Visa allastudier.se som: Mobil

Södertörns högskola – en högskola i verkligheten

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

En unik mötesplats
Södertörns högskola ligger i södra Stockholm med utmärkta tåg och bussförbindelser. På samma campus finns Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan, vilket skapar en unik universitetsmiljö. Högskolan är en mötesplats för omkring 11 000 studenter med erfarenheter från många olika kulturer, språk, religioner och världsdelar. Här finns studenter och lärare som speglar dagens Sverige.

Visa alla utbildningar med Södertörns högskola

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologi A Klassrum Huddinge
Psykologi B Klassrum Huddinge
Psykologi C Klassrum Huddinge
Strategiskt tänkande Klassrum Huddinge
Sociologi
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Sociologi Klassrum Huddinge
Kvalitativa metoder Klassrum Huddinge
Kvantitativa metoder Klassrum Huddinge
Magisterprogram i sociologi Klassrum Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, sociologi Klassrum Huddinge
Masterprogram i sociologi Klassrum Huddinge
Socialt arbete, magisteruppsats Klassrum Huddinge
Sociologi A Klassrum Huddinge
Sociologi B Klassrum Huddinge
Sociologi C Klassrum Huddinge
Sociologisk teori och aktuell forskning Klassrum Huddinge
Sociologiska analysinriktningar Klassrum Huddinge
Socionom
Socionomprogrammet med storstadsprofil Klassrum Huddinge
Data / IT
IT, medier och design Klassrum Huddinge
Spelutveckling
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting Klassrum Huddinge
Systemvetenskap
Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Informatik C, inriktning digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Ekonomi
Entreprenörskap, innovation och marknad Klassrum Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi Klassrum Huddinge
Internationella ekonomprogrammet Klassrum Huddinge
Finans / Analys / Kredit
Finansiell Ekonomi Klassrum Huddinge
Företagsekonomi
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Företagsekonomi A Klassrum Huddinge
Företagsekonomi B Klassrum Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Huddinge
Management med IT Klassrum Huddinge
Masterprogram i företagsekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, företagsekonomi Klassrum Huddinge
Förvaltning
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, offentlig förvaltning Klassrum Huddinge
Offentlig förvaltning A Klassrum Huddinge
Nationalekonomi
Avancerad makroekonomi Klassrum Huddinge
Avancerad mikroekonomi Klassrum Huddinge
Ekonometri Klassrum Huddinge
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Klassrum Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning nationalekonomi Klassrum Huddinge
Intermediär makroekonomi Klassrum Huddinge
Intermediär Makroekonomi Klassrum Huddinge
Intermediär mikroekonomi Klassrum Huddinge
Internationell Handelsteori Klassrum Huddinge
Internationell makroekonomi Klassrum Huddinge
Jämförande socioekonomiska system Klassrum Huddinge
Magisterprogram i nationalekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, nationalekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Huddinge
Miljöekonomi Klassrum Huddinge
Nationalekonomi A Klassrum Huddinge
Nationalekonomi B Klassrum Huddinge
Nationalekonomi C Klassrum Huddinge
Utvecklingsekonomi Klassrum Huddinge
Redovisning / Bokföring
Hållbarhetsredovisning och -kommunikation Klassrum Huddinge
Estetiska utbildningar
Estetik A Klassrum Huddinge
Bild / Form / Konst
Estetik B Klassrum Huddinge
Estetik C Klassrum Huddinge
Estetikprogrammet Klassrum Huddinge
Metodstudium Klassrum Huddinge
Hotell / Turism
Eventproduktion
Event- och projektmanagement Klassrum Huddinge
Turism
Event, utveckling och påverkan i föränderliga samhällen Klassrum Huddinge
Hospitality Management Klassrum Huddinge
Moderna resetrender - från volontärturism till flygskam Distans Distans
Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt Klassrum Huddinge
Turismmanagement Klassrum Huddinge
Turismprogrammet Klassrum Huddinge
Turismvetenskap A Klassrum Huddinge
Turismvetenskap B Klassrum Huddinge
Turismvetenskap C Klassrum Huddinge
Turismvetenskap, magisterprogram Klassrum Huddinge
Turismvetenskap, magisteruppsatstermin Klassrum Huddinge
Turismvetenskap: storstadsturism Klassrum Huddinge
Turistföretaget Klassrum Huddinge
Humaniora
Arkivpedagogik Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap A Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap B Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap C Klassrum Huddinge
Arkivvetenskapligt projekt och praktik Klassrum Huddinge
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi Klassrum Huddinge
Hållbar utveckling, plats och praktik Klassrum Huddinge
Informationsförvaltning Klassrum Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning etnologi Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Etnologi Klassrum Huddinge
Kultur- och samhällsanalyser Klassrum Huddinge
Kultur, religion och hälsa Distans Distans
Kulturell komplexitet och globala processer Klassrum Huddinge
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa Klassrum Huddinge
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys Klassrum Huddinge
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa Klassrum Huddinge
Masterprogram i praktisk kunskap Distans Distans
Medier, engelska och globalisering Klassrum Huddinge
Modernt historiskt tänkande: från upplysningen till idag Klassrum Huddinge
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Projektarbete inom Historiska studier Klassrum Huddinge
Arkeologi
Arkeologi A Klassrum Huddinge
Arkeologi B Klassrum Huddinge
Arkeologi C Klassrum Huddinge
Magisterprogram i arkeologi Klassrum Huddinge
Masterprogram i arkeologi Klassrum Huddinge
Filosofi
Det existentiella samtalet Distans Distans
Filosofi A Klassrum Huddinge
Filosofi B Klassrum Huddinge
Filosofi B: etik och politik Distans Distans
Filosofi B: metafysik och logik Distans Distans
Filosofi C Klassrum Huddinge
Filosofins historia Distans Distans
Grekiska för filosofer Klassrum Huddinge
Samtida filosofi Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Genusvetenskap B Klassrum Huddinge
Genusvetenskap C Klassrum Huddinge
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet Klassrum Huddinge
Masterprogram i genusvetenskap Klassrum Huddinge
Historia
Estetikens och kulturteorins idéhistoria Klassrum Huddinge
Genushistoria Klassrum Huddinge
Historia A, forntid till 1800-tal Klassrum Huddinge
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv Klassrum Huddinge
Historia B, 1900-tal till nutid Klassrum Huddinge
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv Klassrum Huddinge
Historia C Klassrum Huddinge
Historikerprogrammet Klassrum Huddinge
Idéhistoria A Klassrum Huddinge
Idéhistoria B Klassrum Huddinge
Idéhistoria C Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Vetenskapshistoria ur ett globalt perspektiv Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Historia Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Ruth Benedict och Margaret Mead Klassrum Huddinge
Magisterprogram i historia Klassrum Huddinge
Magisterprogram i idéhistoria Klassrum Huddinge
Marinarkeologi, introduktionskurs Distans Distans
Masterprogram i historia Klassrum Huddinge
Masterprogram i idéhistoria Klassrum Huddinge
Praktik inom Idéhistoria Klassrum Huddinge
Konstvetenskap
Antropocena artefakter Distans Distans
Gestaltade livsmiljöer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Konst, kritik och kris Klassrum Huddinge
Konstvetenskap A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Konstvetenskap B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Konstvetenskap C Klassrum Huddinge
Kulturvetenskap
Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling Klassrum Huddinge
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi Klassrum Huddinge
Medier, kultur och samhälle 1 Klassrum Huddinge
Medier, kultur och samhälle 2 Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier Klassrum Huddinge
Dramatext och teater A med skapande svenska Klassrum Huddinge
Dramatext och teater B med skapande svenska Klassrum Huddinge
Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen Klassrum Huddinge
Fördjupade författarskapsstudier 1 Klassrum Huddinge
Fördjupade periodstudier 1 Klassrum Huddinge
Fördjupade tematiska studier Klassrum Huddinge
Genus på scen kring 1900 Distans Distans
Gotikens klassiker Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap A med skapande svenska Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap B med skapande svenska Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap C Klassrum Huddinge
Masterprogram i litteraturvetenskap Klassrum Huddinge
Plats på scen: samtida dramatik och scenkonst i Sverige Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Islam och muslimska kulturer Klassrum Huddinge
Magisterprogram i religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Masterprogram i religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Religion in Sweden Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap A Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap B Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap C Klassrum Huddinge
Västerländsk esoterism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik och ekonomi Klassrum Huddinge
Juridik
Arbetsrätt Klassrum Huddinge
Beskattningsrätt Klassrum Huddinge
EU-rättens grunder Klassrum Huddinge
EU, den svenska staten och företagandets villkor Klassrum Huddinge
Europa, staten och den offentliga rätten Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt Klassrum Huddinge
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Offentlig rätt Klassrum Huddinge
Komparativ offentlig rätt Klassrum Huddinge
Magisterprogram i Europarättsliga studier Klassrum Huddinge
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen Klassrum Huddinge
Rättsstat och offentlig rätt Klassrum Huddinge
Affärsjuridik
Affärsjuridik Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Celebritetskulturer Klassrum Huddinge
Det metriska tänkandet Klassrum Huddinge
Digitala medieteknologier: produktion och mediekunnighet Klassrum Huddinge
Kommunikationsteori och analys Klassrum Huddinge
Medialisering och datafiering av samhället Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap A Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap B Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap C Klassrum Huddinge
Medieaktivism och alternativa medier Distans Distans
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser Distans Distans
Mediekritik Klassrum Huddinge
Medieproduktion: text och bild Klassrum Huddinge
Medieproduktion: visuellt berättande Klassrum Huddinge
Medier och kulturindustri Klassrum Huddinge
Medier och migration Klassrum Huddinge
Medier och representation Klassrum Huddinge
Medier och vardagsliv Klassrum Huddinge
Medier, lag och rätt Klassrum Huddinge
Medierna och miljön Klassrum Huddinge
Medieteorins klassiker Klassrum Huddinge
Medievetarprogrammet Klassrum Huddinge
Metoder i kritisk medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Huddinge
Foto
Digital fotografi och bildbehandling Klassrum Huddinge
Grafisk design
Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier, Masterprogram Klassrum Huddinge
Informationsvetenskap
Bibliotekarieprogrammet Klassrum Huddinge
Journalistik
Digital research och faktagranskning Klassrum Huddinge
Digitalt berättande för journalister Klassrum Huddinge
Internationellt magisterprogram i journalistik Klassrum Huddinge
Journalistik A Klassrum Huddinge
Journalistik B Klassrum Huddinge
Journalistik C Klassrum Huddinge
Journalistik för akademiker Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik och digitala medier Klassrum Huddinge
Journalistik och internationella konflikter Klassrum Huddinge
Journalistisk praktik Klassrum Huddinge
Jämförande journalistikforskning Klassrum Huddinge
Kommunikation
Kommunikation av vetenskaplig kunskap och komplexa miljöfrågor Klassrum Huddinge
Kommunikatörsprogrammet Klassrum Huddinge
Marknadsföring / PR
Event och projekt med digital marknadsföring Klassrum Huddinge
Medieproduktion
Att skriva för webben och interaktiva medier Distans Distans
Digital läsning och e-publicering Klassrum Huddinge
Retorik
Masterkurs i retorik: Tematisk fördjupning Klassrum Huddinge
Retorik A Klassrum Huddinge
Retorik B Klassrum Huddinge
Retorik C Klassrum Huddinge
Retorik i praktiken Klassrum Huddinge
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Klassrum Huddinge
Våga tala - praktiska övningar Klassrum Huddinge
Sociala medier
Medieteknik A Klassrum Huddinge
Medieteknik B Klassrum Huddinge
Mobila tjänster och gränssnitt Klassrum Huddinge
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Utmaningsdriven projektledning för hållbar utveckling Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Infektionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Naturorienterande ämnen och teknik, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs Klassrum Huddinge
Naturvetenskapligt basår Klassrum Huddinge
Biologi
Biologisk mångfald och bevarandebiologi Klassrum Huddinge
Biomedicin
Bekämpning av infektionssjukdomar i en föränderlig miljö Klassrum Huddinge
Matematik
Statistisk analys och visualisering i R: I Distans Distans
Statistisk analys och visualisering i R: II Distans Distans
Miljö
Ekosystemförvaltning Klassrum Huddinge
Environmental Risks: Assessment and Management Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap Klassrum Huddinge
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Forskningsmetoder och -metodik Klassrum Huddinge
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi Klassrum Huddinge
Kunskapsproduktion inom miljövetenskap Klassrum Huddinge
Masterprogram i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Miljö, politik och experters roll Klassrum Huddinge
Miljökommunikation Klassrum Huddinge
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Klassrum Huddinge
Miljöplanering för hållbar förvaltning Klassrum Huddinge
Miljövetenskap A natur-sam Klassrum Huddinge
Miljövetenskap A sam-natur Klassrum Huddinge
Miljövetenskap B natur-sam Klassrum Huddinge
Miljövetenskap B sam-natur Klassrum Huddinge
Miljövetenskap C Klassrum Huddinge
Mångvetenskapligt forskningsprojekt i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Naturresurshushållning Klassrum Huddinge
Östersjöns ekosystem och naturresurser Klassrum Huddinge
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Klassrum Huddinge
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Antiziganism som historiskt och nutida fenomen Distans Distans
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Klassrum Huddinge
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Klassrum Huddinge
Den romska minoritetens historia Distans Distans
Den romska minoritetens nutida situation Distans Distans
Kandidatprogram i Liberal Arts Klassrum Huddinge
Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan Distans Distans
Masterprogram i medier, kommunikation och kulturanalys Klassrum Huddinge
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance Klassrum Huddinge
Geografi
GIS: I Distans Distans
GIS: II Distans Distans
Statistik
Analytiska verktyg i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Statistik Klassrum Huddinge
Statistik för miljövetare Klassrum Huddinge
Statsvetenskap
Demokratisk governance, avancerad nivå Klassrum Huddinge
Demokratiteori Klassrum Huddinge
Det europeiska rummets organisering Klassrum Huddinge
Estetik och samhälle Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Global governance Klassrum Huddinge
Hållbarhet, civilsamhället och transnationell governance Klassrum Huddinge
Innovation och hållbar utveckling Distans Distans
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Statsvetenskap Klassrum Huddinge
Internationellt samarbete och integration Klassrum Huddinge
Jämförande governance Klassrum Huddinge
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Huddinge
Miljö och utveckling Klassrum Huddinge
Nationalism i globaliseringens tidevarv Klassrum Huddinge
Politikens organisering Klassrum Huddinge
Politiskt beslutsfattande och miljöförvaltning I Klassrum Huddinge
Stat och demokratiskt medborgarskap Klassrum Huddinge
Statsvetenskap A Klassrum Huddinge
Statsvetenskap B Klassrum Huddinge
Statsvetenskap C Klassrum Huddinge
Utmaningar för den växande staden, multidisciplinär projektkurs inom OpenLab Klassrum Huddinge
Utveckling och internationellt samarbete Klassrum Huddinge
Sport / Fritid
Idrott och sport
Sport Management Klassrum Huddinge
Språk
Det romska språket, revitaliseringskurs i kaale-dialekten Klassrum Huddinge
Det romska språkets historia Distans Distans
Det romska språkets nuvarande situation Klassrum Huddinge
Grunder i romani chib Klassrum Huddinge
Engelska
Engelska A Klassrum Huddinge
Engelska B Klassrum Huddinge
Engelska C Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i affärsengelska Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i akademisk engelska Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i akademiskt skrivande på engelska Klassrum Huddinge
Magisterprogram i engelskspråkig litteratur Klassrum Huddinge
Magisterprogram i engelskspråkig litteratur (INT) Klassrum Huddinge
Svenska
Avancerad svenska för flerspråkiga studenter Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande A Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande B Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande och den reflekterande essän Klassrum, Distans Flera orter (2)
Masterprogram i svenska Klassrum Huddinge
Skrivande för högskolestudier Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska A Klassrum Huddinge
Svenska B Klassrum Huddinge
Svenska C Klassrum Huddinge
Teknik
Digital grafik och illustration Klassrum Huddinge
Medieteknik C Klassrum Huddinge
Spelprogrammet - inriktning grafik Klassrum Huddinge
Design och produktutveckling
Utmaningsdriven innovation med Design Thinking Klassrum Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Grundläggande teknik för lärare i förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Distans Distans
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Hållbarhet och ansvar i pedagogisk verksamhet Klassrum Huddinge
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Biologi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Engelska Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Filosofi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Företagsekonomi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Geografi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Historia Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Psykologi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Religionskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Samhällskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Svenska Distans Distans
Ledarskap och delaktighet i pedagogisk praktik Klassrum Huddinge
Samhällsorienterade ämnen, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs Klassrum Huddinge
Förskollärare
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Klassrum Huddinge
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem Klassrum Huddinge
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Botkyrka Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Haninge Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Huddinge Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Nykvarn Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Södertälje Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Tyresö Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Klassrum Huddinge
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6 Klassrum Huddinge
Pedagogik
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv Distans Distans
Magisterprogram i pedagogik Klassrum Huddinge
Pedagogik A Klassrum Huddinge
Pedagogik B Klassrum Huddinge
Pedagogik C Klassrum Huddinge
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Klassrum Huddinge
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Infectious Disease Control Klassrum Huddinge
Medicin
Medicinsk geografi Klassrum Huddinge

Visa alla

Hitta till utbildaren

Södertörns högskola

Alfred Nobels allé 7
141 52 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Södertörns högskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön