Visa allastudier.se som: Mobil

Undersköterska/Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi

Yrgo
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Göteborg
100 yh-poäng
Deltid
Yrgo

Undersköterska/Stödassistent med specialistkompetens inom välfärdsteknologi

En utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg eller stöd och service och som brinner för IT och teknik.

Du har grundläggande kunskaper och förståelse inom området.
Du vill vara med och implementera välfärdstekniken inom vård och omsorgssektorn.

Under utbildningen utvecklar du dina kunskaper och tekniska färdigheter i välfärdsteknologi. Du utvecklar din förmåga att ge teknikstöd och främja den enskildes möjlighet till oberoende trots funktionsnedsättningar. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i och samverka med tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan.

Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller överföring av kunskap till övrig personal avseende välfärdsteknologi. Du kommer att utveckla din förmåga att handleda den enskilde, närstående och personal i tekniska lösningar. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

ARBETSMARKNAD

I Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma som avser att specialisera sig som undersköterskor eller stödassistenter inom välfärdsteknologi. Detta är en unik och ny specialisering inom verksamheterna.

Efter avslutad utbildning skall de examinerade verka som specialistutbildade undersköterskor/stödassistenter med implementering av välfärdsteknik och handledning till bade individ och personal.

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Kurser:

Vård- och omsorgsprogrammet

  • Etik och människans livsvillkor, 100p
  • Hälsopedagogik, 100p
  • Medicin 1, 150p
  • Psykiatri 1, 100p
  • Psykologi 1, 50p
  • Specialpedagogik 1, 100p
  • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
  • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
  • Äldres hälsa och livsvillkor, 200p

OCH

Yrkeserfarenhet

Omfattning och längd:

1 år heltid

Typ av yrkeserfarenhet:

Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma som avser att specialisera sig som undersköterskor eller stödassistenter inom välfärdsteknologi. Detta är en unik och ny specialisering inom verksamheterna.

Efter avslutad utbildning skall de examinerade verka som specialistutbildade undersköterskor/stödassistenter med implementering av välfärdsteknik och handledning till bade individ och personal. Arbetslivserfarenheten som krävs för att kunna uppnå målen efter avslutad utbildning är att den sökande till utbildningen har arbetat som färdig utbildad undersköterska, eller stödassistent i minst ett år heltid.

Yrkeserfarenhet kan ha erfarits från så väl sluten vården, öppen vården kommunala verksamheter eller privata. Det kan vara från sjukhus, äldreboende, hemtjänst, boende med särskilt stöd, dagligverksamhet boendestöd eller motsvarande. Av central vikt är att den sökande arbetat självständigt som undersköterska/stödassistent och har utvecklat en praktisk erfarenhet och en trygghet i sin yrkesroll.

Inom ovanstående beskrivna verksamheter har den sökande i sin yrkesroll fått möta människor med behov av vård omsorg och stöd. I mötet med individen så har de sökanden till utbildningen utvecklat en kompetens för att ur ett helhetsperspektiv kunna se individens behov.

Vidare har den sökande genom sin arbetslivserfarenhet utvecklat en förmåga att förstå processer som sker I grupper inom arbetslivet. Den här erfarenheten och förtrogenhetskunskapen gör det möjligt för den sökande att ytterligare ta ett kliv i sin yrkesutveckling och utveckla specialistkunskaper.

Efter avslutad yrkeshögskoleutbildning skall den examinerade kunna handleda andra, på individ grupp och organisations nivå samt kunna driva metod och utvecklingsarbete avseende implementering av ny teknik inom vård och omsorg.

Yrgo

Yrgo

Yrgo - högre yrkesutbildning

Yrgo anordnar utbildningar för dig som vill skaffa dig ett yrke, för dig som vill byta yrke och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke. Varje år utbildar sig cirka 1 700 personer hos oss och våra studerande är,...


Läs mer om Yrgo och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön