Visa allastudier.se som: Mobil

Guide: Ledarskapsutbildning

Vilken kurs passar bäst för att främja din chefsutveckling? Vi har gjort en kartläggning av vilka ledarskapsutbildningar som finns.

De mest centrala frågorna du bör ställa dig när du väljer en utbildning inom ledarskap gäller studieform, inriktning och upplägg.

Studieform – Vill du gå en ledarskapsutbildning på högskola, yrkeshögskola eller genom en privat utbildningsarrangör?

Inriktning – Söker du en speciell inriktning på chefskursen, till exempel MBA, projektledning, styrelsearbete, ny chef eller konflikthantering?

Upplägg – är du beroende av att kunna kombinera kursen med ditt nuvarande jobb? Då är upplägget viktigt, kanske behöver du läsa på distans, ha kurstillfällena utspridda över lång tid, eller studera mycket intensivt under en kort tid. Kolla upp det tidigt!

Vilken studieform?

På högskola

Management ingår till viss del som kurser i ekonomprogram på kandidatnivå, men rena inriktningar på management finns främst på avancerad nivå, som masterutbildningar. Det finns en rad olika inriktningar beroende på vilken bransch du vill jobba inom och vilken typ av ledarskap du är intresserad av. Exempel på inriktningar är Entreprenörskap, Turism & hotell eller IT.

Hitta din högskolekurs:

Sök bland kurser inom management och ledarskap på universitetet

MBA – Master of Business administration

MBA har sitt ursprung i det tidiga 1900-talets USA och är världens mest kända vidareutbildning för yrkesverksamma personer som vill utveckla sitt affärsmannaskap till en ledande position. En MBA öppnar dörrar till en internationell karriär. MBA är ingen skyddad titel utan lärosäten kan själv bestämma innehållet i programmen för att profilera sig.  Längden på programmet ligger oftast på 1-2 år beroende på studietakt. Det finns också program som läses på deltid eller på distans; dessa benämns ibland Executive MBA (EMBA).

I Sverige finns uppdragsutbildningar i MBA, det vill säga där en huvudman beställer utbildningen från ett lärosäte och då inte högskolelagen eller högskoleförordningen gäller. Normalt är dessa utbildningar privatfinansierade, det vill säga av studenten eller genom dennes arbetsgivare. Många skolor erbjuder stipendier för att täcka delar av kostnaden.

Vanliga antagningskrav på en MBA-utbildning är att man har en treårig akademisk grundutbildning och minst två års arbetslivserfarenhet och testresultat från GMAT 

På yrkeshögskola

Söker du en kurs som förbereder dig för att bli projektledare eller chef inom en specifik bransch? Inom Yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll och utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningarna är gratis och berättigar till studiemedel.

Sök till utbildningar inom ledarskap på Yrkeshögskola

Genom privat utbildningsarrangör

Privata utbildningsarrangörer arrangerar både företagsanpassade och så kallade öppna kurser, där deltagare kommer från olika företag. Företagsanpassade utbildningar innebär att utbildningsleverantören anpassar utbildningen till det specifika företagets förutsättningar och organisation. Det kan t ex handla om att koppla till företagets värderingar, konkreta exempel kopplat till den egna verksamheten och/ eller att man under utbildningen arbetar med, eller påbörjar, konkreta projekt inom företaget. Det blir en tydlig och konkret koppling till medarbetarnas arbetsuppgifter.

På en öppen utbildning kommer deltagare från olika företag och organisationer, vilket ger kontakter och deltagarna lär av andra organisationer.

Hitta din kompetensutvecklingskurs:

Sök ledarskapsutbildningar inom kompetensutveckling

Ledarskapsutbildningens inriktning

Hos privata utbildningsarrangörer kan chefsutbildningar sorteras in i ett par olika stora grupper.

UGL
UGL som ledarskapsutbildning utvecklades av den svenska försvarsmakten i början av 80-talet och är en av de mest populära ledarskapsutbildningarna i Sverige. Sedan starten har mer än 80 000 personer inom näringsliv och offentlig förvaltning gått kursen.

Kursen vänder sig till personer på alla nivåer inom näringsliv, offentlig förvaltning, kommun, landsting eller intresseorganisation som vill utveckla sitt ledarskap och medarbetarskap och vill bli effektivare i ditt arbete.

UGL är en upplevelsebaserad kurs som baseras på att gruppen av kursdeltagare sätts ihop med utgångspunkten att deltagarna ska komma från så olika bakgrunder som möjligt, och ska inte känna varandra. Det gör att man inte hämmas av tidigare föreställningar eller intryck. Kursen pågår under fem dagar, då man bor på internat, och gruppen är 8-12 deltagare stor.

UGL följer en strukturerad utarbetad metod där handledarna följer en tydlig handledarmanual. Det är med hjälp av strukturen som deltagarna lotsas mot de pedagogiska och gruppsykologiska målen.

Projektledning
Projekt blir en allt vanligare arbetsform inom många branscher, och företagen är måna om att projekten drivs på ett effektivt sätt. Kurser i projektledning handlar om att skaffa sig en fungerande struktur för planering, uppföljning och styrning. Vissa utbildningar är mer allmänt hållna och fungerar i olika branscher medan andra utbildningar är inriktade på en viss sorts projekt, till exempel IT-projekt. Utbildningar i projektledning brukar innehålla ämnen som projektstyrning och projektplanering men innehåller också mjuka ämnen som gruppdynamik och motivation.

Styrelsearbete
Frågor som förekommer i kurser med inriktning företagsledning och styrelsearbete: Vad ingår i en ordförandes roll? Hur kan man upptäcka tidiga varningssignaler för ett dåligt skött styrelsearbete? Vilken är revisorns roll och vad säger lagen om styrelsearbete och skadeståndansvar? Hur gör man styrelsearbetet mer effektivt?

Konflikthantering
En viktig del av en ledares roll är att bemöta och förebygga konflikter i organisationen. En kurs i konflikthantering kan innehålla de bästa sätten att handskas med konflikter, tips och tekniker för att leda svåra samtal, och hur man utvecklar verksamheten till en positiv konfliktmiljö.

Coachande ledarskap
Den moderna chefen coachar sina medarbetare och stärker deras förmåga att agera självständigt, att utvecklas och växa genom att själva komma fram till lösningar i sin vardag. Det coachande ledarskapet har vunnit alltmer mark i Sverige och det finns en mängd kurser med den inriktningen.

Utgångspunkten i ett coachande ledarskap är att man ser medarbetaren som den individ som känner sig bäst själv och själv kan se sina egna möjligheter.  Motivation kommer inifrån; genom att medarbetarna får ägandeskap och är medvetna om sina befogenheter tar de kontrollen över sitt arbete och därmed också ansvar för ert gemensamma resultat.

Ny som chef
Att få förtroendet som chef är ett stort steg framåt i karriären, men för den som inte har någon erfarenhet som chef är det en stor utmaning. Det finns många kurser som vänder sig till den som är ny som chef, där du får verktyg för att bli en effektiv ledare från dag 1.

Frågor som ofta behandlas på en kurs Ny som chef är: Vad förväntas av dig som chef? Hur leder man medarbetare som förut varit kollegor? Vilka lagar och regler behöver man känna till? Hur motiverar och delegerar man för bästa resultat? Hur får man en grupp att samverka och prestera?

Medarbetar/utvecklingssamtal
Hur genomför man ett bra utvecklingssamtal? På en kurs inriktad mot medarbetar- och utvecklingssamtal lär du dig att hantera verktyget utvecklingssamtal för att skapa samförstånd och att utveckla organisationen genom medarbetarna och att förändra.

Produktionsledning
Huvuduppgifterna inom produktionsledning är att resursplanera och samordna. Arbetsuppgifterna som produktionsledare skiljer sig åt beroende på vilken bransch man verkar i, men gemensamt för alla branscher är att man jobbar i ledande position och styr produktionsprocessen och ser till att budget och planering hålls.

Läs mer:

Utveckla din kompetens

Sådan är framtidens ledare

Utbildning för dig som jobbar

Artikelskribent: Johanna Boussard

Senast uppdaterad: 11 okt 2021

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2012-09-04

Två jobb – framtidens nya arbete

Att ha två svar på frågan om vad man gör, krockar med urgamla ideal på den svenska arbetsmarknaden. Men det ger arbetsglädje, hälsa och personlig utveckling, enligt experterna.  – Omväxling är positivt och innebär mindre tristess eftersom arbetet inte blir rutinartat. Med två jobb får man också möta flera olika människor och utveckla olika kompetenser hos sig själv, säger Nina Jansdotter, karriär ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2021-10-14

Så får du chefen att betala för din kurs

Är du sugen på att gå en kurs  som vässar dig i karriären? Då har du två utmaningar: Först att hitta rätt kurs – och sedan att övertyga chefen om att pröjsa. Rätt kurs hittar du enklast genom att googla, eller gå in på exempelvis utbildning.se, och prata med andra i ditt nätverk som har gått liknande kurser. – Skriv ner vad som skiljer olika kurser åt vad gäller kostnad, tidsomfattning och vi ...
Läs mer
Senast uppdaterad: 2013-04-19

Medarbetaren i centrum

Ut med det gamla, in med det nya. I en annan tid var chefen den som bestämde, sågs upp till och sällan eller aldrig ifrågasattes.  Nu gäller: The boss is out. En modern ledare går inte först i ledet utan i samlad trupp med sina medansvariga, de viktigaste personerna i varje organisation.Petra Rosenberg är utvecklingsansvarig för IHM:s ledarprogram, och ser att trenden visar på ett nytt grepp vad ...
Läs mer
Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön