Visa allastudier.se som: Mobil

Salutogenes - att förstå hälsans ursprung

Högskolan Väst
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Salutogenes - att förstå hälsans ursprung

Salutogenes - att förstå hälsans ursprungDenna kurs syftar till att ge grundläggande kunskap kring faktorer som skapar hälsa. Vi ställer frågan vad det är som gör att vissa personer klarar av stress på ett bättre sätt än andra under liknande omständigheter. Kursen tar ett helhetsperspektiv på hälsa utifrån ett hälsofrämjande, ett folkhälsovetenskapligt och ett vårdvetenskapligt perspektiv. Begreppet salutogenes myntades av den medicinska sociologen Aaron Antonovsky i slutet av 70-talet. Det är på denna teoribildning kursens fokus ligger. Kursen ger kunskap om salutogen teori, perpektiv på hälsa och hälsofrämjande, känsla av sammanhang, aktuell forskning samt ger exempel på tillämpning i praktiken. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:förstå grunderna i den salutogena teorin inklusive dess nyckelbegrepppå grundläggande nivå beskriva och analysera värdegrund och innehåll i salutogen forskning (kvantitativ och kvalitativ)kritiskt granska salutogenes utifrån ett folkhälsovetenskapligt, hälsofrämjande och vårdvetenskapligt perspektivförstå och tillämpa salutogenes i praktisk verksamhet på individnivå, gruppnivå (familj) och samhällsnivåfilosofisk, epistemologisk och ontologisk bakgrund till salutogenesforskningsöversikt med resultat från såväl kvantitativ som kvalitativ forskningfrågeformuläret för att mäta känsla av sammanhang presenteras liksom några andra frågeformulär som mäter salutogena faktorernärliggande teorier och begrepptillämpning av teorin i praktisk verksamhet

Förkunskaper

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan VästJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön