfyller du inte kravet på Matematik 2? Du kan då läsa Campus Nyköpings webbserade kurs i matematik, som efter godkänd tenta ger dig behörighet motsvarande Matematik 2, när du söker till VVS-ingenjör. Du läser kursen i din egen takt och den avslutas med en tentamen. Kontakta Campus Nyköpings antagning för att anmäla dig till kursen.

Urval

Urval görs utifrån meritvärdering av betyg samt särskilt prov. Det särskilda provet syftar till att bedöma den sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen och består av ett webbaserat prov i matematik.

Utbildningens Upplägg

Campus Nyköping är huvudman för utbildningen, som sker på distans med träffar i Oskarshamn fyra gånger per läsår. Introduktionen hålls på Campus Nyköping. Undervisningen sker dels i form av inspelade föreläsningar via en digital lärplattform, dels via Zoom vid de schemalagda träffarna. Examinationen består oftast av inlämningsuppgifter och hemtentor.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet och frihet, men också stort ansvar för att planera och lägga den tid som krävs på studierna. Att delta vid de fysiska träffarna är en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

Lärande i Arbete

Tre arbetsplatsförlagda kurser (drygt en fjärdedel av utbildningen), Lärande i arbete (LIA), ingår i utbildningen. Under LIA-kurserna får du omsätta teoretiska kunskaper i praktiken ute på olika arbetsplatser. Det ger möjlighet till direktkontakter med arbetsgivare, och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Utbildningens innehåll

År 1
Bygg- och projektprocessen, 10 YH-poäng
Byggkonstruktion, 20 YH-poäng
Tillämpad CAD-konstruktion, 30 YH-poäng
Förnyelsebar energi, 10 YH-poäng
Värmeinstallationer, 40 YH-poäng
Lärande i arbete 1, 30 YH-poäng
Luftbehandlingsinstallationer, 40 YH-poäng
Inneklimat för komfort och hälsa, 5 YH-poäng

År 2
Spillvatten-, dagvatten- och tappvatteninstallationer, 20 YH-poäng
Styr- och övervakningssystem, 30 YH-poäng
Lärande i arbete 2, 30 YH-poäng
Kommunikation, 10 YH-poäng
Kylteknik/klimatsystem, 25 YH-poäng
Energieffektivisering – övergripande systemdesign, 10 YH-poäng
Entreprenadjuridik, 10 YH-poäng
Lärande i arbete 3, 40 YH-poäng
Examensarbete, 25 YH-poäng

Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling

Vägen till jobb! 

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är en offentlig utbildningsaktör. Novas uppdrag är att bidra till hållbar regional tillväxt och ökad konkurrenskraft inom näringsliv och offentlig sektor för att trygga och öka sysselsättningen.  På Nova kan du läsa program inom både...


Läs mer om Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om VVS-ingenjör
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Hitta till utbildaren

Nova – Utbildning FoU och AffärsutvecklingRecensioner

Det finns inga recensioner för VVS-ingenjör

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen VVS-ingenjör från Nova – Utbildning FoU och Affärsutveckling, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön