Visa allastudier.se som: Mobil

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Att utbildningen håller hög kvalitet garanteras av våra välrenommerade forskare som blir dina lärare. Du väljer mellan ett brett spektrum av utbildningar inom teknik, ekonomi, samhälle, hälsa, media och musik samt lärarutbildningar.

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

På ltu.se hittar du mer information om såväl utbildningar som livet som student. Här kan du också beställa utbildningskatalogen där vi samlat allt som du behöver veta för att göra rätt val.

Visa alla utbildningar med Luleå tekniska universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi Luleå
Arbets- och motivationspsykologi Luleå
Arbetspsykologi Luleå
Arbetsrätt Luleå
Arbetsrätt Luleå
Beskattningsrätt Luleå
Biologisk psykologi Luleå
Demokrati, utveckling och demokratisering Luleå
Ekonometri Luleå
Ergonomi och kognition Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, kvalitetsutveckling, civilingenjör Luleå
Examensarbete i psykologi, kandidat Luleå
Examensarbete i rättsvetenskap, kandidat Luleå
Examensarbete i sociologi, kandidat Luleå
Examensarbete i statsvetenskap, kandidat Luleå
Examensarbete i teknisk design, produktionsdesign, civilingenjör Luleå
Examensarbete sociologi, inriktning utredning, magister Luleå
Examensarbete statsvetenskap, magister, inriktning utredning Luleå
Fördjupad sociologisk metod och analys Luleå
Fördjupad sociologisk teori Luleå
Fördjupning i statsvetenskaplig teori Luleå
Försöksplanering Luleå
Genusperspektiv på teknik och ingenjörsvetenskap Distans
Grupp och lagarbete Luleå
Grupper och maktförskjutningar Luleå
Handelsrätt I Luleå
Handelsrätt II Luleå
Identitet i det moderna samhället Distans
Integration och marginalisering i samhället; Genus, generation, klass och etnicitet Luleå
Introduktion till Lean Distans
Juridisk introduktionskurs Luleå
Kommunal demokrati A Distans
Kundfokuserad produktutveckling Luleå
Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle Distans
Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Fortsättningskurs Distans
Medborgarskap, demokrati och legitimitet i moderna samhällen Luleå
Miljörätt Luleå
Människa miljö och teknik Luleå
Människan och Jordens resurser Luleå
Operativ kvalitetsledning Luleå
Organisation och ledarskap Luleå
Personlighets och differentiell psykologi Luleå
Politik och policy i den Europeiska Unionen Distans
Politisk institutionalism Luleå
Politisk styrning i teori och praktik Luleå
Psykologins historia Luleå
Risk, tillit och förutsebarhet - teoretiska perspektiv på samhällsförändring Luleå
Rätten och samhället, Rättsvetenskap Luleå
Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling Luleå
Samhällsvetenskaplig metod 1 Luleå
Samhällsvetenskaplig metod 2 Luleå
Socialpsykologi: psykologiska perspektiv Luleå
Statsvetenskap A, Jämförande politik Luleå
Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning Luleå
Statsvetenskaplig metod Luleå
Svensk och nordisk historia Distans
Teknisk psykologi 1 Luleå
Utredning och implementering Luleå
Utredning- och utvärderingsarbete Luleå
Utvecklingspsykologi Luleå
Vetenskap och forskningsdesign Luleå
Vetenskaplig metod Luleå
Vetenskapsteori Luleå
Västvärldens moderna ekonomiska historia Luleå
Psykologi
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Sociologi
Senare del, Sociologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Statsvetenskap
Senare del Statsvetenskap, kandidat 180 hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Bygg / Anläggning / Fastighet
Anläggning
Betongkonstruktioner Luleå
Byggmätning 2 Luleå
CAD & VR Luleå
Civilingenjör Brandteknik Luleå
Damm II - dammar och dammsäkerhet Luleå
Dimensionering av bergkonstruktioner Luleå
Drift och underhåll Luleå
Geoteknologi baskurs Luleå
GPS och maskinstyrning Luleå
Gruvautomation Luleå
Introduktion till drift- och underhållsteknik - grundbegrepp Skellefteå
Mänskliga faktorer för säkerhet i arbetsmiljön Luleå
Projektkurs i underhållsteknik Luleå
Projektkurs i underhållsteknik Luleå
Tillämpad bergmekanik Luleå
Tillämpad sprängteknik Luleå
Underhållsstrategi Luleå
Vägar och järnvägar Luleå
Vägar och järnvägar, fortsättningskurs Luleå
Vägar och järnvägar, fortsättningskurs Luleå
Arkitektur
Detaljplanering Luleå
Bergteknik
Bergmekanik 2 Filipstad
Bergmekanik I Filipstad
Bergteknik 2 Filipstad
CAD och visualiseringsgrunder Filipstad
Geologi I Filipstad
Mineralteknik för tekniker Filipstad
Mineralteknik I Filipstad
Mätteknik Filipstad
Senare del, Högskoleingenjör Berg- och anläggningsteknik 180 Hp - för dig som läst minst termn 1. Filipstad
Bygg
Underhållsteknik, master Luleå
Data / IT
Algoritmer Luleå
Algoritmer för stora datamängder Luleå
Algoritmer och datastrukturer Luleå
Avancerad Data Mining Distans
Avancerad Data Mining Luleå
Avancerad djupinlärning Luleå
Data Science, magister (IT-distans) Distans
Data Science, magister (Normal, Luleå) Luleå
Databaser I Distans
Databaser II Luleå
Databasteknik Luleå
Datastrukturer och algoritmer Skellefteå
Datorkommunikation Luleå
Datorspelsproduktion Distans
Deklarativa språk Luleå
Drift av molntjänster Skellefteå
Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering, internationella studenter Skellefteå
Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering, nordiska studenter Skellefteå
Inledande programmering i Java Distans
Internetsäkerhet Luleå
Introduktion till artificiell intelligens Distans
Introduktion till datorspelsskapande Distans
IoT-baserad industriell automation och digitalisering Distans
IoT-baserad industriell automation och digitalisering Luleå
IT-design från ett systemperspektiv Luleå
Knowledge Management Distans
Konstruktion av interaktiva system Luleå
Mobil applikationsutveckling Luleå
Neurala nätverk och lärande maskiner Luleå
Nätverk och Mobilitet Luleå
Objektorienterad analys och design Luleå
Objektorienterad programmering Skellefteå
Objektorienterad programmering i Java Distans
Objektorienterad programmering och design Luleå
Programmering och digitalisering Luleå
Realtidsgrafik och geometriska algoritmer Luleå
Realtidssystem Luleå
Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Digitial tjänsteutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Speldesign Distans
Strategisk tjänstedesign Luleå
Säkerhet för IT-infrastruktur Luleå
Säkerhet i infrastruktur Luleå
Säkerhet och IT-managment Luleå
Säkerhetsarkitektur Luleå
Säkerhetsarkitektur Distans
Test av IT-system Luleå
Tillämpad artificiell intelligens Luleå
Tillämpad operationsanalys Luleå
Tjänstearkitektur Luleå
Utveckling av system för digitalt bevarande Distans
Verksamhetsutveckling med hjälp av IT Luleå
Virtuella interaktiva miljöer Luleå
Webbutveckling I - Introduktion Åre
Webbutveckling I - Introduktion Distans
Webbutveckling II - Skriptspråk och databaser Distans
Webbutveckling II - Skriptspråk och databaser Åre
Spelutveckling
Senare del, Högskoleingenjör Datorspelsutveckling 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Skellefteå
Systemvetenskap
Avancerad Data Mining Distans
Business Intelligence Distans
Informationssäkerhet, master (IT-distans) Distans
Informationssäkerhet, master (Normal, Luleå) Luleå
Senare del, Systemvetenskap 180 Hp - För dig som läst minst termin 1. Luleå
Ekonomi / Försäljning
Arbetsledning Filipstad
Examensarbete civilekonom, inriktning nationalekonomi Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, industriell marknadsföring, civilingenjör Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, innovation och strategisk affärsutveckling, civilingenjör Luleå
Examensarbete i nationalekonomi, kandidat Luleå
Examensarbete i nationalekonomi, magister Luleå
Fastighetsförmedling 1 Luleå
Fastighetsförmedling 1 Luleå
Hälsoekonomi Distans
Logistik 2 Luleå
Marknadsföring, grundkurs Luleå
Nationalekonomi A, Makroteori Luleå
Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi Luleå
Nationalekonomi A, Tillämpad mikroekonomi Luleå
Nationalekonomi B: Naturresursekonomi och råvarumarknader Luleå
Nationalekonomi, Resursfördelningsteori Luleå
Operationsanalys Luleå
Råvaruekonomi Luleå
Strategiskt projektarbete Luleå
Ekonomi
Avancerad projektledning Luleå
Business-to-Business Marketing Luleå
Entreprenöriellt lärande Luleå
Entreprenörskap och affärsplanering Distans
Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering marknadsföring Luleå
Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, kandidat Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning, kandidat Luleå
Externredovisning och internationell reglering Luleå
Fastighetsförmedling 2, inklusive självständigt arbete Luleå
Finansiell ekonomi, introduktion Luleå
Företagsanalys Luleå
Förhandlingar och affärssamtal Luleå
Försäljning och etik Luleå
Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv Filipstad
Industriella marknader och nätverk Luleå
Inledande extern redovisning Luleå
Integrationskurs Företagsekonomi Luleå
Internationell affärsmiljö Luleå
Internationell affärsmiljö Luleå
Internationell affärsverksamhet, master Luleå
Internationell finansiell management Luleå
Internationell marknadsföring Luleå
Jag som varumärke Luleå
Koncernredovisning Luleå
Marknadsanalys Luleå
Marknadsföring, grundkurs Luleå
Marknadsundersökningar för affärsbeslut Luleå
Modeller för intern styrning Luleå
Modeller för intern styrning Luleå
Redovisning och styrning Luleå
Senare del, Civilekonom 240 Hp - för som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Ekonomie, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Fastighetsmäklare 120 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Distans
Senare del, Internationell ekonomi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Strategies for e-Business Luleå
Tjänstemarknadsföring Luleå
Estetiska inriktningar
Brukspiano 1 Piteå
Brukspiano 2 Piteå
Brukspiano 3 Piteå
De svenska minoritetsfolkens kultur med betoning på samisk och tornedalsfinsk musik och dans Piteå
De svenska minoritetsfolkens kultur med betoning på samisk och tornedalsfinsk musik och dans, fortsättningskurs Piteå
Digital Painting och idégestaltning Distans
Elbas 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Elbas 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Elbas 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Elbas 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Ensembleledning I Piteå
Ensembleledning II Piteå
Europeisk konstmusik - kör 2 Piteå
Fingerstyle 1 Piteå
Fingerstyle 2 Piteå
Flöjtensemble Piteå
Gitarr 1, akustisk inriktning Piteå
Gitarr 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 2, akustisk inriktning Piteå
Gitarr 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 3, klassisk inriktning Piteå
Gitarr 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 4, klassisk inriktning Piteå
Gypsy Jazz Gitarr Piteå
Introduktion till Complete Vocal Technique. Piteå
Introduktion till elbas, jazz-/rockinriktning Luleå
Introduktion till flöjt, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till gitarr, jazz-/rockinriktning Luleå
Introduktion till jazz-/rockmusiker II Piteå
Introduktion till keyboard, jazz-/ rockinriktning Luleå
Introduktion till klarinett, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till notskrivning med digitala verktyg Piteå
Introduktion till notskrivning med digitala verktyg Distans
Introduktion till piano, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till sång, jazz-/rockinriktning Luleå
Introduktion till sång, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till violin, klassisk inriktning Luleå
Jazz/Rock Piano/Keyboard introduktion Piteå
Jazzpiano 1 Piteå
Jazzpiano 2 Piteå
Jazzpiano 3 Piteå
Kammarkör MMXX vår Piteå
Komposition 1 Piteå
Komposition 1 Distans
Komposition 2 Distans
Komposition 2 Piteå
Komposition 3 Piteå
Komposition 3 Distans
Komposition 4 Distans
Komposition 4 Piteå
Kördirigering I Piteå
Kördirigering II Piteå
Låtskrivande 1 Piteå
Låtskrivande 2 Piteå
Munspel 1 Piteå
Musikhistoria 1 Piteå
Musikhistoria 2 Piteå
Musikpedagogik 2 Piteå
Musikpedagogik 4 Piteå
Musikpedagogik 6 Piteå
Musikteori - Baskurs 1 Piteå
Musikteori - Baskurs 1 Distans
Musikteori - Baskurs 2 Distans
Musikteori - Baskurs 2 Piteå
Notationsprogram i undervisning Distans
Notationsprogram i undervisning Piteå
Orgel 1, klassisk inriktning Piteå
Orgel 2, klassisk inriktning Piteå
Orgel 3, klassisk inriktning Piteå
Orgel 4, klassisk inriktning Piteå
Orkesterdirigering I Piteå
Orkesterdirigering II Piteå
Percussion 1 Piteå
Percussion 2 Piteå
Piano 1, klassisk inriktning Piteå
Piano 2, klassisk inriktning Piteå
Piano 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Piano 3, klassisk inriktning Piteå
Piano 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Piano 4, klassisk inriktning Piteå
Piano/Keyboard individuell fördjupning 1 Piteå
Pianostämning Piteå
Pop/Rock Keyboard 1 Piteå
Pop/Rock Keyboard 2 Piteå
Pop/Rock Keyboard 3 Piteå
Röstträning för musiker 1 Piteå
Slagverk 1, klassisk inriktning Piteå
Slagverk 2, klassisk inriktning Piteå
Slagverk 3, klassisk inriktning Piteå
Slagverk 4, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 1, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 2, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 3, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 4, klassisk inriktning Piteå
Sång 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 1, klassisk inriktning Piteå
Sång 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 2, klassisk inriktning Piteå
Sång 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 3, klassisk inriktning Piteå
Sång 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 4, klassisk inriktning Piteå
Trummor 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Trummor 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Trummor 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Trummor 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Träblåsinstrument 1, klassisk inriktning Piteå
Träblåsinstrument 2, klassisk inriktning Piteå
Träblåsinstrument 3, klassisk inriktning Piteå
Träblåsinstrument 4, klassisk inriktning Piteå
Bild / Form / Konst
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - dirigering Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - jazzmusiker Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - klassisk musiker Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - komposition Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - musikproduktion pop/rock Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - rockmusiker Piteå
Dans
Dans i skolan Piteå
Introduktion till dans 1 Piteå
Introduktion till dans 1 Luleå
Introduktion till dans 2 Luleå
Introduktion till dans 2 Piteå
Design
Användbarhet och användarupplevelse Luleå
Datorstödd industriell design Luleå
Examensarbete i grafisk design, konstnärlig kandidat Luleå
Examensarbete i teknisk design, högskoleingenjör Luleå
Examensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör Luleå
Examensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör Luleå
Högskolepedagogik i estetiska ämnen II Piteå
Kreativt skapande i bild och teknik Luleå
Service design Luleå
Musik
Internationell nutida konstmusikakademi Piteå
Internationell orkesterakademi - Cello Stockholm
Internationell orkesterakademi - Fagott Stockholm
Internationell orkesterakademi - Flöjt Stockholm
Internationell orkesterakademi - Horn Stockholm
Internationell orkesterakademi - Klarinett Stockholm
Internationell orkesterakademi - Kontrabas Stockholm
Internationell orkesterakademi - Oboe Stockholm
Internationell orkesterakademi - Slagverk Stockholm
Internationell orkesterakademi - Viola Stockholm
Internationell orkesterakademi - Violin Stockholm
Musik, konstnärlig kandidat - jazzmusiker Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - klassisk musiker Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - komposition Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - kyrkomusik Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - rockmusiker Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - studiomusiker Piteå
Senare del, Musik, konstnärlig kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Piteå
Hantverk
Träteknik, master Skellefteå
Juridik
Folkrätt och europarätt Luleå
Förvaltningsrätt Luleå
Juridiska metodfrågor Luleå
Migrationsrätt Luleå
Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Socialrätt Luleå
Kommunikation / Media
Cybernetik, master Luleå
Data Mining Distans
Design av dynamiska webbsystem Luleå
Kommunikation
Praktisk retorik Luleå
Kultur / Humanistiska inriktningar
Barn- och ungdomslitteraturens klassiker Distans
Filosofi
Etik Luleå
Etik II Luleå
Examensarbete i filosofi, kandidat Luleå
Fenomenologi, hermeneutik och existensfilosofi Luleå
Filosofi B, uppsats Luleå
Filosofins historia Luleå
Filosofiska samtal med barn Distans
Politisk filosofi och rättvisa Luleå
Språkfilosofi Luleå
Vetenskapsteori och vetenskapens natur Luleå
Historia
Historia A, Från bonde- till tjänstesamhälle: Svensk social och ekonomisk historia Distans
Historia A, Revolutionernas tidevarv: Världen efter 1700 Distans
Majoritet och minoritet Luleå
Världen utvidgas Luleå
Ledarskap / Organisation
Ledarskap
Corporate Social Responsibility, CSR Distans
Miljöledning Distans
Naturvetenskap
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 1 Distans
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 2 Distans
Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3 Distans
Senare del, Arbetsterapi magister 60 hp - för dig som läst minst termin 1 Distans
Senare del, Fysioterapi, magister 60 hp - för dig som läst minst termin 1 Distans
Biologi
Hållbar utveckling Luleå
Fysik
Atmosfärfysik Kiruna
Naturvetenskap Filipstad
Polaratmosfären Kiruna
Polaratmosfären Kiruna
Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp -för dig som läst minst termin 1. Luleå
Speciell relativitetsteori Distans
Universum för nyfikna Luleå
Geovetenskap
ArcGIS Distans
Geografisk analys Distans
Geografisk analys Distans
Geologi II Filipstad
Geoteknik Filipstad
Geoteknik för tekniker Filipstad
Geoteknik gk Luleå
Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master Luleå
Jordmodellering med finita elementprogrammet PLAXIS Luleå
Kartografisk visualisering Distans
Kartografisk visualisering Distans
Miljögeoteknik, förorenad mark Luleå
Strålningstransfer Kiruna
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master Luleå
Kemi
Grundkurs kemi Filipstad
Metallurgisk och fysikalisk kemi Filipstad
Miljökemi Luleå
Matematik
Matematik för grundlärare 4-6, del 2 Distans
Matematik för grundlärare F-3, del 2 Distans
Matematikdidaktik för ämneslärare 1 Luleå
Specialpedagogiska perspektiv på utmaningar i matematikundervisningen Distans
Miljö
Företaget och miljökraven Distans
Projekt inom Corporate Social Responsibility (CSR) Distans
Språk
Kreativt skrivande 2 - Manusutveckling Distans
Svenska 1 för grundlärare F-3 Distans
Svenska som andraspråk A:2 Svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv Distans
Svenska som andraspråk A:3 Fonetik och uttal Distans
Svenska som andraspråk A:4 Andraspråksutveckling och bedömning Distans
Svenska som andraspråk B:2 Språktypologi Distans
Svenska som andraspråk B:3 Att lära på ett andraspråk Distans
Svenska som andraspråk B:4 Uppsats Distans
Tyska för nybörjare 2 Luleå
Engelska
Engelsk språkdidaktik Distans
Engelska A Distans
Engelska B Distans
Engelska för grundlärare 4-6, del 1 Distans
Engelska för grundlärare 4-6, del 2 Distans
Engelska för grundlärare F-3, del 1 Distans
Engelska för grundlärare F-3, del 2 Distans
English for Professional Purposes Luleå
English for Professional Purposes Luleå
Lingvistik med inriktning mot engelska med didaktisk inriktning Distans
Litteraturens roll i engelskundervisningen Distans
Presentations in English Luleå
Professional Writing Luleå
Uppsats på avancerad nivå i engelska med didaktisk inriktning Distans
Franska
Franska Baskurs 1 Luleå
Franska för nybörjare 2 Luleå
Japanska
Japanska 1 Luleå
Japanska 2 Luleå
Spanska
Spanska för nybörjare 2 Luleå
Teknik
Avancerade reglersystem Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, industriell logistik, civilingenjör Luleå
Grundläggande reglerteknik Luleå
Grundläggande reglerteknik Distans
Industriell automation Luleå
Industriell logistik, fördjupningskurs Luleå
Introduktion till bergmekanik Luleå
Introduktion till bergmekanik Luleå
Kompositmaterial, master Luleå
Mekatronik Luleå
Modellbygge och reglering Luleå
Modellering och reglering Luleå
Mät- och reglerteknik Luleå
Reglerteknik Luleå
Rymdfarkostdesign, master Kiruna
Rymdvetenskap och rymdteknik, master Kiruna
Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå
Senare del, Civilingenjör Naturresursteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå
Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå
Senare del, Datornätverk 120 Hp - för dig som läst minst termin 1. Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Bilsystemteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Energiteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Teknisk design 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Träteknik, master Skellefteå
Värmebehandling och ugnsteknik Filipstad
Byggnadsteknik
Avancerad betongteknik Luleå
Bygg och anläggning Luleå
Kollapsmekanismer för brandutsatta konstruktioner Luleå
Markbyggnad Filipstad
Markbyggnad för tekniker Filipstad
VA-system Luleå
Datateknik
Introduktion till programmering och C# Distans
Pervasive Computing Luleå
Robusta och energieffektiva realtidssystem Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som lästminst termin 1. Luleå
Tillämpad signalbehandling Luleå
Design och produktutveckling
IDE-utvecklarna: Innovation, Driv och Entreprenörskap Luleå
Operations Management Luleå
Senare del, Civilingenjör Teknisk design, 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå
Elektroteknik
Design av inbyggda system Luleå
Digital kommunikation Luleå
Digitalteknik Luleå
Elektronik Luleå
Elektronikproduktion Luleå
Elektroniksystem Luleå
Elkretsteori Luleå
EMC-teknologi Luleå
Integrerade kretsar Luleå
Mätsystem: design, modellering och beräkningsmetoder Luleå
Mätteknik Luleå
Rymdkommunikation Kiruna
Signaler och system Luleå
Information- och kommunikationsteknik
Geografisk informationsteknik Luleå
Lantmäteriteknik
Kartapplikationer på Internet med open source Distans
Ljudteknik
Akustik för ljudproduktion Piteå
Experimentell akustik och dynamik Luleå
Musikinspelningsteknik 2 Piteå
Maskinteknik
Drift och underhåll - Hydropower Luleå
Robotik Luleå
Materialteknik
Senare del, Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Miljö och energiteknik
Examensarbete, VA-teknik Luleå
Inre och yttre miljö Filipstad
Senare del, Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå
Rymdteknik
Beräkningsmetoder och ingenjörsverktyg Kiruna
Bildbehandling med rymdtillämpningar Kiruna
Fjärranalys Kiruna
Framdrivning med rymdapplikationer Kiruna
Mikrodatorteknik med rymdtillämpningar Kiruna
Plasmafysik Kiruna
Rymdelektronik Kiruna
Rymdfarkosters fysiska omgivning Kiruna
Rymdfarkostkontroll Kiruna
Rymdfysik Kiruna
Rymdinstrument Kiruna
Rymdmaterial och strukturer Kiruna
Rymdplasmafysik Kiruna
Spektroskopi för planetarisk utforskning Kiruna
Samhällsbyggnadsteknik
Urban design Luleå
Urbanmorfologi Luleå
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Arbetsmiljö och stress Distans
Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU Distans
Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU Distans
Förskollärare Distans
Matematikdidaktisk fördjupning Luleå
Motiverande samtal Distans
Senare del, Specialpedagogprogrammet 90 hp - för dig som läst minst termin 1 Distans
Pedagogik
Svenska 1 för grundlärare 4-6 Distans
Vetenskapsteori och metod Distans
Specialpedagog
Specialpedagogisk fördjupning med fokus på barn och unga i språksvårigheter Distans
Vård / Medicin
Hälsa och samhälle
Hälsopromotion - Examensarbete, kandidat Distans
Hälsopromotion: Vetenskaplig teori och metod Distans
Medicin
Allmän farmakologi Distans
Medicinsk vetenskap Psykiatri och missbruksvård Distans
Medicinsk vetenskap: Kardiologi Distans
Omvårdnad / Omsorg
Handledning i vård, socialt arbete och rehabilitering Distans
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Distans
Omvårdnad, examensarbete inom anestesisjukvård Distans
Omvårdnad, examensarbete inom intensivvård Distans
Omvårdnad, examensarbete inom operationssjukvård Distans
Röntgensjuksköterska Distans
Sjuksköterska Distans
Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård I Distans
Sjukgymnastik och rehabilitering
Arbetsterapi: Evidens, förbättringskunskap och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvård Distans
Fysioterapeut Luleå
Fysioterapi: Design och tillämpning av kvalitativ metod Distans
Fysioterapi: Design och tillämpning av kvantitativ metod Distans
Fysioterapi: Evidens, förbättringskunskap och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvård Distans
Fysioterapi: Examensarbete Luleå
Fysioterapi: Grundläggande akupunktur Luleå

Visa alla

Hitta till utbildaren

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön