Visa allastudier.se som: Mobil

Funktionell anatomi

Högskolan i Halmstad
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Halmstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Halmstad
Sista ansökan: 2019-10-14
Högskolan i Halmstad

Funktionell anatomi

Kursen tar upp funktionella aspekter kopplade till rörelse-stödjeapparaten. Den syftar till att ge dig en förståelse för hur muskulära, mekaniska och neurologiska principer samverkar och styr enskilda och mer komplexa rörelsekedjor och hur dessa principer anpassas till olika individ- och miljöfaktorer.I praktiska moment får du genomföra enklare rörelseanalyser. Vi studerar vad som sker vid en funktionell rörelse och du tränas på att se skillnaden mellan ett funktionellt och dysfunktionellt rörelsemönster.

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi 15 hp.

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Funktionell anatomi
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Högskolan i Halmstad

Gör en intresseanmälan

För att beställa information om Funktionell anatomi, fyll i följande uppgifter: