Visa allastudier.se som: Mobil

Projektinköpare/Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning FEI FLEX

FEI Företagsekonomiska Institutet (YH)
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Distans
400 yh-poäng
Heltid
Kommande starter
Distans
2020-08-01 
2021-08-01 

Projektinköpare/Entreprenadingenjör Bygg och Anläggning FEI FLEX

Projektinköparrollen i byggbranschen är väldigt nischad och komplex. Projektinköparen står ofta för majoriteten av företagets kostnader och har därav ett stort fokus internt. Mandatet för rollen och statusen på rollen har höjts markant på senaste år och ställer då högre krav på den profil som söks. De studerande kommer efter utbildningen ha djupa kunskaper om skapande och upprätthållande av inköpstidplan samt en förståelse för inköpsposternas position i produktions och byggprocess. Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att• självständigt utföra inköparens uppdrag i byggprocessens olika skeden• beskriva krav och behov för effektivt fungerande logistik- och inköpsprojekt• planera och genomföra affärsförhandlingar med hänsyn till verksamhetens behov och mål• bidra till företagets/organisationens hållbarhetsredovisning samt beakta inköpets miljömässiga och sociala aspekter• förstå och värdera inköps och logistikens påverkan på totalkostnad och lönsamhet i såväl små som stora produktionsprojekt och entreprenaderExempel på befattningar på kommande yrkesroll kan vara Projektinköpare, Entreprenadingenjör, Kategoriinköpare, Sortimentinköpare, Anbudsingenjör och Kalkylator.Omfattning: 80 veckor varav 26 veckor Lärande i arbete (LIA) Finansiering: Avgiftsfri utbildning som berättigar till studiemedel från CSNVar? Distans via FEI FLEXKontakt? Skicka gärna frågor till oss på yh@fei.seKort om utbildningenProjektinköpare/Entreprenadingenjör är en Yrkeshögskoleutbildning (Yh) som anordnas i samverkan med arbetslivet och på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du studerar på heltid under 2 år och får en Yrkeshögskoleexamen. I varje kurs har vi i genomsnitt schemalagda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid arbetar du med projekt, gruppuppgifter samt egna studier. Under Lärande i arbete (LIA) följer man arbetsplatsens arbetstider. Föreläsare och lärare som medverkar i utbildningen är personer med anknytning till yrkesområdet. Vissa delkurser ges delvis på engelska.KurserAvtal och avtalsformerByggprocessen och byggmaterialläraDigitalisering inom byggsektornEkonomi för inköpareEnglish for the Construction IndustryEntreprenadjuridik och EntreprenadupphandlingExamensarbeteFörhandlingsteknikHållbarhet i byggande och leveranskedjanInköpKommunikation samt projekt- och mötesledningKonstruktion och ritningsläraLIA 1LIA 2Supply Chain och logistik för byggbranschenFEI FLEX – läs på FEI var du än befinner digUtbildningen erbjuds med FEI FLEX – vårt innovativa system för flexibla studier. Det innebär att du kan gå utbildningen var du än bor eller befinner dig. Med vår FEI FLEX-teknik går det bra att medverka aktivt på lektioner i realtid när du befinner dig online. Vi rekommenderar att du använder ett bra headset och webbkamera.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande: 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning. 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Förutom detta ställs följande krav: Endast grundläggande behörighet krävs

FEI Företagsekonomiska Institutet (YH)

Han gick iland med FEIFredrik Strömbäck jobbade som sjökapten men ville utvecklas vidare i land.Genom FEI ökade han de akademiska poängen i sitt CV....


Läs mer om FEI Företagsekonomiska Institutet (YH) och visa alla utbildningar