Visa allastudier.se som: Mobil

KY

Med 1/3 av utbildningtiden som praktik har KY-utbildningarna gjort succé på arbetsmarknaden. 80 % av studenterna får jobb direkt.

KY-utbildning försvinner - ersätts av YH-utbildning

Den sista december 2013 upphörde kvalificerad yrkesutbildning (KY) som utbildningsform och ersattes av yrkeshögskoleutbildning (YH). Läs mer om yrkeshögskoleutbildning.

För den som har gått en KY-utbildning innebär det att det inte längre går att ta ut examen eller få utbildningsbevis utfärdat från en KY-utbildning. Däremot kan man be anordnaren utfärda ett intyg utan KY-logga över de kurser man har slutfört.

Passar KY-utbildning dig?
 • En utbildningsform som är på väg att försvinna - ersätts efterhand av yrkeshögskoleutbildning
 • Yrkesutbildning på eftergymnasial nivå
 • 1/3 av utbildningen består av praktik
 • Utbildningar som skapas utifrån vad som behövs på arbetsmarknaden
 • Oftast 2 år långa utbildningar
 • Studenternas medelålder: 30 år
Hitta KY-utbildningar

YH-utbildning har ersatt KY-utbildning som utbildningsform.

Hitta samtliga YH-utbildningar

Antagning och urvalGrundläggande och särskild behörighet


För att kunna söka en yh-utbildning måste du ha så kallad grundläggande behörighet. Utöver det krävs för många utbildningar ytterligare förkunskaper, så kallad särskild behörighet.

Du har grundläggande behörighet för KY-utbildning om du:

har slutbetyg från gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 90 % av poängen.
Räkna ut dina gymnasiepoäng
har slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i 90 % av poängen.
skolan bedömer att du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen genom svensk eller utländsk utbildning och praktisk erfarenhet
uppfyller 25:4 regeln, dvs:du fyller 25 år senast det kalenderår då utbildningen börjar har arbetat minst fyra år före det kalenderhalvår utbildningen börjar

Vissa utbildningsanordnare sätter upp ytterligare krav för att uppnå  Särskild behörighet. Det kan vara:

kunskaper från vissa gymnasiekurser
yrkeserfarenhet som kan vara av speciell betydelse för utbildningens inriktning
andra erfarenheter som är av betydelse för utbidningens inriktning
Urval

Om det finns fler sökande än vad det finns utbildningsplatser så måste det göras ett urval bland alla som sökt för att vaska fram dem som ska erbjudas plats.

Det är upp till varje utbildningsanordnare att själv bestämma vad som ska utgöra grunden för urvalet. Man kan titta på en eller flera saker, t.ex:

 • Betyg
 • Särskilt prov (skriftligt eller intevju)
 • Tidigare utbildning
 • Arbetslivserfarenhet

Ofta prioriteras sökande som man uppfattar har ett stort intresse för yrket och är verkligt motiverade att gå utbildningen.

Så söker du

Vilka handlingar som ska skickas med din ansökan varierar eftersom olika utbildningar har olika antagningskrav och urvalsregler. Förutom ansökningsblankett och bevis på att du är behörig kan det behövas:

 • Betyg
 • Personligt brev
 • Arbetsintyg
 • Arbetsprover

Varje KY-anordnare ansvarar själv för antagningen, så du ska skicka din ansökan direkt till utbildningsanordnaren.

Eftersom olika KY-utbildningar startar vid olika tidpunkter varierar sista ansökningsdag från utbildning till utbildning. De allra flesta anordnare vill dock ha in ansökningar någon gång i april eller maj.

Utbildningarnas längd och poäng

De flesta KY-utbildningar är två år långa  men de kan vara från ett år till tre år. Studier på utbildningarna mäts i poäng och talar om utbildningens omfattning. Fem YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Nedan kan du se KY-poäng i förhållande till Yh-poäng och högskolepoäng.

Utbildningens längdKY-poängYh-poängHögskolepoäng
1 år4020060
2 år80300120
3 år120400180

Praktik

Minst 1/3 av utbildningstiden är förlagd ute på en arbetsplats, något som kallas Lärande i arbete (LIA). Tanken med LIA är att du ska komplettera det du lär dig i skolan med praktiska kunskaper direkt från arbetslivet. Det innebär att du får erfarenhet av jobbet och kontakt med arbetsgivare redan under utbildningen.

Läsåret

KY-utbildningar  har inga bestämda terminstider, utan kan starta och sluta när som helst under året. De allra flesta utbildningar har dock kursstart i augusti eller september.

Examen

KY-utbildningen leder till en Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. För att få examen måste du ha fått betyget Godkänd på alla kurser.

Studiemedel och kostnaderStudieavgift

Kvalificerade yrkesutbildningar är gratis, skolorna tar inte ut några undervisningsavgifter. Däremot får du själv betala för litteratur och annat studiematerial.

Studiemedlet består av bidrag, lån och kan ibland också bestå av olika tillägg. Hur mycket lån du vill ta bestämmer du själv.

Studiemedel

Belopp:

Heltidsstudier (4 veckor 100%)

Bidrag 2 696 kr
Lån 5 444 kr
Totalt 8140 kr

Deltidsstudier (4 veckor 50%)

Bidrag 1 336 kr
Lån 2 732 kr
Totalt 4 068 kr

Tillägg

Du kan få extra tilläggsbidrag och merkostnadslån beroende på din individuella situation. Det kan bero på om du har barn och om du har arbetat tidigare.

Läs om tilläggsbidrag på CSN:s hemsida

Är du utländsk medborgare gäller särskilda regler. Läs mer om villkor för att få studiestöd för utländska medborgare.

Fribeloppet

Som student i Sverige får du ha inkomster upp till ett visst belopp innan ditt studiemedel minskas. Detta belopp kallas för Fribelopp.

Exempel på inkomster:

 • Deltidsarbete
 • Sommarjobb
 • Försäljning av aktier
 • Föräldrapenning
 • Sjukpenning

Viktigt att räkna med:

 • Inkomster före skatt.
 • Inkomst per kalenderhalvår (1 jan. - 30 juni och 1 juli - 31 dec.)
 • Inkomster från såväl Sverige som utlandet.
 • När du fick dina inkomster, inte när du tjänade in dem.
 • Överskottet i inkomstlagen enligt skatteverkets bestämmelser. Räkna med de avdrag du ska göra.
 • Inkomster av näringsverksamhet och kapital ska fördelas med hälften på varje kalenderhalvår. Du kan fördela större summor över året.
 • Hur mycket inkomster du får ha beror på hur många veckor under varje kalenderår du studerar. De exakta siffrorna och mer information hittar du på CSNs sida för inkomst och fribelopp.

Johanna Boussard
Senast uppdaterad: 16 apr 2019

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad: 2016-05-11

Marknadsföring – jobba med hockey-VM

Är du kreativ och gillar sälj? Marknadsförare behövs inom alla branscher. David pluggar till sportmarknadsförare och jobbar just nu med hockey-VM.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2016-03-21

Bra läge att starta eget under studierna

Starta eget under studietiden för att skaffa dig arbetslivserfarenhet och få utrymme att göra det du vill, utan att behöva ta stora risker ekonomiskt.

Läs mer
Senast uppdaterad: 2019-04-16

Plugga och bli eftertraktad

Vill du säkra ett framtidsjobb utan att behöva gå en lång universitetsutbildning? Det finns platser på YH-utbildningar redan i höst.

Läs mer