utbildningar som lönar sig
26 nov 2021

Utbildningarna som lönar sig mest

Är det lönt att plugga? Tittar man på det enbart ekonomiskt är svaret både ja och nej, beroende på vilken utbildning och yrke man väljer. Vi tittar närmare på vilka utbildningar man ska välja för jackpot i plånboken.

– Naturligtvis ska man i första hand välja att läsa något man är intresserad av men valet av utbildning bör ändå göras med öppna ögon. Det finns inget val i livet som kommer påverka din privatekonomi lika mycket, säger Thomas Ljunglöf, utredare som har tagit fasta på frågeställningen och har tagit fram Saco:s studie om livslöner.

Livslönen varierar kraftigt

Saco:s studie visar skillnaden mellan olika akademiska utbildningars livslön*, och lönen när man enbart har gymnasieutbildning. I rapporten granskades 35 högskoleutbildningar. I de allra flesta fall är det lönsamt med en akademisk examen, men skillnaderna mellan de olika högskoleutbildningarna är stora.

Avkastningen för en treårig högskoleutbildning ligger på 8 procent, men det skiljer sig åt mellan de olika utbildningarna.Skillnaderna är till och med större mellan olika högskoleutbildningar än vad de är mellan genomsnittet av högskoleutbildningar och gymnasieutbildade. 

Av de 35 högskoleutbildningar som granskas i rapporten har:

  • 11 negativ avkastning
  • 3 avkastning på 0 procent
  • 8 avkastning på 1–5 procent
  • 7 avkastning på 6–10 procent
  • 6 avkastning som överstiger 10 procent

Läkare är det yrke som har högst livslön, 28,2 miljoner kronor, i jämförelse med 19,1 miljoner för den med endast naturvetenskaplig gymnasieutbildning. Andra utbildningar i topp är civilingenjör, ekonom och jurist. Tandhygienist, bibliotekarie och fysioterapeut ligger lägre i livslön än den med gymnasieutbildning.

När har man tjänat in sin utbildning?

Börjar man plugga på högskolan direkt efter gymnasiet har den genomsnittliga akademikern tjänat in sin utbildning vid 38 års ålder.

– Först, under studietiden gör man en förlust i jämförelse med den som enbart har gymnasieexamen, men kort efter examen kommer man ifatt eftersom man har en snabbare löneutveckling. Sen följer en återhämtningsperiod då man tar igen det man förlorat under studieåren, och sedan går man plus, förklarar Thomas Ljunglöf.

*Livslön är summan av löneinkomster från det att man går ut gymnasiet till 85 års ålder. Både lön och pension efter skatt räknas in. Studiemedel räknas som inkomst under studietiden, men den årliga avbetalningen av studieskulden dras bort från lönen under återbetalningstiden. Hänsyn tas till att risken för arbetslöshet varierar mellan olika akademikergrupper och gymnasieutbildade.

När lönar sig utbildningen?

Nedan sammanfattar vi Saco:s rapport och listar alla yrken med hög, medel och låg lönteutveckling under arbetslivet samt vid vilken ålder utbilningen har lönat sig. För jämföresle så är livslönen (efter skatt) för enbart gymnasieutbildning är 18,1 miljoner.

Yrken där utbildningen lönar sig vid senast 38 år

Yrke Livslön efter skatt När lönar sig utbildningen?
Läkare 28,2 miljoner 33 år
Civilingenjör 24,8 miljoner 34 år
Ekonom 24,9 miljoner 35 år
Jurist 25,5 miljoner 34 år
Tandläkare 22,4 miljoner 38 år
Systemvetare 22 miljoner 34 år
Matematiker/statistiker 21, 8 miljoner 38 år
Högskoleingenjör 21,3 miljoner 32 år
Datavetare 21,2 miljoner 46 år
Samhällsvetare 21 miljoner 46 år

Yrken där utbildningen lönar sig vid 39-76 år

Yrke Livslön efter skatt När lönar sig utbildningen?
Arkitekt 20,8 miljoner 39 år
Veterinär 20,5 miljoner 55 år
Personal-/beteendevetare 19,9 miljoner 47 år
Psykolog 19,6 miljoner 39 år
Journalist 19,8 miljoner 39 år
Fysiker 19,6 miljoner 69 år
Agronom 19,4 miljoner 73 år
Kemist 19,1 miljoner 85 år
Geovetare 19 miljoner 85 år
Socionom 18,5 miljoner 56 år
Ämneslärare 18,4 miljoner 62 år
Yrkeslärare 18,2 miljoner 65 år
Teolog 18,1 miljoner 76 år

Yrken där utbildningen aldrig lönar sig

Yrke Livslön efter skatt När lönar sig utbildningen?
Receptarie 18,7 miljoner Aldrig
Biolog 18,2 miljoner Aldrig
Lärare praktiska ämnen 17,8 miljoner Aldrig
Grundlärare 17,7 miljoner Aldrig
Humaniora 17,3 miljoner Aldrig
Biomedicinsk analytiker 17,2 miljoner Aldrig
Fysioterapeut 17,2 miljoner Aldrig
Arbetsterapeut 16,8 miljoner Aldrig
Konstnärlig utbildning 16,8 miljoner Aldrig
Bibliotekarie 16,5 miljoner Aldrig
Tandhygienist 16,5 miljoner Aldrig

Källa: Saco.seSaco:s rapport "Lönar sig högre utbildning?" från 2020

Senast uppdaterad: 26 nov 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2021-10-18

Så klarar du den totala katastrofen

Staden är drabbad av jordbävning, alla flyr – men du reser dit. Låter det otroligt? Inte för dig som pluggat en speciell utbildning. Man kan fråga sig om det går att förbereda sig inför en katastrofsituation. Men oavsett om det gäller att hjälpa barn i konflikthärdar eller att fly från zombies finns en utbildning för det. I Skåne finns ett program för dig som vill hjälpa till efter översvämningar ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-07

Rekordkö för att plugga till mäklare

749 sökte till 100 platser inför vårterminen. Det är en ökning med drygt 50 procent jämfört med i fjol. Rekordmånga söker sig till Fastighetsmäklarprogrammet på Malmö högskola. Programmet kvalar in som nummer tio av landets mest sökta programutbildningar inför vårterminen 2012. Samtidigt har antalet registrerade mäklare aldrig varit så många som i dag, enligt siffror från Fastighetsmäklarnämnden.
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-28

Högskola - den kompletta guiden

Planerar du att plugga vidare och vill veta hur högskolestudier fungerar? Här kan du läsa om allt från studentekonomi till hur du får en examen från högskolan! 

Läs mer