Högskolan i Gävle - populär och miljöcertifierad

Gör som 16 000 andra -plugga på Högskolan i Gävle. Vi erbjuder dig både unika och utmanande utbildningar. Du kan läsa yrkesutbildningar som sjuksköterska och lärare eller varför inte fördjupa dig i ingenjörernas- eller ekonomernas värld. Det breda utbildningsutbudet innehåller allt från socionom via fastighetsmäklare till kreativt skrivande och utredningskriminologi.

50 program och 350 kurser - du bestämmer
På Högskolan i Gävle finns alla utbildningar samlade på ett område. Här kan du välja mellan ett 50-tal program och ca 350 kurser. Du kan läsa på hel- och halvfart, kvällstid, distans eller via Internet. Välj själv den form som passar just dig bäst.

Högskolans campus ligger vackert vid Gavleån med gång- och cykelavstånd till det mesta. Nära city, mitt emellan grönska och stad. Alla våra utbildningar samsas på ett samlat Campus.

Arbetslivskontakter under studietiden
Vi erbjuder dig en kreativ studiemiljö och Högskolan är sedan 2004 miljöcertifierad. Samverkan med näringslivet står högt på agendan. Vissa program har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och andra har projekt på företag så att du redan som student får insyn i ditt kommande arbetsliv. Vi erbjuder flera Co-op-utbildningar (Cooperative education) där studier varvas med betalda arbetsperioder. Som student får du många fördelar när du läser den studieformen, t.ex. får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

Studera utomlands
Högskolan i Gävle är en högskola med regional förankring och ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen. Studenterna inom våra utbildningar har möjlighet att studera vid högskolor och universitet i bl.a. England, Tyskland, Frankrike, Spanien och Kina.


Visa alla utbildningar med Högskolan i Gävle

Varför välja Högskolan i Gävle?

Bostadsgaranti

Behov på

arbetsmarknaden

Distansutbildningar

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Sociologi Utbildningsform Längd Ort
Socionomprogrammet Distans Distans
Socionom
Socionomprogrammet Distans Distans
Socionomprogrammet Distans Distans
Socionomprogrammet Distans Distans
Socionomprogrammet Distans Distans
Socionomprogrammet Distans Distans
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt basår Distans Distans
Tekniskt basår Klassrum Hudiksvall
Tekniskt basår Klassrum Bollnäs
Tekniskt basår Klassrum Gävle
Tekniskt basår Klassrum Sandviken
Tekniskt basår Klassrum Norrtälje
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik Klassrum Gävle
Språk
Svenska
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7- 9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7- 9 eller gymnasiet, ingångsämne svenska Klassrum Gävle
Utbildning / Pedagogik
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne engelska Klassrum Gävle
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap Klassrum Gävle
Grundlärare
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240 hp Distans Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240 hp Klassrum Gävle
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240 hp Distans Distans
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik Distans Distans
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Byggnaders arkitektoniska utformning och tillgänglighet i Sverige vid ändring Distans Distans
Beteendevetenskap
Kriminologi
Brottsprevention Distans Distans
Introduktion till kriminologi som kunskapsfält och profession Distans Distans
Psykologi
Attityd- och beteendepåverkan Distans Distans
Hälsopsykologi Distans Distans
Vittnespsykologi Distans Distans
Bygg / Anläggning
Bygg
Byggnadsfysik Klassrum Gävle
Elektriker
Elektronik och mätteknik Klassrum Gävle
Mätsystem Klassrum Gävle
Styrteknik med digitalteknik Klassrum Gävle
Tillämpad elektronik Klassrum Gävle
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer Klassrum Gävle
Dataanalys och statistik 2 Distans Distans
Datakommunikation och IT-säkerhet Klassrum Gävle
Didaktik: IT som resurs för lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-6 Distans Distans
Interaktionsdesign Klassrum Gävle
Projektkurs inom datavetenskap Klassrum Gävle
CAD
CAD och produktutveckling Distans Distans
CAD och ritteknik för samhällsbyggnad Klassrum Gävle
Javautvecklare
Inledande programmering i Java Distans Distans
Inledande programmering i Java Distans Distans
Microsoft
Grundläggande databehandling Distans Distans
Grundläggande databehandling Distans Distans
Programmering
Introduktion till programmering i Python Distans Distans
Introduktion till programmering i Python Distans Distans
Introduktion till programmering i Python Distans Distans
Systemvetenskap
3D-modellering och animation i Open Source-miljö Distans Distans
Avancerad webbutveckling med ramverk Klassrum Gävle
Databasteknik Klassrum Gävle
Datavisualisering - design och konstruktion Klassrum Gävle
Grundkurs IT Distans Distans
Grundkurs IT Distans Distans
Introduktion till att skapa appar för Android Distans Distans
Introduktion till Linux och små nätverk Distans Distans
Introduktion till maskininlärning Klassrum Gävle
Karttjänster med Open Source Klassrum Gävle
Djur / Natur
Lantmätare
Fastighetssystem nationellt och internationellt Klassrum Gävle
Geografisk informationsteknik Distans Distans
Geografisk informationsteknik Klassrum Gävle
Kartografi Klassrum Gävle
Kartografi och CAD Klassrum Gävle
Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning Klassrum Gävle
Laserskanning från marken och luften Klassrum Gävle
Markåtkomst och ersättning Klassrum Gävle
SDI och tjänsteorienterad GIS-arkitektur Klassrum Gävle
Ekonomi
Industriell miljöledning Klassrum Gävle
Innovation Management Klassrum Gävle
Lean och ledarskap Klassrum Gävle
Ledningssystem för kvalitet och verksamhetsutveckling Klassrum Gävle
Simulering av logistiksystem Klassrum Gävle
Tillförlitlighetsteknik Klassrum Gävle
Tillämpad hälsoekonomisk analys Distans Distans
Företagsekonomi
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A Distans Distans
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A Distans Distans
Ekonomi- och verksamhetsstyrning B Distans Distans
Ekonomi- och verksamhetsstyrning C Distans Distans
Ekonomprogrammet Klassrum Gävle
Ekonomprogrammet Distans Distans
Externredovisning A Distans Distans
Externredovisning A Distans Distans
Fastighetsförmedling B Distans Distans
Financial Management C Distans Distans
Strategic Marketing C Distans Distans
Strategic Marketing C Klassrum Gävle
Sälj och affärsmannaskap C Distans Distans
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - högskoleingenjör Klassrum Gävle
Industriell ekonomi - Industrial Management and Logistics Klassrum Gävle
Nationalekonomi
Beteendeekonomi med företagsekonomiska tillämpningar Distans Distans
Beteendeekonomi med företagsekonomiska tillämpningar Klassrum Gävle
Makroekonomi med finansiell analys Klassrum Gävle
Makroekonomi med finansiell analys Distans Distans
Makroekonomi med finansiell analys Distans Distans
Mikroekonomi med tillämpningar Klassrum Gävle
Mikroekonomi med tillämpningar Distans Distans
Mikroekonomi med tillämpningar Klassrum Gävle
Mikroekonomi med tillämpningar Distans Distans
Redovisning / Bokföring
Externredovisning C Distans Distans
Redovisningsteori C Klassrum Gävle
Redovisningsteori C Distans Distans
Försäljning
Fastighetsmäklare
Fastighetsmäklarprogrammet Klassrum Gävle
Humaniora
Genusvetenskap
Genusvetenskap (1-30) Distans Distans
Genusvetenskap (31-60) Distans Distans
Religionsvetenskap
Fundamentalism och terrorism Distans Distans
Mångfald, kulturmöten och integration Distans Distans
Människa-kultur-religionsprogrammet Distans Distans
Religionspsykologi I Distans Distans
Religionspsykologi II Distans Distans
Religionsvetenskap (1-30) Distans Distans
Religionsvetenskap för lärare åk 7-9, (1-45). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet (61-90) Distans Distans
Ingenjör
Energisystemingenjör, Co-op Distans Distans
Automationsingenjör
Automationsingenjör, Co-op Klassrum Gävle
Byggnadsteknik
Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/-ekonomer Distans Distans
Fastighetsbildningsteknik I Klassrum Gävle
Introduktion till kvantitativa metoder och verktyg Distans Distans
Introduktion till kvantitativa metoder och verktyg Distans Distans
Maskinteknik
CAD-teknik - Parametrisk solidmodellering B Distans Distans
CAD-teknik grundkurs 2D, A Distans Distans
Hydraulik och pneumatik Klassrum Gävle
Maskiningenjör, Co-op Klassrum Gävle
Materiallära Klassrum Gävle
Mekanik för ingenjörer Klassrum Gävle
Projektkurs i maskinteknik Klassrum Gävle
Tillverkningsmetoder Klassrum Gävle
Tillämpad mekanik Klassrum Gävle
Underhållsteknik Klassrum Gävle
Inköp / Logistik
Inköp
Grundläggande inköpsteknik (distans) Distans Distans
Grundläggande inköpsteknik (distans) Distans Distans
Logistik
Logistik A (distans) Distans Distans
Juridik
Beskattningsrätt 1 Distans Distans
Civilrätt II Klassrum Gävle
Fastighetsrätt Distans Distans
Handelsrättslig översiktskurs Distans Distans
Handelsrättslig översiktskurs Distans Distans
Kommersiell fastighetsrätt Klassrum Gävle
Kommunikation / Media
Digitala kanaler I Distans Distans
Medieekologi och medieanvändning: Kontroll och kollektiv kreativitet i den digitala tidsåldern Distans Distans
Mediesamhälle och mediekultur Distans Distans
Kommunikation
Kommunikation, språk och litteracitet i förskolan och skolans tidiga år Distans Distans
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande: skrivprojekt (46-60) Distans Distans
Marknadsföring / PR
Brand Management C Klassrum Gävle
Brand Management C Distans Distans
Marknadsföring A Distans Distans
Marknadsföring A Klassrum Gävle
Marknadsföring A Distans Distans
Marknadsföring B Klassrum Gävle
Marknadsföring B Distans Distans
Services Marketing C Distans Distans
Services Marketing C Klassrum Gävle
Ledarskap / Organisation
Ledarskap och organisation C Klassrum Gävle
Ledarskap och organisation C Distans Distans
Projektledning
Project Management C Klassrum Gävle
Project Management C Distans Distans
Naturvetenskap
Nordic Ecology-Outdoor Studies in Nordic Ecosystems Klassrum Gävle
Biologi
Akvatiska ekosystem i Norden Klassrum Gävle
Alpin ekologi Klassrum Gävle
Biologisk mångfald Distans Distans
Boreal Skogsekologi Klassrum Gävle
Hållbarhet i Nordiska Ekosystem Klassrum Gävle
Miljö och hållbar utveckling i Östersjöregionen Klassrum Gävle
Matematik
Algebra Klassrum Gävle
Algebra Distans Distans
Algebra och Geometri Distans Distans
Analysens grunder Klassrum Gävle
Analysens grunder Distans Distans
Envariabelanalys Distans Distans
Envariabelanalys Distans Distans
Examensarbete i matematik Distans Distans
Geometri med matematikhistoria Distans Distans
Komplex analys Klassrum Gävle
Komplex analys Distans Distans
Linjär algebra Klassrum Gävle
Linjär algebra Distans Distans
Linjär algebra Distans Distans
Linjär analys Klassrum Gävle
Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasiet Klassrum Gävle
Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasiet Distans Distans
Matematisk statistik Distans Distans
Matematisk statistik Klassrum Gävle
Miljö
Biologiska processer och miljöers roll i samhället Klassrum Gävle
Miljökemi Distans Distans
Miljömikrobiologi Distans Distans
Miljöprocesser - bedömning, påverkan och konsekvenser Klassrum Gävle
Personal / Arbetsmiljö / HR
Belastningsergonomi Distans Distans
Arbetsmiljö
Arbetsrelaterat våld inom vårdprofessioner Distans Distans
Restaurang
Mat / Dryck
Kost och prestation Distans Distans
Samhällsvetenskap
Introduktion till offentlig förvaltning och samhällsplanering Klassrum Gävle
Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete Klassrum Gävle
Kandidatprogram i utredningskriminologi Distans Distans
Geografi
Samhällsgeografi Klassrum Gävle
Urban teori Klassrum Gävle
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanerarprogrammet Klassrum Gävle
Statistik
Dataanalys och statistik 1 Distans Distans
Dataanalys och statistik 1 Distans Distans
Dataanalys och statistik för ekonomer Distans Distans
Dataanalys och statistik för ekonomer Distans Distans
Statsvetenskap
Digital teknik som bildskapande verktyg i förskola och skola Distans Distans
Sport / Fritid
Idrott och sport
Anatomi och fysiologi med inriktning mot träning Distans Distans
Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil Distans Distans
Personlig tränare Distans Distans
Tränarskap med inriktning på fotboll Klassrum Gävle
Språk
Svenska som främmande språk I Klassrum Gävle
Engelska
Engelska (1-30) Distans Distans
Engelska (1-30) Distans Distans
Engelska (1-30) Klassrum Gävle
Engelska (31-60) Distans Distans
Engelska (61-90) Klassrum Gävle
Engelska (61-90) Distans Distans
Engelska för grundlärare i årskurs 4-6 Distans Distans
Engelska för lärare åk 7-9 (1-45 hp). Ingår i Lärarlyftet Distans Distans
Svenska
Svenska som andraspråk (1-30) Distans Distans
Svenska som andraspråk (31-60) Distans Distans
Svenska som andraspråk (61-90) Distans Distans
Teknik
Automationssystem Klassrum Gävle
Besluts- och riskanalys 1 Distans Distans
Besluts- och riskanalys 1 Distans Distans
Beslutsteori Klassrum Uppsala
Byggnadsingenjör Klassrum Gävle
CAD för miljöingenjörer Distans Distans
Dataingenjörsprogrammet Klassrum Gävle
Datavetenskapliga programmet Klassrum Gävle
Energisystemingenjör, Co-op Klassrum Gävle
Introduktion till automation Klassrum Gävle
Introduktion till automation Distans Distans
Kvalitetsstyrning, distans Distans Distans
Kvantitativ riskanalys för beslutsfattande Distans Distans
Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys Klassrum Uppsala
Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) Distans Distans
Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) Klassrum Gävle
Produktutveckling Klassrum Gävle
Industri och produktion
Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning Distans Distans
Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning Klassrum Gävle
Industridesign
Industridesign Klassrum Gävle
Miljö och energiteknik
Byggnadens energisystem I Klassrum Gävle
Mekanisk värmeteori och strömningslära Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Bildpedagogik (1-30) Distans Distans
Bildpedagogik (31-45) Distans Distans
Bildpedagogik (61-75) Distans Distans
Förskollärarprogrammet Klassrum Gävle
Förskollärarprogrammet Distans Distans
Game based learning Distans Distans
Game based learning Distans Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Distans Distans
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Klassrum Gävle
Hälsopedagogik 1-30 Distans Distans
Konstpedagogik i praktik och teori: inriktning mot förskola och skola Distans Distans
Likvärdighet som rättighet och som praktik Distans Distans
Pedagogik 31-60 hp Distans Distans
Pedagogiskt utvecklingsarbete Distans Distans
Perspektiv på handledning av lärarstudenter inom verksamhetsförlagd utbildning Distans Distans
Utbildning för lokala lärarutbildare Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning för Grundlärare i Matematik, No och Teknik för årskurs 4-6 Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 - Engelska Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot årskurs 7-9 - Matematik Distans Distans
Pedagogik
Ateljerista - pedagogik för förskola och skola Distans Distans
Introduktionskurs i pedagogik 1-30 Distans Distans
Pedagogik 61-90 Distans Distans
Pedagogik A: Samhällsvillkor och lärande Distans Distans
Pedagogik B: Kunskap, utveckling och livslångt lärande Distans Distans
Ämneslärare
Didaktik: IT som resurs för högstadie- och gymnasielärare Distans Distans
Vård / Omsorg
Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil Klassrum Gävle
Vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning Distans Distans
Personlig assistent
Personal- och arbetslivsprogrammet Klassrum Gävle
Sjuksköterska
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Gävle
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Socialt arbete och hållbar utveckling Distans Distans
Sociologi
Alkohol och psykoaktiva droger Distans Distans
Att vara chef och ledare i socialt arbete Distans Distans
Digital transformation inom socialt arbete Distans Distans
Internationellt socialt arbete Distans Distans
Organisation och yrkesroll i socialt arbete Distans Distans
Professionella möten i socialt arbete och arbetsliv Distans Distans
Professionella möten i socialt arbete och arbetsliv Distans Distans
Samhällsarbete i marginaliserade bostadsområden Distans Distans
Samtal med barn Distans Distans
Samtal med barn Distans Distans
Ekonomi
Företagsekonomi
Avancerat akademiskt skrivande i företagsekonomi Klassrum Gävle
Företagsekonomiska magisterprogrammet: inriktning hållbart internationellt företagande Klassrum Gävle
Företagsfinansiering Klassrum Gävle
Företagsstyrning och revision Klassrum Gävle
Magisterprogram i företagsekonomi, inriktning redovisning Klassrum Gävle
Redovisning / Bokföring
Extern redovisning och hållbarhetsrapportering Klassrum Gävle
Farmaci
Farmakologi
Farmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt Klassrum Gävle
Humaniora
Religionsvetenskap
Ateismen i historia och nutida samhällsliv Distans Distans
Beteendevetenskapliga perspektiv på religion Distans Distans
Framtidens miljö, hälsa och arbetsliv Distans Distans
Historiska och antropologiska perspektiv på religion Distans Distans
Kulturvetenskapliga perspektiv på religion Distans Distans
Ledarskap i internationell kontext Distans Distans
Masterprogram i religionsvetenskap Distans Distans
Religionsvetenskap idag Distans Distans
Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet 91-120 Distans Distans
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap (91-120) Klassrum Gävle
Marknadsföring / PR
Samtida perspektiv inom marknadsföring Klassrum Gävle
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Interkulturellt företagande: Skandinaviskt perspektiv Klassrum Gävle
Internationellt företagande Klassrum Gävle
Naturvetenskap
Avancerade studier av hållbarhet i nordiska ekosystem Klassrum Gävle
Biodiversitet i boreala ekosystem Klassrum Gävle
Hållbar hortikulturell odling och naturvårdsbiologi Klassrum Gävle
Master i miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetshälsovetenskap Distans Distans
Arbetsmiljörätt och tillämpning Distans Distans
Samhällsvetenskap
Hållbarhetsledning Klassrum Gävle
Statsvetenskap
Globala marknader och marknadsföringsstrategier Klassrum Gävle
Språk
Didaktiska perspektiv på elevspråksanalys Distans Distans
Muntlig och skriftlig språkfärdighet i undervisning Distans Distans
Engelska
Ämnesdidaktiska studier i engelska (91-120) Distans Distans
Ämnesdidaktiska studier i engelska (91-120) Distans Distans
Teknik
Examensarbete inom besluts-, risk- och policyanalys Distans Distans
Magister i logistik och innovationsledning Klassrum Gävle
Magisterprogram i Besluts-, risk och policyanalys Distans Distans
Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) Distans Distans
Magisterprogram i Energisystem Klassrum Gävle
Magisterprogram i GIS och tillämpad geografi Distans Distans
Master Programme in Energy Engineering, Energy Online Distans Distans
Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik Klassrum Gävle
Masterprogram i Energisystem (online) Distans Distans
Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap Klassrum Gävle
Mätnings- och värdeteori Distans Distans
Specialisering inom besluts-, risk- och policyanalys Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling I, Distans Distans
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Klassrum Gävle
Lärares arbete med barns/elevers hälsa och välbefinnande i förskolan/skolan Distans Distans
Mångfald och delaktighet som pedagogisk resurs för verksamhetsutveckling Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet - Matematik Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasiet - Engelska Distans Distans
Pedagogik
Pedagogik (91-120) Distans Distans
Pedagogik (91-120) Distans Distans
Vård / Omsorg
Avancerad Omvårdnad inom hälso- och sjukvård Distans Distans
Begreppsanalys inom omvårdnad på avancerad nivå Distans Distans
Digital transformation inom vårdområdet Distans Distans
Gerontologisk omvårdnad Distans Distans
Handledning i klinisk utbildning II Klassrum Gävle
Masterprogram i arbetshälsovetenskap Distans Distans
Masterprogram i arbetshälsovetenskap Distans Distans
Omvårdnad - Vetenskaplig metod och teori avancerad nivå Distans Distans
Omvårdnad - Vetenskaplig metod och teori avancerad nivå Distans Distans
Palliativ vård, omvårdnad och avancerad hemsjukvård av äldre i livets slut Distans Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre Distans Distans
Studenthandledning i klinisk utbildning Klassrum Gävle
Folkhälsovetenskap
Hälsobeteende för hållbar utveckling Distans Distans
Hälsofrämjande inkluderande arbetsliv Distans Distans
Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet Distans Distans
Medicin
Kardiologi Klassrum Gävle
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska Klassrum Gävle

Videoreportage

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Högskolan i Gävle
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Hitta till utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67 GÄVLE


Recensioner

Snittbetyg: 1

Baseras på 4 recensioner

Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
.

Rörig utbildning med övervägande dåliga lärare, helt katastrof tentor med otroligt många som kuggar. Otroligt många är missnöjda och trivs ej.

Johanna

Skulle inte rekommendera programmet och tyvärr inte heller skolan: otroligt låg nivå på utbildningen, rörigt och dåligt med information. Kort och gott en stor besvikelse...

Lena Svennberg, utbildningsledare Kommentar:
Vad tråkigt att du har en negativ bild av utbildningen och Högskolan i Gävle. Tidigare feedback från studenter på utbildningen har snarare visat att de varit nöjda och tyckt att utbildningen varit givande. Dina synpunkter och upplevelser av utbildningen är viktiga för oss eftersom vi strävar efter kvalitet i utbildningen. Jag tar gärna emot mer ...
Visa hela
Klara

Välj någon annan skola säger jag bara, dem krånglar, ger ut information sent och allt möjligt, det värsta jag varit med om....

Recensioner
Arrangörsrecensioner
(1,0)
Baseras på 4 recensioner
Gör en intresseanmälan

För att få mer information från Högskolan i Gävle, fyll i följande uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön