Visa allastudier.se som: Mobil

Vård vid psykiatriska tillstånd

Högskolan Väst
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Trollhättan
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Trollhättan

Vård vid psykiatriska tillstånd

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om de vanligaste psykiatriska sjukdomar och dess behandling. Du ska efter kursens slut ha kunskaper om att identifiera och bedöma behov av omvårdnad för att främja psykisk hälsa. Som stöd i bedömning av personers funktionsnivå kommer du i kursen att få en introduktion till att använda ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa). Dessutom ska du kunna reflektera över den psykiatriska diagnosens betydelse utifrån ett individuellt- och närståendeperspektiv samt beakta kulturella, etiska och genusaspekters inverkan på vårdprocessen.Kursens huvudsakliga innehåll är, vård och omvårdnad av personer med psykisk sjukdom och tillstånd. Teorier om psykiatriska sjukdomar och tillstånd avseende, orsak, yttringar, behandling och förlopp. Psykiatrisk diagnostik och klassifikation. Uttryck och konsekvenser vid; påverkad sinnesstämning, förändrad verklighetsuppfattning, ångestproblematik, beroendeproblematik, förvirringstillstånd, personlighetsrelaterad problematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och medicinsk behandling. Personens, familjens och det sociala nätverkets situation och delaktighet vid psykisk sjukdom. Suicidprocessen samt suicidprevention, basal hjärt- lungräddning, dokumentation och rapportering. Etik, styrdokument med anknytning till psykiatrisk vård och omvårdnad, riskbedömning samt skyddstekniker.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Högskolan Väst

Högskolan Väst i Trollhättan är en modern högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i en attraktiv och modern studiemiljö. Hos oss står studenten och lärandet i centrum. Arbetsintegrerat lärande som synsätt och metod präglar verksamheten och är högskolans profil. Trollhättan är...


Läs mer om Högskolan Väst och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan Väst


Recensioner

Det finns inga recensioner för Vård vid psykiatriska tillstånd

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: