Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Stockholm
400 yh-poäng
Heltid
Klassrum
Startdatum: 2021-08-01 - Stockholm

Kvalificerad Inköpare

En Kvalificerad inköpare arbetar inom området inköp och upphandling med kvalificerade frågor kring Supply Chain Management. Inköp är förmodligen den enskilda funktion i svenskt näringsliv som förändras snabbast idag. En effektiv inköpsfunktion har både ekonomisk och strategisk betydelse.

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara Kvalificerad Inköpare, Anbudsförhandlare, Inköpare/logistiker/upphandlare eller Projektledare inom inköpsområdet.

Omfattning: 80 veckor varav 22 veckor Lärande i arbete (LIA)
Finansiering: Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSN
Var? Kammakargatan 5 i Stockholm och via FEI FLEX
Kontakt? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se

Kort om utbildningen

Kvalificerad Inköpare är en yrkeshögskoleutbildning som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under två år och får en yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar per vecka. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet. Vissa delkurser ges delvis på engelska.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är att du efter fullgjord utbildning framgångsrikt ska kunna arbeta inom området inköp och upphandling. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha:
• kunskaper i lagar som styr offentlig upphandling, projektledning, logistik samt programvaror inom yrkesområdet
• färdigheter i att analysera anbud och upprätta inköpsavtal i enlighet med gällande lagstiftning
• kompetenser att värdera och tillämpa metoder for att effektivisera inom supply chain management
• färdigheter i att hantera metoder for kalkylering och budgetering
• kompetenser i att kunna driva, leda och samarbeta i utvecklingsprojekt internt och externt, både som deltagare och projektledare

Kurser
Affärsjuridik
Avtal och avtalsformer
Ekonomi för inköpare
English for Business Communication
Förhandlingsteknik
Hållbarhet, miljö, samhällsansvar
Inköp
lT för inköpare
Logistik
Offentlig upphandling
Organisation och projektledning
Strategier för Supply Chain och inköp
Svensk affärskommunikation
LIA 1
LIA 2
Examensarbete

FEI FLEX – läs på FEI var du än befinner dig

Utbildningen erbjuds med FEI FLEX – vårt innovativa system för flexibla studier. Det innebär att du kan gå utbildningen var du än bor eller befinner dig. Med vår FEI FLEX-teknik går det bra att medverka aktivt på lektioner i realtid när du befinner dig online. Vi rekommenderar att du använder ett bra headset och webbkamera.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Endast grundläggande behörighet krävs

FEI Företagsekonomiska Institutet (YH)

Han gick iland med FEIFredrik Strömbäck jobbade som sjökapten men ville utvecklas vidare i land.Genom FEI ökade han de akademiska poängen i sitt CV....


Läs mer om FEI Företagsekonomiska Institutet (YH) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

FEI Företagsekonomiska Institutet (YH)

Recensioner

Det finns inga recensioner för Kvalificerad Inköpare

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön