Visa allastudier.se som: Mobil

Södertörns högskola – en högskola i verkligheten

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

En unik mötesplats
Södertörns högskola ligger i södra Stockholm med utmärkta tåg och bussförbindelser. På samma campus finns Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan, vilket skapar en unik universitetsmiljö. Högskolan är en mötesplats för omkring 11 000 studenter med erfarenheter från många olika kulturer, språk, religioner och världsdelar. Här finns studenter och lärare som speglar dagens Sverige.

Visa alla utbildningar med Södertörns högskola

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Genusvetenskap Utbildningsform Längd Ort
Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring Klassrum Huddinge
Genus på scen kring 1900 Distans Distans
Genushistoria Klassrum Huddinge
Genusvetenskap A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Genusvetenskap B Klassrum Huddinge
Genusvetenskap C Klassrum Huddinge
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet Klassrum Huddinge
Praktiska förändringsmetoder med feministiska perspektiv Klassrum Huddinge
Psykologi
Psykologi A Klassrum Huddinge
Psykologi B Klassrum Huddinge
Psykologi C Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Antiziganism som historiskt och nutida fenomen Distans Distans
Den romska minoritetens nutida situation Distans Distans
Medier, engelska och globalisering Klassrum Huddinge
Modernt historiskt tänkande: från upplysningen till idag Klassrum Huddinge
Organisationer, makt och motstånd Klassrum Huddinge
Projektarbete inom Historiska studier Klassrum Huddinge
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance Klassrum Huddinge
Sociologi
Kvalitativa metoder Klassrum Huddinge
Kvantitativa metoder Klassrum Huddinge
Magisterprogram i sociologi Klassrum Huddinge
Socialt arbete, magisteruppsats Klassrum Huddinge
Sociologi A Klassrum Huddinge
Sociologi B Klassrum Huddinge
Sociologisk teori och aktuell forskning Klassrum Huddinge
Sociologiska analysinriktningar Klassrum Huddinge
Socionom
Socionomprogrammet med storstadsprofil Klassrum Huddinge
Statistik
Analytiska verktyg i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Statistics Klassrum Huddinge
Statistik för miljövetare Klassrum Huddinge
Statistisk analys och visualisering i R: II Distans Distans
Statsvetenskap
Det europeiska rummets organisering Klassrum Huddinge
Global governance Klassrum Huddinge
Governance, avancerad nivå Klassrum Huddinge
Grundläggande teknik för lärare i förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Internationella relationer C Klassrum Huddinge
Jämförande governance Klassrum Huddinge
Komparativ europeisk politik Klassrum Huddinge
Miljö och utveckling Klassrum Huddinge
Political Decision Making and Environmental Management I Klassrum Huddinge
Stat och medborgarskap Klassrum Huddinge
Statsvetenskap A Klassrum Huddinge
Statsvetenskap B Klassrum Huddinge
Statsvetenskap C Klassrum Huddinge
Teorier om internationella relationer Klassrum Huddinge
Ekonomi
Företagsekonomi B Klassrum Huddinge
Nationalekonomi
Avancerad makroekonomi Klassrum Huddinge
Avancerad mikroekonomi Klassrum Huddinge
Ekonometri Klassrum Huddinge
Finansiell Ekonomi Klassrum Huddinge
Företagandets organisation, ägande och finansiering Klassrum Huddinge
Industriell Organisation Klassrum Huddinge
Intermediär makroekonomi Klassrum Huddinge
Intermediär mikroekonomi Klassrum Huddinge
Internationell Handelsteori Klassrum Huddinge
Internationell makroekonomi Klassrum Huddinge
Jämförande socioekonomiska system Klassrum Huddinge
Magisterprogram i nationalekonomi Klassrum Huddinge
Miljöekonomi Klassrum Huddinge
Miljöekonomi och hållbar utveckling Klassrum Huddinge
Nationalekonomi A Klassrum Huddinge
Nationalekonomi B Klassrum Huddinge
Nationalekonomi C Klassrum Huddinge
Utvecklingsekonomi Klassrum Huddinge
Redovisning / Bokföring
Hållbarhetsredovisning och -kommunikation Klassrum Huddinge
Estetiska utbildningar
Estetik A Klassrum Huddinge
Bild / Form / Konst
Estetik B Klassrum Huddinge
Estetik och samhälle Klassrum Huddinge
Estetikens traditioner Klassrum Huddinge
Metodstudium Klassrum Huddinge
Originalverk Klassrum Huddinge
Teater / Artist
Dramatext och teater B med skapande svenska Klassrum Huddinge
Hotell / Restaurang / Turism
Eventproduktion
Event och projekt med digital marknadsföring Klassrum Huddinge
Turism och resor
Event- och projektmanagement Klassrum Huddinge
Hospitality Management Klassrum Huddinge
Modern turism Klassrum Huddinge
Tourism Studies, Master's Dissertation Klassrum Huddinge
Turismmanagement Klassrum Huddinge
Turismvetenskap B Klassrum Huddinge
Turismvetenskap C Klassrum Huddinge
Turistföretaget Klassrum Huddinge
Juridik
Affärsjuridik Klassrum Huddinge
Arbetsrätt Klassrum Huddinge
Civilrätt - en introduktion Klassrum Huddinge
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter Klassrum Huddinge
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Huddinge
Idrottsjuridik I Klassrum Huddinge
Idrottsjuridik II Klassrum Huddinge
Immaterialrättsliga avtal Klassrum Huddinge
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen Klassrum Huddinge
Miljöjuridik Klassrum Huddinge
Rättsstat och offentlig rätt Klassrum Huddinge
Transportjuridik Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Celebritetskulturer Klassrum Huddinge
Digitala medieteknologier: produktion och mediekunnighet Klassrum Huddinge
Kommunikationsteori och analys Klassrum Huddinge
Media and the Environment Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap A Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap B Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap C Klassrum Huddinge
Medieaktivism och alternativa medier Distans Distans
Mediearbete och yrkesroller Klassrum Huddinge
Mediekritik Klassrum Huddinge
Medieproduktion: text och bild Klassrum Huddinge
Medier och kulturindustri Klassrum Huddinge
Medier och migration Klassrum Huddinge
Medier och representation Klassrum Huddinge
Medier och vardagsliv Klassrum Huddinge
Medier, lag och rätt Klassrum Huddinge
Metoder i kritisk medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Huddinge
Publik- och omvärldsanalys Klassrum Huddinge
Copywriting och skrivande
Kreativt skrivande B Klassrum Huddinge
Foto
Digital fotografi och bildbehandling Klassrum Huddinge
Informationsvetenskap
Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Journalistik
Digital research och faktagranskning Klassrum Huddinge
Digitalt berättande för journalister Klassrum Huddinge
Journalistik A Klassrum Huddinge
Journalistik B Klassrum Huddinge
Journalistik C Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning nationalekonomi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik och digitala medier Klassrum Huddinge
Journalistisk praktik Klassrum Huddinge
Kommunikation av vetenskaplig kunskap och komplexa miljöfrågor Klassrum Huddinge
Kommunikation
Environmental Communication Klassrum Huddinge
Kommunikatörsprogrammet Klassrum Huddinge
Medieproduktion
Att skriva för webben och interaktiva medier Distans Distans
Multimedia
Medieteknik A Klassrum Huddinge
Medieteknik B Klassrum Huddinge
Mobila tjänster och gränssnitt Klassrum Huddinge
Presentationsteknik och retorik
Retorik A Klassrum Huddinge
Retorik B Klassrum Huddinge
Retorik C Klassrum Huddinge
Retorik i praktiken Klassrum Huddinge
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling Klassrum Huddinge
Våga tala - praktiska övningar Klassrum Huddinge
Kultur / Humanistiska inriktningar
Arkivvetenskap C Klassrum Huddinge
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum, Distans Flera orter (2)
Hållbar utveckling, plats och praktik Klassrum Huddinge
Kulturell komplexitet och globala processer Klassrum Huddinge
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa Klassrum Huddinge
Filosofi
Filosofi A Klassrum Huddinge
Filosofi B Klassrum Huddinge
Filosofi C Klassrum Huddinge
Filosofins historia Distans Distans
Grekiska för filosofer Klassrum Huddinge
Samtida filosofi Distans Distans
Historia
Arkeologi B Klassrum Huddinge
Arkivpedagogik Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap B Klassrum Huddinge
Arkivvetenskapligt projekt och praktik Klassrum Huddinge
Estetikens och kulturteorins idéhistoria Klassrum Huddinge
Historia A, forntid till 1800-tal Klassrum Huddinge
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv Klassrum Huddinge
Historia C Klassrum Huddinge
Idéhistoria A Klassrum Huddinge
Idéhistoria B Klassrum Huddinge
Idéhistoria C Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Förstörelsens kulturhistoria Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Svarta tänkare under raslagarnas epok i USA Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Aleksandra Kollontaj - sexualitet och politik Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Hannah Arendt Klassrum Huddinge
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Praktik inom Idéhistoria Klassrum Huddinge
Konstvetenskap
Antropocena artefakter Distans Distans
Exponeringens effekter Klassrum Huddinge
Gestaltade livsmiljöer Distans, Klassrum Flera orter (2)
Konst i det offentliga rummet Klassrum Huddinge
Konst, kritik och kris Klassrum Huddinge
Konstvetenskap B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Masterprogram i estetik Klassrum Huddinge
Masterprogram i konstvetenskap Klassrum Huddinge
Kulturvetenskap
Kultur, religion och hälsa Distans Distans
Medier, kultur och samhälle 1 Klassrum Huddinge
Medier, kultur och samhälle 2 Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier Klassrum Huddinge
European and American Gothic Fiction and Poetry 1750-1850 Klassrum Huddinge
Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen Klassrum Huddinge
Fördjupade författarskapsstudier 1 Klassrum Huddinge
Fördjupade periodstudier 1 Klassrum Huddinge
Fördjupade tematiska studier Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap B med skapande svenska Klassrum Huddinge
Masterprogram i litteraturvetenskap Klassrum Huddinge
Plats på scen: samtida dramatik och scenkonst i Sverige Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap
Islam och muslimska kulturer Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap A Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap B Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap C Klassrum Huddinge
Västerländsk esoterism Distans, Klassrum Flera orter (2)
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Kultur- och samhällsanalyser Klassrum Huddinge
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi Klassrum Huddinge
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Utmaningsdriven projektledning för hållbar utveckling Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Biodiversity and Conservation Klassrum Huddinge
Infektionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Medical Geography Klassrum Huddinge
Miljö
Environmental Planning for Sustainable Governance Klassrum Huddinge
Environmental Risks: Assessment and Management Klassrum Huddinge
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi Klassrum Huddinge
Generation of Knowledge in Environmental Science Klassrum Huddinge
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Klassrum Huddinge
Miljövetenskap A natur-sam Klassrum Huddinge
Miljövetenskap B sam-natur Klassrum Huddinge
Miljövetenskap C Klassrum Huddinge
Naturresurshushållning Klassrum Huddinge
Research Methods and Methodologies Klassrum Huddinge
Språk
Det romska språket, revitaliseringskurs i kaale-dialekten Klassrum Huddinge
Det romska språkets nuvarande situation Klassrum Huddinge
Grunder i romani chib Klassrum Huddinge
Engelska
Engelska A Klassrum Huddinge
Engelska B Klassrum Huddinge
Engelska C Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i affärsengelska Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i akademisk engelska Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i akademiskt skrivande på engelska Klassrum Huddinge
Magisterprogram i engelskspråkig litteratur (INT) Klassrum Huddinge
Svenska
Avancerad svenska för flerspråkiga studenter Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande A Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande och den reflekterande essän Klassrum Huddinge
Skrivande för högskolestudier Klassrum Huddinge
Svenska A Klassrum Huddinge
Svenska B Klassrum Huddinge
Svenska C Klassrum Huddinge
Säkerhet / Skydd / Räddning
Brandskydd / räddning
Utmaningar för den växande staden, multidisciplinär projektkurs inom OpenLab Klassrum Huddinge
Teknik
Design och produktutveckling
Utmaningsdriven innovation med Design Thinking Klassrum Huddinge
Grafisk, processteknik
Digital grafik och illustration Klassrum Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Klassrum Huddinge
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Distans Distans
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv Distans Distans
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv, fördjupning Distans Distans
Pedagogik B Klassrum Huddinge

Visa alla

Hitta till utbildaren

Södertörns högskola

Alfred Nobels allé 7
141 52 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Södertörns högskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön