Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Att utbildningen håller hög kvalitet garanteras av våra välrenommerade forskare som blir dina lärare. Du väljer mellan ett brett spektrum av utbildningar inom teknik, ekonomi, samhälle, hälsa, media och musik samt lärarutbildningar.

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

På ltu.se hittar du mer information om såväl utbildningar som livet som student. Här kan du också beställa utbildningskatalogen där vi samlat allt som du behöver veta för att göra rätt val.

Visa alla utbildningar med Luleå tekniska universitet

Utbildningar

Högskola / Universitet
Data / IT Utbildningsform Längd Ort
Senare del, Digital tjänsteutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Datavetenskap
Senare del, Datornätverk 120 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Skellefteå
Spelutveckling
Senare del, Datorgrafik för spel och film, kandidat 180 hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Skellefteå
Systemvetenskap
Senare del, Systemvetenskap 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Ekonomi
Civilekonom Klassrum Luleå
Senare del, Internationell ekonomi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilekonom 240 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Ekonomie kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Förberedande utbildningar
Tekniskt basår
Tekniskt basår (IT-distans) Distans Distans
Tekniskt basår (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Tekniskt basår (Normal, Skellefteå) Klassrum Skellefteå
Försäljning
Fastighetsmäklare
Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Ingenjör
Civilingenjör
Civilingenjör Arkitektur Klassrum Luleå
Civilingenjör Datateknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Hållbar energiteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Industriell ekonomi Klassrum Luleå
Civilingenjör Maskinteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Materialteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Naturresursteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Rymdteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Teknisk design Klassrum Luleå
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Klassrum Luleå
Civilingenjör Tillämpad artificiell intelligens Klassrum Luleå
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Klassrum Luleå
Programval för dig som går Civilingenjör - öppen ingång termin 2 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) 300 Hp - för dig som läst minst termin1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Naturresursteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Teknisk design 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Högskoleingenjör
Senare del, Högskoleingenjör Bilsystemteknik 180 Hp för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Distans Distans
Senare del, Högskoleingenjör Energiteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Teknisk design 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Underhållsteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Klassrum Luleå
Samhällsvetenskap
Statsvetenskap
Senare del, Statsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Klassrum Luleå
Utbildning / Pedagogik
Grundlärare
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 Distans Distans
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 Distans Distans
Pedagogik
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9 Distans Distans
Kompletterande Pedagogisk utbildning, inriktning gymnasiet Distans Distans
Ämneslärare
Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 eller gymnasieskolan, med ingångsämne Matematik Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 eller gymnasieskolan, med ingångsämne Samhällskunskap Distans Distans
Ämneslärarprogrammet med inriktning 7-9 eller gymnasieskolan, med ingångsämne Svenska Distans Distans
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Arkitektur
Brandingenjör Klassrum Luleå
Beteendevetenskap
Psykologi
Arbetspsykologi Distans Distans
Biologisk psykologi Klassrum Luleå
Hjärnhälsa genom livet Distans Distans
Introduktion till psykologi Klassrum Luleå
Introduktion till psykologi Distans Distans
Psykologi, kandidat Klassrum Luleå
Socialpsykologi: psykologiska perspektiv Klassrum Luleå
Sociologi
Aktuell sociologisk forskning Klassrum Luleå
Grundläggande miljösociologi Klassrum Luleå
Grundläggande sociologisk teori Klassrum Luleå
Identitet i det moderna samhället Distans Distans
Organisations- och arbetssociologi Klassrum Luleå
Perspektiv på arbetsliv och arbetsmarknad Klassrum Luleå
Social stratifiering: Klass, kön och etnicitet Klassrum Luleå
Sociologi, kandidat Klassrum Luleå
Sociologiska perspektiv på teknik och teknikutveckling Klassrum Luleå
Utredning- och utvärderingsarbete Klassrum Luleå
Utredningsmetodik Klassrum Luleå
Välfärdsorganisation i förändring Klassrum Luleå
Bygg / Anläggning
Bygg och anläggning Klassrum Luleå
Introduktion till drift- och underhållsteknik - grundbegrepp Distans Distans
Bygg
Byggmätning 1 Klassrum Luleå
Mänskliga faktorer för säkerhet i arbetsmiljön Distans Distans
Risk och säkerhet - Grundkurs Klassrum Luleå
Elektriker
Bilens system 2 Klassrum Luleå
Data / IT
Algoritmer och datastrukturer Klassrum Luleå
Dataorienterad design Klassrum Skellefteå
Datastrukturer och algoritmer Klassrum Skellefteå
Datastrukturer och algoritmer för spel Klassrum Skellefteå
Dator- och nätverkssäkerhet Klassrum Luleå
Datornätverk Klassrum Skellefteå
Datorspelsutveckling och programmering kandidat, internationella studenter Klassrum Skellefteå
Drift av molntjänster Klassrum Skellefteå
Introduktion till AI och mönsterigenkänning Klassrum Luleå
Introduktion till datorspelsutveckling Klassrum Skellefteå
Introduktion till programmering för ingenjörer Klassrum Luleå
Kompletterande kurs för kandidatexamen i datorgrafik för spel och film Klassrum Skellefteå
Mikrodatorteknik Klassrum Luleå
Nätverk och Mobilitet Klassrum Luleå
Objektorienterad programmeringsmetodik Klassrum Luleå
Programmering av datorspelsgrafik Klassrum Skellefteå
Tillämpad AI, kunskapshantering och resonemang Distans Distans
Spelutveckling
Datorgrafik för spel och film kandidat, internationella studenter Klassrum Skellefteå
Datorgrafik för spel och film kandidat, nordiska studenter Klassrum Skellefteå
Datorspelsutveckling och programmering kandidat, nordiska studenter Klassrum Skellefteå
Systemvetenskap
Interaktion och Mobilitet Klassrum Luleå
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) Distans Distans
Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Ekonomi
Affärsmodellsutveckling Klassrum Luleå
Affärsplanering och nyföretagande Klassrum Luleå
Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) Distans Distans
Digital tjänsteutveckling, kandidat (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Ekonometri Klassrum Luleå
Fastighetsförmedling 1 Klassrum Luleå
Finansiell ekonomi Klassrum Luleå
Introduktionskurs i fastighetsförmedling Klassrum Luleå
Entreprenörskap
Entreprenöriellt lärande Klassrum Luleå
Företagsekonomi
Ekonomie, kandidat Klassrum Luleå
Externredovisning och internationell reglering Klassrum Luleå
Fastighetsvärdering Klassrum Luleå
Internationell ekonomi, kandidat Distans Distans
Ledning och organisation av affärsverksamhet Klassrum Luleå
Nationalekonomi
Nationalekonomi B, Makroteori Klassrum Luleå
Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar Klassrum Luleå
Nationalekonomi A, Mikroteori Klassrum Luleå
Nationalekonomi, Resursfördelningsteori Klassrum Luleå
Redovisning / Bokföring
Koncernredovisning Klassrum Luleå
Redovisning och styrning Klassrum Luleå
Estetiska utbildningar
Musik
Introduktion till jazz-/rockmusiker I Klassrum Piteå
Kammarkör 1 Klassrum Piteå
Kammarkör 2 Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - jazzmusiker Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - klassisk musiker Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - komposition Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - kyrkomusik Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - musikproduktion och låtskrivande Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - rockmusiker Klassrum Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - studiomusiker Klassrum Piteå
Musikinspelningsteknik 2 Klassrum Piteå
Skådespelare
Skådespelarprogrammet Klassrum Luleå
Teater / Artist
Scenproduktion kandidat, tvärkonstnärlig Klassrum Piteå
Fordon / Transport
Järnväg
Vägar och järnvägar Klassrum Luleå
Försäljning
Fastighetsmäklare
Fastighetsmäklare, kandidat Klassrum Luleå
Humaniora
Andra världskriget i Norden Distans Distans
Folkhemmet: utopi eller dystopi? Distans Distans
Historia A, Kulturmöten i samverkan och konflikt: Världen fram till 1700 Distans Distans
Hållbar design, kritiskt tänkande och etik Klassrum Luleå
Filosofi
Vetenskapsteori, metod och etik Klassrum Luleå
Genusvetenskap
Design,genus och estetik Distans Distans
Innovation, genus och hållbar utveckling Distans Distans
Historia
Arktis - Centrum eller periferi? Distans Distans
Examensarbete historia, kandidat Distans Distans
Historia A, Från bonde- till tjänstesamhälle: Svensk social och ekonomisk historia Distans Distans
Historia A, Revolutionernas tidevarv: Världen efter 1700 Distans Distans
Historia, uppsats Klassrum Luleå
Stormaktstiden Distans Distans
Litteraturvetenskap
Trender i ny ungdomslitteratur på engelska Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Branddynamik I Klassrum Luleå
Civilingenjör
Civilingenjör - Öppen ingång Klassrum Luleå
Design och produktutveckling
Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Grundkurs Distans Distans
Elektroteknik
Elektriska kretsar och elnät Klassrum Skellefteå
Elkretsteori Klassrum Luleå
Elkvalitet och elsäkerhet Distans Distans
Grundkurs i elektroteknik Klassrum Luleå
Signalanalys Klassrum Luleå
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör Bergteknik Distans Distans
Högskoleingenjör Bilsystemteknik (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Högskoleingenjör Datateknik Klassrum Luleå
Högskoleingenjör Elkraftteknik Distans Distans
Högskoleingenjör Energiteknik (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Högskoleingenjör Energiteknik (Normal, Skellefteå) Klassrum Skellefteå
Högskoleingenjör Maskinteknik (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Högskoleingenjör Maskinteknik (Normal, Skellefteå) Klassrum Skellefteå
Högskoleingenjör Underhållsteknik Distans Distans
Materialteknik
Brandtekniska beräkningar Klassrum Luleå
Samhällsbyggnadsteknik
Samhällsbyggnad Klassrum Luleå
Juridik
Familjerätt Klassrum Luleå
Fastighetsrätt Klassrum Luleå
Fastighetsrätt för mäklare Klassrum Luleå
Folkrätt och europarätt Klassrum Luleå
Juridik för ingenjörer Klassrum Luleå
Juridik i samhällsbyggnadsprocessen Klassrum Luleå
Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare Klassrum Luleå
Juridiska metodfrågor Klassrum Luleå
Rättsvetenskap, kandidat Klassrum Luleå
Speciell fastighetsrätt Klassrum Luleå
Kommunikation / Media
Visualiseringstekniker Klassrum Luleå
Copywriter
Kreativt skrivande Distans Distans
Grafisk design
D1: introduktion till Teknisk design Klassrum Luleå
D2: Designstudio Klassrum Luleå
Design: Interaktion och prototyper Klassrum Luleå
Design: projekt och fördjupning Klassrum Luleå
Grafisk design, konstnärlig kandidat Klassrum Luleå
Visuell design Klassrum Luleå
Marknadsföring / PR
Industriell marknadsföring Klassrum Luleå
Konsumentbeteende Klassrum Luleå
Kreativ marknadskommunikation Klassrum Luleå
Marknadsföring, grundkurs Klassrum Luleå
Ledarskap / Organisation
Effektivt ledarskap Klassrum Luleå
Miljö- och energiledning Klassrum Luleå
Miljö- och kvalitetsrevision Distans Distans
Organisation och ledarskap Klassrum Luleå
Service design Klassrum Luleå
Ledarskap
Ledarskap i praktiken Klassrum Luleå
Strategisk ledning Klassrum Luleå
Naturvetenskap
Grundläggande ekologi och miljökunskap Distans Distans
Fysik
Astrofysik och kosmologi Klassrum Luleå
Fysik 2 Klassrum Luleå
Geovetenskap
Hållbar mineralutvinning kandidat, nordiska studenter Klassrum Luleå
Hållbar mineralutvinning, kandidat, internationella studenter Klassrum Luleå
Klimatförändringar, principer och processer Klassrum Luleå
Naturresursteknik Klassrum Luleå
Matematik
Diskret matematik Klassrum Luleå
Linjär analys Klassrum Luleå
Matematik för grundlärare 4-6, del 1 Distans Distans
Matematik för grundlärare F-3, del 1 Distans Distans
Matematik för spel Klassrum Skellefteå
Matematik och ämnesdidaktik, del 2 Distans Distans
Matematikdidaktik för ämneslärare 1 Klassrum Luleå
Miljö
Företaget och miljökraven Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö och organisation Distans Distans
Arbetsmiljöledning Klassrum Luleå
Demografi, demokrati och diskurs - rurala och urbana livsvillkor Klassrum Luleå
Arbetsrätt
Arbetsrätt Klassrum Luleå
Arbetsterapeutprogrammet
Arbetsterapeut Distans Distans
Samhällsvetenskap
Grundläggande perspektiv på utvärdering Klassrum Luleå
Miljöpolitikens villkor - samhällsvetenskapliga perspektiv på klimat- och miljöutmaningar Distans Distans
Människa miljö och teknik Klassrum Luleå
Människan och Jordens resurser Klassrum Luleå
Samhällsvetenskaplig metod Klassrum Luleå
Svensk och nordisk historia Distans Distans
Teknikhistoria - En värld byggd av människan Distans Distans
Teorier om policyprocessen Klassrum Luleå
Statsvetenskap
Filosofiska samtal med barn II Distans Distans
Globala miljöregimer Distans Distans
Statsvetenskap, kandidat Klassrum Luleå
Statsvetenskap, kandidat - inriktning Miljö- och klimatpolitik Distans Distans
Utvärdering Klassrum Luleå
Välfärdssamhälle i förändring Klassrum Luleå
Språk
Engelska 1 Distans Distans
Engelska 3: Lingvistik och litteratur Distans Distans
Franska för nybörjare 1 Distans Distans
Franska förberedelsekurs, Luleå Distans Distans
Spanska för nybörjare 1 Distans Distans
Tyska för nybörjare 1 Distans Distans
Engelska
Engelska 1 för grundlärare 4-6 Distans Distans
Engelska 1 för grundlärare F-3 Distans Distans
Engelska för grundlärare 4-6, del 1 Distans Distans
Engelska för grundlärare 4-6, del 2 Distans Distans
Engelska för grundlärare F-3, del 1 Distans Distans
Engelska för grundlärare F-3, del 2 Distans Distans
Svenska
Kreativt skrivande 3 - Litterär gestaltning Distans Distans
Svenska 1 för grundlärare 4-6 Distans Distans
Svenska 1 för grundlärare F-3 Distans Distans
Svenska 2 för grundlärare 4-6 Distans Distans
Säkerhet / Skydd
Säkerhetsarkitektur Distans Distans
Teknik
Mikrodatorteknik med rymdtillämpningar Klassrum Kiruna
Mät- och reglerteknik Klassrum Luleå
Sakernas internet och signalanalys för tillståndsövervakning Klassrum Luleå
Trä som konstruktionsmaterial Distans Distans
Industri och produktion
Produktion Klassrum Skellefteå
Ljudteknik
Akustik för ljudproduktion Klassrum Piteå
Grundläggande digital ljudteknik Distans Distans
Ljudteknik, kandidat Klassrum Piteå
Miljö och energiteknik
Hållbara energisystem Klassrum Luleå
Utbildning / Pedagogik
Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU Distans Distans
Matematikdidaktik för ämneslärare 2 Klassrum Luleå
Svenska 2 för grundlärare F-3 Distans Distans
Förskollärare
Förskollärarprogram, erfarenhetsbaserat Distans Distans
Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass Distans Distans
Pedagogik
Matematik och ämnesdidaktik, del 1 Distans Distans
Pedagogik 3 Distans Distans
Pedagogik A, grundkurs Distans Distans
Pedagogik B, fortsättningskurs Distans Distans
Specialpedagogik A, grundkurs Distans Distans
Specialpedagog
Specialpedagogik 3 Distans Distans
Specialpedagogik B, fortsättningskurs Distans Distans
Vård / Omsorg
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion Distans Distans
Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård II Distans Distans
Audionom
Ljud i digitala spel Klassrum Piteå
Masterproduktion av ljud Klassrum Piteå
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Arkitektur
Hållbar stadsutveckling Klassrum Luleå
Planeringsmetoder Klassrum Luleå
Beteendevetenskap
Psykoterapi
Evidensbaserad psykoterapi Distans Distans
Bygg / Anläggning
Brandutsatta konstruktioner Klassrum Luleå
Gruvautomation Klassrum Luleå
Gruvgeologi Klassrum Luleå
Bygg
Bergmekanikens grunder Klassrum Luleå
Dimensionering av grundkonstruktioner Klassrum Luleå
Drift och underhållsteknik Klassrum Luleå
Finita elementmetoden Klassrum Luleå
Stål- och träkonstruktioner Klassrum Luleå
Träkonstruktioner Klassrum Luleå
Underhållsteknik Klassrum Luleå
Elektriker
Elektronikkonstruktion Klassrum Luleå
Data / IT
Avancerade datastrukturer Klassrum Luleå
Data Science, magister (Normal, Luleå), internationella studenter Klassrum Luleå
Data Science, magister (Normal, Luleå), Nordiska studenter Klassrum Luleå
Design av dynamiska webbsystem Klassrum Luleå
Formella metoder för industriella mjukvarusystem Klassrum Luleå
Inbyggd intelligens Klassrum Luleå
Kompilatorteknik och formella språk Klassrum Luleå
Mjukvarudesign för industriell automation Klassrum Luleå
Mobila och distribuerade datorsystem Klassrum Luleå
Molntjänster Klassrum Skellefteå
Numerik för optimering och PDE Klassrum Luleå
Nätverksprogrammering och distribuerade applikationer Klassrum Skellefteå
Realtidsgrafik och geometriska algoritmer Klassrum Luleå
Robusta och energieffektiva realtidssystem Klassrum Luleå
Tillämpad AI, master (IT-distans) Distans Distans
Tillämpad AI, master (Normal, Luleå) Klassrum Luleå
Tillämpad artificiell intelligens Klassrum Luleå
Visualisering av data Klassrum Luleå
Datavetenskap
Data Science, magister (IT-distans) Distans Distans
IT-säkerhet
Informationssäkerhet, master (Normal, Skellefteå), internationella studenter Klassrum Skellefteå
Informationssäkerhet, master (normal, Skellefteå), nordiska studenter Klassrum Skellefteå
Internetsäkerhet Klassrum Skellefteå
Säkerhet för IT-infrastruktur Klassrum Skellefteå
Systemvetenskap
Informationssäkerhet, master (IT-distans) Distans Distans
Riskhantering för informationssäkerhet Klassrum Skellefteå
Tillämpad datorsäkerhet Klassrum Skellefteå
Utveckling av system för digitalt bevarande Distans Distans
Ekonomi
Industriell försäljning och inköp Klassrum Luleå
Innovationsstrategi Klassrum Luleå
Internationell finansiell management Klassrum Luleå
Strategiskt projektarbete Klassrum Luleå
Vetenskaplig metod T Klassrum Luleå
Värdeskapande ekonomi- och verksamhetsstyrning Klassrum Luleå
Företagsekonomi
Bolagsstyrning Klassrum Luleå
Cross-cultural management Klassrum Luleå
Customer Relationship Management Klassrum Luleå
Förhandlingar och affärssamtal Klassrum Luleå
Internationell affärsverksamhet, master Klassrum Luleå
Internationell affärsverksamhet, master (Normal, Luleå), Nordiska studenter Klassrum Luleå
Marketing Management Klassrum Luleå
Strategier för global marknadsföring Klassrum Luleå
Nationalekonomi
Industriell organisation II Klassrum Luleå
Miljöekonomi Klassrum Luleå
Naturresursekonomi Klassrum Luleå
Redovisning / Bokföring
Redovisningsteori Klassrum Luleå
Estetiska utbildningar
Bild / Form / Konst
Bildbehandling med rymdtillämpningar Klassrum Kiruna
Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister - Dirigering Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister - Komposition Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig magister - Musiker Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - dirigering Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - komposition Klassrum Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - musiker Klassrum Piteå
Designer
Neuromorf informationsbehandling Klassrum Luleå
Musik
Internationell orkesterakademi - Cello Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Fagott Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Flöjt Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Horn Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Klarinett Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Kontrabas Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Oboe Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Timpani/Slagverk Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Viola Klassrum Stockholm
Internationell orkesterakademi - Violin Klassrum Stockholm
Hantverk
Trähantverk
Magister Träkonstruktion Distans Distans
Humaniora
Examensarbete historia, magister Distans Distans
Ingenjör
Byggnadsteknik
Stålkonstruktioner Klassrum Luleå
Design och produktutveckling
Försöksplanering Klassrum Luleå
Statistisk processtyrning och sex sigma Klassrum Luleå
Statistisk produkt- och processutveckling Klassrum Luleå
Elektroteknik
Elektroniksystem Klassrum Luleå
Integrerade kretsar Klassrum Luleå
Stokastiska signaler Klassrum Luleå
Maskinteknik
Underhållsteknik, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Underhållsteknik, master, nordiska studenter Klassrum Luleå
Rymdteknik
Rymdfarkostdesign, master Klassrum Kiruna
Rymdfarkostkontroll Klassrum Kiruna
Rymdvetenskap och rymdteknik, master Klassrum Kiruna
Styrning, navigering och reglering av rymdfarkoster Klassrum Kiruna
Inköp / Logistik
Logistik
Industriell logistik, fördjupningskurs Klassrum Luleå
Inköp Klassrum Luleå
Juridik
Avancerad miljörätt Klassrum Luleå
Rättsvetenskap, magister miljörätt Klassrum Luleå
Kommunikation / Media
Marknadsföring / PR
Hållbar strategisk marknadsföring Klassrum Luleå
Hållbart företagande Klassrum Luleå
Strategier för digital marknadsföring Klassrum Luleå
Tjänstemarknadsföring Klassrum Luleå
Ledarskap / Organisation
Industriell hållbarhetsledning Klassrum Luleå
Ledning av innovationsmiljöer Klassrum Luleå
Marknadsundersökningar för affärsbeslut Klassrum Luleå
Operationsanalys Klassrum Luleå
Operativ kvalitetsledning Klassrum Luleå
Strategies for e-Business Klassrum Luleå
Verksamhet och organisation
Utbildningsvetenskap, magister Distans Distans
Naturvetenskap
Fysik
Rymdfysik Klassrum Kiruna
Geovetenskap
Arktiska mineralresurser, inriktning Mineralentreprenörskap, internationella studenter Klassrum Luleå
Arktiska mineralresurser, inriktning Mineralresurshantering, internationella studenter Klassrum Luleå
Geologi i Arktis Klassrum Luleå
Geovetenskap för prospektering, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Geovetenskap för prospektering, master, nordiska studenter Klassrum Luleå
Miljögeoteknik, förorenad mark Klassrum Luleå
Tillämpad miljögeokemi, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Tillämpad miljögeokemi, master, nordiska studenter Klassrum Luleå
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master, nordiska studenter Klassrum Luleå
Kemi
Industriell katalys Klassrum Luleå
Mineralteknik Klassrum Luleå
Processmetallurgi Klassrum Luleå
Simulering av mineraltekniska processer Klassrum Luleå
Matematik
Analysens grunder Distans Distans
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård Distans Distans
Organisationsutveckling Klassrum Luleå
Samhällsvetenskap
Klimat, landskap och bebyggelse, tekniska bedömningar Klassrum Luleå
Naturresursförvaltning inriktning historia, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Naturresursförvaltning inriktning nationalekonomi, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Naturresursförvaltning inriktning statsvetenskap, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Naturresursförvaltning, master, internationella studenter Klassrum Luleå
Stadsmiljö Klassrum Luleå
Språk
Engelska 4: Introduktion till engelska med didaktisk inriktning Distans Distans
Text Mining Klassrum Luleå
Säkerhet / Skydd
Branddynamik II Klassrum Luleå
Teknik
Ban- och attityddynamik Klassrum Kiruna
Beräkningsmetoder och ingenjörsverktyg Klassrum Kiruna
Fjärranalys Klassrum Kiruna
Omborddatorer för rymdfarkoster Klassrum Kiruna
Plasmafysik Klassrum Kiruna
Reglerteknik Klassrum Luleå
Robotik Klassrum Luleå
Rymdfarkostens system Klassrum Kiruna
Rymdkommunikation Klassrum Kiruna
Rymdplasmafysik Klassrum Kiruna
Rymdsystemteknik Klassrum Kiruna
Solsystemets fysik Klassrum Kiruna
Spektroskopi för planetarisk utforskning Klassrum Kiruna
Systemidentifiering Klassrum Luleå
Teknologikommersialisering Klassrum Luleå
Träkonstruktion 1 Distans Distans
Industri och produktion
Satellitavionik Klassrum Kiruna
Ljudteknik
Experimentell akustik och dynamik Klassrum Luleå
Miljö och energiteknik
Dagvatten Distans Distans
Elektrifiering, master, internationella studenter Klassrum Skellefteå
Elektrifiering, master, nordiska studenter Klassrum Skellefteå
Utbildning / Pedagogik
Pedagogik
Handledning vid verksamhetsförlagd utbildning - hälsa, vård och rehabilitering Distans Distans
Läs- och skrivmöjligheter för alla, elever i läs- och skrivsvårigheter Distans Distans
Specialpedagog
Specialpedagogisk fördjupning med fokus på barn och unga i språksvårigheter Distans Distans
Specialpedagogprogrammet Distans Distans
Vård / Omsorg
Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi Distans Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre Distans Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård Distans Distans

Kontaktuppgifter

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ


Recensioner

Det finns inga recensioner för Luleå tekniska universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön