Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Stockholm
300 yh-poäng
Heltid
Klassrum
Startdatum: januari 2022 - Stockholm
Apotekstekniker

Apotekstekniker

Vill du jobba på apotek?

I dag är apoteket så mycket mer än endast receptbelagda mediciner. Som säljande apotekstekniker ger du även tips och råd om allt från tandvård och hygien till solskydd och egenvård av enklare åkommor.

Efter tre terminers heltidsstudier kan vi garantera att du har den kompetens som krävs för att möta apoteksteknikeryrkets föränderliga behov.

Goda framtidsutsikter

Apoteksmarknaden består idag av ett flertal aktörer som rekryterar tekniker till sina apotek. Samtidigt beräknas cirka 1 000 av landets apotekstekniker gå i pension under den närmaste 10-årsperioden. Det innebär att behovet av välutbildad personal kommer att vara stort, inte bara i storstäderna utan i hela landet. Utbildningen är väl ansedd i branschen och hittills har alla våra studenter fått jobb efter examen.

Allt du behöver

För att ge dig en så bred utbildning som möjligt innehåller kursutbudet allt från medicinsk grundkurs och egenvårdskunskap till kundkommunikation och företagsekonomi. Frans Schartaus Handelsinstitut, tillsammans med farmaciförbundet och samtliga aktörer, var med i arbetet med att ta fram en gemensam utbildningsplan för Apotekstekniker inom Yrkeshögskolan. Vi har ett nära samarbete med apoteksmarknadens aktörer. För att du ska få en djupare inblick i rollen som apotekstekniker och prova dina kunskaper i verkligheten, kommer du att genomföra 17 av utbildningens totalt 60 veckor på ett apotek. Du kommer också att få göra ett flertal intressanta studiebesök hos olika verksamheter med koppling till apotekets arbete.

Förkunskaper

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1 samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (gäller för dig som tog examen 2014 och framåt). 

Läs mer om grundläggande behörighet på yrkeshögskolans hemsida.

Dessutom ska du ha särskild behörighet med minst godkänt betyg i:

 • Svenska/Svenska som andra språk B
 • Naturkunskap B

För gymnasieskolans nya program gäller följande särskilda behörighet, lägst betyget E i:

 • Svenska/Svenska som andra språk 2
 • Svenska/Svenska som andra språk 3
 • Naturkunskap 2

Detta är minimikraven för att du som sökande ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Den grundläggande behörigheten till yrkeshögskolan är en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Dessa kurser kan du inte läsa hos oss, de läser du på ett Komvux i din hemkommun. Tänk på att grundläggande behörighet krävs innan du kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper. Från och med den 1 mars 2018 finns det även ett beslut på vilka kurser som du har rätt att läsa på Komvux för att uppfylla den särskilda behörigheten till en yrkeshögskoleutbildning. Kursen måste vara avslutad innan sista ansökningsdag för att du ska kunna bli behörig till utbildningen.

Då utbudet av yrkeshögskoleutbildningar varierar över tid och förkunskapskraven kan komma att förändras så kommer Myndigheten för yrkeshögskolan regelbundet att uppdatera listan över vilka kurser som omfattas av elevens rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå i syfte att uppfylla krav på särskilda förkunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan.

Uppfyller du inte den grundläggande eller den särskilda behörigheten?

Om du saknar formell behörighet kan du ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med ansökan för tidigare utbildning och praktisk erfarenhet. När du skickar in din dokumentation till skolan ska du utifrån de behörighetskrav som är uppställda för utbildningen dokumentera erfarenheter och kunskaper från arbetsliv, mångkulturellt arbete, föreningsliv, utlandsvistelse etc som du önskar bedömda som motsvarande efterfrågade betyg. Dessa dokument bedöms då mot de krav som ställs på efterfrågade betyg så att skolan kan pröva att du har tillägnat dig de kunskaper, motsvarande behörighetskraven samt att du kan tillgodogöra dig den sökta utbildningen apotekstekniker.

Urvalet

Urval till utbildningen används endast om antalet behöriga sökande som uppfyller samtliga behörighetskrav överstiger antalet platser som utbildningen har. Då kallas samtliga behöriga sökande till information och särskilda urvalsprov. Urvalsgrunden är de poäng som presteras i de särskilda proven. Om du har särskilda behov ska du även ladda upp kopior på de utredningar och läkarutlåtanden som gjorts så att vi kan ta hänsyn till detta i en kommande urvalsprocess. Ledningsgruppen fattar sedan efter sammanställning av resultaten från de särskilda proven det slutgiltiga beslutet om vilka som antas till utbildningen.

Antagningen öppnar under september 2021. 

Kursöversikt

Förenar teori och praktik!

Utbildningen omfattar 300 Yh-poäng där 5 poäng motsvarar en vecka med heltidsstudier.

 • Introduktion 5 p
 • Egenvård 80 p
 • Medicinsk grundkurs för Apotekstekniker 25 p
 • Kundbemötande 15 p
 • Livsstilsfaktorers påverkan på hälsan 20 p
 • Logistik och Varuhantering 10 p
 • Recepthantering och Registrering 30 p
 • Butiksekonomi och Försäljning 20 p
 • Lärande I Arbete 1 (LIA) Varuhantering och logistik 25 p
 • Lärande I Arbete 2 (LIA) Egenvård 45 p
 • Lärande I Arbete 3 (LIA) Recepthantering 10 p
 • Examensarbete 15 p

Samarbeten med näringsliv och högskola

Samspelet mellan teori och praktik är centralt för alla våra utbildningar. Ledningsgruppen ansvarar för utformningen av din utbildning den består därför av representanter från både näringslivet och den akademiska världen. Självklart lyssnar vi även på våra studenter och varje utbildning har två studentrepresentanter i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen följer, utvärderar och reviderar utbildningen kontinuerligt och består av representanter från bl. a, Apoteket Ab, Apotek Hjärtat, Kronan, Cura Apoteket, Frans Schartaus Handelsinstitut samt representanter för studenterna.
Vidare har vi även samarbete med andra aktörer som Lloyds Apotek, Cura Apoteket och även gästföreläsningar av Nordic Drugs, Nestlé Health Science och Idun.

Ledningsgruppen medverkar aktivt i utbildningen bland annat genom besök i kursgruppen, gästföreläsningar samt studiebesök.

LIA

Möte med verkligheten!

För att du ska få en djupare inblick i rollen som apotekstekniker utgörs 17 av utbildningens totalt 60 veckor av Lärande I Arbete (LIA), på ett apotek. LIA är ett centralt inslag i din utbildning. Det är här du får den praktiska erfarenheten, det är här du har möjlighet att prova dina kunskaper i verkligheten och det är här du knyter viktiga kontakter inför din kommande karriär.

Vad innehåller LIA-perioden?
Inför LIA-perioden träffas du och en handledare från apoteket för att diskutera den kommande praktiken. Mötet kan liknas vid en anställningsintervju, där du och handledaren får tillfälle att träffas, ställa frågor och nå en överenskommelse om fortsatt samarbete.

Praktiken är fördelad på två perioder om fem respektive tolv veckor. Under den första perioden tränas du i det dagliga arbetet inom kassatjänst, varuhantering och logistik. Under den andra får du, med stöd av handledaren, ta hand om kunder och ge råd inom egenvården.

Under LIA-perioden har du en erfaren handledare som ansvarar för att du får systematisk och praktisk träning i de olika arbetsuppgifter som förekommer på ett apotek. Handledaren ser också till att du får ta allt större eget ansvar för att lösa arbetsuppgifterna.

Under din LIA-period kommer du också att få besök av en representant från skolan för en uppföljning av praktiken.

Frans Schartaus Handelsinstitut

Din framtid börjar här!

Vårt erbjudande till dig är väldigt konkret. Hos oss erbjuds du en utbildning som är relevant och mitt i prick, just det som näringslivet efterfrågar. Efter examen har du rätt kompetenser, färdigheter och kunskaper för att kunna gå rakt ut i yrkeslivet....


Läs mer om Frans Schartaus Handelsinstitut och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Apotekstekniker
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Frans Schartaus Handelsinstitut



Recensioner

Det finns inga recensioner för Apotekstekniker

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Apotekstekniker från Frans Schartaus Handelsinstitut, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön