Visa allastudier.se som: Mobil

Handelsrätt, 16-30 hp

Jönköping University
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Jönköping
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Jönköping
Sista ansökan: 2019-10-14
jönköping utbildning universitet

Handelsrätt, 16-30 hp

Denna kurs, som är obligatorisk för auktorisation av revisorer, är indelad i fyra huvudavsnitt. Syftet är att ge den studerande djupgående kunskaper i associations-, kredit-, säkerhets- och obeståndsrätt. Tillsammans ska dessa delar ge den studerande fördjupad insikt i den rättsliga regleringen av nämnda ämnesområden samt den straffrättsliga regleringen vid förmögenhetsbrott.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt genomgången Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp och Affärsredovisning, 7,5 hp.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Handelsrätt, 16-30 hp
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Jönköping University

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Handelsrätt, 16-30 hp, fyll i följande uppgifter: