Visa allastudier.se som: Mobil

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Att utbildningen håller hög kvalitet garanteras av våra välrenommerade forskare som blir dina lärare. Du väljer mellan ett brett spektrum av utbildningar inom teknik, ekonomi, samhälle, hälsa, media och musik samt lärarutbildningar.

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

På ltu.se hittar du mer information om såväl utbildningar som livet som student. Här kan du också beställa utbildningskatalogen där vi samlat allt som du behöver veta för att göra rätt val.

Visa alla utbildningar med Luleå tekniska universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteendevetenskap
Genusvetenskap Ort
Design,genus och estetik Distans
Genusperspektiv på teknik och ingenjörsvetenskap Distans
Innovation, genus och hållbar utveckling Distans
Psykologi
Arbets- och motivationspsykologi Luleå
Arbetspsykologi Luleå
Examensarbete i psykologi, kandidat Luleå
Personlighets och differentiell psykologi Luleå
Psykologi, kandidat Luleå
Socialpsykologi: psykologiska perspektiv Luleå
Teknisk psykologi 1 Luleå
Åldrandets psykologi Distans
Samhällsvetenskap
Demokrati, utveckling och demokratisering Luleå
Demokratisk förändring Luleå
Grundläggande perspektiv på utvärdering Luleå
Kommunal demokrati A Distans
Människan och Jordens resurser Luleå
Perspektiv på nationella minoriteter i norra Sverige Distans
Samhällsvetenskaplig kvalitativ metod 1 Luleå
Samhällsvetenskaplig kvantitativ metod 1 Luleå
Samhällsvetenskaplig metod 2 Luleå
Teknikhistoria - En värld byggd av människan Distans
Sociologi
Examensarbete i sociologi, kandidat Luleå
Examensarbete sociologi, inriktning utredning, magister Luleå
Fördjupad sociologisk metod och analys Luleå
Fördjupad sociologisk teori Luleå
Grundläggande sociologisk teori Luleå
Identitet i det moderna samhället Distans
Integration och marginalisering i samhället; Genus, generation, klass och etnicitet Luleå
Organisations- och arbetssociologi Luleå
Risk, tillit och förutsebarhet - teoretiska perspektiv på samhällsförändring Luleå
Sociologi, kandidat Luleå
Utredning och implementering Luleå
Utredning- och utvärderingsarbete Luleå
Utredningsmetodik Luleå
Statsvetenskap
Examensarbete i statsvetenskap, kandidat Luleå
Examensarbete statsvetenskap, magister, inriktning utredning Luleå
Fördjupning i statsvetenskaplig teori Luleå
Medborgarskap, demokrati och legitimitet i moderna samhällen Luleå
Politisk institutionalism Luleå
Politisk styrning i teori och praktik Luleå
Statsvetenskap A, Internationell politik Luleå
Statsvetenskap A, Jämförande politik Luleå
Statsvetenskap A, Politisk teori Luleå
Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning Luleå
Statsvetenskap, kandidat Luleå
Statsvetenskaplig metod Luleå
Utvärdering Luleå
Bygg / Anläggning
Arkitektur
Civilingenjör Arkitektur Luleå
Samhällsbyggnad Luleå
Urban design Luleå
Urbanmorfologi Luleå
Bygg
Bergmekanikens grunder Luleå
Betongkonstruktioner Luleå
Byggmätning 1 Luleå
Byggmätning 2 Luleå
CAD & VR Luleå
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Luleå
Damm II - dammar och dammsäkerhet Luleå
Dimensionering av bergkonstruktioner Luleå
Drift och underhåll Luleå
Drift och underhållsteknik Luleå
Finita elementmetoden Luleå
GPS och maskinstyrning Luleå
Gruvautomation Luleå
Projektkurs i underhållsteknik Luleå
Projektkurs i underhållsteknik Luleå
Stål- och träkonstruktioner Luleå
Tillämpad bergmekanik Luleå
Tillämpad riskhantering Luleå
Tillämpad sprängteknik Luleå
Underhållsstrategi Luleå
Underhållsteknik, master Luleå
Vägar och järnvägar, fortsättningskurs Luleå
El
Digitalteknik Luleå
Elektronikkonstruktion Luleå
Elektronikproduktion Luleå
Elektroniksystem Luleå
Integrerade kretsar Luleå
Rymdelektronik Kiruna
Data / IT
Algoritmer Luleå
Algoritmer för stora datamängder Luleå
Algoritmer och datastrukturer Luleå
ArcGIS Pro Distans
Avancerad djupinlärning Luleå
Avancerade trådlösa nätverk Luleå
C# och Windowsbaserad applikationsutveckling Distans
Civilingenjör Datateknik Luleå
Databaser, en introduktion Distans
Datakommunikation i informationssystem Luleå
Datastrukturer och algoritmer Skellefteå
Datateknik och ingenjörsvetenskap Luleå
Dator- och nätverkssäkerhet Luleå
Datorkommunikation Luleå
Datornätverk Skellefteå
Deklarativa språk Luleå
Drift av molntjänster Skellefteå
Grafiska användargränssnitt Distans
Högskoleingenjör Datateknik Luleå
Kompilatorteknik och formella språk Luleå
Konstruktion av interaktiva system Luleå
Mikrodatorteknik Luleå
Mjukvarudesign för industriell automation Luleå
Mobil applikationsutveckling Luleå
Mobila och distribuerade datorsystem Luleå
Neurala nätverk och lärande maskiner Luleå
Nätverk och Mobilitet Luleå
Nätverksprogrammering Luleå
Objektorienterad programmering och design Luleå
Pervasive Computing Luleå
Programmering och digitalisering Luleå
Programmeringsverktyg för numeriska beräkningar Luleå
Programvaruteknik Luleå
Realtidsgrafik och geometriska algoritmer Luleå
Realtidssystem Luleå
Riskhantering för informationssäkerhet Luleå
Robusta och energieffektiva realtidssystem Luleå
Säkerhet för IT-infrastruktur Luleå
Tillämpad artificiell intelligens Luleå
Tillämpad datorsäkerhet Luleå
Virtuella interaktiva miljöer Luleå
Visualisering av data Luleå
Databas / Server / Nätverk
Databaser I Distans
Databaser II Luleå
Databasteknik Luleå
Programmering
Data Science programmering Luleå
Introduktion till programmering för ingenjörer Luleå
Objektorienterad programmering Skellefteå
Systemvetenskap
Datorstödd industriell design Luleå
Digitalt bevarande Distans
Informationsmodellering Luleå
IT-design från ett systemperspektiv Luleå
Objektorienterad analys och design Luleå
Prediktiv analys Luleå
Strategisk tjänstedesign Luleå
Säkerhet i infrastruktur Luleå
Test av IT-system Luleå
Tjänstearkitektur Luleå
Verksamhetsutveckling med hjälp av IT Luleå
Ekonomi / Försäljning
Affärer och digitalt entreprenörskap Luleå
Entreprenöriellt lärande Luleå
Entreprenörskap och affärsplanering Distans
Inköp Luleå
Logistik 2 Luleå
Marknadsundersökningar för affärsbeslut Luleå
Strategies for e-Business Luleå
Strategiskt projektarbete Luleå
Ekonomi
Avancerad projektledning Luleå
Business-to-Business Marketing Luleå
Civilekonom Luleå
Ekonomisk geologi Filipstad
Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering marknadsföring Luleå
Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, kandidat Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning, kandidat Luleå
Fastighetsförmedling 1 Luleå
Fastighetsförmedling 2, inklusive självständigt arbete Luleå
Fastighetsmäklare Luleå
Fastighetsvärdering Luleå
Finansiell ekonomi Luleå
Företagsekonomisk data och analys Luleå
Förhandlingar och affärssamtal Luleå
Försäljning och etik Luleå
Industriella marknader och nätverk Luleå
Integrationskurs Företagsekonomi Luleå
Internationell affärsverksamhet, master Luleå
Internationell ekonomi, kandidat Luleå
Jag som varumärke Luleå
Koncernredovisning Luleå
Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för Nationalekonomer Luleå
Operativ kvalitetsledning Luleå
Råvaruekonomi Luleå
Strategisk ekonomistyrning Luleå
Supply Chain Management Luleå
Västvärldens moderna ekonomiska historia Luleå
Finans / Analys / Kredit
Internationell finansiell management Luleå
Industriell ekonomi
Civilingenjör Industriell ekonomi Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, industriell logistik, civilingenjör Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, industriell marknadsföring, civilingenjör Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, innovation och strategisk affärsutveckling, civilingenjör Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, kvalitetsutveckling, civilingenjör Luleå
Nationalekonomi
Ekonometri Luleå
Examensarbete civilekonom, inriktning nationalekonomi Luleå
Examensarbete i nationalekonomi, kandidat Luleå
Examensarbete i nationalekonomi, magister Luleå
Finansiell ekonomi, introduktion Luleå
Nationalekonomi B, Makroteori Luleå
Nationalekonomi A, Makroteori Luleå
Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar Luleå
Nationalekonomi A, Mikroteori Luleå
Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi Luleå
Nationalekonomi B: Naturresursekonomi och råvarumarknader Luleå
Nationalekonomi, Resursfördelningsteori Luleå
Nationalekonomisk data och analys Luleå
Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling Luleå
Redovisning / Bokföring
Externredovisning och internationell reglering Luleå
Redovisning och styrning Luleå
Redovisningsteori Luleå
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Kreativt skapande i bild och teknik Luleå
Skiss- och rittekniker Luleå
Dans
Att skapa dans för barn och unga Piteå
Dans i skolan Piteå
Danskomplementär träning Piteå
Dansteknik Piteå
Didaktik i Mattoxteknik Piteå
Koreografi i Mattoxteknik Piteå
Design
Design av dynamiska webbsystem Luleå
Design av inbyggda system Luleå
Design: Interaktion och prototyper Luleå
Service design Luleå
Vetenskap och forskningsdesign Luleå
Visuell design Luleå
Musik
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument Piteå
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument II Piteå
Gehörsbaserat musikskapande Piteå
Internationell nutida konstmusikakademi Piteå
Internationell orkesterakademi - Cello Stockholm
Internationell orkesterakademi - Fagott Stockholm
Internationell orkesterakademi - Flöjt Stockholm
Internationell orkesterakademi - Horn Stockholm
Internationell orkesterakademi - Klarinett Stockholm
Internationell orkesterakademi - Kontrabas Stockholm
Internationell orkesterakademi - Oboe Stockholm
Internationell orkesterakademi - Slagverk Stockholm
Internationell orkesterakademi - Viola Stockholm
Internationell orkesterakademi - Violin Stockholm
Introduktion till Complete Vocal Technique. Piteå
Introduktion till jazz-/rockmusiker I Piteå
Introduktion till jazz-/rockmusiker II Piteå
Kammarkör MMXX höst Piteå
Kammarkör MMXXI vår Piteå
Kreativt lyssnande, analys och estetik I Piteå
Kreativt lyssnande, analys och estetik II Piteå
Musik i förskolan Piteå
Musikhistoria 2 Piteå
Musikinspelningsteknik 2 Piteå
Musikpedagogik 1 Piteå
Musikpedagogik 2 Piteå
Musikpedagogik 3 Piteå
Musikpedagogik 4 Piteå
Musikpedagogik 5 Piteå
Musikpedagogik 6 Piteå
Percussion 2 Piteå
Pianostämning Piteå
Röstträning för musiker 1 Piteå
Synthprogrammering Piteå
Vokalensemble - Scenisk musik 1 Piteå
Vokalensemble - Scenisk musik 2 Piteå
Fordon / Båt / Flyg / Tåg
Järnväg
Vägar och järnvägar Luleå
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Ergonomi och kognition Luleå
Hälsoekonomi Distans
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Operations Management Luleå
Operationsanalys Luleå
Juridik
Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi Luleå
Avancerad miljörätt Luleå
Beskattningsrätt Luleå
Examensarbete i rättsvetenskap, kandidat Luleå
Familjerätt Luleå
Fastighetsrätt Luleå
Fastighetsrätt för mäklare Luleå
Folkrätt och europarätt Luleå
Förvaltningsrätt Luleå
Handelsrätt I Luleå
Handelsrätt II Luleå
Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare Luleå
Juridiska metodfrågor Luleå
Migrationsrätt Luleå
Miljörätt Luleå
Rätten och samhället, Rättsvetenskap Luleå
Rättsvetenskap, kandidat Luleå
Rättsvetenskap, magister miljörätt Luleå
Socialrätt Luleå
Speciell fastighetsrätt Luleå
Kommunikation / Media
Cybernetik, master Luleå
Text Mining Luleå
Copywriting och skrivande
Kreativt skrivande Distans
Kreativt skrivande 2 - Manusutveckling Distans
Kreativt skrivande 3 - Litterär gestaltning Distans
Kreativt skrivande på engelska Luleå
Foto
Mobilkamerans möjligheter - stillbild Distans
Utveckla ditt fotograferande - stillbild Distans
Grafisk design
Avancerad modellbyggnad Luleå
Design: projekt och fördjupning Luleå
Examensarbete i grafisk design, konstnärlig kandidat Luleå
Examensarbete i teknisk design, högskoleingenjör Luleå
Examensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör Luleå
Grafisk design, konstnärlig kandidat Luleå
Visuell gestaltning - Digital design Skellefteå
Visuell gestaltning - Filmdesign Skellefteå
Journalistik
Skriv effektivt för webbmedier Distans
Kommunikation
Digital kommunikation Luleå
Marknadsföring / PR
Customer Relationship Management Luleå
Internationell marknadsföring Luleå
Marketing Management Luleå
Marknadsföring, grundkurs Luleå
Marknadsföring, grundkurs Luleå
Strategier för global marknadsföring Luleå
Tjänstemarknadsföring Luleå
Medieproduktion
Akustik för ljudproduktion Piteå
Dokumentärt berättande Distans
Introduktion till rörlig bild - videoproduktion Distans
Presentationsteknik och retorik
Motiverande samtal Distans
Tal och Röstträning Piteå
Kultur / Humanistiska inriktningar
Filosofi
Etik Luleå
Filosofiska samtal med barn Distans
Filosofiska samtal med barn II Distans
Vetenskapsteori, metod och etik Luleå
Historia
Grupper och maktförskjutningar Luleå
Historia A, Från bonde- till tjänstesamhälle: Svensk social och ekonomisk historia Distans
Historia A, Kulturmöten i samverkan och konflikt: Världen fram till 1700 Distans
Historia A, Revolutionernas tidevarv: Världen efter 1700 Distans
Historia, uppsats Luleå
Källkritik och historiskt berättande Luleå
Majoritet och minoritet Luleå
Människa miljö och teknik Luleå
Svensk och nordisk historia Distans
Världen utvidgas Luleå
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap A Distans
Litteraturvetenskap B Distans
Ledarskap / Organisation
Cross-cultural management Luleå
Effektivt ledarskap Luleå
Ledning och organisation av affärsverksamhet Luleå
Organisation och ledarskap Luleå
Organisationsutveckling Luleå
Strategisk ledning Luleå
Projektledning
Projekt inom Corporate Social Responsibility (CSR) Distans
Naturvetenskap
Grundläggande ekologi och miljökunskap Distans
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 1 Distans
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 2 Distans
Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3 Distans
Projektkurs i tillämpad geologi Luleå
Projektkurs i tillämpad geologi Luleå
Projektkurs i tillämpad geologi Luleå
Speciell relativitetsteori Distans
Tillämpad operationsanalys Luleå
Vetenskaplig metod T Luleå
Vetenskapsteori och metod Distans
Fysik
Astrofysik och kosmologi Luleå
Atmosfärfysik Kiruna
Rymdplasmafysik Kiruna
Solsystemets fysik Kiruna
Universum för nyfikna Luleå
Geovetenskap
Fotokemi för jordens och planeters atmosfärer Kiruna
Geoteknik gk Luleå
Geoteknologi baskurs Luleå
Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master Luleå
Jordmodellering med finita elementprogrammet PLAXIS Luleå
Miljögeokemi Luleå
Miljögeoteknik, förorenad mark Luleå
Stora datamängder från rymden för planetära studier Kiruna
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master Luleå
Kemi
Fysikaliska separationsmetoder Luleå
Högtemperaturprocesser Luleå
Mineralteknik Luleå
Simulering av mineraltekniska processer Luleå
Matematik
Diskret matematik Luleå
Komplex analys Luleå
Linjär analys Luleå
Matematik för grundlärare 4-6, del 1 Distans
Matematik för grundlärare 4-6, del 2 Distans
Matematik för grundlärare F-3, del 1 Distans
Matematik för grundlärare F-3, del 2 Distans
Matematikdidaktik för ämneslärare 1 Luleå
Matematikdidaktik för ämneslärare 2 Luleå
Matematikdidaktisk fördjupning Luleå
Matematisk Fysik Luleå
Numerik för optimering och PDE Luleå
Signaler och system Luleå
Specialpedagogiska perspektiv på utmaningar i matematikundervisningen Distans
Tillämpad matematik för teknisk mekanik Luleå
Miljö
Företaget och miljökraven Distans
Hållbar utveckling Luleå
Miljö- och kvalitetsrevision Distans
Miljöekonomi Luleå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö och organisation Distans
Arbetsterapeut Distans
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö och stress Distans
Arbetsmiljöledning Luleå
Perspektiv på arbetsliv och arbetsmarknad Luleå
Arbetsrätt
Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård I Distans
Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård II Distans
Stresshantering
Stressfysiologi Distans
Språk
Engelska
Engelska B Distans
Engelska C Distans
Engelska för grundlärare 4-6, del 1 Distans
Engelska för grundlärare 4-6, del 2 Distans
Engelska för grundlärare F-3, del 1 Distans
Engelska för grundlärare F-3, del 2 Distans
Engelska på avancerad nivå med didaktisk inriktning Distans
Franska
Franska Baskurs 1 Luleå
Franska för nybörjare 1 Luleå
Franska för nybörjare 2 Luleå
Franska förberedelsekurs, Luleå Luleå
Japanska
Japanska 1 Luleå
Japanska 2 Luleå
Spanska
Spanska för nybörjare 1 Luleå
Spanska för nybörjare 2 Luleå
Svenska
Svenska 1 för grundlärare 4-6 Distans
Svenska 1 för grundlärare F-3 Distans
Svenska 2 för grundlärare 4-6 Distans
Svenska 2 för grundlärare F-3 Distans
Svenska som andraspråk A:1 Introduktion i svenska som andraspråk Distans
Svenska som andraspråk A:2 Svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv Distans
Svenska som andraspråk A:3 Fonetik och uttal Distans
Svenska som andraspråk A:4 Andraspråksutveckling och bedömning Distans
Svenska som andraspråk B:1 Andraspråk och pragmatik Distans
Svenska som andraspråk B:2 Språktypologi Distans
Svenska som andraspråk B:3 Att lära på ett andraspråk Distans
Svenska som andraspråk B:4 Uppsats Distans
Tyska
Tyska för nybörjare 1 Luleå
Tyska för nybörjare 2 Luleå
Säkerhet / Skydd / Räddning
Säkerhet och IT-managment Luleå
Säkerhet / bevakning / larm
Risk och säkerhet - Grundkurs Luleå
Teknik
Användbarhet och användarupplevelse Luleå
Atmosfärsdynamik och klimat Kiruna
Avancerad bergmekanik Luleå
Avancerade reglersystem Luleå
Ban- och attityddynamik Kiruna
Bergmekanik 2 Filipstad
Bergteknik 2 Filipstad
Beräkningsmetoder och ingenjörsverktyg Kiruna
Bildbehandling med rymdtillämpningar Kiruna
Biorobotik Luleå
Brandingenjör Luleå
Civilingenjör - Öppen ingång Luleå
Civilingenjör Naturresursteknik Luleå
Civilingenjör Rymdteknik Luleå
Civilingenjör Teknisk design Luleå
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Luleå
Dynamiska system Luleå
EMC-teknologi Luleå
Examensarbete i teknisk design, produktionsdesign, civilingenjör Luleå
Fjärranalys Kiruna
Framdrivning med rymdapplikationer Kiruna
Högskoleingenjör Teknisk design Luleå
Industriell automation Luleå
Internetsäkerhet Luleå
Introduktion till bergmekanik Luleå
Kompositmaterial, master Luleå
Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Fortsättningskurs Distans
Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Grundkurs Distans
Mekatronik Luleå
Mikrodatorteknik med rymdtillämpningar Kiruna
Modellbygge och reglering Luleå
Modellering och reglering Luleå
Mät- och reglerteknik Luleå
Omborddatorer för rymdfarkoster Kiruna
Plasmafysik Kiruna
Polaratmosfären Kiruna
Reglerteknik Luleå
Robotik Luleå
Robotik för alla Distans
Rymdfarkostdesign, master Kiruna
Rymdfarkostens system Kiruna
Rymdfarkosters fysiska omgivning Kiruna
Rymdfarkostkontroll Kiruna
Rymdfysik Kiruna
Rymdinstrument Kiruna
Rymdkommunikation Kiruna
Rymdmaterial och strukturer Kiruna
Rymdsystemteknik Kiruna
Rymdvetenskap och rymdteknik, master Kiruna
Sakernas internet och signalanalys för tillståndsövervakning Luleå
Strålningstransfer Kiruna
Styrning, navigering och reglering av rymdfarkoster Kiruna
Systemidentifiering Luleå
Tillämpad signalbehandling Luleå
Byggnadsteknik
Avancerad betongteknik Luleå
Branddynamik I Luleå
Branddynamik II Luleå
Brandfysik Luleå
Brandtekniska beräkningar Luleå
Brandutsatta konstruktioner Luleå
Bygg och anläggning Luleå
Civilingenjör Brandteknik Luleå
Tillämpad branddynamik Luleå
Trafik för en attraktiv stad Luleå
VA-system Luleå
Design och produktutveckling
Försöksplanering Luleå
IDE-utvecklarna: Innovation, Driv och Entreprenörskap Luleå
Kundfokuserad produktutveckling Luleå
Statistisk processtyrning och sex sigma Luleå
Elektroteknik
Elektronik Luleå
Elektroteknik och elfältteori Luleå
Elkretsteori Luleå
Grundkurs i elektroteknik Luleå
Högskoleingenjör Elkraftteknik Distans
Mätsystem: design, modellering och beräkningsmetoder Luleå
Mätteknik Luleå
Signalanalys Luleå
Stokastiska signaler Luleå
Industri och produktion
Industriell logistik, fördjupningskurs Luleå
Industriell organisation II Luleå
Ljudteknik
Introduktion till ljudinspelning för podcast Distans
Ljud i digitala spel Piteå
Ljudteknik för lärare i gymnasieskolan Distans
Ljudteknik, kandidat Piteå
Masterproduktion av ljud Piteå
Maskinteknik
Bilens system 2 Luleå
Civilingenjör Maskinteknik Luleå
Drift och underhåll - Hydropower Luleå
Högskoleingenjör Bilsystemteknik Luleå
Högskoleingenjör Maskinteknik Skellefteå
Materialteknik
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) Luleå
Miljö och energiteknik
Civilingenjör Hållbar energiteknik Luleå
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik Luleå
Dagvatten Distans
Examensarbete, VA-teknik Luleå
Högskoleingenjör Energiteknik Skellefteå
Inre och yttre miljö Filipstad
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 Distans
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 Distans
Pedagogik
Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU Distans
Barn och elever med särskild begåvning Distans
Högskolepedagogik i estetiska ämnen Piteå
Högskolepedagogik i estetiska ämnen II Piteå
Läs- och skrivmöjligheter för alla, elever i läs- och skrivsvårigheter Luleå
Pedagogik A, grundkurs Distans
Pedagogik B, fortsättningskurs Distans
Specialpedagogik 3 Distans
Specialpedagogik A, grundkurs Distans
Specialpedagogik B, fortsättningskurs Distans
Specialpedagogisk fördjupning med fokus på barn och unga i språksvårigheter Distans
Specialpedagogiska perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter Distans
Specialpedagogprogrammet Distans
Utbildningsvetenskap, magister Distans
Verksamhetsnära forskning Distans
Äventyrspedagogik, grundkurs 1 med allmän inriktning Distans
Vård / Medicin
Hälsa och samhälle
Hälsopromotion - Examensarbete, kandidat Distans
Hälsopromotion: Vetenskaplig teori och metod Distans
Hälso- och sjukvårdadministration
Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård Distans
Medicin
Grundläggande anatomi och fysiologi för rörelseapparaten Distans
Medicinsk vetenskap: Kardiologi Distans
Omvårdnad / Omsorg
Handledning i vård, socialt arbete och rehabilitering Distans
Interprofessionella aspekter på diagnostik och behandling av astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Distans
Klinisk bedömning Distans
Omvårdnad, examensarbete inom anestesisjukvård Distans
Omvårdnad, examensarbete inom intensivvård Distans
Omvårdnad, examensarbete inom operationssjukvård Distans
Sjukgymnastik och rehabilitering
Fysioterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård Distans
Fysioterapi: Examensarbete Luleå
Fysioterapi: Grundläggande akupunktur Luleå
Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi Distans
Sjuksköterska
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Distans
Röntgensjuksköterska Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård Distans
Tal och hörsel
Experimentell akustik och dynamik Luleå

Visa alla

Hitta till utbildaren

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ


Recensioner

Det finns inga recensioner för Luleå tekniska universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön