Visa allastudier.se som: Mobil

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i gymnasiet

Högskolan Väst
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk för undervisning i gymnasiet

MålgruppLärare som är: anställda hos huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, ngn som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan(entreprenad), eller folkhögskola Grundläggande behörighet.Kursens innehåll och uppläggKursen ger en introduktion till ämnet svenska som andraspråk utifrån ett interkulturellt förhållningssätt, samt behandlar lärarrollen i språkligt och kulturellt heterogena miljöer, där normer och värderingar möts och utvecklas. Kursen ger också lärare, som undervisar i olika ämnen på gymnasiet, verktyg för undervisning av flerspråkiga elever, bland annat genom att anlägga ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv på ämnet. Kartläggningsmaterialet som utgångspunkt för planeringen av studierna diskuteras. Migrationsprocessen behandlas med tyngdpunkt på ett socialt och psykologiskt perspektiv där även elevhälsans roll belyses. Bedömning, samt didaktiska ställningstaganden för ökad måluppfyllelse diskuteras, ex. modersmålets roll. Även identitetskonstruktion belyses.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan VästJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön