Visa allastudier.se som: Mobil

Medicinsk Sekreterare

Campus Nyköping
Sammanfattning
Yrkeshögskola
Nyköping
400 yh-poäng
Heltid
Startdatum: 2020-08-01 - Nyköping

Medicinsk Sekreterare

Ny teknik inom den medicinska informationshanteringen ställer nya krav och efterfrågan på kvalificerade medicinska sekreterare är därför mycket stor. Många erbjuds jobb redan under utbildningen. Som medicinsk sekreterare arbetar du administrativt inom offentlig eller privat sjukvård. Du jobbar självständigt och drivande med att utveckla nya rutiner, dokumentera och skriva journaler, samt arbetar med diagnosklassificering, ekonomisk planering och patientbokning. Välkommen till en utbildning som gör dig oumbärlig.

YRKESROLLER

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:
Medicinsk sekreterare
Vårdadministratör
Läkarsekreterare

ARBETSUPPGIFTER

Efter avslutad utbildningar har du kompetens för att arbeta med till exempel:
att självständigt ansvara för en säker och regelriktig patientrelaterad administration och dokumentation
patientadministrativt system
informationssökning
ett professionellt bemötande av patienter och kollegor
att bidra till verksamhetsutveckling inom framför allt det vårdadministrativa området
att vara behjälplig i budgetarbete och ekonomisk planering

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen till Medicinsk sekreterare omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs i Nyköping , Eskilstuna och Ronneby. Du kan önska studieort och vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats.
Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Kommunikationen mellan grupperna sker med hjälp av modern teknik. Gemensamma lektioner genomförs via videolänk med handledare eller föreläsare på plats i Nyköping.

KURSER

-Anatomi- och sjukdomslära
-Arbetspsykologi och arbetsliv
-Diagnosklassificering
-Ekonomi för medicinska sekreterare
-Examensarbete
-IT för administratörer
-Lärande i arbete 1 (LIA)
-Lärande i arbete 2 (LIA)
-Lärande i arbete 3 (LIA)
-Lärande i arbete 4 (LIA)
-Medicinsk dokumentation
-Medicinsk engelska
-Medicinsk terminologi
-Självledarskap och kommunikation i vården
-Skriftlig kommunikation
-Tangentbordsteknik

Förkunskaper

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förutom detta ställs följande krav:

Andra villkor/kunskaper:

Som särskild förkunskap krävs godkänt webbprov som testar aktuell datakunskap, stilistisk nivå i det svenska språket, samt grammatisk förståelse.En mycket god språkriktighet/stilistisk nivå i svenska språket är en del av arbetslivets tydligast kommunicerade kompetenskrav för yrkesrollen medicinsk sekreterare.

En av de vanligast förekommande arbetsuppgifterna är att lyssna till intalade diktat där svenska och medicinska termer på latin/grekiska blandas, och sedan omvandla detta till god skriftlig svenska oavsett om den som talat in diktatet har bristfälliga kunskaper i svenska och använder grammatiskt felaktigt talspråk.

För att nå tillräcklig nivå under utbildningen behövs en hög nivå redan vid start, som sedan byggs på i kurserna Skriftlig kommunikation och Medicinsk Dokumentation. Goda och aktuella kunskaper om grammatiska termer och begrepp, samt god grammatisk förståelse, krävs för att tillgodogöra sig kursen i Medicinsk terminologi. God datorvana är nödvändig för att tillgodogöra sig utbildningen som helhet och för att kunna bygga vidare med de specialprogram som används inom sjukvården.

Kursen IT för administratörer tar vid där gymnasieskolans kurser slutar och ligger på en yrkesspecifik och eftergymnasial nivå.

Campus Nyköping

Campus Nyköping

Här börjar det –Välkommen till Campus Nyköping

Våra utbildningar ser olika ut, men många av dem har en sak gemensamt: de är framtagna och drivs i nära samarbete med arbetsmarknaden. Det betyder att de som studerar på Campus Nyköping kan vara säkra på att deras kompetens kommer...


Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Medicinsk Sekreterare
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Medicinsk Sekreterare från Campus Nyköping, fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön