Visa allastudier.se som: Mobil

Bid Manager

YrkesAkademin
Sammanfattning
Korta Yh-utbildningar
Distans
14 veckor
Heltid
Distans
Startdatum: 2022-02-14 - Distans
Sista ansökan: 2022-01-10
Bid Manager

Bid Manager

Gå en kort YH-utbildning till Bid Manager på YrkesAkademin

Kompetensen att hantera en anbudsprocess mot offentlig sektor saknas idag hos många små och medelstora företag, vilket medför att de väljer bort detta kundsegment, och därmed även möjlighet till tillväxt. Varje år görs upphandlingspliktiga inköp inom offentlig sektor för nästan 800 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare en femtedel av BNP. Flera faktorer kan påverka konkurrensen i en upphandling, bland annat hur den aktuella marknaden ser ut. Kunskap om marknaden är därmed en viktig faktor för att fler aktörer ska vilja och kunna lämna anbud.

Vilka kompetenser kommer jag ha efter avslutad utbildning?

Kompetensbrist finns över hela landet och medför att företag inte mäktar med att växa i den omfattning de hade önskat. En Bid Manager behöver ha kunskaper i upphandlingsjuridik samt färdigheter att kunna bevaka, analysera och värdera anbud för att ett företag ska ha en möjlighet att vinna goda affärer. Efter avslutad utbildning kommer du att ha specialiserade kunskaper inom teoretiskt och praktiskt anbudsarbete mot offentlig sektor.

Ansökan och behörighet

Vem passar utbildningen för?

Den är främst riktad till dig som är yrkesverksam med minst ett års erfarenhet av försäljning inom B2B/B2C och kunskaper om budget och försäljningsekonomi för att du som sökande ska kunna hantera ekonomiska modeller för att beräkna, hantera förutsättningar och variabler vilka påverkar priset. För att kunna tillgodogöra dig utbildningen så behöver du ha betyg för Svenska 3 och Engelska 5 då utbildningen till stora delar handlar om språk, språkbehandling. I flera kurser ska behöver du kunna framställa och skriva relativt avancerade texter och rapporter. De språkliga kunskaperna i Engelska behövs för yrkesrollen då företag verkar i en globalvärld där engelska ofta är koncernspråk.

Kursinnehåll

  • Anbudsprocessen 30 Yhp

Kursen syftar till är att ge dig som studerande fördjupande kunskaper för att efter  avslutad kurs kunna simulera hela anbudsprocessen från det förberedande arbetet till avtalsperioden/leveransens start och stegen däremellan. Efter avslutad kurs ska du de kunskaper som krävs för de olika stegen i anbudsprocessen och för kunna ansvara för en anbudsprocess och kunna skriva attraktiva anbud.

  • Introduktion till Upphandlingsprocessen  15 Yhp

Kursens syfte är att ge dig en introduktion för hur upphandlingsprocessen och dess upphandlingsförfaranden med tröskelvärden fungerar. Målet med kursen är att du ska känna till vad de olika stegen i upphandlingen innebär samt grundprinciperna i offentlig upphandling för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Du skall efter avslutad kurs kunna läsa och kritiskt granska ett förfrågningsunderlag.

Det huvudsakliga innehållet består av: -Upphandlingsprocessens uppbyggnad som förfrågningsunderlagets innehåll och krav, upphandlingsvillkor, uteslutningsgrunder, kvalificering, tekniska krav, utvärdering, avtalsvillkor. -Planering, kravställning, ta fram förfrågningsunderlag – Upphandlingsmodeller -Utvärderingsmodeller -Överprövning/skadestånd

  • Upphandlingsjuridik  25 Yhp

Kursens syfte är att ge den dig en baskunskap för upphandlingsprocessens juridiska ramar och regelverkens grunder för att kunna ansvara för en anbudsprocess. Du får kunskaperna för att kunna hantera skillnaderna mellan LOU och LUF, hantera tröskelvärden, ramavtalens grundläggande modeller, ramavtal med en leverantör, ramavtal med flera leverantörer och fastställda villkor, förnyad konkurrensutsättning, prövning och utvärdering, tilldelning, hantera grundläggande avtal (avtalstvister). Målet med kursen är att du i din yrkesroll ska kunna hantera en anbudsprocess med tillhörande juridik i syfte att vinna affärer.

YrkesAkademin

YrkesAkademin

YrkesAkademin är idag en av Sveriges största leverantörer av yrkesutbildningar för vuxna. Vi erbjuder kompetensutveckling till företag och privatpersoner inom olika branscher i hela Sverige. YrkesAkademin har ett stort utbud av distansutbildningar, nätbaserade utbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill...


Läs mer om YrkesAkademin och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Bid Manager
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

YrkesAkademinRecensioner

Det finns inga recensioner för Bid Manager

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Bid Manager från YrkesAkademin, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön