Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Södertörns högskola – en högskola i verkligheten

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

En unik mötesplats
Södertörns högskola ligger i södra Stockholm med utmärkta tåg och bussförbindelser. På samma campus finns Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan, vilket skapar en unik universitetsmiljö. Högskolan är en mötesplats för omkring 11 000 studenter med erfarenheter från många olika kulturer, språk, religioner och världsdelar. Här finns studenter och lärare som speglar dagens Sverige.

Visa alla utbildningar med Södertörns högskola

Utbildningar

Högskola / Universitet
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Beteendevetenskap
Psykologi Utbildningsform Längd Ort
Psykologi A Klassrum Huddinge
Psykologi B Klassrum Huddinge
Psykologi C Klassrum Huddinge
Socialpsykologi Klassrum Huddinge
Sociologi
Sociologi A Klassrum Huddinge
Sociologi B Klassrum Huddinge
Socionom
Socionomprogrammet med storstadsprofil Klassrum Huddinge
Data / IT
Systemvetenskap
Digital integritet, desinformation och cybersäkerhet Klassrum Huddinge
Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Klassrum Huddinge
Sociala medier, digital marknadsföring och plattformsbaserade affärsmodeller Klassrum Huddinge
Ekonomi
Företagsekonomi
Företagsekonomi B Klassrum Huddinge
Nationalekonomi
Nationalekonomi A Klassrum Huddinge
Nationalekonomi B Klassrum Huddinge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Estetik och samhälle Klassrum Huddinge
Teater / Artist
Genus på scen kring 1900 Distans Distans
Hotell / Turism
Turism
Event- och projektmanagement Klassrum Huddinge
Event, utveckling och påverkan i föränderliga samhällen Klassrum Huddinge
Hospitality Management Klassrum Huddinge
Turismmanagement Klassrum Huddinge
Turismvetenskap B Klassrum Huddinge
Turismvetenskap C Klassrum Huddinge
Turistföretaget Klassrum Huddinge
Humaniora
Arkivpedagogik Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap B Klassrum Huddinge
Arkivvetenskap C Klassrum Huddinge
Arkivvetenskapligt projekt och praktik Klassrum Huddinge
Etnologi A, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi B, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Kultur, religion och hälsa Distans Distans
Kulturell komplexitet och globala processer Klassrum Huddinge
Arkeologi
Arkeologi B Klassrum Huddinge
Filosofi
Estetik B Klassrum Huddinge
Existentialismens filosofi Distans Distans
Filosofi A Klassrum Huddinge
Filosofi B Distans, Klassrum Flera orter (2)
Filosofi C Klassrum Huddinge
Filosofins historia Distans Distans
Samtida filosofi Distans Distans
Genusvetenskap
Genusvetenskap A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Genusvetenskap B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Historia
Historia A, forntid till 1800-tal Klassrum Huddinge
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv Klassrum Huddinge
Historia C Klassrum Huddinge
Idéhistoria A Klassrum Huddinge
Idéhistoria B Klassrum Huddinge
Idéhistoria C Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Mångfald och demokrati: den kulturpluralistiska filosofitraditionen i USA Klassrum Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Kapitalismens idéhistoria Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Hannah Arendt Klassrum Huddinge
Klassikerläsning: Thomas More och utopins födelse Klassrum Huddinge
Internationella relationer
Internationellt samarbete och integration Klassrum Huddinge
Konstvetenskap
Att skriva om bild och form Distans Distans
Gestaltade livsmiljöer Distans Distans
Konstvetenskap A Distans, Klassrum Flera orter (2)
Konstvetenskap B Klassrum, Distans Flera orter (2)
Kulturvetenskap
Medier, kultur och samhälle 1 Klassrum Huddinge
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Dramatext och teater B med skapande svenska Klassrum Huddinge
Gotikens klassiker Klassrum Huddinge
Introduktion till fältet kulturella djurstudier Distans Distans
Litteratur och Kultur II Distans Distans
Litteraturvetenskap B med skapande svenska Klassrum Huddinge
Vikingen: verklighet, föreställning, fiktion Distans Distans
Religionsvetenskap
Antiziganism som historiskt och nutida fenomen Distans Distans
Religionsvetenskap B Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap C Klassrum Huddinge
Västerländsk esoterism Klassrum, Distans Flera orter (2)
Ingenjör
Design och produktutveckling
Utmaningsdriven innovation med Design Thinking Klassrum Huddinge
Juridik
Civilrätt - en introduktion Klassrum, Distans Flera orter (2)
Handelsrättslig översiktskurs Klassrum Huddinge
Transportjuridik Klassrum Huddinge
Affärsjuridik
Affärsjuridik Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Kommunikatörsprogrammet Klassrum Huddinge
Kritisk visualisering av data Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap A Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap B Klassrum Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap C Klassrum Huddinge
Medier, engelska och globalisering Klassrum Huddinge
Foto
Digital fotografi och bildbehandling Klassrum Huddinge
Journalistik
Journalistik A Klassrum Huddinge
Journalistik B Klassrum Huddinge
Journalistik C Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier inriktning sociologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap Klassrum Huddinge
Journalistik och digitala medier Klassrum Huddinge
Journalistisk praktik Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande A Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande B Klassrum Huddinge
Kreativt skrivande och den reflekterande essän Distans Distans
Marknadsföring / PR
Event och projekt med digital marknadsföring Klassrum Huddinge
Medieproduktion
Att skriva för webben och interaktiva medier Distans Distans
Retorik
Retorik A Klassrum Huddinge
Retorik B Klassrum Huddinge
Retorik C Klassrum Huddinge
Retorik i praktiken Klassrum Huddinge
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling Klassrum Huddinge
Våga tala - praktiska övningar Klassrum Huddinge
Sociala medier
Medieteknik A Klassrum Huddinge
Medieteknik B Klassrum Huddinge
Mobila tjänster och gränssnitt Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Geovetenskap
GIS: I Distans Distans
Matematik
Statistisk analys och visualisering i R: II Distans Distans
Miljö
Examensarbete i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Hållbar utveckling, plats och praktik Klassrum Huddinge
Miljöbedömning och samhällsplanering Klassrum Huddinge
Miljövetenskap A natur-sam Klassrum Huddinge
Miljövetenskap B sam-natur Klassrum Huddinge
Miljövetenskap C Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Antiziganism i jämförelse med afrofobi, antisemitism, islamofobi och antisamisk rasism II, uppsats Distans Distans
Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor I Distans Distans
Kritiska romska studier: Emancipatoriska perspektiv på romska frågor II, uppsats Distans Distans
Nationella minoriteter Distans Distans
Geografi
GIS: II Distans Distans
Statistik
Statistik för miljövetare Klassrum Huddinge
Statistisk analys och visualisering i R: I Distans Distans
Tillämpad statistik, analys och tolkning Distans Distans
Statsvetenskap
Grundläggande teknik för lärare i förskoleklass och årskurs 1-6 Distans Distans
Miljö och utveckling Klassrum Huddinge
Nationalism i globaliseringens tidevarv Klassrum Huddinge
Politik och teknologi i det globala informationssamhället Klassrum Huddinge
Stat, marknad och välfärd Klassrum Huddinge
Statsvetenskap A Klassrum Huddinge
Statsvetenskap B Klassrum Huddinge
Statsvetenskap C Klassrum Huddinge
Språk
Romani chib 1: Översikt över språket romani chib, struktur, grammatik, dialekter och historia Distans Distans
Romani chib 2: Grundläggande färdigheter i minst två av de nationella dialekterna av romani chib Distans Distans
Engelska
Engelska A Klassrum, Distans Flera orter (2)
Engelska C Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i affärsengelska Klassrum Huddinge
Introduktionskurs i akademiskt skrivande på engelska Klassrum Huddinge
Svenska
Svenska A Klassrum Huddinge
Svenska B Klassrum Huddinge
Teknik
Digital grafik och illustration Klassrum Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Skrivande för högskolestudier Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarutbildning med interkulturell profil Klassrum Huddinge
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad Distans Distans
Pedagogik
Pedagogik B Klassrum Huddinge
Pedagogik som förändring: relationer och praktiker Klassrum Huddinge
Pedagogikens förutsättningar: teori och policy Klassrum Huddinge
Pedagogiska utmaningar: hållbarhet och social rättvisa i en globaliserad värld Klassrum Huddinge
Självständigt vetenskapligt arbete I Klassrum Huddinge
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Beteendevetenskap
Sociologi
Kvalitativa metoder Klassrum Huddinge
Magisterprogram i sociologi Klassrum Huddinge
Moderna sociologiska teorier Klassrum Huddinge
Sociala rörelser, politiska protester och civilsamhälle Klassrum Huddinge
Socialt arbete, magisteruppsats Klassrum Huddinge
Sociologisk teori och aktuell forskning Klassrum Huddinge
Sociologiska analysinriktningar Klassrum Huddinge
Ekonomi
Nationalekonomi
Avancerad mikroekonomi Klassrum Huddinge
Internationell makroekonomi Klassrum Huddinge
Magisterprogram i nationalekonomi Klassrum Huddinge
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Forskningsmetoder i praktiken Klassrum Huddinge
Konst, estetik och kritik Klassrum Huddinge
Kultur och politik Klassrum Huddinge
Masterprogram i estetik Klassrum Huddinge
Projektledning på kulturfältet Klassrum Huddinge
Designer
Kritisk Design Klassrum Huddinge
Hotell / Turism
Turism
Turismvetenskap, magisteruppsatstermin Klassrum Huddinge
Humaniora
Kulturteori med inriktning på transnationella processer i Europa Klassrum Huddinge
Genusvetenskap
Att tolka tystnad: metodfrågor i genusvetenskap Klassrum Huddinge
Genus-/Sexualpolitik i en global kontext Klassrum Huddinge
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet Klassrum Huddinge
Vetenskap, kroppar och skillnader: reproduktionens globala politik Klassrum Huddinge
Historia
Från imperium till euro: europatankens idéhistoria Klassrum Huddinge
Genushistoria Klassrum Huddinge
Praktik inom Idéhistoria Klassrum Huddinge
Litteraturvetenskap
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier Klassrum Huddinge
Masterprogram i litteraturvetenskap Klassrum Huddinge
Stockholm i litteraturen Klassrum Huddinge
Religionsvetenskap
Islam och muslimska kulturer Klassrum Huddinge
Juridik
Magisterprogram i Europarättsliga studier Klassrum Huddinge
Kommunikation / Media
Digitala medieteknologier: produktion och mediekunnighet Klassrum Huddinge
Medialisering och datafiering av samhället Klassrum Huddinge
Metoder i kritisk medie- och kommunikationsvetenskap Klassrum Huddinge
Ledarskap / Organisation
Projektledning
Projektarbete inom Historiska studier Klassrum Huddinge
Naturvetenskap
Infektionsepidemiologi Klassrum Huddinge
Miljö
Analytiska verktyg i miljövetenskap Klassrum Huddinge
Environmental Risks: Assessment and Management Klassrum Huddinge
Hållbarhet, civilsamhället och transnationell governance Klassrum Huddinge
Klimatförändringar och hållbarhetsomställning Klassrum Huddinge
Kommunikation av vetenskaplig kunskap och komplexa miljöfrågor Klassrum Huddinge
Miljökommunikation Klassrum Huddinge
Samtida debatt inom utvecklings-och hållbarhetsstudier Klassrum Huddinge
Samhällsvetenskap
Kvantitativa metoder Klassrum Huddinge
Socialismen och den engelskspråkiga romanen Distans Distans
Statsvetenskap
Demokratisk governance, avancerad nivå Klassrum Huddinge
Det europeiska rummets organisering Klassrum Huddinge
Global governance Klassrum Huddinge
Jämförande governance Klassrum Huddinge
Stat och demokratiskt medborgarskap Klassrum Huddinge
Utmaningar för den växande staden, multidisciplinär projektkurs inom OpenLab Klassrum Huddinge
Språk
Lingvistik och språkvetenskap
Det existentiella samtalet Distans, Klassrum Flera orter (2)
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Förändringsarbete i pedagogiska miljöer Klassrum Huddinge
Handledning av lärarstudenter, interkulturella perspektiv Distans Distans
Jämlikhet och olikhet i pedagogiska relationer Klassrum Huddinge
Självständigt arbete i pedagogik Klassrum Huddinge

Kontaktuppgifter

Södertörns högskola

Alfred Nobels allé 7
141 52 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Södertörns högskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön