Södertörns högskola – en högskola i verkligheten

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

En unik mötesplats
Södertörns högskola ligger i södra Stockholm med utmärkta tåg och bussförbindelser. På samma campus finns Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan, vilket skapar en unik universitetsmiljö. Högskolan är en mötesplats för omkring 11 000 studenter med erfarenheter från många olika kulturer, språk, religioner och världsdelar. Här finns studenter och lärare som speglar dagens Sverige.

Visa alla utbildningar med Södertörns högskola

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi Utbildningsform Längd Ort
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Sociologi Klassrum Huddinge
Social och kulturell hållbarhet Distans Distans
Sociologi C Klassrum Huddinge
Data / IT
Digital trygghet, desinformation och cybersäkerhet Klassrum Huddinge
Framtidens arbete, AI och automation Klassrum Huddinge
Skriva med AI Distans Distans
UX: Webbanalys och optimering Klassrum Huddinge
Spelutveckling
Spelprogrammet - inriktning grafik Klassrum Huddinge
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting Klassrum Huddinge
Systemvetenskap
Digital affärsutveckling inom event och projekt Klassrum Huddinge
Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Informatik C, inriktning digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Webbdesign
Universell design och tillgänglighet för webben Distans Distans
Djur / Natur
Djur och natur i kultur och religion Distans Distans
Ekonomi
Ekonomi, teknik och design Klassrum Huddinge
Entreprenörskap
Entreprenörskap, innovation och marknad Klassrum Huddinge
Ledning av innovation och entreprenörskap Klassrum Huddinge
Företagsekonomi
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Detaljhandelns digitalisering Klassrum Huddinge
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Företagsekonomi A Klassrum Huddinge
Företagsekonomi C med allmän inriktning Klassrum Huddinge
Hållbara investeringar Klassrum Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Internationella ekonomprogrammet Klassrum Huddinge
Konst, kultur och ekonomi inriktning företagsekonomi Klassrum Huddinge
Management med IT Klassrum Huddinge
Förvaltning
Förvaltningsprogrammet - offentlig organisation och ledning Klassrum Huddinge
Nationalekonomi
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Klassrum Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning nationalekonomi Klassrum Huddinge
Estetiska utbildningar
Den tidiga estetikens historia Distans Distans
Estetik C Klassrum Huddinge
Estetikprogrammet Klassrum Huddinge
Bild / Form / Konst
Den moderna estetikens historia Distans Distans
Estetik A Klassrum Huddinge
Dans
Dans och filosofi Distans Distans
Hotell / Turism
Eventproduktion
Event och projekt - verktyg för ledning och planering Distans Distans
Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt Klassrum Huddinge
Turism
Turismprogrammet Klassrum Huddinge
Turismvetenskap A Klassrum Huddinge
Humaniora
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi Klassrum Huddinge
Genusvetenskap C Distans Distans
Interkulturellt företagande, inriktning etnologi Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Etnologi Klassrum Huddinge
Arkeologi
Arkeologi A Klassrum Huddinge
Arkeologi C Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Klassrum Huddinge
Marinarkeologi, introduktionskurs Distans Distans
Bibliotekarie
Bibliotekarieprogrammet Klassrum Huddinge
Filosofi
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi Klassrum Huddinge
Grekiska för filosofer Klassrum Huddinge
Genusvetenskap
Genusvetarprogrammet Klassrum Huddinge
Historia
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Klassrum Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap A Klassrum Huddinge
Historia B, 1900-tal till nutid Klassrum Huddinge
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II Distans Distans
Historikerprogrammet Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Identitetens idéhistoria Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Svenska bildningstraditioner Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Historia Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Svenskhet, etniska krig och globalisering: nationalism i ett historiskt perspektiv Klassrum Huddinge
Konst, kultur och ekonomi inriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Konstvetenskap
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Klassrum Huddinge
Kulturvetenskap
Kandidatprogram i Liberal Arts Klassrum Huddinge
Konst och kultur i samhället Klassrum Huddinge
Kulturens ekonomi och organisering Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Bland spöken och vampyrer. Gotikens klassiker Klassrum Huddinge
Djur i fiktionen Distans Distans
Dramatext och teater A med skapande svenska Klassrum Huddinge
Historisk översiktskurs av amerikansk litteratur Klassrum Huddinge
Historisk översiktskurs av brittisk litteratur Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Karl Marx, Ludwig Feuerbach och vänsterhegelianismen Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap A med skapande svenska Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap C Klassrum Huddinge
Makt och kultur under renässansen Klassrum Huddinge
Plats på scen: samtida dramatik och scenkonst i Sverige Distans Distans
Transmotiv och samkönad kärlek i svensk litteratur efter 1880 Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Religion i Sverige Klassrum Huddinge
Religionsvetenskapligt program Klassrum Huddinge
Inköp / Logistik
Logistik
Informationsförvaltning Klassrum Huddinge
Logistik och ekonomi Klassrum Huddinge
Juridik
Beskattningsrätt Klassrum Huddinge
EU-rättens grunder Klassrum Huddinge
EU, den svenska staten och företagandets villkor Klassrum Huddinge
Europa, staten och den offentliga rätten Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt Klassrum Huddinge
Förvaltningsrätt - en introduktion Klassrum Huddinge
Immaterialrättsliga avtal Klassrum Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Offentlig rätt Klassrum Huddinge
Kandidatprogram i juridik med inriktning mot affärsrätt och offentlig rätt Klassrum Huddinge
Komparativ offentlig rätt Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Medie- och informationskunnighet för pedagoger Distans Distans
Medieteknik C Klassrum Huddinge
Medievetarprogrammet Klassrum Huddinge
Journalistik
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Klassrum Huddinge
Journalistik för akademiker Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande med inriktning mot skrivpedagogik Klassrum Huddinge
Skriva för scenen I Distans Distans
Skriva för scenen II Distans Distans
Medieproduktion
Digital läsning och e-publicering Klassrum Huddinge
Medieproduktion: visuellt berättande Klassrum Huddinge
Retorik
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Klassrum Huddinge
Sociala medier
IT, medier och design Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Naturorienterande ämnen och teknik, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs Klassrum Huddinge
Miljö
Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap Klassrum Huddinge
Hållbarhetsstrateg Klassrum Huddinge
Miljötillsyn Klassrum Huddinge
Miljövetenskap A sam-natur Klassrum Huddinge
Miljövetenskap B natur-sam Klassrum Huddinge
Östersjöns ekosystem och naturresurser Klassrum Huddinge
Personal / Arbetsmiljö / HR
Personalvetarprogrammet inriktning psykologi Klassrum Huddinge
Personalvetarprogrammet inriktning sociologi Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Offentlig förvaltning A Klassrum Huddinge
Samhällsorienterande ämnen, för grundskolans årskurs 4-6 - fristående kurs Klassrum Huddinge
Samhällsplanerarprogrammet
Samhällsplanering och GIS Klassrum Huddinge
Statsvetenskap
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Globala utvecklingsstudier Klassrum Huddinge
Innovation och hållbar utveckling Distans Distans
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Statsvetenskap Klassrum Huddinge
Sport / Fritid
Idrott och sport
Sport Management Klassrum Huddinge
Språk
Svenska
Avancerad svenska för flerspråkiga studenter Distans Distans
Säkerhet / Skydd
Polis
Polisiärt arbete i Sverige med internationella perspektiv Distans Distans
Polisiärt arbete, praktiknära studier 1 Distans Distans
Polisiärt arbete, praktiknära studier 2 Distans Distans
Utbildning / Pedagogik
Stora frågor för de minsta: hållbarhet i barnlitteratur Distans Distans
Grundlärare
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem Klassrum Huddinge
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning Distans Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Klassrum Huddinge
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6 Klassrum Huddinge
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Biologi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Engelska Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Filosofi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Företagsekonomi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Geografi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Historia Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Psykologi Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Religionskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Samhällskunskap Distans Distans
Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan, Svenska Distans Distans
Pedagogik
Pedagogik A Klassrum Huddinge
Pedagogik C Klassrum Huddinge
Ämneslärare
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Engelska Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Historia Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Religionskunskap Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska Klassrum Huddinge
Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Svenska som andraspråk Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi
Strategiskt tänkande Klassrum Huddinge
Sociologi
Avancerade kvantitativa metoder Klassrum Huddinge
Klass: Arbete, identitet och makt Klassrum Huddinge
Magisterprogram i praktisk kunskap Distans Distans
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, sociologi Klassrum Huddinge
Masterprogram i sociologi Klassrum Huddinge
Politik idag: Politisk organisering och politiskt deltagande Klassrum Huddinge
Sociologisk kriminologi: Brott, våld och avvikelse Klassrum Huddinge
Data / IT
AI och maskininlärning för design av användarupplevelse Klassrum Huddinge
Specialisering inom användarupplevelse och design av interaktiva medier Klassrum Huddinge
UX-design
Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier, Masterprogram Klassrum Huddinge
Ekonomi
Företagsekonomi
Magisterprogram i företagsekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i företagsekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, företagsekonomi Klassrum Huddinge
Nationalekonomi
Avancerad makroekonomi Klassrum Huddinge
Jämförande socioekonomiska system Klassrum Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, nationalekonomi Klassrum Huddinge
Masterprogram i nationalekonomi Klassrum Huddinge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Originalverk Klassrum Huddinge
Psykoanalys och estetik Distans Distans
Humaniora
Kultur- och samhällsanalyser Klassrum Huddinge
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys Klassrum Huddinge
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa Klassrum Huddinge
Metodstudium Klassrum Huddinge
Arkeologi
Magisterprogram i arkeologi Klassrum Huddinge
Masterprogram i arkeologi Klassrum Huddinge
Filosofi
Masterprogram i Filosofi Klassrum Huddinge
Genusvetenskap
Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring Klassrum Huddinge
Intersektionalitet, jämställdhet och social rättvisa Klassrum Huddinge
Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete Klassrum Huddinge
Praktiska förändringsmetoder med feministiska perspektiv Klassrum Huddinge
Historia
Estetikens traditioner Klassrum Huddinge
Historieskrivning som politik: svart erfarenhet och sanningen om USA, från 1619 till idag Klassrum Huddinge
Magisterprogram i historia Klassrum Huddinge
Magisterprogram i idéhistoria Klassrum Huddinge
Masterprogram i historia Klassrum Huddinge
Masterprogram i idéhistoria Klassrum Huddinge
Konstvetenskap
Exponeringens effekter Klassrum Huddinge
Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker Distans Distans
Konst i det offentliga rummet Klassrum Huddinge
Konst, kritik och kris Klassrum Huddinge
Masterprogram i konstvetenskap Klassrum Huddinge
Kulturvetenskap
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap
Det mångreligiösa och sekulära Sverige Klassrum Huddinge
Magisterprogram i religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Masterprogram i religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Juridik
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå Klassrum Huddinge
Offentlig rätt med inriktning på europeisk rätt och hållbarhet, avancerad nivå Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Celebritetskulturer Klassrum Huddinge
Masterprogram i medier, kommunikation och kulturanalys Klassrum Huddinge
Medier och kulturindustri Klassrum Huddinge
Medier och migration Klassrum Huddinge
Medier och representation Klassrum Huddinge
Medier och vardagsliv Klassrum Huddinge
Medierna och miljön Klassrum Huddinge
Medieteorins klassiker Klassrum Huddinge
Visuella praktiker Klassrum Huddinge
Journalistik
Internationellt magisterprogram i Journalistik Klassrum Huddinge
Journalistik och internationella konflikter Klassrum Huddinge
Jämförande journalistikforskning Klassrum Huddinge
Medieproduktion
Speldesignforskning Klassrum Huddinge
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, offentlig förvaltning Klassrum Huddinge
Organisationer, makt och motstånd Klassrum Huddinge
Ledarskap
Ledarskap och delaktighet i pedagogisk praktik Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Biologi
Biologisk mångfald och bevarandebiologi Klassrum Huddinge
Matematik
Statistik Klassrum Huddinge
Miljö
Ekosystemförvaltning Klassrum Huddinge
Forskningsmetoder Klassrum Huddinge
Hållbar utveckling ur individ- organisations och nätverksperspektiv Klassrum Huddinge
Hållbarhet, policy och kunskapsproduktion Klassrum Huddinge
Miljö och hälsa Klassrum Huddinge
Miljö, hållbarhet och global utveckling, Masterprogram Klassrum Huddinge
Miljödiskurser och politisk styrning Klassrum Huddinge
Miljöplanering för hållbar förvaltning Klassrum Huddinge
Miljörisker, bedömning och hantering Klassrum Huddinge
Språk
Engelska
Texter och kriser Distans Distans
Svenska
Magisterprogram i svenska språket Klassrum Huddinge
Masterprogram i svenska språket Klassrum Huddinge
Teknik
Avancerade visualiseringstekniker Klassrum Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Forskning i pedagogik och pedagogiska frågeställningar Klassrum Huddinge
Hållbarhet och ansvar i pedagogisk verksamhet Klassrum Huddinge
Individuell specialisering i pedagogik Klassrum Huddinge
Magisterprogram i pedagogik Klassrum Huddinge
Vård / Omsorg
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, studieort Gävle Klassrum Huddinge
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, studieort Huddinge Klassrum Huddinge
Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, studieort Uppsala Klassrum Huddinge
Folkhälsovetenskap
Infectious Disease Control Klassrum Huddinge
Global hälsa
Global utveckling och hållbarhetsutmaningar Klassrum Huddinge

Kontaktuppgifter

Södertörns högskola

Alfred Nobels allé 7
141 52 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Södertörns högskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön