Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Södertörns högskola – en högskola i verkligheten

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

En unik mötesplats
Södertörns högskola ligger i södra Stockholm med utmärkta tåg och bussförbindelser. På samma campus finns Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan, vilket skapar en unik universitetsmiljö. Högskolan är en mötesplats för omkring 11 000 studenter med erfarenheter från många olika kulturer, språk, religioner och världsdelar. Här finns studenter och lärare som speglar dagens Sverige.

Visa alla utbildningar med Södertörns högskola

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologi A Klassrum Huddinge
Psykologi B Klassrum Huddinge
Psykologi C Klassrum Huddinge
Socialpsykologi Klassrum Huddinge
Sociologi
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Sociologi Klassrum Huddinge
Sociologi A Klassrum Huddinge
Sociologi B Klassrum Huddinge
Sociologi C Klassrum Huddinge
Socionom
Socionomprogrammet med storstadsprofil Klassrum Huddinge
Data / IT
Spelutveckling
Spelprogrammet - inriktning grafik Klassrum Huddinge
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting Klassrum Huddinge
Systemvetenskap
Digital affärsutveckling inom event och projekt Klassrum Huddinge
Digital integritet, desinformation och cybersäkerhet Klassrum Huddinge
Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Informatik C, inriktning digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Sociala medier, digital marknadsföring och plattformsbaserade affärsmodeller Klassrum Huddinge
UX-design
UX: Webbanalys och optimering Klassrum Huddinge
Ekonomi
Ekonomi, teknik och design Klassrum Huddinge
Entreprenörskap
Entreprenörskap, innovation och marknad Klassrum Huddinge
Företagsekonomi
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Detaljhandelns digitalisering Klassrum Huddinge
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Företagsekonomi A Klassrum Huddinge
Företagsekonomi B Klassrum Huddinge
Företagsekonomi C med allmän inriktning Klassrum Huddinge
Hållbara investeringar Klassrum Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Internationella ekonomprogrammet Klassrum Huddinge
Konst, kultur och ekonomi inriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Ledning av innovation och entreprenörskap Klassrum Huddinge
Management med IT Klassrum Huddinge
Förvaltning
Förvaltningsprogrammet - offentlig organisation och ledning Klassrum Huddinge
Nationalekonomi
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Klassrum Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning nationalekonomi Klassrum Huddinge
Nationalekonomi A Klassrum Huddinge
Nationalekonomi B Klassrum Huddinge
Nationalekonomi C Klassrum Huddinge
Estetiska utbildningar
Estetik C Klassrum Huddinge
Bild / Form / Konst
Den moderna estetikens historia Distans Distans
Estetik A Klassrum Huddinge
Estetik och samhälle Klassrum Huddinge
Teater / Artist
Genus på scen kring 1900 Distans Distans
Hotell / Turism
Eventproduktion
Event och projekt - verktyg för ledning och planering Distans Distans
Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt Klassrum Huddinge
Turism
Event- och projektmanagement Klassrum Huddinge
Event, utveckling och påverkan i föränderliga samhällen Klassrum Huddinge
Hospitality Management Klassrum Huddinge
Turismmanagement Klassrum Huddinge
Turismprogrammet Klassrum Huddinge
Turismvetenskap A Klassrum Huddinge
Turismvetenskap B Klassrum Huddinge
Turismvetenskap C Klassrum Huddinge
Turistföretaget Klassrum Huddinge
Humaniora
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Klassrum Huddinge
Arkivpedagogik Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap B Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap C Klassrum Huddinge
Arkivvetenskapligt projekt och praktik Klassrum Huddinge
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi Klassrum Huddinge
Genusvetenskap C Distans Distans
Interkulturellt företagande, inriktning etnologi Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Etnologi Klassrum Huddinge
Kultur, religion och hälsa Distans Distans
Kulturell komplexitet och globala processer Klassrum Huddinge
Arkeologi
Arkeologi A Klassrum Huddinge
Arkeologi B Klassrum Huddinge
Arkeologi C Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Klassrum Huddinge
Marinarkeologi, introduktionskurs Distans Distans
Bibliotekarie
Bibliotekarieprogrammet Klassrum Huddinge
Filosofi
Estetik B Klassrum Huddinge
Existentialismens filosofi Distans Distans
Filosofi A Klassrum Huddinge
Filosofi B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Filosofi C Klassrum Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi Klassrum Huddinge
Filosofins historia Distans Distans
Samtida filosofi Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetarprogrammet Klassrum Huddinge
Genusvetenskap A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Genusvetenskap B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap A Klassrum Huddinge
Den romska minoritetens historia Distans Distans
Historia A, forntid till 1800-tal Klassrum Huddinge
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv Klassrum Huddinge
Historia B, 1900-tal till nutid Klassrum Huddinge
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv Klassrum Huddinge
Historia C Klassrum Huddinge
Historikerprogrammet Klassrum Huddinge
Idéhistoria A Klassrum Huddinge
Idéhistoria B Klassrum Huddinge
Idéhistoria C Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Mångfald och demokrati: den kulturpluralistiska filosofitraditionen i USA Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Kapitalismens idéhistoria Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Historia Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Svenskhet, etniska krig och globalisering: nationalism i ett historiskt perspektiv Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Hannah Arendt Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Thomas More och utopins födelse Klassrum Huddinge
Konst, kultur och ekonomi inriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Internationella relationer
Internationellt samarbete och integration Klassrum Huddinge
Konstvetenskap
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Klassrum Huddinge
Att skriva om bild och form Distans Distans
Gestaltade livsmiljöer Distans Distans
Konstvetenskap A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Konstvetenskap B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturvetenskap
Konst och kultur i samhället Klassrum Huddinge
Kulturens ekonomi och organisering Klassrum Huddinge
Medier, kultur och samhälle 1 Klassrum Huddinge
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Djur i fiktionen Distans Distans
Dramatext och teater A med skapande svenska Klassrum Huddinge
Dramatext och teater B med skapande svenska Klassrum Huddinge
Filosofi och litteratur Distans Distans
Gotikens klassiker Klassrum Huddinge
Introduktion till fältet kulturella djurstudier Distans Distans
Litteratur och kultur I Distans Distans
Litteratur och kultur II Distans Distans
Litteratur och Kultur II Distans Distans
Litteraturvetenskap A med skapande svenska Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap B med skapande svenska Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap C Klassrum Huddinge
Makt och kultur under renässansen Klassrum Huddinge
Plats på scen: samtida dramatik och scenkonst i Sverige Distans Distans
Vikingen: verklighet, föreställning, fiktion Distans Distans
Religionsvetenskap
Antiziganism som historiskt och nutida fenomen Distans Distans
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap A Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap B Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap C Klassrum Huddinge
Religionsvetenskapligt program Klassrum Huddinge
Västerländsk esoterism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ingenjör
Design och produktutveckling
Utmaningsdriven innovation med Design Thinking Klassrum Huddinge
Inköp / Logistik
Logistik
Informationsförvaltning Klassrum Huddinge
Logistik och ekonomi Klassrum Huddinge
Juridik
Beskattningsrätt Klassrum Huddinge
Civilrätt - en introduktion Klassrum, Distans Flera orter (2)
EU-rättens grunder Klassrum Huddinge
EU, den svenska staten och företagandets villkor Klassrum Huddinge
Europa, staten och den offentliga rätten Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt Klassrum Huddinge
Förvaltningsrätt - en introduktion Klassrum Huddinge
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Huddinge
Immaterialrättsliga avtal Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Offentlig rätt Klassrum Huddinge
Kandidatprogram i juridik med inriktning mot affärsrätt och offentlig rätt Klassrum Huddinge
Komparativ offentlig rätt Klassrum Huddinge
Transportjuridik Klassrum Huddinge
Affärsjuridik
Affärsjuridik Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Kommunikatörsprogrammet Klassrum Huddinge
Kritisk visualisering av data Klassrum Huddinge
Medie- och informationskunnighet för pedagoger Distans Distans
Medie- och kommunikationsvetenskap A Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap B Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap C Klassrum Huddinge
Medier, engelska och globalisering Klassrum Huddinge
Medievetarprogrammet Klassrum Huddinge
Foto
Digital fotografi och bildbehandling Klassrum Huddinge
Journalistik
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Klassrum Huddinge
Journalistik A Klassrum Huddinge
Journalistik B Klassrum Huddinge
Journalistik C Klassrum Huddinge
Journalistik för akademiker Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier inriktning sociologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik och digitala medier Klassrum Huddinge
Journalistisk praktik Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande A Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande B Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande och den reflekterande essän Distans Distans
Skriva för scenen I Distans Distans
Marknadsföring / PR
Event och projekt med digital marknadsföring Klassrum Huddinge
Medieproduktion
Att skriva för webben och interaktiva medier Distans Distans
Digital läsning och e-publicering Klassrum Huddinge
Medieproduktion: visuellt berättande Klassrum Huddinge
Retorik
Retorik A Klassrum Huddinge
Retorik B Klassrum Huddinge
Retorik C Klassrum Huddinge
Retorik i praktiken Klassrum Huddinge
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling Klassrum Huddinge
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Klassrum Huddinge
Våga tala - praktiska övningar Klassrum Huddinge
Sociala medier
IT, medier och design Klassrum Huddinge
Medieteknik A Klassrum Huddinge
Medieteknik B Klassrum Huddinge
Mobila tjänster och gränssnitt Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Naturorienterande ämnen och teknik, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs Klassrum Huddinge
Geovetenskap
GIS: I Distans Distans
Matematik
Statistisk analys och visualisering i R: II Distans Distans
Miljö
Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap Klassrum Huddinge
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Hållbar utveckling, plats och praktik Klassrum Huddinge
Hållbarhetsstrateg Klassrum Huddinge
Miljöbedömning och samhällsplanering Klassrum Huddinge
Miljötillsyn Klassrum Huddinge
Miljövetenskap A natur-sam Klassrum Huddinge
Miljövetenskap A sam-natur Klassrum Huddinge
Miljövetenskap B natur-sam Klassrum Huddinge
Miljövetenskap B sam-natur Klassrum Huddinge
Miljövetenskap C Klassrum Huddinge
Östersjöns ekosystem och naturresurser Klassrum Huddinge
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personalvetarprogrammet inriktning psykologi Klassrum Huddinge
Personalvetarprogrammet inriktning sociologi Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Antiziganism i jämförelse med afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism Distans Distans
Antiziganism i jämförelse med afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism II, uppsats Distans Distans
Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor I Distans Distans
Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor II, uppsats Distans Distans
Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor II, Uppsats Distans Distans
Nationella minoriteter Distans Distans
Offentlig förvaltning A Klassrum Huddinge
Romers rättigheter och nutida situation Distans Distans
Samhällsorienterande ämnen, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs Klassrum Huddinge
Geografi
GIS: II Distans Distans
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanering och GIS Klassrum Huddinge
Statistik
Statistik för miljövetare Klassrum Huddinge
Statistisk analys och visualisering i R: I Distans Distans
Tillämpad statistik, analys och tolkning Distans Distans
Statsvetenskap
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Globala utvecklingsstudier Klassrum Huddinge
Grundläggande teknik för lärare i förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Innovation och hållbar utveckling Distans Distans
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Statsvetenskap Klassrum Huddinge
Miljö och utveckling Klassrum Huddinge
Nationalism i globaliseringens tidevarv Klassrum Huddinge
Politik och teknologi i det globala informationssamhället Klassrum Huddinge
Stat, marknad och välfärd Klassrum Huddinge
Statsvetenskap A Klassrum Huddinge
Statsvetenskap B Klassrum Huddinge
Statsvetenskap C Klassrum Huddinge
Språk
Romani chib 1: Översikt över språket romani chib, struktur, grammatik, dialekter och historia Distans Distans
Romani chib 2: Grundläggande färdigheter i minst två av de nationella dialekterna av romani chib Distans Distans
Språk och språkvetenskap I Distans Distans
Språk och språkvetenskap II Distans Distans
Engelska
Engelska A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska B Klassrum Huddinge
Engelska C Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i affärsengelska Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i akademisk engelska Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i akademiskt skrivande på engelska Klassrum Huddinge
Svenska
Avancerad svenska för flerspråkiga studenter Distans Distans
Svenska A Klassrum Huddinge
Svenska B Klassrum Huddinge
Svenska C Klassrum Huddinge
Säkerhet / Skydd
Polis
Polisiärt arbete i Sverige med internationella perspektiv Distans Distans
Polisiärt arbete, praktiknära studier 1 Distans Distans
Polisiärt arbete, praktiknära studier 2 Distans Distans
Teknik
Digital grafik och illustration Klassrum Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Skrivande för högskolestudier Distans Distans
Stora frågor för de minsta: hållbarhet i barnlitteratur Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Klassrum Huddinge
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Distans Distans
Pedagogik
Pedagogik A Klassrum Huddinge
Pedagogik B Klassrum Huddinge
Pedagogik C Klassrum Huddinge
Pedagogik som förändring: relationer och praktiker Klassrum Huddinge
Pedagogikens förutsättningar: teori och policy Klassrum Huddinge
Pedagogiska utmaningar: hållbarhet och social rättvisa i en globaliserad värld Klassrum Huddinge
Självständigt vetenskapligt arbete I Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Strategiskt tänkande Klassrum Huddinge
Sociologi
Kvalitativa metoder Klassrum Huddinge
Magisterprogram i praktisk kunskap Distans Distans
Magisterprogram i sociologi Klassrum Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, sociologi Klassrum Huddinge
Masterprogram i sociologi Klassrum Huddinge
Moderna sociologiska teorier Klassrum Huddinge
Politik idag: Politisk organisering och politiskt deltagande Klassrum Huddinge
Sociala rörelser, politiska protester och civilsamhälle Klassrum Huddinge
Socialt arbete, magisteruppsats Klassrum Huddinge
Sociologisk teori och aktuell forskning Klassrum Huddinge
Sociologiska analysinriktningar Klassrum Huddinge
Data / IT
AI och maskininlärning för design av användarupplevelse Klassrum Huddinge
Spelutveckling
Speldesignforskning Klassrum Huddinge
UX-design
Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier, Masterprogram Klassrum Huddinge
Specialisering inom användarupplevelse och design av interaktiva medier Klassrum Huddinge
Ekonomi
Företagsekonomi
Magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i företagsekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, företagsekonomi Klassrum Huddinge
Nationalekonomi
Avancerad makroekonomi Klassrum Huddinge
Avancerad mikroekonomi Klassrum Huddinge
Internationell makroekonomi Klassrum Huddinge
Jämförande socioekonomiska system Klassrum Huddinge
Magisterprogram i nationalekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, nationalekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Huddinge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Forskningsmetoder i praktiken Klassrum Huddinge
Konst, estetik och kritik Klassrum Huddinge
Kultur och politik Klassrum Huddinge
Masterprogram i estetik Klassrum Huddinge
Projektledning på kulturfältet Klassrum Huddinge
Psykoanalys och estetik Distans Distans
Designer
Kritisk Design Klassrum Huddinge
Hotell / Turism
Turism
Turismvetenskap, magisteruppsatstermin Klassrum Huddinge
Humaniora
Kultur- och samhällsanalyser Klassrum Huddinge
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa Klassrum Huddinge
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys Klassrum Huddinge
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa Klassrum Huddinge
Arkeologi
Magisterprogram i arkeologi Klassrum Huddinge
Masterprogram i arkeologi Klassrum Huddinge
Filosofi
Masterprogram i Filosofi Klassrum Huddinge
Genusvetenskap
Att tolka tystnad: metodfrågor i genusvetenskap Klassrum Huddinge
Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring Klassrum Huddinge
Genus-/Sexualpolitik i en global kontext Klassrum Huddinge
Intersektionalitet, jämställdhet och social rättvisa Klassrum Huddinge
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet Klassrum Huddinge
Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete Klassrum Huddinge
Praktiska förändringsmetoder med feministiska perspektiv Klassrum Huddinge
Vetenskap, kroppar och skillnader: reproduktionens globala politik Klassrum Huddinge
Historia
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria Klassrum Huddinge
Genushistoria Klassrum Huddinge
Magisterprogram i historia Klassrum Huddinge
Magisterprogram i idéhistoria Klassrum Huddinge
Masterprogram i historia Klassrum Huddinge
Masterprogram i idéhistoria Klassrum Huddinge
Praktik inom Idéhistoria Klassrum Huddinge
Kulturvetenskap
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier Klassrum Huddinge
Masterprogram i litteraturvetenskap Klassrum Huddinge
Stockholm i litteraturen Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap
Islam och muslimska kulturer Klassrum Huddinge
Magisterprogram i religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Masterprogram i religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Juridik
Magisterprogram i Europarättsliga studier Klassrum Huddinge
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå Klassrum Huddinge
Offentlig rätt med inriktning på europeisk rätt och hållbarhet, avancerad nivå Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Celebritetskulturer Klassrum Huddinge
Digitala medieteknologier: produktion och mediekunnighet Klassrum Huddinge
Masterprogram i medier, kommunikation och kulturanalys Klassrum Huddinge
Medialisering och datafiering av samhället Klassrum Huddinge
Medier och kulturindustri Klassrum Huddinge
Medier och migration Klassrum Huddinge
Medier och representation Klassrum Huddinge
Medier och vardagsliv Klassrum Huddinge
Medierna och miljön Klassrum Huddinge
Metoder i kritisk medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Huddinge
Visuella praktiker Klassrum Huddinge
Journalistik
Internationellt magisterprogram i Journalistik Klassrum Huddinge
Journalistik och internationella konflikter Klassrum Huddinge
Jämförande journalistikforskning Klassrum Huddinge
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, offentlig förvaltning Klassrum Huddinge
Organisationer, makt och motstånd Klassrum Huddinge
Projektledning
Projektarbete inom Historiska studier Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Infektionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Biologi
Biologisk mångfald och bevarandebiologi Klassrum Huddinge
Matematik
Statistik Klassrum Huddinge
Miljö
Analytiska verktyg i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Ekosystemförvaltning Klassrum Huddinge
Environmental Risks: Assessment and Management Klassrum Huddinge
Forskningsmetoder Klassrum Huddinge
Global utveckling och hållbarhetsutmaningar Klassrum Huddinge
Hållbar utveckling ur individ- organisations och nätverksperspektiv Klassrum Huddinge
Hållbarhet, civilsamhället och transnationell governance Klassrum Huddinge
Hållbarhet, policy och kunskapsproduktion Klassrum Huddinge
Klimatförändringar och hållbarhetsomställning Klassrum Huddinge
Kommunikation av vetenskaplig kunskap och komplexa miljöfrågor Klassrum Huddinge
Miljö och hälsa Klassrum Huddinge
Miljö, hållbarhet och global utveckling, Masterprogram Klassrum Huddinge
Miljödiskurser och politisk styrning Klassrum Huddinge
Miljökommunikation Klassrum Huddinge
Miljöplanering för hållbar förvaltning Klassrum Huddinge
Miljörisker, bedömning och hantering Klassrum Huddinge
Samtida debatt inom utvecklings-och hållbarhetsstudier Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Kvantitativa metoder Klassrum Huddinge
Socialismen och den engelskspråkiga romanen Distans Distans
Statsvetenskap
Demokratisk governance, avancerad nivå Klassrum Huddinge
Det europeiska rummets organisering Klassrum Huddinge
Global governance Klassrum Huddinge
Jämförande governance Klassrum Huddinge
Stat och demokratiskt medborgarskap Klassrum Huddinge
Utmaningar för den växande staden, multidisciplinär projektkurs inom OpenLab Klassrum Huddinge
Språk
Lingvistik och språkvetenskap
Det existentiella samtalet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Teknik
Avancerade visualiseringstekniker Klassrum Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Forskning i pedagogik och pedagogiska frågeställningar Klassrum Huddinge
Förändringsarbete i pedagogiska miljöer Klassrum Huddinge
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv Distans Distans
Hållbarhet och ansvar i pedagogisk verksamhet Klassrum Huddinge
Individuell specialisering i pedagogik Klassrum Huddinge
Jämlikhet och olikhet i pedagogiska relationer Klassrum Huddinge
Ledarskap och delaktighet i pedagogisk praktik Klassrum Huddinge
Magisterprogram i pedagogik Klassrum Huddinge
Självständigt arbete i pedagogik Klassrum Huddinge
Vård / Omsorg
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, studieort Gävle Klassrum Huddinge
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, studieort Huddinge Klassrum Huddinge
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, studieort Uppsala Klassrum Huddinge
Folkhälsovetenskap
Infectious Disease Control Klassrum Huddinge

Kontaktuppgifter

Södertörns högskola

Alfred Nobels allé 7
141 52 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Södertörns högskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön