Visa allastudier.se som: Mobil

Södertörns högskola – en högskola i verkligheten

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

En unik mötesplats
Södertörns högskola ligger i södra Stockholm med utmärkta tåg och bussförbindelser. På samma campus finns Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan, vilket skapar en unik universitetsmiljö. Högskolan är en mötesplats för omkring 11 000 studenter med erfarenheter från många olika kulturer, språk, religioner och världsdelar. Här finns studenter och lärare som speglar dagens Sverige.

Visa alla utbildningar med Södertörns högskola

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologi A Klassrum Huddinge
Psykologi B Klassrum Huddinge
Psykologi C Klassrum Huddinge
Sociologi
Sociologi A Klassrum Huddinge
Sociologi B Klassrum Huddinge
Socionomprogrammet med storstadsprofil Klassrum Huddinge
Data / IT
Systemvetenskap
Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Ekonomi
Finans / Analys / Kredit
Finansiell Ekonomi Klassrum Huddinge
Företagsekonomi
Företagsekonomi B Klassrum Huddinge
Nationalekonomi
Ekonometri Klassrum Huddinge
Intermediär makroekonomi Klassrum Huddinge
Intermediär Makroekonomi Klassrum Huddinge
Miljöekonomi Klassrum Huddinge
Nationalekonomi A Klassrum Huddinge
Nationalekonomi B Klassrum Huddinge
Nationalekonomi C Klassrum Huddinge
Utvecklingsekonomi Klassrum Huddinge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Estetik A Klassrum Huddinge
Estetik B Klassrum Huddinge
Hotell / Turism
Eventproduktion
Event- och projektmanagement Klassrum Huddinge
Turism
Event, utveckling och påverkan i föränderliga samhällen Klassrum Huddinge
Hospitality Management Klassrum Huddinge
Turismmanagement Klassrum Huddinge
Turismvetenskap B Klassrum Huddinge
Turismvetenskap C Klassrum Huddinge
Turistföretaget Klassrum Huddinge
Humaniora
Arkivpedagogik Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap B Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap C Klassrum Huddinge
Arkivvetenskapligt projekt och praktik Klassrum Huddinge
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Hållbar utveckling, plats och praktik Klassrum Huddinge
Kulturell komplexitet och globala processer Klassrum Huddinge
Medier, engelska och globalisering Klassrum Huddinge
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Arkeologi
Arkeologi B Klassrum Huddinge
Filosofi
Filosofi A Klassrum Huddinge
Filosofi B Klassrum Huddinge
Filosofi B: metafysik och logik Distans Distans
Filosofi C Klassrum Huddinge
Filosofins historia Distans Distans
Samtida filosofi Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Genusvetenskap B Klassrum Huddinge
Genusvetenskap C Klassrum Huddinge
Historia
Antiziganism som historiskt och nutida fenomen Distans Distans
Historia A, forntid till 1800-tal Klassrum Huddinge
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv Klassrum Huddinge
Historia C Klassrum Huddinge
Idéhistoria A Klassrum Huddinge
Idéhistoria B Klassrum Huddinge
Idéhistoria C Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Kapitalismens idéhistoria Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Vetenskapshistoria ur ett globalt perspektiv Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Ruth Benedict och Margaret Mead Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Thomas More och utopins födelse Klassrum Huddinge
Marinarkeologi, introduktionskurs Distans Distans
Konstvetenskap
Gestaltade livsmiljöer Klassrum, Distans Flera orter (2)
Konstvetenskap B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturvetenskap
Estetik och samhälle Klassrum Huddinge
Medier, kultur och samhälle 1 Klassrum Huddinge
Medier, kultur och samhälle 2 Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Dramatext och teater B med skapande svenska Klassrum Huddinge
Genus på scen kring 1900 Distans Distans
Gotikens klassiker Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap B med skapande svenska Klassrum Huddinge
Plats på scen: samtida dramatik och scenkonst i Sverige Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap
Religion in Sweden Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap A Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap B Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap C Klassrum Huddinge
Västerländsk esoterism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Juridik
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Huddinge
Affärsjuridik
Affärsjuridik Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Kommunikationsteori och analys Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap A Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap B Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap C Klassrum Huddinge
Medieaktivism och alternativa medier Distans Distans
Medier, lag och rätt Klassrum Huddinge
Foto
Digital fotografi och bildbehandling Klassrum Huddinge
Journalistik
Datajournalistik Klassrum Huddinge
Digital research och faktagranskning Klassrum Huddinge
Digitalt berättande för journalister Klassrum Huddinge
Journalistik A Klassrum Huddinge
Journalistik B Klassrum Huddinge
Journalistik C Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier inriktning sociologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik och digitala medier Klassrum Huddinge
Journalistisk praktik Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande B Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande och den reflekterande essän Klassrum, Distans Flera orter (2)
Marknadsföring / PR
Event och projekt med digital marknadsföring Klassrum Huddinge
Medieproduktion
Att skriva för webben och interaktiva medier Distans Distans
Digital grafik och illustration Klassrum Huddinge
Medieproduktion: text och bild Klassrum Huddinge
Retorik
Retorik A Klassrum Huddinge
Retorik B Klassrum Huddinge
Retorik C Klassrum Huddinge
Retorik i praktiken Klassrum Huddinge
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling Klassrum Huddinge
Våga tala - praktiska övningar Klassrum Huddinge
Sociala medier
Medieteknik A Klassrum Huddinge
Medieteknik B Klassrum Huddinge
Mobila tjänster och gränssnitt Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Matematik
Statistisk analys och visualisering i R: II Distans Distans
Miljö
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi Klassrum Huddinge
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Klassrum Huddinge
Miljövetenskap A natur-sam Klassrum Huddinge
Miljövetenskap B sam-natur Klassrum Huddinge
Miljövetenskap C Klassrum Huddinge
Naturresurshushållning Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Antiziganism i jämförelse med afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism I Distans Distans
Antiziganism i jämförelse med afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism II, uppsats Distans Distans
Den romska minoritetens nutida situation Distans Distans
Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor I Distans Distans
Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor II, uppsats Distans Distans
Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor II, Uppsats Distans Distans
Kultur, religion och hälsa Distans Distans
Nationella minoriteter Distans Distans
Utmaningsdriven innovation med Design Thinking Klassrum Huddinge
Geografi
GIS: II Distans Distans
Statistik
Statistik för miljövetare Klassrum Huddinge
Statsvetenskap
Internationellt samarbete och integration Klassrum Huddinge
Miljö och utveckling Klassrum Huddinge
Statsvetenskap A Klassrum Huddinge
Statsvetenskap B Klassrum Huddinge
Statsvetenskap C Klassrum Huddinge
Språk
Det romska språket, revitaliseringskurs i kaale-dialekten Klassrum Huddinge
Det romska språkets nuvarande situation Klassrum Huddinge
Grunder i romani chib Klassrum Huddinge
Romani chib 1: Översikt över språket romani chib, struktur, grammatik, dialekter och historia Distans Distans
Romani chib 2: Grundläggande färdigheter i minst två av de nationella dialekterna av romani chib Distans Distans
Engelska
Engelska A Klassrum Huddinge
Engelska B Klassrum Huddinge
Engelska C Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i affärsengelska Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i akademisk engelska Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i akademiskt skrivande på engelska Klassrum Huddinge
Svenska
Avancerad svenska för flerspråkiga studenter Klassrum Huddinge
Kommunikatörsprogrammet Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande A Klassrum Huddinge
Skrivande för högskolestudier Klassrum, Distans Flera orter (2)
Svenska A Distans Distans
Svenska B Klassrum Huddinge
Svenska C Klassrum Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Klassrum Huddinge
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundläggande teknik för lärare i förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Distans Distans
Pedagogik
Pedagogik B Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Strategiskt tänkande Klassrum Huddinge
Sociologi
Kvalitativa metoder Klassrum Huddinge
Kvantitativa metoder Klassrum Huddinge
Magisterprogram i sociologi Klassrum Huddinge
Socialt arbete, magisteruppsats Klassrum Huddinge
Sociologisk teori och aktuell forskning Klassrum Huddinge
Sociologiska analysinriktningar Klassrum Huddinge
Ekonomi
Nationalekonomi
Avancerad makroekonomi Klassrum Huddinge
Avancerad mikroekonomi Klassrum Huddinge
Internationell makroekonomi Klassrum Huddinge
Jämförande socioekonomiska system Klassrum Huddinge
Magisterprogram i nationalekonomi Klassrum Huddinge
Hotell / Turism
Turism
Turismvetenskap, magisterprogram (INT) Klassrum Huddinge
Turismvetenskap, magisteruppsatstermin Klassrum Huddinge
Humaniora
Kultur- och samhällsanalyser Klassrum Huddinge
Modernt historiskt tänkande: från upplysningen till idag Klassrum Huddinge
Projektarbete inom Historiska studier Klassrum Huddinge
Genusvetenskap
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet Klassrum Huddinge
Historia
Genushistoria Klassrum Huddinge
Praktik inom Idéhistoria Klassrum Huddinge
Konstvetenskap
Antropocena artefakter Distans Distans
Kulturvetenskap
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier Klassrum Huddinge
Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen Klassrum Huddinge
Fördjupade författarskapsstudier 1 Klassrum Huddinge
Masterprogram i litteraturvetenskap Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap
Islam och muslimska kulturer Klassrum Huddinge
Juridik
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Celebritetskulturer Klassrum Huddinge
Digitala medieteknologier: produktion och mediekunnighet Klassrum Huddinge
Medialisering och datafiering av samhället Klassrum Huddinge
Medier och kulturindustri Klassrum Huddinge
Medier och migration Klassrum Huddinge
Medier och representation Klassrum Huddinge
Medier och vardagsliv Klassrum Huddinge
Medierna och miljön Klassrum Huddinge
Metoder i kritisk medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik
Journalistik och internationella konflikter Klassrum Huddinge
Kommunikation av vetenskaplig kunskap och komplexa miljöfrågor Klassrum Huddinge
Retorik
Masterkurs i retorik: Tematisk fördjupning Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Infektionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Biologi
Biologisk mångfald och bevarandebiologi Klassrum Huddinge
Miljö
Environmental Risks: Assessment and Management Klassrum Huddinge
Forskningsmetoder och -metodik Klassrum Huddinge
Kunskapsproduktion inom miljövetenskap Klassrum Huddinge
Miljökommunikation Klassrum Huddinge
Miljöplanering för hållbar förvaltning Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Utmaningar för den växande staden, multidisciplinär projektkurs inom OpenLab Klassrum Huddinge
Statistik
Analytiska verktyg i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Statistik Klassrum Huddinge
Statsvetenskap
Demokratisk governance, avancerad nivå Klassrum Huddinge
Det europeiska rummets organisering Klassrum Huddinge
Global governance Klassrum Huddinge
Hållbarhet, civilsamhället och transnationell governance Klassrum Huddinge
Jämförande governance Klassrum Huddinge
Politiskt beslutsfattande och miljöförvaltning I Klassrum Huddinge
Stat och demokratiskt medborgarskap Klassrum Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Ledarskap och delaktighet i pedagogisk praktik Klassrum Huddinge
Pedagogik
Förändringsarbete i pedagogiska miljöer Klassrum Huddinge
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv Distans Distans
Jämlikhet och olikhet i pedagogiska relationer Klassrum Huddinge
Vård / Omsorg
Medicin
Medicinsk geografi Klassrum Huddinge

Visa alla

Hitta till utbildaren

Södertörns högskola

Alfred Nobels allé 7
141 52 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Södertörns högskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön