Visa allastudier.se som: Mobil

Arbetsterapi, examensarbete I

Jönköping University
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14
jönköping utbildning universitet

Arbetsterapi, examensarbete I

Studenten ska efter genomgången kurs kunna bl.a.- självständigt analysera och diskutera vetenskapliga arbeten- genomföra forsknings- och utvecklingsarbeten inom arbetsterapi- muntligt och skriftligt presentera resultat av vetenskapliga arbeten och kunna argumentera för dess giltighet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskapsmetodik, 15 hp och 15 hp inom huvudområdet arbetsterapi (eller motsvarande kunskaper).

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Arbetsterapi, examensarbete I
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Arbetsterapi, examensarbete I, fyll i följande uppgifter: