Visa allastudier.se som: Mobil

Södertörns högskola – en högskola i verkligheten

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

En unik mötesplats
Södertörns högskola ligger i södra Stockholm med utmärkta tåg och bussförbindelser. På samma campus finns Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan, vilket skapar en unik universitetsmiljö. Högskolan är en mötesplats för omkring 11 000 studenter med erfarenheter från många olika kulturer, språk, religioner och världsdelar. Här finns studenter och lärare som speglar dagens Sverige.

Visa alla utbildningar med Södertörns högskola

Utbildningar

Högskola / Universitet
Naturvetenskap Utbildningsform Längd Ort
Naturvetenskapligt basår Klassrum Huddinge
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Psykologi A Klassrum Huddinge
Psykologi B Klassrum Huddinge
Psykologi C Klassrum Huddinge
Sociologi
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Sociologi Klassrum Huddinge
Sociologi A Klassrum Huddinge
Sociologi B Klassrum Huddinge
Sociologi C Klassrum Huddinge
Socionom
Socionomprogrammet med storstadsprofil Klassrum Huddinge
Data / IT
IT, medier och design Klassrum Huddinge
Spelutveckling
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting Klassrum Huddinge
Systemvetenskap
Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Informatik C, inriktning digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Ekonomi
Entreprenörskap, innovation och marknad Klassrum Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi Klassrum Huddinge
Internationella ekonomprogrammet Klassrum Huddinge
Finans / Analys / Kredit
Finansiell Ekonomi Klassrum Huddinge
Företagsekonomi
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Företagsekonomi A Klassrum Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Management med IT Klassrum Huddinge
Förvaltning
Offentlig förvaltning A Klassrum Huddinge
Nationalekonomi
Ekonometri Klassrum Huddinge
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Klassrum Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning nationalekonomi Klassrum Huddinge
Intermediär mikroekonomi Klassrum Huddinge
Nationalekonomi A Klassrum Huddinge
Nationalekonomi B Klassrum Huddinge
Nationalekonomi C Klassrum Huddinge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Estetik A Klassrum Huddinge
Estetik C Klassrum Huddinge
Estetikprogrammet Klassrum Huddinge
Hotell / Turism
Eventproduktion
Event- och projektmanagement Klassrum Huddinge
Turism
Event, utveckling och påverkan i föränderliga samhällen Klassrum Huddinge
Hospitality Management Klassrum Huddinge
Moderna resetrender - från volontärturism till flygskam Distans Distans
Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt Klassrum Huddinge
Turismmanagement Klassrum Huddinge
Turismprogrammet Klassrum Huddinge
Turismvetenskap A Klassrum Huddinge
Humaniora
Arkivvetenskap A Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap C Klassrum Huddinge
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi Klassrum Huddinge
Informationsförvaltning Klassrum Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning etnologi Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Etnologi Klassrum Huddinge
Kulturell komplexitet och globala processer Klassrum Huddinge
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Arkeologi
Arkeologi A Klassrum Huddinge
Arkeologi C Klassrum Huddinge
Filosofi
Filosofi A Klassrum Huddinge
Filosofi B Klassrum Huddinge
Filosofi B: etik och politik Distans Distans
Filosofi C Klassrum Huddinge
Filosofins historia Distans Distans
Samtida filosofi Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Genusvetenskap B Klassrum Huddinge
Historia
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv Klassrum Huddinge
Historia B, 1900-tal till nutid Klassrum Huddinge
Historia C Klassrum Huddinge
Historikerprogrammet Klassrum Huddinge
Idéhistoria A Klassrum Huddinge
Idéhistoria B Klassrum Huddinge
Idéhistoria C Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Vetenskapshistoria ur ett globalt perspektiv Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Historia Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Ruth Benedict och Margaret Mead Klassrum Huddinge
Marinarkeologi, introduktionskurs Distans Distans
Konstvetenskap
Konstvetenskap A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Konstvetenskap C Klassrum Huddinge
Kulturvetenskap
Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Dramatext och teater A med skapande svenska Klassrum Huddinge
Genus på scen kring 1900 Distans Distans
Litteraturvetenskap A med skapande svenska Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap C Klassrum Huddinge
Plats på scen: samtida dramatik och scenkonst i Sverige Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap A Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap B Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap C Klassrum Huddinge
Västerländsk esoterism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Inköp / Logistik
Logistik
Logistik och ekonomi Klassrum Huddinge
Juridik
Affärsjuridik Klassrum Huddinge
Beskattningsrätt Klassrum Huddinge
EU-rättens grunder Klassrum Huddinge
EU, den svenska staten och företagandets villkor Klassrum Huddinge
Europa, staten och den offentliga rätten Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Offentlig rätt Klassrum Huddinge
Komparativ offentlig rätt Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Medie- och kommunikationsvetenskap A Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap B Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap C Klassrum Huddinge
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser Distans Distans
Medieproduktion: visuellt berättande Klassrum Huddinge
Medier, kultur och samhälle 1 Klassrum Huddinge
Medier, kultur och samhälle 2 Klassrum Huddinge
Medievetarprogrammet Klassrum Huddinge
Foto
Digital fotografi och bildbehandling Klassrum Huddinge
Grafisk design
Digital grafik och illustration Klassrum Huddinge
Informationsvetenskap
Bibliotekarieprogrammet Klassrum Huddinge
Journalistik
Journalistik A Klassrum Huddinge
Journalistik B Klassrum Huddinge
Journalistik C Klassrum Huddinge
Journalistik för akademiker Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik och digitala medier Klassrum Huddinge
Journalistisk praktik Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande A Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande och den reflekterande essän Distans Distans
Medieproduktion
Att skriva för webben och interaktiva medier Distans Distans
Retorik
Retorik A Klassrum Huddinge
Retorik B Klassrum Huddinge
Retorik C Klassrum Huddinge
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Klassrum Huddinge
Våga tala - praktiska övningar Klassrum Huddinge
Sociala medier
Medieteknik A Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Naturorienterande ämnen och teknik, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs Klassrum Huddinge
Matematik
Statistisk analys och visualisering i R: I Distans Distans
Miljö
Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap Klassrum Huddinge
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi Klassrum Huddinge
Miljö och utveckling Klassrum Huddinge
Miljövetenskap A sam-natur Klassrum Huddinge
Miljövetenskap B natur-sam Klassrum Huddinge
Miljövetenskap C Klassrum Huddinge
Östersjöns ekosystem och naturresurser Klassrum Huddinge
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Klassrum Huddinge
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Klassrum Huddinge
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Klassrum Huddinge
Den romska minoritetens historia Distans Distans
Kandidatprogram i Liberal Arts Klassrum Huddinge
Kultur, religion och hälsa Distans Distans
Utmaningsdriven innovation med Design Thinking Klassrum Huddinge
Geografi
GIS: I Distans Distans
Statistik
Statistik för miljövetare Klassrum Huddinge
Statsvetenskap
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Innovation och hållbar utveckling Distans Distans
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Statsvetenskap Klassrum Huddinge
Internationellt samarbete och integration Klassrum Huddinge
Nationalism i globaliseringens tidevarv Klassrum Huddinge
Statsvetenskap A Klassrum Huddinge
Statsvetenskap B Klassrum Huddinge
Statsvetenskap C Klassrum Huddinge
Utveckling och internationellt samarbete Klassrum Huddinge
Sport / Fritid
Idrott och sport
Sport Management Klassrum Huddinge
Språk
Engelska
Engelska A Klassrum Huddinge
Engelska B Klassrum Huddinge
Engelska C Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i affärsengelska Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i akademisk engelska Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i akademiskt skrivande på engelska Klassrum Huddinge
Svenska
Avancerad svenska för flerspråkiga studenter Klassrum Huddinge
Kommunikatörsprogrammet Klassrum Huddinge
Skrivande för högskolestudier Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska A Klassrum Huddinge
Svenska B Klassrum Huddinge
Svenska C Klassrum Huddinge
Teknik
Medieteknik C Klassrum Huddinge
Spelprogrammet - inriktning grafik Klassrum Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Biologi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Engelska Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Filosofi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Företagsekonomi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Geografi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Historia Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Psykologi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Religionskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Samhällskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Svenska Distans Distans
Samhällsorienterade ämnen, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs Klassrum Huddinge
Förskollärare
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Klassrum Huddinge
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem Klassrum Huddinge
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Botkyrka Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Haninge Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Huddinge Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Nykvarn Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Södertälje Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, Tyresö Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Klassrum Huddinge
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6 Klassrum Huddinge
Pedagogik
Pedagogik A Klassrum Huddinge
Pedagogik C Klassrum Huddinge
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Strategiskt tänkande Klassrum Huddinge
Sociologi
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, sociologi Klassrum Huddinge
Masterprogram i sociologi Klassrum Huddinge
Ekonomi
Företagsekonomi
Magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i företagsekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, företagsekonomi Klassrum Huddinge
Förvaltning
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, offentlig förvaltning Klassrum Huddinge
Nationalekonomi
Avancerad makroekonomi Klassrum Huddinge
Jämförande socioekonomiska system Klassrum Huddinge
Magisterprogram i nationalekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, nationalekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Huddinge
Redovisning / Bokföring
Hållbarhetsredovisning och -kommunikation Klassrum Huddinge
Hotell / Turism
Turism
Turismvetenskap, magisterprogram Klassrum Huddinge
Turismvetenskap: storstadsturism Klassrum Huddinge
Humaniora
Kultur- och samhällsanalyser Klassrum Huddinge
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys Klassrum Huddinge
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa Klassrum Huddinge
Masterprogram i praktisk kunskap Distans Distans
Arkeologi
Magisterprogram i arkeologi Klassrum Huddinge
Masterprogram i arkeologi Klassrum Huddinge
Filosofi
Det existentiella samtalet Distans Distans
Genusvetenskap
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet Klassrum Huddinge
Masterprogram i genusvetenskap Klassrum Huddinge
Historia
Magisterprogram i historia Klassrum Huddinge
Magisterprogram i idéhistoria Klassrum Huddinge
Masterprogram i historia Klassrum Huddinge
Masterprogram i idéhistoria Klassrum Huddinge
Praktik inom Idéhistoria Klassrum Huddinge
Kulturvetenskap
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Fördjupade periodstudier 1 Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap
Magisterprogram i religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Masterprogram i religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Juridik
Magisterprogram i Europarättsliga studier Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Celebritetskulturer Klassrum Huddinge
Det metriska tänkandet Klassrum Huddinge
Medier och kulturindustri Klassrum Huddinge
Medier och migration Klassrum Huddinge
Medier och representation Klassrum Huddinge
Medier och vardagsliv Klassrum Huddinge
Medierna och miljön Klassrum Huddinge
Medieteorins klassiker Klassrum Huddinge
Grafisk design
Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier, Masterprogram Klassrum Huddinge
Journalistik
Internationellt magisterprogram i journalistik Klassrum Huddinge
Journalistik och internationella konflikter Klassrum Huddinge
Jämförande journalistikforskning Klassrum Huddinge
Retorik
Masterkurs i retorik: Tematisk fördjupning Klassrum Huddinge
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Utmaningsdriven projektledning för hållbar utveckling Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Infektionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Biologi
Biologisk mångfald och bevarandebiologi Klassrum Huddinge
Biomedicin
Bekämpning av infektionssjukdomar i en föränderlig miljö Klassrum Huddinge
Miljö
Ekosystemförvaltning Klassrum Huddinge
Environmental Risks: Assessment and Management Klassrum Huddinge
Forskningsmetoder och -metodik Klassrum Huddinge
Masterprogram i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Miljö, politik och experters roll Klassrum Huddinge
Miljöplanering för hållbar förvaltning Klassrum Huddinge
Mångvetenskapligt forskningsprojekt i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Magisterprogram i praktisk kunskap, med inriktning mot utvecklingsarbete i förskolan Distans Distans
Masterprogram i medier, kommunikation och kulturanalys Klassrum Huddinge
Utmaningar för den växande staden, multidisciplinär projektkurs inom OpenLab Klassrum Huddinge
Statistik
Statistik Klassrum Huddinge
Statsvetenskap
Demokratisk governance, avancerad nivå Klassrum Huddinge
Demokratiteori Klassrum Huddinge
Det europeiska rummets organisering Klassrum Huddinge
Global governance Klassrum Huddinge
Jämförande governance Klassrum Huddinge
Masterprogram i statsvetenskap Klassrum Huddinge
Politikens organisering Klassrum Huddinge
Politiskt beslutsfattande och miljöförvaltning I Klassrum Huddinge
Stat och demokratiskt medborgarskap Klassrum Huddinge
Språk
Engelska
Magisterprogram i engelskspråkig litteratur Klassrum Huddinge
Magisterprogram i engelskspråkig litteratur (INT) Klassrum Huddinge
Svenska
Masterprogram i svenska Klassrum Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Hållbarhet och ansvar i pedagogisk verksamhet Klassrum Huddinge
Ledarskap och delaktighet i pedagogisk praktik Klassrum Huddinge
Pedagogik
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv Distans Distans
Magisterprogram i pedagogik Klassrum Huddinge
Vård / Omsorg
Folkhälsovetenskap
Infectious Disease Control Klassrum Huddinge
Medicin
Medicinsk geografi Klassrum Huddinge

Visa alla

Hitta till utbildaren

Södertörns högskola

Alfred Nobels allé 7
141 52 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Södertörns högskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön