Visa allastudier.se som: Mobil

Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14
Högskolan i Halmstad

Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser

Är du intresserad av hur man planerar, startar och genomför strategiskt folkhälsoarbete? Då är den här kursen för dig.Du får kunskap om olika modeller, teorier och strategier för att planera och genomföra både befrämjande och förebyggande folkhälsoarbete.Du utvecklar din förmåga att kritiskt granska och värdera folkhälsoprojekt utifrån ett etiskt förhållningssätt. Du övar på att reflektera över genus-, mångfalds- och hållbarhetsperspektiv i ett projekt utifrån FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.Högskolan i Halmstad ger den här och flera andra fristående kurser inom folkhälsovetenskap. Du läser dem på distans via en digital lärplattform.

Förkunskaper

Folkhälsovetenskap 30 hp.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Folkhälsovetenskap - att planera och implementera hälsofrämjande insatser, fyll i följande uppgifter: