Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram, kyrkohistoria

Enskilda Högskolan Stockholm
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Stockholm
120 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm

Masterprogram, kyrkohistoria

Programmet ges på avancerad nivå och syftar till att ge kunskaper och färdigheter inom kyrkohistoria. En masterexamen på programmet förbereder för forskarutbildning i kyrkohistoria. Utbildningen ger kunskaper som kan användas av olika yrkesgrupper där kännedom om trossamfundens historia, självförståelse och praktiker är av vikt, till exempel inom socialt arbete, religiösa organisationer, media och utbildning. Den kan även vara yrkes-förberedande eller vidareutbildning för till exempel pastorer, präster och lärare.Programmet på masternivå bygger väsentligen på de kunskaper som studenterna får i programmet på grundnivå vid högskolan eller motsvarande kunskaper från annat lärosäte. Utbildningen på masternivå ger studenterna i förhållande till utbildning på grundnivå:- väsentligt fördjupade kunskaper, färdigheter och förmågor - väsentligt ökad förmåga att självständigt, kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskaper - väsentligt ökad förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer - väsentligt utvecklade förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet och kreativitet eller forsknings- och utvecklingsarbete - förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt bidra till kunskapsutvecklingen - förmåga att nationellt och internationellt presentera och diskutera sin forskning.

Förkunskaper

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 högskolepoäng, där minst 150 högskolepoäng utgörs av religionsvetenskap/teologi inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng i kyrkohistoria, eller motsvarande religionsvetenskapligt huvudområde/ämne, på fördjupningsnivå ska ingå. Student med andra relevanta ämnen eller motsvarande utländsk examen kan antas efter särskild prövning.

Examen & Intyg

Masterexamen

Enskilda Högskolan Stockholm

Välkommen till Enskilda Högskolan Stockholm! Vid EHS bedrivs utbildning i mänskliga rättigheter och religionsvetenskap/teologi. EHS blev pionjär genom att 1997 vara den första högskolan i landet att erbjuda ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram i mänskliga rättigheter. Högskolan har kandidat- magister- och masterexamen...


Läs mer om Enskilda Högskolan Stockholm och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Enskilda Högskolan Stockholm

Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram, kyrkohistoria

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön