Visa allastudier.se som: Mobil

Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling (Ingår i Lärarlyftet)

Malmö universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Malmö
90 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Malmö

Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling (Ingår i Lärarlyftet)

MålgruppMålgrupp för speciallärarutbildningen inom Lärarlyftet är som följer: Lärare eller förskollärare[1] som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att undervisa i grundsärskolan, gymnasiesärskolan samt särskild undervisning för vuxna, lärare[2] som har sådan grundläggande lärarexamen som krävs för behörighet att undervisa som lärare i specialskolan, lärare eller förskollärare som har sådan grundläggande lärarexamen eller förskollärarexamen som krävs för behörighet att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen och som dessutom har anställning inom skolväsendet, dock inte inom förskolan eller fritidshemmet. Detta styrks genom blanketten Huvudmannens godkännande"[1] I vissa fall även fritidspedagoger som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet. [2] I vissa fall även fritidspedagoger som har en sådan examen som enligt behörighetsförordningen kan ligga till grund för avsedd behörighet. Syfte med utbildningenUtbildningen vänder sig till dig som vill arbeta såväl självständigt som tillsammans med personal och ledning, för att erbjuda individuellt stöd och hjälp för elever i svårigheter inom språk-, skriv-, läs- eller matematikutvecklingen.Utbildningen förbereder för att som speciallärare bedriva undervisning som avser särskilt stöd i skola i enlighet med de bestämmelser som finns i förordningen om behörighet och legitimation för förskollärare och lärare (SFS 2011:326). Fullgjord kurs motsvarar kraven för Speciallärarexamen inom vald specialisering. Kursens innehåll och uppläggSom speciallärare arbetar du, baserat på din tidigare utbildning, och din specialisering inom speciallärarutbildningen med att: - ge alla elever en likvärdig utbildning och rätt stöd för att nå kunskapsmålen. - erbjuda individuellt stöd till elever med olika former av svårigheter, - tidigt upptäcka stödbehov och att bidra till god utredning så att skolans stödinsatser håller hög kvalitet. - vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare för såväl föräldrar som kollegor - leda pedagogiskt utvecklingsarbete med målet att kunna möta alla barn och elever rätt till en likvärdig utbildning, - arbeta ledande med att utveckla arbetssätt gällande bedömning och betygssättning Du förväntas samarbeta med specialpedagoger, elevhälsan och andra viktiga aktörer i skolan i syfte att gemensamt utveckla goda lärandemiljöer. Kursen utgår från vetenskaplig grund, aktuell forskning och knyter an till aktuella styrdokument. Kursen består av sex delkurser. I varje delkurs genomför kursdeltagarna läraktiviteter i grupp och individuellt, som exempelvis undersökande arbete och kartläggningar i skolverksamheter, yrkesrelaterade övningar och litteraturseminarier. Parallellt med de fyra första delkurserna kommer deltagarna att läsa kurs 5 Vetenskapsteori och forskningsmetod som företrädesvis kopplas till kartläggningsuppgifter i de olika delkurserna, samt examineras som delar i befintliga examinationer. Arbetsform (distans, campus) Kursen genomförs under fem terminer på 67% studietakt. Kursen är delvis nätbaserad. Varje delkurs motsvarar ca 10-12 utbildningsdagar i Malmö då du deltar i föreläsningar, grupparbeten, seminarier och yrkesrelaterade övningar. I kursen ingår undersökande arbete som är verksamhetsförlagd utbildning. Under den sista terminen skriver du ett examensarbete. Kursen startar den 24 augusti 2020 och avslutas i januari 2023.

Förkunskaper

Lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet matematik, eller att den sökande genom sin examen fått behörighet att undervisa i matematik. Om lärarens examen inte är avsedd för undervisning i matematik krävs att läraren blivit behörig att undervisa i ämnet genom högskoleutbildning eller, utan att ha blivit behörig i ämnet, har kompletterande högskolestudier om minst 22,5 hp i matematik. Därutöver krävs anställning i relevant skolform samt huvudmannens godkännande.

Malmö universitet

Oavsett var man befinner sig i centrala Malmö är det aldrig långt till högskolan. Verksamheten bedrivs på Universitetsholmen i Västra hamnen, en av landets mest spännande och expansiva stadsdelar just nu, samt vid Universitetssjukhuset Mas i de södra delarna av...


Läs mer om Malmö universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Malmö universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Speciallärarutbildning med specialisering mot matematikutveckling (Ingår i Lärarlyftet)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön