Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Göteborg
300 yh-poäng
Heltid
Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Tullspecialist (CCS)

Studera till Tullspecialist (CCS) på Yrkeshögskolan i Mölnlycke

Är du intresserad av frågor och arbete som rör import och export? Då är Tullspecialistutbildningen garanterat något för dig!

De svenska företagens internationella handel ökar. Nya regelverk och krav på effektivare tullhantering samt integration av tullsystem länder emellan är alla orsaker som bidrar till en ökad efterfrågan av personer med tullkompetens. YHiM:s utbildning Tullspecialist (Customs Compliance Specialist) ger dig förutsättningar för att behärska detta samtidigt som du får en heltäckande kompetens för att kunna arbeta inom alla kunskapsgrenar inom tullområdet. Det kan exempelvis röra sig om import, export, särskilda förfaranden, tullvärde, klassificering av varor, ursprungshantering och transiteringar med mera.

Under utbildningen tränas även de studerande i affärsmannaskap för att skapa förståelse för hur en korrekt tullhantering kan påverka ett företags ekonomi och affärsstrategi.

Efter utbildningen har du förmåga att hantera samtliga steg i tullproceduren och även ha kompetens för att arbeta med egenkontroll och utvecklingsfrågor på området.

Bristen på tullkompetens är stor hos många företag vilket leder till att de inte kan leva upp till de krav som ställs enligt lag. Omvärldens snabba förändringar påverkar även starkt de svenska företagens internationella handel. Händelser såsom Brexit, förändrade politiska lägen, införande av handelshinder i olika länder runtom i världen samt digitaliseringen påverkar även hur man på ett kompetent sätt framöver måste hantera företagens tullfrågor.

YHIM var först i Sverige med att starta en Tullspecialistutbildning i januari 2017. Det har på många år inte funnits någon heltäckande utbildning inom tullområdet i landet vilket även innebär att efterfrågan på välutbildad personal är stor.

Ovanstående faktorer i kombination med stora pensionsavgångar på området skapar en mycket ljus framtida arbetsmarknad för personer med en gedigen utbildning specialiserad inom tullområdet.

Efter Tullspecialistutbildningen kan du arbeta såväl på företag som köper eller säljer varor från utlandet men även på logistik- eller speditionsföretag. Du kan också arbeta som tullspecialist/konsult hos ett så kallat tullombud som har hand om företags tullärenden, tullhantering och tullfrågor.

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Efter utbildning

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i


 1. Motiv till tullar och handelskvoter & förståelse för världshandelns påverkan på tullområdet
 2. De stora varuflödena
 3. Logistiklösningar, informationssystem, kostnader & mål
 4. Säkerhet för varuflöden
 5. Tullkodex för unionen, UCC
 6. Nationella tullagstiftningen
 7. Internationella köplagen, transportlagstiftning, GATT
 8. Internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal, tullrutiner
 9. Standardavtalen vid export och import
 10. Leveransvillkoren i Incoterms
 11. Risker i utlandsaffärer, olika betalningsformer
 12. Skatteregler och momshantering
 13. Importprocesser
 14. Tullvärdesbestämmelser, avgifter vid import, ursprungsregler för import
 15. Importrestriktioner, gynnsam tullbehandling
 16. Regler för tullfriheter, frihandel samt förmånsbehandling vid import
 17. Tulldeklaration
 18. Export- ursprungsregler, restriktioner, särskilda förfaranden
 19. Exportdeklaration
 20. Klassificering
 21. AEO-certifiering
 22. Engelsk tullterminologi
 23. Affärsmannaskap
 24. Olika projektmodeller

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att


 1. Planera & utföra en import/exportprocess
 2. Identifiera lösningar i tullhanteringen & föreslå olika lösningar
 3. Tillämpa Tullagen, tullförordningen, tullordningen, smugglingslagstiftningen, internationella köplagen, transportlagstiftning, GATT- internationella betalningsrutiner, frihandelsavtal & tulltillstånd
 4. Tillämpa tullvärdebestämmelser, importavgifter, importursprungsregler, importrestriktioner, gynnsam tullbehandling, frihandel & importförmånsbehandling
 5. Utföra en tulldeklaration
 6. Hantera intrastatredovisning vid import/export
 7. Hantera och administrera tullager vid import
 8. Tillämpa regler för export
 9. Utföra en exportdeklaration
 10. Hitta i och använda Taric söksystem
 11. Hantera AEO-certifieringsprocessen
 12. Sköta skriftlig & muntlig kommunikation på engelska
 13. Hantera deklarationer i ett tullsystem
 14. Planera & genomföra projekt med projektbeskrivning, projektplan & budget
 15. Tillämpa ett affärsmässigt perspektiv på tullrelaterade frågor.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att


 1. Arbeta med frågor som rör tullhantering; import/export, tullförfaranden & dess ekonomisk verkan, klassificering av varor, beräkna tullvärde, transitering och genomföra AEO-ansökan.
 2. Arbeta i samtliga steg i tullproceduren vid etablering av relationer med nya kontakter inom informations- & godsflöde samt förstå samband och koppling till företagets övriga verksamhet.
 3. Applicera tullrelaterade nya tregler, arbetsmodeller, avtal etc
 4. Bistå företaget beträffande utveckling & frågor inom tullområdet.
 5. Arbeta med egenkontroll & uppföljning av företagets tullhantering
 6. Självständigt söka information i EU:s regelverk; tullkodex & tillämpningskodex, söka i nationella regelverket tullagen, tullordningen och tullförordningen
 7. Självständigt ta fram olika optimala tullösningar
 8. Behärska olika typer av IT-verktyg som hjälpmedel i sitt arbete
 9. Ansvara för projekt gällande tidsplanering, budget/resurser och kravställande
 10. Självständigt kunna ta affärskritiska tullrelaterade beslut.

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Härryda kommun

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Yhim

Utbildning i trivsam miljö, med mycket kompetenta lärare När du väljer att satsa ett till två år på en utbildning kan det vara skönt att veta att du kommer att tillbringa en stor del av din tid i fräscha och...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Härryda kommun och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Tullspecialist (CCS)
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Härryda kommun

Recensioner

Det finns inga recensioner för Tullspecialist (CCS)

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Tullspecialist (CCS) från Yrkeshögskolan i Mölnlycke, Härryda kommun, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön