Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Göteborg
180
Heltid
Svenska
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Göteborg
Höst
19 april

Göteborg
Vår
15 oktober
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

En patient i vården möter ett team av olika yrkesgrupper som arbetar tillsammans. För många är sjuksköterskan den kanske viktigaste: det är han eller hon som svarar för den viktiga omvårdnaden. Utbildningen till sjuksköterska ger bred kompetens inom hälsovetenskapen och legitimation som sjuksköterska. Den kan senare byggas på med olika specialistkompetenser eller kompletteras med ledarskap för chefsroller inom vården.

För att sjuksköterskan ska kunna utöva sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen såsom medicinsk vetenskap, samhälls- och beteende-vetenskap. Utbildningen syftar till att utbilda sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i dagens och morgondagens hälso- och sjukvårdande arbete.

Sjuksköterskan är ofta den som möter både patienten och hans eller hennes anhöriga. Ofta är det människor med en helt annan bakgrund än den egna. Att vara sjuksköterska är att vara både lyhörd och bra på att kommunicera.

Sjuksköterskans huvuduppgift är omvårdnad. Det innebär att ansvara för kvalificerade vårdåtgärder som syftar till hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Att ta tillvara människors resurser och förmåga att hantera problem, även i svåra livssituationer, är centralt.

En utmärkande egenskap hos sjuksköterskan är också noggrannhet. Ansvaret är stort, inte minst när det gäller medicinering och journaler där konsekvenserna av misstag kan bli ödesdigra.

Den legitimerade sjuksköterskan kan arbeta inom många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande och omfatta människor i alla åldrar inom kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och sjukhusvård. Sjuksköterskan arbetar för att främja den enskilda människans möjligheter att leva ett
meningsfullt liv i enlighet med sina behov trots sjukdom, lidande och funktionshinder. Att främja hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov är grunden i sjuksköterskans arbete.

Omvårdnad, symtom och metoder

Utbildningen till sjuksköterska är tre år på heltid. Det första året ägnas åt en introduktionskurs i omvårdnad, humanbiologi, personcentrerad vård vid symtom och tecken på ohälsa liksom åt de metoder vården förfogar över.

År två ägnas i stort sett helt åt kurser i omvårdnad. Det tredje och avslutande året ger insikter i såväl vetenskaplig metod som ledarskap samt att ett examensarbete i huvudområdet omvårdnad ska förberedas och genomföras. Processorienterad handledning ingår som en obligatorisk arbetsform i programmet.

En stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd till regionens vårdcentraler, sjukhus och kommunal verksamhet. Utbildningens lokala profil utgår från den patientnära forskning som bedrivs vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin.

Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Det är en akademisk yrkesutbildning som leder till en yrkeslegitimation som sjuksköterska samt en generell examen på kandidatnivå. Efter slutförd utbildning ansöker du om legitimation hos Socialstyrelsen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet och Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14).

Examen & Intyg

Sjuksköterskeexamen

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Välkommen till Sahlgrenska akademin!

Sahlgrenska akademin främjar människors hälsa genom utbildning och forskning. När du väljer ett av våra utbildningsprogram blir du livsviktig för människor som du kommer i kontakt med i ditt yrkesverksamma liv. Flera av våra utbildningsprogram är bland de mest populära...


Läs mer om Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Sjuksköterskeprogrammet
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Medicinaregatan 3
41390 Göteborg

Recensioner

Det finns inga recensioner för Sjuksköterskeprogrammet

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Sjuksköterskeprogrammet från Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön