Lärarassistent

Högalids folkhögskola
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Kalmar
1 år
Heltid
CSN-berättigad

Lärarassistent

För dig som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i skolmiljö samt vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet.

Under året varvas studier på Högalid med praktik ute på grundskola, gymnasium eller vuxenutbildning. I mötet med kurskamrater, lärare, elever och deltagare på andra kurser lär du dig att skapa möjligheter för andra att lära och utvecklas. Genom att pröva, erfara och reflektera skapas kunskap och kompetens att arbeta i skolan. Deltagare som har gått kursen beskriver också att det getts goda möjligheter till personlig utveckling. På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål.

Praktik

En del av utbildningen är praktik, förlagd företrädesvis i Kalmar kommun. Kringkommuner kan förekomma. Eventuella kostnader runt praktiken, så som mat eller resekostnader står deltagaren själv för. Ca 25% av den totala kurstiden är praktik. Kursansvarig placerar deltagarna på skolor där handledare finns som tillsammans med Högalid ansvarar för praktiktiden.

Praktik görs på förskola, grundskola, gymnasieskola eller inom vuxenutbildning. Stadie/skola för praktiken anpassas efter deltagarnas önskemål i den mån det är möjligt.

För dig...

 • som vill jobba med barn, ungdomar och vuxna i skolmiljö
 • som vill vara ett stöd för lärare och elever både i och utanför klassrummet
 • som är social och lösningsfokuserad, initiativrik och strukturerad

Kursinnehåll

om lärarassistent kommer du att jobba med Sveriges framtid, våra barn, ungdomar och vuxna. Lärarassistent är ett samlingsnamn för yrkesroller inom skolan som ska komplettera lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisningsprocessen. Lärarassistentens huvudsakliga uppdrag i skolan är att samarbeta med lärare i olika uppdrag för att stärka elevers förutsättningar till lärande, utveckling och socialisation. Lärarassistentens arbetsuppgifter varierar efter skolors, lärares och elevers behov och förutsättningar, men är till övervägande del av gruppstödjande karaktär. Lärarassistenten bidrar i skolans trygghetsskapande, administrativa och praktiska arbete, t.ex. med mentorskap, konflikthantering, frånvarohantering och som samordnare av pedagogiska aktiviteter och processer. Nedan finns exempel på kursens innehåll:

 • Skolans organisation och uppdrag
 • Ledarskap
 • Pedagogik lärande och utveckling
 • Beteende och socialt samspel
 • Anpassning och särskilt stöd
 • Kommunikation och konflikthantering
 • Dokumentation och administration och praktik
 • Yrkesrollen & Yrkeskunskap

I livet på folkhögskola ingår även skolans temadagar, möjligheter till fysisk aktivitet och ämnestillval.

Examen & Intyg

Efter genomgången kurs erhålls ett utbildningsbevis med en personlig referens. Detta förutsatt att deltagaren har minst 80% närvaro på hela kursen, men även på enskilda delmoment och på praktiken. Det krävs också att de arbetsuppgifter som ryms inom kursen genomförs på en för kursen godkänd nivå.

Antagningsvillkor

Behörighetskrav för antagning är 3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.
Ansökan ska styrkas med betyg, personligt brev, cv och referenser. I ansökningsprocessen tas också hänsyn till personlig lämplighet för yrket.

Sökande som vill åberopa andra kompetenser än formell behörighet kan gå vidare till individuell prövning av reell kompetens hos respektive folkhögskola. Om avsteg från behörighetskraven görs ska detta dokumenteras. 

Bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan där du beskriver dig själv, varför du sökt kursen och din syn på uppdraget som lärarassistent. Bifoga också referenser samt kopior på dina betyg från gymnasiet.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad.

Högalids folkhögskola

Högalids folkhögskola är en skola med stor bredd i sitt kursutbud. Det ger möjlighet till att möta människor i olika livssituationer och med olika förutsättningar. Detta gör att vi kan skapa en stimulerande och lärande miljö där mötet mellan våra...


Läs mer om Högalids folkhögskola och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högalids folkhögskola

Högalidsvägen 16
394 70 Kalmar

Recensioner

Det finns inga recensioner för Lärarassistent

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön