Visa allastudier.se som: Mobil

Projektinköpare/Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning FEI FLEX

FEI Företagsekonomiska Institutet (YH)
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
400 yh-poäng
Heltid
Distans
Startdatum: 2021-08-01 - Distans

Projektinköpare/Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning FEI FLEX

Projektinköparrollen i byggbranschen är väldigt nischad och komplex. Projektinköparen står ofta för majoriteten av företagets kostnader och har därav ett stort fokus internt. Mandatet för rollen och statusen på rollen har höjts markant på senaste år och ställer då högre krav på den profil som söks. De studerande kommer efter utbildningen ha djupa kunskaper om skapande och upprätthållande av inköpstidplan samt en förståelse för inköpsposternas position i produktions och byggprocess.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att
• självständigt utföra inköparens uppdrag i byggprocessens olika skeden
• beskriva krav och behov för effektivt fungerande logistik- och inköpsprojekt
• planera och genomföra affärsförhandlingar med hänsyn till verksamhetens behov och mål
• bidra till företagets/organisationens hållbarhetsredovisning samt beakta inköpets miljömässiga och sociala aspekter
• förstå och värdera inköps och logistikens påverkan på totalkostnad och lönsamhet i såväl små som stora produktionsprojekt och entreprenader

Exempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara Projektinköpare, Entreprenadingenjör, Kategoriinköpare, Sortimentinköpare, Anbudsingenjör och Kalkylator.

Omfattning: 80 veckor varav 26 veckor Lärande i arbete (LIA)
Finansiering: Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSN
Var? Distans via FEI FLEX
Kontakt? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.se

Kort om utbildningen

Projektinköpare/Entreprenadingenjör är en Yrkeshögskoleutbildning (Yh) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under 2 år och får en Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet. Vissa delkurser ges delvis på engelska.

Kurser
Avtal och avtalsformer
Byggprocessen och byggmateriallära
Digitalisering inom byggsektorn
Ekonomi för inköpare
English for the Construction Industry
Entreprenadjuridik och Entreprenadupphandling
Examensarbete
Förhandlingsteknik
Hållbarhet i byggande och leveranskedjan
Inköp
Kommunikation samt projekt- och mötesledning
Konstruktion och ritningslära
LIA 1
LIA 2
Supply Chain och logistik för byggbranschen

FEI FLEX – läs på FEI var du än befinner dig

Utbildningen erbjuds med FEI FLEX – vårt innovativa system för flexibla studier. Det innebär att du kan gå utbildningen var du än bor eller befinner dig. Med vår FEI FLEX-teknik går det bra att medverka aktivt på lektioner i realtid när du befinner dig online. Vi rekommenderar att du använder ett bra headset och webbkamera.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Endast grundläggande behörighet krävs

FEI Företagsekonomiska Institutet (YH)

Han gick iland med FEIFredrik Strömbäck jobbade som sjökapten men ville utvecklas vidare i land.Genom FEI ökade han de akademiska poängen i sitt CV....


Läs mer om FEI Företagsekonomiska Institutet (YH) och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

FEI Företagsekonomiska Institutet (YH)Recensioner

Det finns inga recensioner för Projektinköpare/Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning FEI FLEX

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: