Visa allastudier.se som: Mobil

Södertörns högskola – en högskola i verkligheten

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi har 11 000 studenter och erbjuder cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Vi erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet.

Hos oss blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.

En unik mötesplats
Södertörns högskola ligger i södra Stockholm med utmärkta tåg och bussförbindelser. På samma campus finns Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan, vilket skapar en unik universitetsmiljö. Högskolan är en mötesplats för omkring 11 000 studenter med erfarenheter från många olika kulturer, språk, religioner och världsdelar. Här finns studenter och lärare som speglar dagens Sverige.

Visa alla utbildningar med Södertörns högskola

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Genusvetenskap Ort
Feministiska perspektiv på kunskap och forskningsmetoder för samhällsförändring Huddinge
Genushistoria Huddinge
Genusvetenskap C Huddinge
Intersektionalitet, jämställdhet och social rättvisa Huddinge
Intersektionell analys: identiteter, etnicitet, genus, klass och sexualitet Huddinge
Magisterprogram i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete Huddinge
Praktiska förändringsmetoder med feministiska perspektiv Huddinge
Psykologi
Personalvetarprogrammet, inriktning psykologi Huddinge
Samhällsvetenskap
Antiziganism som historiskt och nutida fenomen Distans
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning företagsekonomi Huddinge
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning journalistik Huddinge
Arkivarie- och informationsförvaltningsprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning arkeologi Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning historia Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria Huddinge
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning konstvetenskap Huddinge
Den romska minoritetens historia Distans
Den romska minoritetens nutida situation Distans
Det existentiella samtalet Distans
Kandidatprogram i Liberal Arts Huddinge
Masterprogram i medier, kommunikation och kulturanalys Huddinge
Medier, engelska och globalisering Huddinge
Modernt historiskt tänkande: från upplysningen till idag Huddinge
Offentlig förvaltning A Huddinge
Organisationer, makt och motstånd Huddinge
Projektarbete inom Historiska studier Huddinge
Sustainability, Civil Society and Transnational Governance Huddinge
Sociologi
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Sociologi Huddinge
Kvalitativa metoder Huddinge
Kvantitativa metoder Huddinge
Magisterprogram i praktisk kunskap Distans
Magisterprogram i sociologi Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, sociologi Huddinge
Masterprogram i sociologi Huddinge
Personalvetarprogrammet, inriktning sociologi Huddinge
Socialt arbete, magisteruppsats Huddinge
Sociologi C Huddinge
Sociologisk teori och aktuell forskning Huddinge
Sociologiska analysinriktningar Huddinge
Statistik
Analytiska verktyg i miljövetenskap Huddinge
Statistics Huddinge
Statistisk analys och visualisering i R: II Distans
Statsvetenskap
Demokratiteori Huddinge
Demokratiteori Huddinge
Det europeiska rummets organisering Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning statsvetenskap Huddinge
Global governance Huddinge
Global governance Huddinge
Governance, avancerad nivå Huddinge
Governance, avancerad nivå Huddinge
Grundläggande teknik för lärare i förskoleklass och årskurs 1-6 Distans
Innovation och hållbar utveckling Distans
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Statsvetenskap Huddinge
Internationella relationer A Huddinge
Jämförande governance Huddinge
Jämförande governance Huddinge
Magisterprogram i Europarättsliga studier Huddinge
Masterprogram i statsvetenskap Huddinge
Political Decision Making and Environmental Management I Huddinge
Politikens organisering Huddinge
Stat och medborgarskap Huddinge
Utveckling och internationellt samarbete Huddinge
Data / IT
Systemvetenskap
Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling Huddinge
Ekonomi / Försäljning
Entreprenörskap, innovation och marknad Huddinge
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation Huddinge
Magisterprogram i internationellt företagande Huddinge
Ekonomi
Ekonomi, teknik och design Huddinge
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning företagsekonomi Huddinge
Företagsekonomi A Huddinge
Företagsekonomi B Huddinge
Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering Huddinge
Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring Huddinge
Företagsekonomi C med inriktning mot organisation Huddinge
Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning företagsekonomi Huddinge
Internationella ekonomprogrammet Huddinge
Logistik och ekonomi Huddinge
Magisterprogram i företagsekonomi Huddinge
Management med IT Huddinge
Masterprogram i företagsekonomi Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, företagsekonomi Huddinge
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, företagsekonomi Huddinge
Sport Management Huddinge
Nationalekonomi
Avancerad makroekonomi Huddinge
Avancerad mikroekonomi Huddinge
Ekonomie kandidatprogrammet med inriktning nationalekonomi Huddinge
Finansiell Ekonomi Huddinge
Företagandets organisation, ägande och finansiering Huddinge
Industriell Organisation Huddinge
Internationell Handelsteori Huddinge
Internationell makroekonomi Huddinge
Internationell makroekonomi Huddinge
Jämförande socioekonomiska system Huddinge
Jämförande socioekonomiska system Huddinge
Masterprogram i ledarskap och hållbar samhällsutveckling, nationalekonomi Huddinge
Masterprogram i nationalekonomi Huddinge
Miljöekonomi Huddinge
Miljöekonomi och hållbar utveckling Huddinge
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Estetik B Huddinge
Estetik C Huddinge
Estetik och samhälle Huddinge
Estetikens traditioner Huddinge
Estetikprogrammet Huddinge
Metodstudium Huddinge
Originalverk Huddinge
Teater / Artist
Dramatext och teater B med skapande svenska Huddinge
Hotell / Restaurang / Turism
Eventproduktion
Event och projekt med digital marknadsföring Huddinge
Turism och resor
Hospitality Management Huddinge
Modern turism Huddinge
Moderna resetrender - från volontärturism till flygskam Distans
Strategisk ledning av tillämpat event- och turismprojekt Huddinge
Tourism Studies, Master's Dissertation Huddinge
Tourism Studies: City Tourism Huddinge
Turismmanagement Huddinge
Turismprogrammet Huddinge
Turismvetenskap A Huddinge
Turismvetenskap B Huddinge
Turismvetenskap C Huddinge
Turismvetenskap, magisterprogram Huddinge
Turistföretaget Huddinge
Juridik
Arbetsrätt Huddinge
Beskattningsrätt Huddinge
EU-rättens grunder Huddinge
EU, den svenska staten och företagandets villkor Huddinge
Europa, staten och den offentliga rätten Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning offentlig rätt Huddinge
Europarätt: mänskliga fri- och rättigheter Huddinge
Handelsrättslig översiktskurs Huddinge
Immaterialrättsliga avtal Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Offentlig rätt Huddinge
Komparativ offentlig rätt Huddinge
Magisterprogram i Europarättsliga studier Huddinge
Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen Huddinge
Miljöjuridik Huddinge
Offentlig rätt med europeisk inriktning, avancerad nivå Huddinge
Rättsstat och offentlig rätt Huddinge
Transportjuridik Huddinge
Kommunikation / Media
Celebritetskulturer Huddinge
Det metriska tänkandet Huddinge
Digitala medieteknologier: produktion och mediekunnighet Huddinge
Kommunikationsteori och analys Huddinge
Media and the Environment Huddinge
Medie- och kommunikationsvetenskap C Huddinge
Medieaktivism och alternativa medier Distans
Medieaktivism: Medier och sociala rörelser Distans
Mediearbete och yrkesroller Huddinge
Mediekritik Huddinge
Medieproduktion: text och bild Huddinge
Medieproduktion: visuellt berättande Huddinge
Medier och kulturindustri Huddinge
Medier och migration Huddinge
Medier och representation Huddinge
Medier och vardagsliv Huddinge
Medier, lag och rätt Huddinge
Medieteorins klassiker Huddinge
Medievetarprogrammet Huddinge
Metoder i kritisk medie- och kommunikationsvetenskap Huddinge
Publik- och omvärldsanalys Huddinge
Copywriting och skrivande
Kreativt skrivande B Huddinge
Grafisk design
Användarupplevelse och Design av Interaktiva Medier, Masterprogram Huddinge
Informationsvetenskap
Bibliotekarieprogrammet Huddinge
Informatik B, inriktning Digital affärsutveckling Huddinge
Informatik C, inriktning digital affärsutveckling Huddinge
Journalistik
Digital research och faktagranskning Huddinge
Digitalt berättande för journalister Huddinge
Internationellt magisterprogram i journalistik Huddinge
Journalistik A Huddinge
Journalistik B Huddinge
Journalistik för akademiker Huddinge
Journalistik med samhällsstudier - inriktning människa och miljö Huddinge
Journalistik och digitala medier Huddinge
Journalistik och internationella konflikter Huddinge
Journalistisk praktik Huddinge
Jämförande journalistikforskning Huddinge
Kommunikation av vetenskaplig kunskap och komplexa miljöfrågor Huddinge
Kommunikation
Environmental Communication Huddinge
Medieproduktion
Digital läsning och e-publicering Huddinge
Multimedia
IT, medier och design Huddinge
Medieteknik B Huddinge
Mobila tjänster och gränssnitt Huddinge
Spelprogrammet - inriktning grafik Huddinge
Spelprogrammet - inriktning speldesign och scripting Huddinge
Presentationsteknik och retorik
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot politisk kommunikation och hållbar utveckling Huddinge
Retorikkonsultprogrammet, inriktning mot rådgivning och utbildning Huddinge
Kultur / Humanistiska inriktningar
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Etnologi Huddinge
Filosofi
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning filosofi Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning nationalekonomi Huddinge
Filosofi, politik och ekonomi, ämnesinriktning statsvetenskap Huddinge
Grekiska för filosofer Huddinge
Masterprogram i Filosofi Huddinge
Historia
Arkeologi A Huddinge
Arkeologi B Huddinge
Arkeologi C Huddinge
Arkivpedagogik Huddinge
Arkivvetenskap B Huddinge
Arkivvetenskapligt projekt och praktik Huddinge
Estetikens och kulturteorins idéhistoria Huddinge
Historia A, forntid till 1800-tal Huddinge
Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv Huddinge
Historia B, 1900-tal till nutid Huddinge
Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv Huddinge
Historia för lärare årskurs 7-9, 45 hp (1-45) - Ingår i Lärarlyftet II Distans
Historikerprogrammet Huddinge
Idéhistorisk temakurs: Svarta tänkare under raslagarnas epok i USA Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Historia Huddinge
Klassikerläsning: Aleksandra Kollontaj - sexualitet och politik Huddinge
Magisterprogram i arkeologi Huddinge
Magisterprogram i historia Huddinge
Magisterprogram i idéhistoria Huddinge
Marinarkeologi Huddinge
Masterprogram i arkeologi Huddinge
Masterprogram i historia Huddinge
Masterprogram i idéhistoria Huddinge
Praktik inom Etnologi med inriktning mot kulturell mångfald i Europa Huddinge
Konstvetenskap
Exponeringens effekter Huddinge
Konst i det offentliga rummet Huddinge
Konst, kritik och kris Huddinge
Konst, kultur och ekonomi Huddinge
Konstvetenskap C Huddinge
Masterprogram i estetik Huddinge
Kulturvetenskap
Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling Huddinge
Litteraturvetenskap
Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier Huddinge
Dramatext och teater A med skapande svenska Huddinge
Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen Huddinge
Fördjupade författarskapsstudier 1 Huddinge
Fördjupade periodstudier 1 Huddinge
Litteraturvetenskap A med skapande svenska Huddinge
Litteraturvetenskap B med skapande svenska Huddinge
Litteraturvetenskap C Huddinge
Masterprogram i litteraturvetenskap Huddinge
Plats på scen: samtida dramatik och scenkonst i Sverige Huddinge
Religionsvetenskap
Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning religionsvetenskap Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning religionsvetenskap Huddinge
Internationell migration och etniska relationer (IMER) - inriktning Religionsvetenskap Huddinge
Magisterprogram i religionsvetenskap Huddinge
Masterprogram i religionsvetenskap Huddinge
Övrigt inom kultur / humanistiska inriktningar
Arkivvetenskap A Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning etnologi Huddinge
Interkulturellt företagande, inriktning etnologi Huddinge
Kultur- och samhällsanalyser Huddinge
Kulturvetenskapliga metoder, etnologi Huddinge
Magisterprogram i etnologi med inriktning mot kultur- och samhällsanalys Huddinge
Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa Huddinge
Ledarskap / Organisation
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, sociologi Huddinge
Masterprogram i offentlig organisation och ledning, statsvetenskap Huddinge
Naturvetenskap
Biodiversity and Conservation Huddinge
Infektionsepidemiologi Huddinge
Medical Geography Huddinge
Matematik
Statistisk analys och visualisering i R: I Distans
Miljö
Ekosystemförvaltning Huddinge
Environmental Planning for Sustainable Governance Huddinge
Environmental Risks: Assessment and Management Huddinge
Europaprogrammet, ämnesinriktning miljövetenskap Huddinge
Fördjupning i miljöekonomi och ekologisk ekonomi Huddinge
Generation of Knowledge in Environmental Science Huddinge
Miljö, politik och experters roll Huddinge
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Huddinge
Miljövetenskap A natur-sam Huddinge
Miljövetenskap A sam-natur Huddinge
Miljövetenskap B natur-sam Huddinge
Miljövetenskap B sam-natur Huddinge
Multidisciplinary Research Project in Environmental Science Huddinge
Naturresurshushållning Huddinge
Research Methods and Methodologies Huddinge
Östersjöns ekosystem och naturresurser Huddinge
Språk
Det romska språkets historia Huddinge
Det romska språkets nuvarande situation Huddinge
Grunder i romani chib Huddinge
Romani chib och romska studier Huddinge
Svenska
Masterprogram i svenska Huddinge
Teknik
Medieteknik C Huddinge
Grafisk, processteknik
Digital grafik och illustration Huddinge
Information- och kommunikationsteknik
Informationsförvaltning Huddinge
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem Huddinge
Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad Distans
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6 Huddinge
Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 Huddinge
Pedagogik A Huddinge
Pedagogik B Huddinge
Pedagogik C Huddinge
Vård / Medicin
Masterprogram i miljövetenskap Huddinge
Biomedicin
Infectious Disease Control in Changing Environments Huddinge
Hälsa och samhälle
Infectious Disease Control Huddinge

Visa alla

Hitta till utbildaren

Södertörns högskola

Alfred Nobels allé 7
141 52 Stockholm


Recensioner

Det finns inga recensioner för Södertörns högskola

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön