Visa allastudier.se som: Mobil

Interventions in Childhood (Two Years)

Jönköping University
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Jönköping
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Jönköping
Sista ansökan: 2020-01-12
jönköping utbildning universitet

Interventions in Childhood (Two Years)

Programmet är en internationell, tvärvetenskaplig utbildning. I fokus står interventioner till de barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling och/eller sitt vardagsfungerande utöver det stöd som ges till alla barn. Det innefattar allsidiga insatser till barn som annars riskerar att utveckla långvariga sjukdomstillstånd och/eller funktionshinder orsakade av en skada och/eller funktionsnedsättning, psykosocial situation eller annan miljöpåverkan. Utbildningen innefattar interventioner i barns vardagliga livssituationer i olika omgivningar, vilket inkluderar familj, förskola/skola, sjukvård och samhälle. Det övergripande målet är att tillhandahålla en kvalificerad utbildning som ger ett internationellt perspektiv inom området interventioner för barn i behov av extra stöd beroende på hälsotillstånd, funktionshinder, ekonomisk eller social utsatthet eller andra orsaker. Programmet baseras på ett ekologiskt synsätt på barns utveckling, lärande och fungerande, vilket innefattar påverkan från olika nivåer, ”från arv till miljö”. Utbildningen betonar ett kritiskt synsätt på individ, omgivning och interaktionen däremellan. Som referensram används en bio-psyko-social modell och kopplingen mellan praktik och forskning uppmärksammas. Programmet är engelskspråkigt och öppet för svenska och internationella studenter inom flera olika huvudområden. Det är utvecklat för att ge studenterna goda förutsättningar för ledande positioner inom barnomsorg, förskola, skola, specialpedagogisk verksamhet, habilitering, barnsjukvård, socialtjänst och motsvarande verksamhetsområden.

Förkunskaper

The applicant must hold the minimum of a bachelor’s degree (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 ECTS credits within health and care sciences, behavioral science, social work, disability research, or educational sciences, including independent, theoretical based work, i.e. a thesis or the equivalent work that demonstrates that the applicant has conducted independent, systematic research and formally written about this research (e.g. participation in work based research; participation in research methods courses). Proof of English language proficiency is required.

Examen & Intyg

Masterexamen

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Interventions in Childhood (Two Years)
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Jönköping University

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Interventions in Childhood (Two Years), fyll i följande uppgifter: