Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Att utbildningen håller hög kvalitet garanteras av våra välrenommerade forskare som blir dina lärare. Du väljer mellan ett brett spektrum av utbildningar inom teknik, ekonomi, samhälle, hälsa, media och musik samt lärarutbildningar.

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

På ltu.se hittar du mer information om såväl utbildningar som livet som student. Här kan du också beställa utbildningskatalogen där vi samlat allt som du behöver veta för att göra rätt val.

Visa alla utbildningar med Luleå tekniska universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Sociologi Utbildningsform Längd Ort
Senare del, Sociologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Data / IT
Senare del, Digital tjänsteutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Datavetenskap
Senare del, Datornätverk 120 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Skellefteå
Spelutveckling
Senare del, Datorgrafik för spel och film, kandidat 180 hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Skellefteå
Systemvetenskap
Senare del, Systemvetenskap 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Ekonomi
Civilekonom Klassrum Luleå
Senare del, Internationell ekonomi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilekonom 240 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Ekonomie kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Industriell ekonomi
Senare del, Civilingenjör Industriell ekonomi 300 Hp - för dig som läst minst termin1 Klassrum Luleå
Estetiska utbildningar
Musik
Senare del, Musik, konstnärlig kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Piteå
Senare del, Musik, konstnärlig kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Piteå
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt basår (IT-distans) Distans Distans
Tekniskt basår (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Tekniskt basår (Normal, Skellefteå) Klassrum Skellefteå
Försäljning
Fastighetsmäklare
Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör Arkitektur Klassrum Luleå
Civilingenjör Datateknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Hållbar energiteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Industriell ekonomi Klassrum Luleå
Civilingenjör Maskinteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Materialteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Naturresursteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Rymdteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Teknisk design Klassrum Luleå
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Tillämpad artificiell intelligens Klassrum Luleå
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Klassrum Luleå
Programval för dig som går Civilingenjör - öppen ingång termin 2 Klassrum Luleå
Senare del Civilingenjör Tillämpad artificiell intelligens 300 hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik 300 hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) 300 Hp - för dig som läst minst termin1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Naturresursteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Teknisk design 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Högskoleingenjör
Senare del, Högskoleingenjör Bilsystemteknik 180 Hp för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Distans Distans
Senare del, Högskoleingenjör Energiteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Teknisk design 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Underhållsteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Juridik
Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Senare del, Digitial tjänsteutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Senare del, Statsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Teknik
Ljudteknik
Senare del, Ljudteknik, kandidat 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Klassrum Piteå
Utbildning / Pedagogik
Grundlärare
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 Distans Distans
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 Distans Distans
Pedagogik
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9 Distans Distans
Kompletterande Pedagogisk utbildning, inriktning gymnasiet Distans Distans
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 eller gymnasieskolan, med ingångsämne Matematik Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 eller gymnasieskolan, med ingångsämne Samhällskunskap Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 eller gymnasieskolan, med ingångsämne Svenska Distans Distans
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Brandingenjör Klassrum Luleå
Skiss- och rittekniker Klassrum Luleå
Urban design Klassrum Luleå
Beteendevetenskap
KBT
Kognitiv psykologi Distans Distans
Psykologi
Arbetspsykologi Distans Distans
Biologisk psykologi Klassrum Luleå
Hjärnhälsa genom livet Distans Distans
Introduktion till psykologi Klassrum Luleå
Introduktion till psykologi Distans Distans
Personlighets och differentiell psykologi Klassrum Luleå
Psykologi, kandidat Klassrum Luleå
Socialpsykologi: psykologiska perspektiv Klassrum Luleå
Teknisk psykologi 1 Klassrum Luleå
Utvecklingspsykologi Klassrum Luleå
Sociologi
Aktuell sociologisk forskning Klassrum Luleå
Examensarbete i sociologi, kandidat Klassrum Luleå
Fördjupad sociologisk metod och analys Klassrum Luleå
Fördjupad sociologisk teori Klassrum Luleå
Grundläggande miljösociologi Klassrum Luleå
Grundläggande sociologisk metod Klassrum Luleå
Grundläggande sociologisk teori Klassrum Luleå
Grundläggande vetenskapsteori för sociologi Klassrum Luleå
Grupp och lagarbete Klassrum Luleå
Grupp och lagarbete Klassrum Luleå
Identitet i det moderna samhället Distans Distans
Organisations- och arbetssociologi Klassrum Luleå
Perspektiv på arbetsliv och arbetsmarknad Klassrum Luleå
Social stratifiering: Klass, kön och etnicitet Klassrum Luleå
Sociologi, kandidat Klassrum Luleå
Sociologiska perspektiv på teknik och teknikutveckling Klassrum Luleå
Utredning- och utvärderingsarbete Klassrum Luleå
Utredningsmetodik Klassrum Luleå
Välfärdsorganisation i förändring Klassrum Luleå
Bygg / Anläggning
Bygg och anläggning Klassrum Luleå
Introduktion till drift- och underhållsteknik - grundbegrepp Distans Distans
Bygg
BIM för visualisering och VR Klassrum Luleå
Byggmätning 1 Klassrum Luleå
CAD & VR Klassrum Luleå
Grundläggande projektkurs i VA-teknik Klassrum Luleå
Mänskliga faktorer för säkerhet i arbetsmiljön Distans Distans
Risk och säkerhet - Grundkurs Klassrum Luleå
Tillämpad riskhantering Klassrum Luleå
VA-system Klassrum Luleå
Elektriker
Bilens system 2 Klassrum Luleå
Digitalteknik Klassrum Luleå
Elektriska drivsystem Klassrum Luleå
Elektronik Klassrum Luleå
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer Klassrum Luleå
ArcGIS Distans Distans
ArcGIS Distans Distans
Databaser, en introduktion Distans Distans
Databaser, en introduktion Distans Distans
Databasteknik Klassrum Luleå
Dataorienterad design Klassrum Skellefteå
Datastrukturer och algoritmer för spel Klassrum Skellefteå
Dator- och nätverkssäkerhet Klassrum Luleå
Datorkommunikation Klassrum Luleå
Datornätverk Klassrum Skellefteå
Datorspelsmotorers arkitektur Klassrum Skellefteå
Datorspelsutveckling och programmering kandidat, internationella studenter Klassrum Skellefteå
Drift av molntjänster Klassrum Skellefteå
Introduktion till AI och mönsterigenkänning Klassrum Luleå
Introduktion till datorspelsutveckling Klassrum Skellefteå
Introduktion till programmering för ingenjörer Klassrum Luleå
Kompletterande kurs för kandidatexamen i datorgrafik för spel och film Klassrum Skellefteå
Mikrodatorteknik Klassrum Luleå
Nätverk och Mobilitet Klassrum Luleå
Objektorienterad analys och design Klassrum Luleå
Objektorienterad programmering och design Klassrum Luleå
Objektorienterad programmeringsmetodik Klassrum Luleå
Programmering av datorspelsgrafik Klassrum Skellefteå
Programvaruteknik Klassrum Skellefteå
Tillämpad AI, kunskapshantering och resonemang Distans Distans
Webbutveckling II - Skriptspråk och databaser Distans Distans
Datavetenskap
Data Mining Klassrum Luleå
Data Mining Distans Distans
Datakommunikation i informationssystem Klassrum Luleå
Programmering
Inledande programmering i Java Distans Distans
Inledande programmering i Java Distans Distans
Introduktion till programmering Klassrum Skellefteå
Introduktion till programmering Klassrum Luleå
Introduktion till programmering och C# Distans Distans
Introduktion till programmering och C# Distans Distans
Objektorienterad programmering i Java Distans Distans
Objektorienterad programmering i Java Distans Distans
Programmering i Python: grundläggande och förberedande kurs Distans Distans
Programmering i Python: grundläggande och förberedande kurs Distans Distans
Programmering i Python: standardbibliotek och externa bibliotek Distans Distans
Programmering och digitalisering Klassrum Luleå
Programmering och digitalisering Klassrum Luleå
Programmeringsverktyg för numeriska beräkningar Distans Distans
Spelutveckling
Datorgrafik för spel och film kandidat, internationella studenter Klassrum Skellefteå
Datorgrafik för spel och film kandidat, nordiska studenter Klassrum Skellefteå
Datorspelsutveckling och programmering kandidat, nordiska studenter Klassrum Skellefteå
Introduktion till datorspelsskapande Distans Distans
Introduktion till datorspelsskapande Distans Distans
Speldesign Distans Distans
Speldesign Distans Distans
Systemvetenskap
AI för undervisning och lärande Distans Distans
Interaktion och Mobilitet Klassrum Luleå
Interaktiva webbsystem Klassrum Luleå
Introduktion till artificiell intelligens Distans Distans
Introduktion till artificiell intelligens Distans Distans
Realtidssystem Klassrum Luleå
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) Distans Distans
Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Test av IT-system Klassrum Luleå
UX-design
Introduktion till UX/UI Klassrum Luleå
Webbdesign
Webbutveckling I - Introduktion Distans Distans
Webbutveckling I - Introduktion Distans Distans
Djur / Natur
Lantmätare
ArcGIS Pro Distans Distans
ArcGIS Pro Distans Distans
Kartapplikationer på Internet med open source Distans Distans
Kartapplikationer på Internet med open source Distans Distans
Ekonomi
Affärsmodellsutveckling Klassrum Luleå
Affärsplanering och nyföretagande Klassrum Luleå
Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) Distans Distans
Digital tjänsteutveckling, kandidat (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Ekonometri Klassrum Luleå
Finansiell ekonomi Klassrum Luleå
Introduktionskurs i fastighetsförmedling Klassrum Luleå
Operations management och strategi Klassrum Luleå
Råvaruekonomi Klassrum Luleå
Västvärldens moderna ekonomiska historia Klassrum Luleå
Entreprenörskap
Entreprenöriellt lärande Klassrum Luleå
Finans / Analys / Kredit
Finansiell analys och värdering Klassrum Luleå
Finansiell analys och värdering Klassrum Luleå
Komplex analys Distans Distans
Tillämpad operationsanalys Klassrum Luleå
Företagsekonomi
Ekonomie, kandidat Klassrum Luleå
Entreprenörskap och affärsplanering Distans Distans
Examensarbete i företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling, kandidat Klassrum Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, kandidat Klassrum Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning, kandidat Klassrum Luleå
Externredovisning och internationell reglering Klassrum Luleå
Fastighetsförmedling 2, inklusive självständigt arbete Klassrum Luleå
Fastighetsvärdering Klassrum Luleå
Finansiell ekonomi II Klassrum Luleå
Försäljning och etik Klassrum Luleå
IDE-utvecklarna: Innovation, Driv och Entreprenörskap Klassrum Luleå
Inledande extern redovisning Klassrum Luleå
Inledande extern redovisning Klassrum Luleå
Internationell affärsmiljö Klassrum Luleå
Internationell ekonomi, kandidat Distans Distans
Jag som varumärke Klassrum Luleå
Ledning och organisation av affärsverksamhet Klassrum Luleå
Modeller för intern styrning Klassrum Luleå
Modeller för intern styrning Klassrum Luleå
Tillämpad statistik för ekonomer och samhällsvetare Klassrum Luleå
Nationalekonomi
Examensarbete i nationalekonomi, kandidat Klassrum Luleå
Finansiell ekonomi, introduktion Distans Distans
Nationalekonomi B, Makroteori Klassrum Luleå
Nationalekonomi A, Makroteori Klassrum Luleå
Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar Klassrum Luleå
Nationalekonomi A, Mikroteori Klassrum Luleå
Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi Klassrum Luleå
Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för Nationalekonomer Klassrum Luleå
Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för Nationalekonomer Klassrum Luleå
Nationalekonomi, Resursfördelningsteori Klassrum Luleå
Samhällsekonomi för lärare Distans Distans
Samhällsekonomi för lärare Klassrum Luleå
Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling Klassrum Luleå
Samhällsekonomiska kalkyler Distans Distans
Redovisning / Bokföring
Koncernredovisning Klassrum Luleå
Redovisning och styrning Klassrum Luleå
Estetiska utbildningar
Dans
Introduktion till dans 1 Klassrum Luleå
Introduktion till dans 1 Klassrum Luleå
Musik
Arrangering och instrumentation 1 Distans Distans
Arrangering och instrumentation 2 Distans Distans
Brukspiano 1 Distans Distans
Brukspiano 1 Klassrum Piteå
Brukspiano 1 Klassrum Piteå
Brukspiano 1 Distans Distans
Brukspiano 2 Distans Distans
Brukspiano 2 Klassrum Piteå
Brukspiano 2 Klassrum Piteå
Brukspiano 2 Distans Distans
Brukspiano 3 Klassrum Piteå
Brukspiano 3 Klassrum Piteå
Elbas 1, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Elbas 1, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Elbas 2, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Elbas 2, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Elbas 3, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Elbas 3, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Elbas 4, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Elbas 4, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Ensembleledning I Klassrum Piteå
Ensembleledning I Klassrum Piteå
Ensembleledning II Klassrum Piteå
Ensembleledning II Klassrum Piteå
Gitarr 1, akustisk inriktning Klassrum Piteå
Gitarr 1, akustisk inriktning Klassrum Piteå
Gitarr 1, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Gitarr 1, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Gitarr 2, akustisk inriktning Klassrum Piteå
Gitarr 2, akustisk inriktning Klassrum Piteå
Gitarr 2, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Gitarr 2, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Gitarr 3, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Gitarr 3, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Gitarr 4, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Gitarr 4, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Introduktion till Complete Vocal Technique. Klassrum Piteå
Introduktion till elbas, jazz-/rockinriktning Klassrum Piteå
Introduktion till elbas, jazz-/rockinriktning Klassrum Luleå
Introduktion till elbas, jazz-/rockinriktning Klassrum Piteå
Introduktion till elbas, jazz-/rockinriktning Klassrum Luleå
Introduktion till flöjt, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Introduktion till flöjt, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Introduktion till gitarr, jazz-/rockinriktning Klassrum Luleå
Introduktion till gitarr, jazz-/rockinriktning Klassrum Luleå
Introduktion till gitarr, jazz-/rockinriktning Klassrum Piteå
Introduktion till gitarr, jazz-/rockinriktning Klassrum Piteå
Introduktion till jazz-/rockmusiker I Klassrum Piteå
Introduktion till jazz-/rockmusiker II Klassrum Piteå
Introduktion till piano, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Introduktion till piano, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Introduktion till sång, jazz-/rockinriktning Klassrum Piteå
Introduktion till sång, jazz-/rockinriktning Klassrum Piteå
Introduktion till violin, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Introduktion till violin, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Jazz/Rock Piano/Keyboard introduktion Distans Distans
Jazz/Rock Piano/Keyboard introduktion Klassrum Piteå
Jazz/Rock Piano/Keyboard introduktion Distans Distans
Jazz/Rock Piano/Keyboard introduktion Klassrum Piteå
Jazzpiano 1 Distans Distans
Jazzpiano 1 Klassrum Piteå
Jazzpiano 1 Distans Distans
Jazzpiano 1 Klassrum Piteå
Jazzpiano 2 Klassrum Piteå
Jazzpiano 2 Klassrum Piteå
Jazzpiano 3 Klassrum Piteå
Jazzpiano 3 Klassrum Piteå
Kammarkör 1 Klassrum Piteå
Kammarkör 2 Klassrum Piteå
Komposition 1 Distans Distans
Komposition 1 Distans Distans
Komposition 2 Distans Distans
Komposition 2 Distans Distans
Komposition 3 Distans Distans
Komposition 3 Distans Distans
Komposition 4 Distans Distans
Komposition 4 Distans Distans
Kördirigering I Klassrum Piteå
Kördirigering I Klassrum Piteå
Kördirigering II Klassrum Piteå
Kördirigering II Klassrum Piteå
Munspel 1 Distans Distans
Munspel 1 Klassrum Piteå
Munspel 1 Distans Distans
Munspel 1 Klassrum Piteå
Munspel plankning Distans Distans
Munspel plankning Distans Distans
Musik, konstnärlig kandidat - jazzmusiker Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - klassisk musiker Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - komposition Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - kyrkomusik Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - musikproduktion och låtskrivande Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - rockmusiker Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - studiomusiker Klassrum Piteå
Musikinspelningsteknik 2 Klassrum Piteå
Musikteori - Baskurs 1 Distans Distans
Musikteori - Baskurs 2 Distans Distans
Orgel 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Orgel 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Orgel 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Orgel 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Orgel 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Orgel 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Orgel 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Orgel 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Orkesterdirigering I Klassrum Piteå
Orkesterdirigering I Klassrum Piteå
Orkesterdirigering II Klassrum Piteå
Orkesterdirigering II Klassrum Piteå
Percussion 1 Klassrum Piteå
Percussion 1 Klassrum Piteå
Percussion 2 Klassrum Piteå
Percussion 2 Klassrum Piteå
Piano 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Piano 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Piano 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Piano 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Piano 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Piano 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Piano 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Piano 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Piano/Keyboard individuell fördjupning 1 Klassrum Piteå
Piano/Keyboard individuell fördjupning 1 Klassrum Piteå
Pop/Rock Keyboard 1 Klassrum Piteå
Pop/Rock Keyboard 1 Distans Distans
Pop/Rock Keyboard 1 Distans Distans
Pop/Rock Keyboard 1 Klassrum Piteå
Pop/Rock Keyboard 2 Klassrum Piteå
Pop/Rock Keyboard 2 Klassrum Piteå
Pop/Rock Keyboard 3 Klassrum Piteå
Pop/Rock Keyboard 3 Klassrum Piteå
Röstträning för musiker 1 Klassrum Piteå
Slagverk 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Slagverk 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Slagverk 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Slagverk 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Slagverk 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Slagverk 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Slagverk 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Slagverk 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Stråkinstrument 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Stråkinstrument 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Stråkinstrument 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Stråkinstrument 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Stråkinstrument 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Stråkinstrument 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Stråkinstrument 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Stråkinstrument 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Synthprogrammering Distans Distans
Sång 1, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Sång 1, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Sång 2, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Sång 2, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Sång 3, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Sång 3, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Sång 4, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Sång 4, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Sång 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Sång 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Sång till eget ackompanjemang, piano eller gitarr, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Sång till eget ackompanjemang, piano eller gitarr, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Trummor 1, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Trummor 1, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Trummor 2, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Trummor 2, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Trummor 3, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Trummor 3, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Trummor 4, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Trummor 4, jazz- och rockinriktning Klassrum Piteå
Träblåsinstrument 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Träblåsinstrument 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Träblåsinstrument 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Träblåsinstrument 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Träblåsinstrument 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Träblåsinstrument 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Träblåsinstrument 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Träblåsinstrument 4, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Musikproduktion
Arrangering och musikproduktion Distans Distans
Arrangering och musikproduktion Distans Distans
Introduktion till digital musikproduktion Distans Distans
Introduktion till digital musikproduktion Distans Distans
Skådespelare
Skådespelarprogrammet Klassrum Luleå
Sång
Introduktion till sång, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Introduktion till sång, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Sång 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Sång 1, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Sång 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Sång 2, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Sång 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Sång 3, klassisk inriktning Klassrum Piteå
Teater / Artist
Scenproduktion kandidat, tvärkonstnärlig Klassrum Piteå
Fastighet / VVS
Fastighetsförvaltning
Drift och underhåll Klassrum Luleå
Fordon / Transport
Järnväg
Vägar och järnvägar Klassrum Luleå
Försäljning
Fastighetsmäklare
Fastighetsmäklare, kandidat Klassrum Luleå
Humaniora
Andra världskriget i Norden Distans Distans
Folkhemmet: utopi eller dystopi? Distans Distans
Historia A, Kulturmöten i samverkan och konflikt: Världen fram till 1700 Distans Distans
Hållbar design, kritiskt tänkande och etik Klassrum Luleå
Filosofi
Filosofiska samtal med barn Distans Distans
Vetenskapsteori, metod och etik Klassrum Luleå
Genusvetenskap
Design,genus och estetik Distans Distans
Genusperspektiv på teknik och ingenjörsvetenskap Distans Distans
Innovation, genus och hållbar utveckling Distans Distans
Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle Distans Distans
Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle Distans Distans
Historia
Arktis - Centrum eller periferi? Distans Distans
Examensarbete historia, kandidat Distans Distans
Historia A, Från bonde- till tjänstesamhälle: Svensk social och ekonomisk historia Distans Distans
Historia A, Revolutionernas tidevarv: Världen efter 1700 Distans Distans
Historia, uppsats Klassrum Luleå
Kulturarv och historiebruk Distans Distans
Metoder för historisk forskning Distans Distans
Stormaktstiden Distans Distans
Teoritillämpning inom historia Distans Distans
Litteraturvetenskap
Trender i ny ungdomslitteratur på engelska Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Branddynamik I Klassrum Luleå
Brandfysik Klassrum Luleå
Civilingenjör
Civilingenjör - Öppen ingång Klassrum Luleå
Datateknik
Databaser I Distans Distans
Databaser II Klassrum Luleå
Tillämpad dataanalys för ingenjörer Klassrum Luleå
Design och produktutveckling
Datorstödd industriell design Klassrum Luleå
Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Grundkurs Distans Distans
Livscykel- och livscykelkostnadsanalys Distans Distans
Elektroteknik
Eldistribution Distans Distans
Elektriska kretsar och elnät Klassrum Skellefteå
Elkretsteori Klassrum Luleå
Elkvalitet och elsäkerhet Distans Distans
Grundkurs i elektroteknik Klassrum Luleå
Mätteknik Klassrum Luleå
Signalanalys Klassrum Luleå
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör Bergteknik Distans Distans
Högskoleingenjör Bilsystemteknik (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Högskoleingenjör Datateknik Klassrum Luleå
Högskoleingenjör Elkraftteknik Distans Distans
Högskoleingenjör Energiteknik (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Högskoleingenjör Energiteknik (Normal, Skellefteå) Klassrum Skellefteå
Högskoleingenjör Maskinteknik (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Högskoleingenjör Maskinteknik (Normal, Skellefteå) Klassrum Skellefteå
Högskoleingenjör Underhållsteknik Distans Distans
Maskinteknik
Drift och underhåll - Hydropower Distans Distans
Industriell logistik Klassrum Luleå
Maskininlärning och mönsterigenkänning Klassrum Luleå
Materialteknik
Brandtekniska beräkningar Klassrum Luleå
Samhällsbyggnadsteknik
Samhällsbyggnad Klassrum Luleå
Inköp / Logistik
Logistik
Introduktion till Lean Distans Distans
Introduktion till Lean Distans Distans
Juridik
Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi Klassrum Luleå
Beskattningsrätt Klassrum Luleå
Beskattningsrätt Klassrum Luleå
Examensarbete i rättsvetenskap, kandidat Klassrum Luleå
Familjerätt Klassrum Luleå
Fastighetsrätt Klassrum Luleå
Fastighetsrätt för mäklare Klassrum Luleå
Folkrätt och europarätt Klassrum Luleå
Förvaltningsrätt Klassrum Luleå
Handelsrätt I Klassrum Luleå
Handelsrätt II Klassrum Luleå
Juridik för ingenjörer Klassrum Luleå
Juridik i samhällsbyggnadsprocessen Klassrum Luleå
Juridisk introduktionskurs Distans Distans
Juridisk introduktionskurs Klassrum Luleå
Juridisk introduktionskurs Distans Distans
Juridisk introduktionskurs Klassrum Luleå
Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare Klassrum Luleå
Juridiska metodfrågor Klassrum Luleå
Migrationsrätt Klassrum Luleå
Miljörätt Klassrum Luleå
Rättsvetenskap, kandidat Klassrum Luleå
Socialrätt Klassrum Luleå
Speciell fastighetsrätt Klassrum Luleå
Kommunikation / Media
Visualiseringstekniker Klassrum Luleå
Copywriter
Kreativt skrivande Distans Distans
Grafisk design
Användbarhet och användarupplevelse Klassrum Luleå
D1: introduktion till Teknisk design Klassrum Luleå
D2: Designstudio Klassrum Luleå
Design: Interaktion och prototyper Klassrum Luleå
Design: projekt och fördjupning Klassrum Luleå
Examensarbete i grafisk design, konstnärlig kandidat Klassrum Luleå
Examensarbete i teknisk design, högskoleingenjör Klassrum Luleå
Grafisk design, konstnärlig kandidat Klassrum Luleå
Grafiska användargränssnitt Distans Distans
Visuell design Klassrum Luleå
Kreativt skrivande
Kreativt skrivande på engelska Klassrum Luleå
Marknadsföring / PR
Industriell marknadsföring Klassrum Luleå
Konsumentbeteende Klassrum Luleå
Kreativ marknadskommunikation Klassrum Luleå
Marknadsföring, grundkurs Klassrum Luleå
Medieproduktion
Digital Painting och idégestaltning Distans Distans
Digital Painting och idégestaltning Distans Distans
Sociala medier
Digitala designverktyg Klassrum Luleå
Ledarskap / Organisation
Corporate Social Responsibility, CSR Distans Distans
Corporate Social Responsibility, CSR Distans Distans
Effektivt ledarskap Klassrum Luleå
Miljö- och energiledning Klassrum Luleå
Miljö- och kvalitetsrevision Distans Distans
Miljöledning Distans Distans
Miljöledning Distans Distans
Organisation och ledarskap Klassrum Luleå
Service design Klassrum Luleå
Ledarskap
Ledarskap i praktiken Klassrum Luleå
Strategisk ledning Klassrum Luleå
Naturvetenskap
Grundläggande ekologi och miljökunskap Distans Distans
Kemi för hållbar utveckling Distans Distans
Kemi för hållbar utveckling Distans Distans
Miljösystemanalys Klassrum Luleå
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 1 Distans Distans
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 2 Distans Distans
Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3 Distans Distans
Speciell relativitetsteori Distans Distans
Fysik
Astrofysik och kosmologi Klassrum Luleå
Fysik 1 Klassrum Luleå
Fysik 1 Klassrum Luleå
Fysik 2 Klassrum Luleå
Fysik 3 Klassrum Luleå
Fysikaliska separationsmetoder Klassrum Luleå
Kvantfysik för nyfikna Klassrum Luleå
Snö och is Klassrum Luleå
Universum för nyfikna Klassrum Luleå
Geovetenskap
Geoteknik gk Klassrum Luleå
Geoteknologi baskurs Klassrum Luleå
Hållbar mineralutvinning kandidat, nordiska studenter Klassrum Luleå
Hållbar mineralutvinning, kandidat, internationella studenter Klassrum Luleå
Kartografisk visualisering Distans Distans
Kartografisk visualisering Distans Distans
Klimatförändringar, principer och processer Klassrum Luleå
Kvartärgeologi Klassrum Luleå
Naturresursteknik Klassrum Luleå
Projektkurs i geoteknik Klassrum Luleå
Projektkurs i geoteknik Klassrum Luleå
Tillämpad geofysik, grundkurs Klassrum Luleå
Kemi
Högtemperaturprocesser Klassrum Luleå
Miljögeokemi Klassrum Luleå
Oorganisk kemi Klassrum Luleå
Matematik
Diskret matematik Klassrum Luleå
Kombinatorik Distans Distans
Kombinatorik Distans Distans
Linjär analys Klassrum Luleå
Matematik för grundlärare 4-6, del 1 Distans Distans
Matematik för grundlärare 4-6, del 2 Distans Distans
Matematik för grundlärare F-3, del 1 Distans Distans
Matematik för grundlärare F-3, del 2 Distans Distans
Matematik för spel Klassrum Skellefteå
Matematik och ämnesdidaktik, del 2 Distans Distans
Matematikdidaktik för ämneslärare 1 Klassrum Luleå
Matematisk Fysik Klassrum Luleå
Matematisk statistik Distans Distans
Matematisk statistik Distans Distans
Matematisk statistik Distans Distans
Matematisk statistik Distans Distans
Signaler och system Klassrum Luleå
Specialpedagogiska perspektiv på utmaningar i matematikundervisningen Distans Distans
Miljö
Företaget och miljökraven Distans Distans
Hållbar utveckling Klassrum Luleå
Miljödriven produktutveckling Klassrum Luleå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö och organisation Distans Distans
Arbetsmiljöledning Klassrum Luleå
Demografi, demokrati och diskurs - rurala och urbana livsvillkor Klassrum Luleå
Arbetsmiljö
Ergonomi och kognition Klassrum Luleå
Arbetsrätt
Arbetsrätt Klassrum Luleå
Arbetsterapeutprogrammet
Arbetsterapeut Distans Distans
Samhällsvetenskap
Arbets- och motivationspsykologi Klassrum Luleå
Demokrati, utveckling och demokratisering Klassrum Luleå
Demokrati, utveckling och demokratisering Distans Distans
Grundläggande perspektiv på utvärdering Klassrum Luleå
Knowledge Management Distans Distans
Kommunal demokrati A Distans Distans
Miljöpolitikens villkor - samhällsvetenskapliga perspektiv på klimat- och miljöutmaningar Distans Distans
Människan och Jordens resurser Klassrum Luleå
Samhällsvetenskaplig kvalitativ metod 1 Klassrum Luleå
Samhällsvetenskaplig kvantitativ metod 1 Klassrum Luleå
Samhällsvetenskaplig metod Klassrum Luleå
Samhällsvetenskaplig metod 2 Klassrum Luleå
Svensk och nordisk historia Distans Distans
Teknikhistoria - En värld byggd av människan Distans Distans
Teorier om policyprocessen Klassrum Luleå
Geografi
Geografisk analys Distans Distans
Geografisk analys Distans Distans
Geografisk informationsteknik Distans Distans
Geografisk informationsteknik Distans Distans
Statsvetenskap
Examensarbete i statsvetenskap, kandidat Klassrum Luleå
Filosofiska samtal med barn II Distans Distans
Fördjupning i statsvetenskaplig teori Distans Distans
Fördjupning i statsvetenskaplig teori Klassrum Luleå
Globala miljöregimer Distans Distans
Matematikdidaktisk fördjupning Klassrum Luleå
Politik och policy i den Europeiska Unionen Distans Distans
Politik och policy i den Europeiska Unionen Distans Distans
Politik och policy i den Europeiska Unionen Klassrum Luleå
Politisk styrning i teori och praktik Klassrum Luleå
Politisk styrning i teori och praktik Distans Distans
Statsvetenskap A, Internationell politik Klassrum Luleå
Statsvetenskap A, Internationell politik Distans Distans
Statsvetenskap A, Jämförande politik Distans Distans
Statsvetenskap A, Jämförande politik Klassrum Luleå
Statsvetenskap A, Politisk teori Klassrum Luleå
Statsvetenskap A, Politisk teori Distans Distans
Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning Klassrum Luleå
Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning Distans Distans
Statsvetenskap, kandidat Klassrum Luleå
Statsvetenskap, kandidat - inriktning Miljö- och klimatpolitik Distans Distans
Statsvetenskaplig metod Klassrum Luleå
Statsvetenskaplig metod Distans Distans
Utvärdering Klassrum Luleå
Vetenskap och forskningsdesign Distans Distans
Vetenskap och forskningsdesign Klassrum Luleå
Välfärdssamhälle i förändring Klassrum Luleå
Språk
Engelska 1 Distans Distans
Engelska 3: Lingvistik och litteratur Distans Distans
Franska för nybörjare 1 Distans Distans
Franska förberedelsekurs, Luleå Distans Distans
Spanska för nybörjare 1 Distans Distans
Tyska för nybörjare 1 Distans Distans
Engelska
Engelska 1 för grundlärare 4-6 Distans Distans
Engelska 1 för grundlärare F-3 Distans Distans
Engelska 2 Distans Distans
Engelska 3: Examensarbete för kandidatuppsats Distans Distans
Engelska för grundlärare 4-6, del 2 Distans Distans
Engelska för grundlärare F-3, del 2 Distans Distans
Engelska för utbytesstudenter 2 Klassrum Luleå
Engelska för utbytesstudenter 2 Klassrum Luleå
English for Professional Purposes Klassrum Luleå
English for Professional Purposes Klassrum Luleå
Franska
Franska Baskurs 1 Distans Distans
Franska för nybörjare 2 Distans Distans
Spanska
Spanska för nybörjare 2 Distans Distans
Svenska
Kreativt skrivande 2 - Manusutveckling Distans Distans
Kreativt skrivande 3 - Litterär gestaltning Distans Distans
Svenska 1 för grundlärare 4-6 Distans Distans
Svenska 1 för grundlärare F-3 Distans Distans
Svenska 2 för grundlärare 4-6 Distans Distans
Svenska 2 för ämneslärare Distans Distans
Tyska
Tyska för nybörjare 2 Distans Distans
Säkerhet / Skydd
Projektkurs i underhållsteknik Klassrum Luleå
Säkerhetsarkitektur Distans Distans
Underhållsstrategi Distans Distans
Teknik
Berganläggningsteknik Klassrum Luleå
Grundläggande reglerteknik Distans Distans
Grundläggande reglerteknik Klassrum Luleå
Introduktion till bergmekanik Klassrum Luleå
Modellbygge och reglering Klassrum Luleå
Modellering och reglering Klassrum Luleå
Mät- och reglerteknik Klassrum Luleå
Robotik för alla Distans Distans
Robotik för alla Distans Distans
Rymdutforskning för nybörjare Distans Distans
Sakernas internet och signalanalys för tillståndsövervakning Klassrum Luleå
Trä som konstruktionsmaterial Distans Distans
Industri och produktion
Produktion Klassrum Skellefteå
Ljudteknik
Akustik för ljudproduktion Klassrum Piteå
Grundläggande digital ljudteknik Distans Distans
Ljudteknik för lärare i gymnasieskolan Distans Distans
Ljudteknik, kandidat Klassrum Piteå
Projektkurs Ljudteknik Klassrum Piteå
Projektkurs Ljudteknik Klassrum Piteå
Miljö och energiteknik
Hållbara energisystem Klassrum Luleå
Solvärmesystem Klassrum Luleå
Utbildning / Pedagogik
Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU Distans Distans
Matematikdidaktik för ämneslärare 2 Klassrum Luleå
Svenska 2 för grundlärare F-3 Distans Distans
Förskollärare
Förskollärare Distans Distans
Förskollärare Distans Distans
Förskollärarprogram, erfarenhetsbaserat Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Pedagogik
Matematik och ämnesdidaktik, del 1 Distans Distans
Motiverande samtal Distans Distans
Motiverande samtal Distans Distans
Pedagogik 3 Distans Distans
Pedagogik A, grundkurs Distans Distans
Pedagogik B, fortsättningskurs Distans Distans
Specialpedagogik A, grundkurs Distans Distans
Specialpedagog
Specialpedagogik 3 Distans Distans
Specialpedagogik B, fortsättningskurs Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter Distans Distans
Specialpedagogiska perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter Distans Distans
Vård / Omsorg
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion Distans Distans
Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård II Distans Distans
Audionom
Ljud i digitala spel Klassrum Piteå
Masterproduktion av ljud Klassrum Piteå
Fysioterapeut
Fysioterapeut Klassrum Luleå
Fysioterapeut Klassrum Luleå
Psykiatri
Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård I Distans Distans
Sjuksköterska
Röntgensjuksköterskeprogrammet Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Distans Distans
Sjuksköterskeprogrammet Klassrum Luleå
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Detaljplanering Klassrum Luleå
Hållbar stadsutveckling Klassrum Luleå
Planeringsmetoder Klassrum Luleå
Urbanmorfologi Distans Distans
Beteendevetenskap
Psykoterapi
Evidensbaserad psykoterapi Distans Distans
Bygg / Anläggning
Brandutsatta konstruktioner Klassrum Luleå
Gruvautomation Klassrum Luleå
Gruvgeologi Klassrum Luleå
Bygg
Bergmekanikens grunder Klassrum Luleå
Betongkonstruktioner Klassrum Luleå
Byggmaterialens påverkan på inomhusmiljön: Uppfattning och verklighet Klassrum Luleå
Damm II - dammar och dammsäkerhet Klassrum Luleå
Dimensionering av bergkonstruktioner Klassrum Luleå
Dimensionering av grundkonstruktioner Klassrum Luleå
Drift och underhållsteknik Klassrum Luleå
Finita elementmetoden Klassrum Luleå
Mänskliga faktorer för underhåll Klassrum Luleå
Projektkurs - VA -teknik Klassrum Luleå
Projektkurs i underhållsteknik Klassrum Luleå
Projektkurs i VA-teknik Klassrum Luleå
Projektkurs i VA-teknik Klassrum Luleå
Tillämpad bergmekanik Klassrum Luleå
Tillämpad sprängteknik Klassrum Luleå
Träkonstruktioner Klassrum Luleå
Underhållsteknik Klassrum Luleå
Vägar och järnvägar, fortsättningskurs Klassrum Luleå
Vägar och järnvägar, fortsättningskurs Klassrum Luleå
Elektriker
Elektriska apparater Klassrum Skellefteå
Elektronikkonstruktion Klassrum Luleå
Rymdelektronik Klassrum Kiruna
Data / IT
Avancerad djupinlärning Klassrum Luleå
Avancerade datastrukturer Klassrum Luleå
Avancerade trådlösa nätverk Klassrum Skellefteå
Avancerade trådlösa nätverk Klassrum Luleå
Data Science, magister (Normal, Luleå), internationella studenter Klassrum Luleå
Data Science, magister (Normal, Luleå), Nordiska studenter Klassrum Luleå
Deklarativa språk Klassrum Luleå
Design av dynamiska webbsystem Klassrum Luleå
Formella metoder för industriella mjukvarusystem Klassrum Luleå
Inbyggd intelligens Klassrum Luleå
Kompilatorteknik och formella språk Klassrum Luleå
Mjukvarudesign för industriell automation Klassrum Luleå
Mobila och distribuerade datorsystem Klassrum Luleå
Molntjänster Klassrum Skellefteå
Neuronnät och lärande maskiner Klassrum Luleå
Numerik för optimering och PDE Klassrum Luleå
Nätverksprogrammering och distribuerade applikationer Klassrum Skellefteå
Programvaruteknik Klassrum Luleå
Realtidsgrafik och geometriska algoritmer Klassrum Luleå
Robusta och energieffektiva realtidssystem Klassrum Luleå
Tillämpad AI, master (IT-distans) Distans Distans
Tillämpad AI, master (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Tillämpad artificiell intelligens Klassrum Luleå
Tillämpad signalbehandling Klassrum Luleå
Virtuella interaktiva miljöer Klassrum Luleå
Visualisering av data Klassrum Luleå
Datavetenskap
Algoritmer Klassrum Luleå
Data Science, magister (IT-distans) Distans Distans
IT-säkerhet
Informationssäkerhet, master (Normal, Skellefteå), internationella studenter Klassrum Skellefteå
Informationssäkerhet, master (normal, Skellefteå), nordiska studenter Klassrum Skellefteå
Internetsäkerhet Klassrum Skellefteå
Säkerhet för IT-infrastruktur Klassrum Skellefteå
Säkerhet och IT-managment Klassrum Skellefteå
Programmering
Programmering för tekniskt vetenskapliga beräkningar Klassrum Luleå
Systemvetenskap
Avancerad Data Mining Klassrum Luleå
Avancerad Data Mining Distans Distans
Business Intelligence Klassrum Luleå
Business Intelligence Distans Distans
Data Science programmering Klassrum Luleå
Industriell AI och eUnderhåll - Del I: Teorier & koncept Distans Distans
Industriell AI och eUnderhåll - Del I: Teorier & koncept Distans Distans
Industriell AI och eUnderhåll - Del II: Praktisk implementering Distans Distans
Industriell AI och eUnderhåll - Del II: Praktisk implementering Distans Distans
Informationssäkerhet, master (IT-distans) Distans Distans
IoT-baserad industriell automation och digitalisering Klassrum Luleå
IoT-baserad industriell automation och digitalisering Distans Distans
Konstruktion av interaktiva system Klassrum Luleå
Prediktiv analys Klassrum Luleå
Riskhantering för informationssäkerhet Klassrum Skellefteå
Tillämpad datorsäkerhet Klassrum Skellefteå
Utveckling av system för digitalt bevarande Distans Distans
Ekonomi
Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering ledarskap och affärsutveckling Klassrum Luleå
Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering marknadsföring Klassrum Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, innovation och strategisk affärsutveckling, civilingenjör Klassrum Luleå
Industriell försäljning och inköp Klassrum Luleå
Innovationsstrategi Klassrum Luleå
Internationell finansiell management Klassrum Luleå
Vetenskaplig metod T Klassrum Luleå
Värdeskapande ekonomi- och verksamhetsstyrning Klassrum Luleå
Företagsekonomi
Avancerad projektledning Klassrum Luleå
Bolagsstyrning Klassrum Luleå
Cross-cultural management Klassrum Luleå
Customer Relationship Management Klassrum Luleå
Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning Klassrum Luleå
Internationell affärsverksamhet, master Klassrum Luleå
Internationell affärsverksamhet, master (Normal, Luleå), Nordiska studenter Klassrum Luleå
Marketing Management Klassrum Luleå
Strategier för global marknadsföring Klassrum Luleå
Industriell ekonomi
Examensarbete i industriell ekonomi, industriell logistik, civilingenjör Klassrum Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, industriell marknadsföring, civilingenjör Klassrum Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, kvalitetsutveckling, civilingenjör Klassrum Luleå
Nationalekonomi
Examensarbete civilekonom, inriktning nationalekonomi Klassrum Luleå
Examensarbete i nationalekonomi, magister Klassrum Luleå
Industriell organisation II Klassrum Luleå
Miljöekonomi Klassrum Luleå
Naturresursekonomi Klassrum Luleå
Redovisning / Bokföring
Redovisningsteori Klassrum Luleå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bildbehandling med rymdtillämpningar Klassrum Kiruna
Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister - Dirigering Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister - Komposition Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister - Musiker Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - dirigering Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - komposition Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - musiker Klassrum Piteå
Designer
Neuromorf informationsbehandling Klassrum Luleå
Musik
Internationell orkesterakademi - Cello Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Fagott Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Flöjt Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Horn Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Klarinett Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Kontrabas Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Oboe Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Timpani/Slagverk Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Viola Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Violin Klassrum Stockholm
Hantverk
Trähantverk
Magister Träkonstruktion Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Projektkurs i brandteknik Klassrum Luleå
Projektkurs i brandteknik Klassrum Luleå
Stålkonstruktioner Klassrum Luleå
Tillämpad branddynamik Klassrum Luleå
Tillämpad brandteknik Klassrum Luleå
Design och produktutveckling
Mobil applikationsutveckling Klassrum Luleå
Produkt-, produktions- och affärsutveckling för cirkulära flöden Distans Distans
Statistisk processtyrning och sex sigma Klassrum Luleå
Statistisk produkt- och processutveckling Klassrum Luleå
Elektroteknik
Design av inbyggda system Klassrum Luleå
Elektroniksystem Klassrum Luleå
EMC-teknologi Klassrum Luleå
Integrerade kretsar Klassrum Luleå
Mätsystem: design, modellering och beräkningsmetoder Klassrum Luleå
Stokastiska signaler Klassrum Luleå
Maskinteknik
Metallbearbetning Distans Distans
Underhållsteknik, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Underhållsteknik, master, nordiska studenter Klassrum Luleå
Rymdteknik
Rymdfarkostdesign, master Klassrum Kiruna
Rymdfarkostkontroll Klassrum Kiruna
Rymdvetenskap och rymdteknik, master Klassrum Kiruna
Styrning, navigering och reglering av rymdfarkoster Klassrum Kiruna
Inköp / Logistik
Logistik
Industriell logistik, fördjupningskurs Klassrum Luleå
Inköp Klassrum Luleå
Logistik 2 Klassrum Luleå
Juridik
Avancerad miljörätt Klassrum Luleå
Examensarbete rättsvetenskap, magister, inriktning miljörätt Klassrum Luleå
Rätten och samhället, Rättsvetenskap Klassrum Luleå
Rättsvetenskap, magister miljörätt Klassrum Luleå
Kommunikation / Media
Pervasive Computing Klassrum Luleå
Grafisk design
Avancerad modellbyggnad Klassrum Luleå
Examensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör Klassrum Luleå
Marknadsföring / PR
Digital kommunikation Klassrum Luleå
Hållbar strategisk marknadsföring Klassrum Luleå
Hållbart företagande Klassrum Luleå
Strategier för digital marknadsföring Klassrum Luleå
Tjänstemarknadsföring Klassrum Luleå
Ledarskap / Organisation
Industriell hållbarhetsledning Klassrum Luleå
Ledning av innovationsmiljöer Klassrum Luleå
Marknadsundersökningar för affärsbeslut Klassrum Luleå
Operationsanalys Klassrum Luleå
Operativ kvalitetsledning Klassrum Luleå
Strategies for e-Business Klassrum Luleå
Verksamhet och organisation
Utbildningsvetenskap, magister Distans Distans
Naturvetenskap
Projektkurs i tillämpad geologi Klassrum Luleå
Projektkurs i tillämpad geologi Klassrum Luleå
Projektkurs i tillämpad geologi Klassrum Luleå
Projektkurs i tillämpad geologi Klassrum Luleå
Projektkurs i tillämpad geologi Klassrum Luleå
Projektkurs i tillämpad geologi Klassrum Luleå
Snö och ismekanik Klassrum Luleå
Fysik
Rymdfysik Klassrum Kiruna
Geovetenskap
Arktiska mineralresurser, inriktning Mineralentreprenörskap, internationella studenter Klassrum Luleå
Arktiska mineralresurser, inriktning Mineralresurshantering, internationella studenter Klassrum Luleå
Geologi i Arktis Klassrum Luleå
Geovetenskap för prospektering, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Geovetenskap för prospektering, master, nordiska studenter Klassrum Luleå
Jordmodellering med finita elementprogrammet PLAXIS Klassrum Luleå
Miljögeoteknik, förorenad mark Klassrum Luleå
Projektkurs i geoteknik, fördjupning Klassrum Luleå
Projektkurs i geoteknik, fördjupning Klassrum Luleå
Tillämpad miljögeokemi, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Tillämpad miljögeokemi, master, nordiska studenter Klassrum Luleå
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master, nordiska studenter Klassrum Luleå
Kemi
Cellulosa - och pappersteknik Klassrum Luleå
Hydrometallurgi Klassrum Luleå
Högtemperaturmaterial Klassrum Luleå
Industriell katalys Klassrum Luleå
Mineralteknik Klassrum Luleå
Processanalys Klassrum Luleå
Processmetallurgi Klassrum Luleå
Projektkurs i Biokemisk och kemisk processteknik Klassrum Luleå
Projektkurs i Biokemisk och kemisk processteknik Klassrum Luleå
Projektkurs i Biokemisk och kemisk processteknik Klassrum Luleå
Projektkurs i Biokemisk och kemisk processteknik Klassrum Luleå
Simulering av mineraltekniska processer Klassrum Luleå
Matematik
Analysens grunder Distans Distans
Funktionalanalys Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård Distans Distans
Organisationsutveckling Klassrum Luleå
Samhällsvetenskap
Klimat, landskap och bebyggelse, tekniska bedömningar Klassrum Luleå
Naturresursförvaltning inriktning historia, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Naturresursförvaltning inriktning nationalekonomi, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Naturresursförvaltning inriktning statsvetenskap, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Naturresursförvaltning, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Stadsmiljö Klassrum Luleå
Statsvetenskap
Examensarbete statsvetenskap, magister, inriktning utredning Klassrum Luleå
Trafik för en attraktiv stad Klassrum Luleå
Språk
Engelska 4: Introduktion till engelska med didaktisk inriktning Distans Distans
Text Mining Klassrum Luleå
Säkerhet / Skydd
Branddynamik II Klassrum Luleå
Säkerhet i infrastruktur Klassrum Skellefteå
Teknik
Atmosfärfysik Klassrum Kiruna
Avancerad bergmekanik Klassrum Luleå
Avancerade reglersystem Klassrum Luleå
Ban- och attityddynamik Klassrum Kiruna
Biorobotik Klassrum Luleå
Examensarbete i teknisk design, produktionsdesign, civilingenjör Klassrum Luleå
Fjärranalys Klassrum Kiruna
Framdrivning med rymdapplikationer Klassrum Kiruna
Industriell automation Klassrum Luleå
Mekatronik Klassrum Luleå
Omborddatorer för rymdfarkoster Klassrum Kiruna
Polaratmosfären Klassrum Kiruna
Reglerteknik Klassrum Luleå
Robotik Klassrum Luleå
Rymdfarkostens system Klassrum Kiruna
Rymdfarkosters fysiska omgivning Klassrum Kiruna
Rymdinstrument Klassrum Kiruna
Rymdkommunikation Klassrum Kiruna
Rymdplasmafysik Klassrum Kiruna
Rymdsystemteknik Klassrum Kiruna
Solsystemets fysik Klassrum Kiruna
Systemidentifiering Klassrum Luleå
Teknologikommersialisering Klassrum Luleå
Träkonstruktion 1 Distans Distans
Träteknik, master Klassrum Skellefteå
Träteknik, master Klassrum Skellefteå
Industri och produktion
Satellitavionik Klassrum Kiruna
Ljudteknik
Experimentell akustik och dynamik Klassrum Luleå
Miljö och energiteknik
Dagvatten Distans Distans
Elektrifiering, master, internationella studenter Klassrum Skellefteå
Elektrifiering, master, nordiska studenter Klassrum Skellefteå
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Barn och elever med särskild begåvning Distans Distans
Barn och elever med särskild begåvning Distans Distans
Handledning vid verksamhetsförlagd utbildning - hälsa, vård och rehabilitering Distans Distans
Läs- och skrivmöjligheter för alla, elever i läs- och skrivsvårigheter Distans Distans
Specialpedagog
Specialpedagogisk fördjupning med fokus på barn och unga i språksvårigheter Distans Distans
Specialpedagogprogrammet Distans Distans
Vård / Omsorg
Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi Distans Distans
Psykiatri
Omvårdnad inom psykiatrisk vård Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård Distans Distans

Kontaktuppgifter

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ


Recensioner

Det finns inga recensioner för Luleå tekniska universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön