Kropp, klass och konsumtion

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Halmstad
7.5 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Halmstad

Kropp, klass och konsumtion

Kursen behandlar medie- och kommunikationsvetenskapliga och kultursociologiska perspektiv på relationen mellan kropp, klass och konsumtion. Under kursen uppmärksammas hur olika kroppar och konsumtionsvanor fungerar som tecken på olika identiteter, livsstilar och sociala positioner, liksom hur de tenderar att tillerkännas olika värde i samhället i stort. Kursen har ett särskilt fokus på hur mediernas representationer av olika kroppar, konsumtionsmönster, identiteter och livsstilar utgör ett centralt inslag i denna värdering och fördelning av erkännande till olika grupper, men den behandlar även hur internet och sociala medier erbjuder en arena för såväl kritik av rådande värdehierarkier som kamp för erkännande. Under kursen diskuteras också hur fördelningen av erkännande har betydelse för människors hälsa och välbefinnande, liksom hur dagens konsumtionssamhälle medför svårigheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Kursen varvar teoretiska studier med praktiska övningar och beaktar kontinuerligt frågor om jämlikhet, jämställdhet, mångfald och hållbarhet.

Förkunskaper

60 hp, varav minst 30 hp medie- och kommunikationsvetenskap. Engelska 6. Undantag ges för kravet på svenska.

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad – här börjar framtiden

Högskolan i Halmstad bildades 1983 och har cirka 10 000 studenter. Välj mellan ett 50-tal program på grundnivå och avancerad nivå och över 130 fristående kurser. Högskolan i Halmstad är en innovativ högskola och passar dig som vill vara med och driva utvecklingen framåt....


Läs mer om Högskolan i Halmstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kropp, klass och konsumtion

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön