Visa allastudier.se som: Mobil

Högskolan i Gävle - populär och miljöcertifierad

Gör som 16 000 andra -plugga på Högskolan i Gävle. Vi erbjuder dig både unika och utmanande utbildningar. Du kan läsa yrkesutbildningar som sjuksköterska och lärare eller varför inte fördjupa dig i ingenjörernas- eller ekonomernas värld. Det breda utbildningsutbudet innehåller allt från socionom via fastighetsmäklare till kreativt skrivande och utredningskriminologi.

50 program och 350 kurser - du bestämmer
På Högskolan i Gävle finns alla utbildningar samlade på ett område. Här kan du välja mellan ett 50-tal program och ca 350 kurser. Du kan läsa på hel- och halvfart, kvällstid, distans eller via Internet. Välj själv den form som passar just dig bäst.

Högskolans campus ligger vackert vid Gavleån med gång- och cykelavstånd till det mesta. Nära city, mitt emellan grönska och stad. Alla våra utbildningar samsas på ett samlat Campus.

Arbetslivskontakter under studietiden
Vi erbjuder dig en kreativ studiemiljö och Högskolan är sedan 2004 miljöcertifierad. Samverkan med näringslivet står högt på agendan. Vissa program har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och andra har projekt på företag så att du redan som student får insyn i ditt kommande arbetsliv. Vi erbjuder flera Co-op-utbildningar (Cooperative education) där studier varvas med betalda arbetsperioder. Som student får du många fördelar när du läser den studieformen, t.ex. får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden.

Studera utomlands
Högskolan i Gävle är en högskola med regional förankring och ett kontaktnät som sträcker sig över hela världen. Studenterna inom våra utbildningar har möjlighet att studera vid högskolor och universitet i bl.a. England, Tyskland, Frankrike, Spanien och Kina.


Visa alla utbildningar med Högskolan i Gävle

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Alkohol och psykoaktiva droger Gävle
Allmän psykologi Distans
Allmän Psykologi B Distans
Arbetshälsocolloquium. Seminariekurs i arbetshälsovetenskap med individuell fördjupning Distans
Arbetshälsovetenskap II Distans
Dataanalys och statistik 1 Gävle
Dataanalys och statistik 1 Distans
Dataanalys och statistik 2 Distans
Dataanalys och statistik för ekonomer Gävle
Dataanalys och statistik för ekonomer Distans
Handledning i verksamhetsförlagd utbildning Gävle
Masterprogram i socialt arbete Distans
Perspektiv på psykosocialt arbete Gävle
Professionella möten i socialt arbete och arbetsliv Distans
Psykologiska metoder och examensarbete C Distans
Samtal med barn Distans
Socialt arbete med ungdomar Distans
Socialt arbete och hållbar utveckling Distans
Sociologi
Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete Gävle
Bygg / Anläggning / Fastighet
Arkitektur
Byggnaders gestaltning och bygglov Distans
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer Gävle
Algoritmer och datastrukturer för geografisk informationsteknik Gävle
Avancerad geospatial datavisualisering Gävle
Datakommunikation och IT-säkerhet Gävle
Datorgrafik på mobila enheter Distans
Examensarbete i datavetenskap Gävle
Funktionell programmering och diskret matematik Gävle
GIS-applikationsutveckling Gävle
GIS-systemering och databaser Gävle
Grundkurs IT Distans
Inledande programmering i Java Distans
Introduktion till datakommunikation Gävle
Introduktion till Linux och små nätverk Distans
Introduktion till virtualisering och molntjänster Gävle
Karttjänster med Open Source Gävle
Klientutveckling på mobila enheter Gävle
Objektorienterad design och programmering II Gävle
Programmering och skript i GIS Gävle
Programvaruteknik - utveckling och underhåll av programvara Gävle
Projektkurs inom datavetenskap Gävle
Utveckling av distribuerade GIS Gävle
Visualisering och bildbehandling för GIS Gävle
Ekonomi / Försäljning
Grundläggande inköpsteknik (distans) Distans
Grundläggande Inköpsteknik (distans) Distans
Kvalitetsstyrning, distans Distans
Ekonomi
Brand Management C Distans
Brand Management C Distans
Ekonomi- och verksamhetsstyrning B Distans
Ekonomi- och verksamhetsstyrning C Distans
Ekonomi- och verksamhetsstyrning C Distans
Ekonomprogrammet Distans
Ekonomprogrammet Gävle
Externredovisning C Distans
Fastighetsvärdering B Distans
Financial Management C Distans
Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning mot affärsutveckling (MBA) Gävle
Marknadsföring B Distans
Project Management C Gävle
Project Management C Distans
Redovisningsteori C Distans
Services Marketing C Distans
Sälj och affärsmannaskap C Distans
Sälj och affärsmannaskap C Distans
Nationalekonomi
Makroekonomi med finansiell analys Gävle
Makroekonomi med finansiell analys Distans
Mikroekonomi med tillämpningar Distans
Mikroekonomi med tillämpningar Gävle
Estetiska inriktningar
Design
Designhistoria och designteori Gävle
Kommunikation / Media
Journalistik
Medie- och kommunikationsvetenskap (31-60) Gävle
Medie- och kommunikationsvetenskap (61-90) Gävle
Kultur / Humanistiska inriktningar
Beteendevetenskapliga perspektiv på religion Distans
Didaktiska perspektiv på religion och kultur Distans
Fundamentalism och terrorism Distans
Fundamentalism, terrorism och martyrskap I A Distans
Historiska och antropologiska perspektiv på religion Distans
Kulturvetenskapliga perspektiv på religion Distans
Ledarskap - individ, samhälle, kultur och religion Distans
Ledarskap, offentlig miljö och religion Distans
Religionspsykologi II Distans
Religionsvetenskap (1-30) Distans
Religionsvetenskap (31-60) Distans
Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet (61-90) Distans
Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet 91-120 Distans
Religionsvetenskap
Etik-människosyn-mening Distans
Etik, sexualitet och genus Distans
Globalisering och värderingsförändringar Distans
Ledarskap i en föränderlig tid Distans
Masterprogram i religionsvetenskap Distans
Religion och media Distans
Religiösa strömningar och livssyner i populärkultur Distans
Naturvetenskap
Biologi
Boreal Skogsekologi Gävle
Examensarbete i biologi Gävle
Hållbarhet i Nordiska Ekosystem Gävle
Inventeringsmetodik - projektkurs Gävle
Research Practises in Natural Sciences Gävle
Fysik
Bastermin Gävle
Kemi
Baskemi 1 Gävle
Matematik
Algebra Gävle
Algebra Distans
Basmatematik 3c Gävle
Basmatematik 4 Sandviken
Dataanalys och statistik för ingenjörer Gävle
Differentialekvationer med tillämpningar Gävle
Differentialekvationer med tillämpningar Distans
Envariabelanalys Distans
Examensarbete i matematik Distans
Flervariabelanalys Gävle
Flervariabelanalys Distans
Flervariabelanalys Distans
Komplex analys Gävle
Komplex analys Distans
Linjär algebra Gävle
Linjär algebra Distans
Linjär algebra Distans
Linjär analys Gävle
Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasiet Distans
Matematik och ämnesdidaktik för grundskolans senare år och gymnasiet Gävle
Matematisk begreppsbildning för gymnasieskolan Distans
Matematisk begreppsbildning för ämneslärare Distans
Optimeringslära Gävle
Stokastiska processer Gävle
Miljö
Avfallshantering Gävle
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i miljöteknik Gävle
Examensarbete för kandidatexamen i miljöteknik Gävle
Experimentell och kvantitativ metodik Gävle
Fördjupning inom miljöstrategiskt arbete Gävle
Fördjupning inom miljöteknik Gävle
Introduktion till cirkulär ekonomi Gävle
Livscykelanalys Gävle
Miljöbedömning av byggnader Gävle
Miljöbedömning av energisystem Gävle
Miljömikrobiologi Gävle
Miljöns påverkan på människan Gävle
Miljöns påverkan på människan Gävle
Mobilitet och hållbara transporter Gävle
Människans påverkan på miljön Gävle
Systemperspektiv på miljöstrategiskt arbete Gävle
Systemperspektiv på miljöteknik Gävle
VA-teknik Gävle
Sport / Fritid
Idrott och sport
Doping i idrott och samhälle Distans
Kost och prestation Distans
Personlig tränare - tillämpning Distans
Språk
Svenska som främmande språk A, steg I Gävle
Svenska språket (61-90) Distans
Svenska språket (91-120) Distans
Engelska
Engelska (1-30) Distans
Engelska (31-60) Gävle
Engelska (31-60) Distans
Engelska (31-60) Distans
Engelska (61-90) Distans
Pedagogik A: Individuell uppgift/kort utbyte Gävle
Teknik
Besluts- och riskanalys 1 Distans
Besluts- och riskanalys 2 Distans
Besluts- och riskanalys 3 Distans
Beslutsteori Uppsala
CAD för VA-teknik Gävle
Etik i teknisk utveckling Gävle
Examensarbete inom besluts-, risk- och policyanalys Distans
Kvantitativ riskanalys för beslutsfattande Distans
Magister i logistik och innovationsledning Gävle
Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) Distans
Magisterprogram i Energisystem Gävle
Magisterprogram i geomatik Gävle
Master Programme in Energy Engineering, Energy Online Distans
Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik Gävle
Masterprogram i Energisystem (online) Distans
Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap Gävle
Metoder och verktyg för besluts- och riskanalys Uppsala
Miljöpsykologi Gävle
Mätnings- och värdeteori Distans
Teori och teknik för komplexa beslut Distans
Teorier och verktyg för komplexa beslut 2 Distans
Byggnadsteknik
Byggnadskomponenter och installationsteknik - distans Distans
Byggnadskonstruktion 2 - bärverksdelar Gävle
Byggnadskonstruktion 3 - bärverk Gävle
Byggnadsmaterial och tillämpad byggnadsfysik - distans Distans
Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/ekonomer fortsättningskurs, distans Distans
Datateknik
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Datavetenskap Gävle
Elektroteknik
Advanced Digital Control Systems Distans
Digital bildbehandling och datorseende Distans
Digital bildbehandling och datorseende Gävle
Elektrisk kretsteori Gävle
Elektronik och mätteknik Gävle
Elkraftteknik Gävle
Flervariabel och olinjär reglerteknik Gävle
Inbyggda system Gävle
Multivariable and Nonlinear Control Systems Distans
Mätsystem Gävle
Principer för mikrovågsteknik Gävle
Projektkurs i elektronik Gävle
Radio Systems Gävle
Reglerteknik Gävle
RF Mätteknik Gävle
Robotik Gävle
Robotik Distans
Robotik Gävle
Robotteknik Gävle
Signalbehandling Gävle
Styrteknik med digitalteknik Gävle
Trådlösa sensornätverk Gävle
Trådlösa sensornätverk Gävle
Maskinteknik
Automationssystem Gävle
CAD-teknik - Parametrisk solidmodellering Gävle
Maskindynamik Gävle
Produktutveckling Gävle
Projektkurs i maskinteknik Gävle
Tillverkningsmetoder Gävle
Miljö och energiteknik
Byggnadens energisystem Gävle
Byggnadens energisystem II Gävle
Byggnadsfysik Gävle
Energianvändning i byggnader Distans
Energiresurser Gävle
Environmental Assessment of Buildings Gävle
Fluid Mechanics (Distance Course) Distans
Grundläggande strömningsmekanik Gävle
Grundläggande termodynamik Gävle
Hållbara städer Gävle
Industriella energisystem Gävle
Industriella energisystem Gävle
Inomhusmiljö Gävle
Mekanisk värmeteori och strömningslära Distans
Optimering och simulering av energisystem Gävle
Simulering och optimering av energisystem Gävle
Simulering och optimering av energisystem Distans
Termisk komfort och inomhusmiljö Distans
Tillämpad numerisk flödesmekanik Gävle
Värmeöverföring Gävle
Utbildning / Pedagogik
Att leda kollegialt lärande och verksamhetsutveckling I Distans
Att utveckla lärmiljöer - teori och praktik Distans
Bildpedagogik (75-90) Distans
Det svenska skolsystemet Gävle
Kompletterande kurs i pedagogik Distans
Magisterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling Distans
Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling Distans
Pedagogik: Lärarrollen och myndighetsutövning Gävle
Systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling Distans
Utbildning för lokala lärarutbildare Gävle
Utbildningsvetenskap som forskningsfält Distans
Lärare
Education A: Individual Assignment Gävle
Hälsopedagogiska perspektiv för hållbar utbildning inom förskola och skola Distans
Pedagogik
Didaktik: IT som resurs för högstadie- och gymnasielärare Distans
Högskolepedagogik - Didaktiska perspektiv på undervisning och lärande i högre utbildning Gävle
Verksamhetsförlagd utbildning Gävle
Vård / Medicin
Farmakologi och sjukdomslära - förskrivningsrätt Gävle
Hälsa och samhälle
Belastningsergonomisk riskbedömning Gävle
Folkhälsopsykologi Distans
Folkhälsopsykologi Distans
Hälsopolitik och hälsoekonomi Distans
Näringslära och matvanor ur ett folkhälso- och hållbarhetsperspektiv Distans
Omvårdnad / Omsorg
Examensarbete inom distriktssköterskans kunskapsområde Gävle
Fördjupningsarbete inom vård av äldre Gävle
Handledning i klinisk utbildning II Gävle
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 60 hp Gävle
Omvårdnad - Vetenskaplig metod och teori avancerad nivå Gävle
Omvårdnad med inriktning mot förebyggande och hälsofrämjande arbete hos barn och ungdomar Gävle
Omvårdnad med inriktning mot förebyggande, hälsofrämjande arbete hos vuxna, äldre samt utveckling inom distriktssköterskans ansv Gävle
Omvårdnad- Examensarbete inom vård av äldres kunskapsområde Gävle
Omvårdnad- Självständigt examensarbete avancerad nivå Gävle
Organisation och arbetsledning inom äldresjuksköterskans ansvarsområde Gävle
Sjuksköterskeprogrammet Norrtälje
Sjuksköterskeprogrammet Hudiksvall
Sjuksköterskeprogrammet Bollnäs
Sjuksköterskeprogrammet Gävle
Vård och omsorg av personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning Distans
Äldres sjukdomar - vård och behandling Gävle

Visa alla

Videoreportage

   

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Högskolan i Gävle
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Gävle

Kungsbäcksv. 47
802 67 GÄVLE


Gör en intresseanmälan

För att beställa information från Högskolan i Gävle, fyll i följande uppgifter: