Visa allastudier.se som: Mobil

Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90

Högskolan Väst
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Trollhättan
30 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Trollhättan
Vår 2022
2021-10-14

Trollhättan
Vår 2021

Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90

Ämnesområdet företagsekonomi behandlar modeller och metoder för hur organisationer och företag kan uppnå de för verksamheten uppställda målen både avseende det interna arbetet och gentemot det omgivande samhället. Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, 61-90, består av två fördjupningskurser inom området marknadsföring samt en kandidatuppsats om 15 hp. I kursen marknadskommunikation behandlas frågeställningar kring hur man kommunicerar med marknaden med betoning på sociala medier, medan kursen marknadsundersökningar fokuserar på hur man samlar in information på vilken man kan basera marknadsföringsbeslut.Delkurserna syftar till att utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla förmågan att självständigt identifiera, analysera och diskutera företagsekonomiska problem och processer med hjälp av såväl aktuell forskning som praktiska studier inom marknadsföringsområdet. Kurserna syftar även till att utveckla ett självständigt kritiskt förhållningssätt till fördjupningsområdet för att kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt hållbar utveckling. Kandidatuppsatsen presenteras och försvaras i enlighet med akademiska krav på innehåll, språk och form. Kurserna läses integrerat under hela terminen men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under den senare delen av terminen.Kurslitteratur och undervisning är på engelska. Följande kurser ingår: Marknadsundersökning 7,5 hp Marknadskommunikation 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi, kandidatexamen 15 hp

Förkunskaper

Fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng i företagsekonomi varav 30 högskolepoäng på nivå 31-60 hp. Inom dessa 60 hp företagsekonomi skall ingå meriter som motsvarar kurserna Marknadsföring I (MFA100) samt Marknadsföring II (MFB300) alternativt Detaljhandelns marknadsföring (DMB101).

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst


Recensioner

Det finns inga recensioner för Företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, nivå 61-90

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: