Visa allastudier.se som: Mobil

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Att utbildningen håller hög kvalitet garanteras av våra välrenommerade forskare som blir dina lärare. Du väljer mellan ett brett spektrum av utbildningar inom teknik, ekonomi, samhälle, hälsa, media och musik samt lärarutbildningar.

Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 16 000 studenter.

På ltu.se hittar du mer information om såväl utbildningar som livet som student. Här kan du också beställa utbildningskatalogen där vi samlat allt som du behöver veta för att göra rätt val.

Visa alla utbildningar med Luleå tekniska universitet

Utbildningar

Eftergymnasialt
Högskola / Universitet
Beteende- / Samhällsvetenskap Ort
Ergonomi och kognition Luleå
Examensarbete i psykologi, kandidat Luleå
Examensarbete i rättsvetenskap, kandidat Luleå
Examensarbete i sociologi, kandidat Luleå
Examensarbete i statsvetenskap, kandidat Luleå
Examensarbete sociologi, inriktning utredning, magister Luleå
Examensarbete statsvetenskap, magister, inriktning utredning Luleå
Försöksplanering Luleå
Grupp och lagarbete Luleå
Handelsrätt II Luleå
Människa miljö och teknik Luleå
Personlighets och differentiell psykologi Luleå
Samhällsvetenskaplig metod 1 Luleå
Svensk och nordisk historia Distans
Teknisk psykologi 1 Luleå
Vetenskap och forskningsdesign Luleå
Västvärldens moderna ekonomiska historia Luleå
Genusvetenskap
Design,genus och estetik Distans
Genusperspektiv på teknik och ingenjörsvetenskap Distans
Innovation, genus och hållbar utveckling Distans
Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle Distans
Kunskapsbaserade jämställdhetsinsatser i organisationer och samhälle Distans
Psykologi
Arbets- och motivationspsykologi Luleå
Arbetspsykologi Luleå
Examensarbete i psykologi, kandidat Luleå
Kognitiv psykologi Luleå
Personlighets och differentiell psykologi Luleå
Psykologi, kandidat Luleå
Senare del, Psykologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Socialpsykologi: psykologiska perspektiv Luleå
Teknisk psykologi 1 Luleå
Utvecklingspsykologi Luleå
Samhällsvetenskap
Demokrati, utveckling och demokratisering Luleå
Demokratisk förändring Luleå
Grundläggande perspektiv på utvärdering Luleå
Kommunal demokrati A Distans
Människa miljö och teknik Luleå
Människan och Jordens resurser Luleå
Perspektiv på nationella minoriteter i norra Sverige Distans
Samhällsvetenskaplig kvalitativ metod 1 Luleå
Samhällsvetenskaplig kvantitativ metod 1 Luleå
Samhällsvetenskaplig metod 2 Luleå
Teknikhistoria - En värld byggd av människan Distans
Sociologi
Examensarbete i sociologi, kandidat Luleå
Examensarbete sociologi, inriktning utredning, magister Luleå
Fördjupad sociologisk metod och analys Luleå
Fördjupad sociologisk teori Luleå
Grundläggande sociologisk teori Luleå
Grupp och lagarbete Luleå
Grupp och lagarbete Luleå
Identitet i det moderna samhället Distans
Integration och marginalisering i samhället; Genus, generation, klass och etnicitet Luleå
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Sociologi. Luleå
Organisations- och arbetssociologi Luleå
Risk, tillit och förutsebarhet - teoretiska perspektiv på samhällsförändring Luleå
Senare del, Sociologi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Sociologi, kandidat Luleå
Utredning och implementering Luleå
Utredning- och utvärderingsarbete Luleå
Utredningsmetodik Luleå
Statsvetenskap
Examensarbete i statsvetenskap, kandidat Luleå
Examensarbete statsvetenskap, magister, inriktning utredning Luleå
Fördjupning i statsvetenskaplig teori Luleå
Magister med inriktning utredning Huvudområde: Statsvetenskap. Luleå
Medborgarskap, demokrati och legitimitet i moderna samhällen Luleå
Politik och policy i den Europeiska Unionen Distans
Politik och policy i den Europeiska Unionen Luleå
Politisk institutionalism Luleå
Politisk styrning i teori och praktik Luleå
Senare del, Statsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Statsvetenskap A, Internationell politik Luleå
Statsvetenskap A, Jämförande politik Luleå
Statsvetenskap A, Politisk teori Luleå
Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning Luleå
Statsvetenskap, kandidat Luleå
Statsvetenskaplig metod Luleå
Utvärdering Luleå
Bygg / Anläggning / Fastighet
Anläggning
Betongkonstruktioner Luleå
Geoteknologi baskurs Luleå
GPS och maskinstyrning Luleå
Tillämpad bergmekanik Luleå
Tillämpad sprängteknik Luleå
Underhållsstrategi Luleå
Vägar och järnvägar, fortsättningskurs Luleå
Arkitektur
Civilingenjör Arkitektur Luleå
Detaljplanering Luleå
Detaljplanering Luleå
Samhällsbyggnad Luleå
Säkerhetsarkitektur Distans
Säkerhetsarkitektur Luleå
Urban design Luleå
Urbanmorfologi Luleå
Bergteknik
Bergmekanik I Filipstad
Geologi I Filipstad
Mätteknik Filipstad
Bygg
Bergmekanikens grunder Luleå
Betongkonstruktioner Luleå
Byggmätning 1 Luleå
Byggmätning 2 Luleå
CAD & VR Luleå
Civilingenjör Väg- och vattenbyggnad Luleå
Damm II - dammar och dammsäkerhet Luleå
Dimensionering av bergkonstruktioner Luleå
Drift och underhåll Luleå
Drift och underhållsteknik Luleå
Finita elementmetoden Luleå
Gruvautomation Luleå
Introduktion till drift- och underhållsteknik - grundbegrepp Skellefteå
Introduktion till drift- och underhållsteknik - grundbegrepp Luleå
Projektkurs i underhållsteknik Luleå
Projektkurs i underhållsteknik Luleå
Stål- och träkonstruktioner Luleå
Tillämpad riskhantering Luleå
Tillämpad sprängteknik Luleå
Underhållsstrategi Luleå
Underhållsteknik, master Luleå
El
Elektronikkonstruktion Luleå
Elektronikproduktion Luleå
Elektroniksystem Luleå
Integrerade kretsar Luleå
Rymdelektronik Kiruna
Senare del, Högskoleingenjör Elkraftteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Distans
Fastighetsförvaltning
Senare del, Fastighetsmäklare, 120 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Data / IT
Algoritmer Luleå
Algoritmer för stora datamängder Luleå
Algoritmer för stora datamängder Luleå
Algoritmer och datastrukturer Luleå
ArcGIS Pro Distans
Avancerad djupinlärning Luleå
Avancerad djupinlärning Luleå
Avancerade trådlösa nätverk Luleå
Civilingenjör Datateknik Luleå
Data Mining Luleå
Data Science, magister (IT-distans) Distans
Data Science, magister (Normal, Luleå) Luleå
Datakommunikation i informationssystem Luleå
Datastrukturer och algoritmer Skellefteå
Datateknik och ingenjörsvetenskap Luleå
Dator- och nätverkssäkerhet Luleå
Datorkommunikation Luleå
Datorkommunikation Luleå
Datornätverk Skellefteå
Deklarativa språk Luleå
Deklarativa språk Luleå
Digitalteknik Luleå
Drift av molntjänster Skellefteå
Grafiska användargränssnitt Distans
Högskoleingenjör Datateknik Luleå
Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering, internationella studenter Skellefteå
Högskoleingenjör Datorspelsprogrammering, nordiska studenter Skellefteå
IoT-baserad industriell automation och digitalisering Luleå
IoT-baserad industriell automation och digitalisering Distans
IT-design från ett systemperspektiv Luleå
Kompilatorteknik och formella språk Luleå
Konstruktion av interaktiva system Luleå
Mikrodatorteknik Luleå
Mjukvarudesign för industriell automation Luleå
Mobil applikationsutveckling Luleå
Mobila och distribuerade datorsystem Luleå
Neurala nätverk och lärande maskiner Luleå
Nätverk och Mobilitet Luleå
Nätverksprogrammering Luleå
Objektorienterad programmering och design Luleå
Pervasive Computing Luleå
Programmering och digitalisering Luleå
Programmeringsverktyg för numeriska beräkningar Luleå
Programvaruteknik Luleå
Realtidsgrafik och geometriska algoritmer Luleå
Realtidssystem Luleå
Riskhantering för informationssäkerhet Luleå
Robusta och energieffektiva realtidssystem Luleå
Senare del, Digital tjänsteutveckling, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Strategisk tjänstedesign Luleå
Säkerhet för IT-infrastruktur Luleå
Test av IT-system Luleå
Tillämpad artificiell intelligens Luleå
Tillämpad datorsäkerhet Luleå
Tillämpad operationsanalys Luleå
Virtuella interaktiva miljöer Luleå
Virtuella interaktiva miljöer Luleå
Visualisering av data Luleå
Webbutveckling I - Introduktion Åre
Webbutveckling I - Introduktion Distans
Webbutveckling I - Introduktion Distans
Webbutveckling II - Skriptspråk och databaser Åre
Databas / Server / Nätverk
Databaser I Distans
Databaser II Luleå
Databasteknik Luleå
Programmering
Data Science programmering Luleå
Inledande programmering i Java Distans
Inledande programmering i Java Distans
Introduktion till programmering Luleå
Introduktion till programmering Skellefteå
Introduktion till programmering för ingenjörer Luleå
Introduktion till programmering och C# Distans
Introduktion till programmering och C# Distans
Objektorienterad programmering Skellefteå
Objektorienterad programmering i Java Distans
Objektorienterad programmering i Java Distans
Programmering och digitalisering Luleå
Spelutveckling
Datorspelsproduktion Distans
Datorspelsproduktion Distans
Introduktion till datorspelsskapande Distans
Introduktion till datorspelsskapande Distans
Senare del, Högskoleingenjör Datorspelsutveckling 180 Hp - För dig som läst minst termin 1 Skellefteå
Speldesign Distans
Speldesign Distans
Systemvetenskap
Avancerad Data Mining Luleå
Avancerad Data Mining Distans
Business Intelligence Luleå
Business Intelligence Distans
Datorstödd industriell design Luleå
Digital tjänsteutveckling, kandidat (IT distans) Distans
Digital tjänsteutveckling, kandidat (Normal, Luleå) Luleå
Digitalt bevarande Distans
Informationsmodellering Luleå
Informationssäkerhet, master (IT-distans) Distans
Informationssäkerhet, master (Normal, Luleå) Luleå
Interaktion och Mobilitet Luleå
Interaktion och Mobilitet Distans
Introduktion till artificiell intelligens Distans
Introduktion till artificiell intelligens Distans
IT-design från ett systemperspektiv Luleå
Knowledge Management Distans
Knowledge Management Distans
Mobil applikationsutveckling Luleå
Objektorienterad analys och design Luleå
Prediktiv analys Luleå
Senare del, Systemvetenskap 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Signaler och system Luleå
Strategisk tjänstedesign Luleå
Systemvetenskap, kandidat (IT-distans) Distans
Systemvetenskap, kandidat (Normal, Luleå) Luleå
Säkerhet i infrastruktur Luleå
Test av IT-system Luleå
Tjänstearkitektur Luleå
Utveckling av system för digitalt bevarande Distans
Utveckling av system för digitalt bevarande Distans
Verksamhetsutveckling med hjälp av IT Luleå
Webbutveckling II - Skriptspråk och databaser Åre
Webbutveckling II - Skriptspråk och databaser Distans
Ekonomi / Försäljning
Affärer och digitalt entreprenörskap Luleå
Arbetsledning Filipstad
Entreprenöriellt lärande Luleå
Entreprenörskap och affärsplanering Distans
Examensarbete i nationalekonomi, kandidat Luleå
Examensarbete i nationalekonomi, magister Luleå
Fastighetsförmedling 1 Luleå
Fastighetsförmedling 1 Luleå
Försäljning och etik Luleå
Inköp Luleå
Logistik 2 Luleå
Marknadsundersökningar för affärsbeslut Luleå
Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi Luleå
Råvaruekonomi Luleå
Strategies for e-Business Luleå
Strategiskt projektarbete Luleå
Ekonomi
Avancerad projektledning Luleå
Business-to-Business Marketing Luleå
Civilekonom Luleå
Ekonomie, kandidat Skellefteå
Ekonomie, kandidat Luleå
Ekonomisk geologi Filipstad
Entreprenörskap och affärsplanering Distans
Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering marknadsföring Luleå
Examensarbete civilekonom, inriktning företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, inriktning internationell affärsverksamhet, kandidat Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, kandidat Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, specialisering marknadsföring, kandidat Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning, kandidat Luleå
Examensarbete i företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning, kandidat Luleå
Fastighetsförmedling 2, inklusive självständigt arbete Luleå
Fastighetsmäklare Luleå
Fastighetsvärdering Luleå
Finansiell ekonomi Luleå
Finansiell ekonomi, introduktion Luleå
Företagsekonomisk data och analys Luleå
Förhandlingar och affärssamtal Luleå
Förhandlingar och affärssamtal Luleå
Försäljning och etik Luleå
Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv Filipstad
Industriella marknader och nätverk Luleå
Integrationskurs Företagsekonomi Luleå
Internationell affärsmiljö Luleå
Internationell affärsverksamhet, master Luleå
Internationell ekonomi, kandidat Luleå
Jag som varumärke Luleå
Koncernredovisning Luleå
Modeller för intern styrning Luleå
Modeller för intern styrning Luleå
Modeller för intern styrning Luleå
Nationalekonomi B, Tillämpad matematik för Nationalekonomer Luleå
Operativ kvalitetsledning Luleå
Programval för dig som går Civilingenjör - öppen ingång termin 2 Luleå
Råvaruekonomi Luleå
Senare del, Civilekonom 240 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Ekonomie kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Strategisk ekonomistyrning Luleå
Supply Chain Management Luleå
Västvärldens moderna ekonomiska historia Luleå
Finans / Analys / Kredit
Företagsanalys Luleå
Företagsanalys Luleå
Internationell finansiell management Luleå
Industriell ekonomi
Civilingenjör Industriell ekonomi Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, industriell logistik, civilingenjör Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, industriell marknadsföring, civilingenjör Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, innovation och strategisk affärsutveckling, civilingenjör Luleå
Examensarbete i industriell ekonomi, kvalitetsutveckling, civilingenjör Luleå
Senare del, Civilingenjör Industriell ekonomi 300 Hp - för dig som läst minst termin1 Luleå
Nationalekonomi
Ekonometri Luleå
Examensarbete civilekonom, inriktning nationalekonomi Luleå
Examensarbete i nationalekonomi, kandidat Luleå
Examensarbete i nationalekonomi, magister Luleå
Finansiell ekonomi, introduktion Luleå
Nationalekonomi B, Makroteori Luleå
Nationalekonomi A, Makroteori Luleå
Nationalekonomi A, Mikroekonomiska tillämpningar Luleå
Nationalekonomi A, Mikroteori Luleå
Nationalekonomi A, Tillämpad makroekonomi Luleå
Nationalekonomi B: Naturresursekonomi och råvarumarknader Luleå
Nationalekonomi, Resursfördelningsteori Luleå
Nationalekonomisk data och analys Luleå
Samhällsekonomi inom fastighetsförmedling Luleå
Redovisning / Bokföring
Externredovisning och internationell reglering Luleå
Inledande extern redovisning Luleå
Inledande extern redovisning Luleå
Redovisning och styrning Luleå
Redovisningsteori Luleå
Estetiska inriktningar
Bild / Form / Konst
Kreativt skapande i bild och teknik Luleå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - dirigering Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - jazzmusiker Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - klassisk musiker Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - komposition Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - musikproduktion pop/rock Piteå
Musikalisk gestaltning, konstnärlig master - rockmusiker Piteå
Skiss- och rittekniker Luleå
Dans
Att skapa dans för barn och unga Piteå
Dans i skolan Piteå
Danskomplementär träning Piteå
Dansteknik Piteå
Didaktik i Mattoxteknik Piteå
Introduktion till dans 1 Luleå
Introduktion till dans 1 Piteå
Introduktion till dans 1 Piteå
Introduktion till dans 1 Luleå
Introduktion till dans 2 Luleå
Introduktion till dans 2 Piteå
Design
Design av dynamiska webbsystem Luleå
Design av inbyggda system Luleå
Design: Interaktion och prototyper Luleå
Examensarbete i teknisk design, högskoleingenjör Luleå
Examensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör Luleå
Service design Luleå
Visuell design Luleå
Musik
Brukspiano 1 Piteå
Brukspiano 1 Piteå
Brukspiano 2 Piteå
Brukspiano 2 Piteå
Brukspiano 3 Piteå
Brukspiano 3 Piteå
Elbas 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Elbas 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Elbas 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Elbas 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Elbas 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Elbas 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Elbas 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Elbas 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Ensembleledning I Piteå
Ensembleledning I Piteå
Ensembleledning II Piteå
Ensembleledning II Piteå
Fingerstyle 1 Piteå
Fingerstyle 1 Piteå
Fingerstyle 2 Piteå
Fingerstyle 2 Piteå
Flöjtensemble Piteå
Flöjtensemble Piteå
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument Piteå
Fortbildning för instrumentallärare, valfritt instrument II Piteå
Gehörsbaserat musikskapande Piteå
Gitarr 1, akustisk inriktning Piteå
Gitarr 1, akustisk inriktning Piteå
Gitarr 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 2, akustisk inriktning Piteå
Gitarr 2, akustisk inriktning Piteå
Gitarr 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 3, klassisk inriktning Piteå
Gitarr 3, klassisk inriktning Piteå
Gitarr 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Gitarr 4, klassisk inriktning Piteå
Gitarr 4, klassisk inriktning Piteå
Gypsy Jazz Gitarr Piteå
Gypsy Jazz Gitarr Piteå
Internationell nutida konstmusikakademi Piteå
Internationell orkesterakademi - Cello Stockholm
Internationell orkesterakademi - Fagott Stockholm
Internationell orkesterakademi - Flöjt Stockholm
Internationell orkesterakademi - Horn Stockholm
Internationell orkesterakademi - Klarinett Stockholm
Internationell orkesterakademi - Kontrabas Stockholm
Internationell orkesterakademi - Oboe Stockholm
Internationell orkesterakademi - Slagverk Stockholm
Internationell orkesterakademi - Viola Stockholm
Internationell orkesterakademi - Violin Stockholm
Introduktion till Complete Vocal Technique. Piteå
Introduktion till elbas, jazz-/rockinriktning Luleå
Introduktion till elbas, jazz-/rockinriktning Luleå
Introduktion till flöjt, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till flöjt, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till gitarr, jazz-/rockinriktning Luleå
Introduktion till gitarr, jazz-/rockinriktning Luleå
Introduktion till jazz-/rockmusiker I Piteå
Introduktion till jazz-/rockmusiker II Piteå
Introduktion till keyboard, jazz-/ rockinriktning Luleå
Introduktion till keyboard, jazz-/ rockinriktning Luleå
Introduktion till klarinett, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till klarinett, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till notskrivning med digitala verktyg Distans
Introduktion till notskrivning med digitala verktyg Piteå
Introduktion till notskrivning med digitala verktyg Piteå
Introduktion till notskrivning med digitala verktyg Distans
Introduktion till piano, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till piano, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till sång, jazz-/rockinriktning Luleå
Introduktion till sång, jazz-/rockinriktning Luleå
Introduktion till sång, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till sång, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till violin, klassisk inriktning Luleå
Introduktion till violin, klassisk inriktning Luleå
Jazz/Rock Piano/Keyboard introduktion Piteå
Jazz/Rock Piano/Keyboard introduktion Piteå
Jazzpiano 1 Piteå
Jazzpiano 1 Piteå
Jazzpiano 2 Piteå
Jazzpiano 2 Piteå
Jazzpiano 3 Piteå
Jazzpiano 3 Piteå
Kammarkör MMXX höst Piteå
Kammarkör MMXXI vår Piteå
Komposition 1 Piteå
Komposition 1 Distans
Komposition 1 Piteå
Komposition 1 Distans
Komposition 2 Piteå
Komposition 2 Distans
Komposition 2 Piteå
Komposition 2 Distans
Komposition 3 Distans
Komposition 3 Piteå
Komposition 3 Distans
Komposition 3 Piteå
Komposition 4 Distans
Komposition 4 Piteå
Kreativt lyssnande, analys och estetik I Piteå
Kreativt lyssnande, analys och estetik II Piteå
Kördirigering I Piteå
Kördirigering I Piteå
Kördirigering II Piteå
Kördirigering II Piteå
Låtskrivande 1 Piteå
Låtskrivande 1 Piteå
Låtskrivande 2 Piteå
Låtskrivande 2 Piteå
Musik i förskolan Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - jazzmusiker Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - klassisk musiker Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - komposition Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - kyrkomusik Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - rockmusiker Piteå
Musik, konstnärlig kandidat - studiomusiker Piteå
Musikhistoria 1 Piteå
Musikhistoria 1 Piteå
Musikhistoria 2 Piteå
Musikinspelningsteknik 2 Piteå
Musikpedagogik 1 Piteå
Musikpedagogik 2 Piteå
Musikpedagogik 3 Piteå
Musikpedagogik 4 Piteå
Musikpedagogik 5 Piteå
Musikpedagogik 6 Piteå
Musikteori - Baskurs 1 Distans
Musikteori - Baskurs 1 Piteå
Musikteori - Baskurs 1 Piteå
Musikteori - Baskurs 1 Distans
Musikteori - Baskurs 2 Distans
Musikteori - Baskurs 2 Piteå
Musikteori - Baskurs 2 Distans
Musikteori - Baskurs 2 Piteå
Notationsprogram i undervisning Piteå
Notationsprogram i undervisning Piteå
Notationsprogram i undervisning Distans
Notationsprogram i undervisning Distans
Orgel 1, klassisk inriktning Piteå
Orgel 1, klassisk inriktning Piteå
Orgel 2, klassisk inriktning Piteå
Orgel 2, klassisk inriktning Piteå
Orgel 3, klassisk inriktning Piteå
Orgel 3, klassisk inriktning Piteå
Orgel 4, klassisk inriktning Piteå
Orgel 4, klassisk inriktning Piteå
Orkesterdirigering I Piteå
Orkesterdirigering I Piteå
Orkesterdirigering II Piteå
Orkesterdirigering II Piteå
Percussion 1 Piteå
Percussion 1 Piteå
Percussion 2 Piteå
Piano 1, klassisk inriktning Piteå
Piano 1, klassisk inriktning Piteå
Piano 2, klassisk inriktning Piteå
Piano 2, klassisk inriktning Piteå
Piano 3, klassisk inriktning Piteå
Piano 3, klassisk inriktning Piteå
Piano 4, klassisk inriktning Piteå
Piano 4, klassisk inriktning Piteå
Piano/Keyboard individuell fördjupning 1 Piteå
Piano/Keyboard individuell fördjupning 1 Piteå
Pianostämning Piteå
Pop/Rock Keyboard 1 Piteå
Pop/Rock Keyboard 1 Piteå
Pop/Rock Keyboard 2 Piteå
Pop/Rock Keyboard 2 Piteå
Pop/Rock Keyboard 3 Piteå
Pop/Rock Keyboard 3 Piteå
Röstträning för musiker 1 Piteå
Senare del, Musik, konstnärlig kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Piteå
Slagverk 1, klassisk inriktning Piteå
Slagverk 1, klassisk inriktning Piteå
Slagverk 2, klassisk inriktning Piteå
Slagverk 2, klassisk inriktning Piteå
Slagverk 3, klassisk inriktning Piteå
Slagverk 3, klassisk inriktning Piteå
Slagverk 4, klassisk inriktning Piteå
Slagverk 4, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 1, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 1, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 2, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 2, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 3, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 3, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 4, klassisk inriktning Piteå
Stråkinstrument 4, klassisk inriktning Piteå
Synthprogrammering Piteå
Sång 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 1, klassisk inriktning Piteå
Sång 1, klassisk inriktning Piteå
Sång 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 2, klassisk inriktning Piteå
Sång 2, klassisk inriktning Piteå
Sång 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 3, klassisk inriktning Piteå
Sång 3, klassisk inriktning Piteå
Sång 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Sång 4, klassisk inriktning Piteå
Sång 4, klassisk inriktning Piteå
Trummor 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Trummor 1, jazz- och rockinriktning Piteå
Trummor 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Trummor 2, jazz- och rockinriktning Piteå
Trummor 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Trummor 3, jazz- och rockinriktning Piteå
Trummor 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Trummor 4, jazz- och rockinriktning Piteå
Träblåsinstrument 1, klassisk inriktning Piteå
Träblåsinstrument 1, klassisk inriktning Piteå
Träblåsinstrument 2, klassisk inriktning Piteå
Träblåsinstrument 2, klassisk inriktning Piteå
Träblåsinstrument 3, klassisk inriktning Piteå
Träblåsinstrument 3, klassisk inriktning Piteå
Träblåsinstrument 4, klassisk inriktning Piteå
Träblåsinstrument 4, klassisk inriktning Piteå
Vokalensemble - Scenisk musik 1 Piteå
Vokalensemble - Scenisk musik 2 Piteå
Fordon / Båt / Flyg / Tåg
Järnväg
Vägar och järnvägar Luleå
Vägar och järnvägar, fortsättningskurs Luleå
Hälsa / Skönhet / Friskvård
Hälsoekonomi Distans
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion Distans
Inköp / Logistik
Logistik
Introduktion till Lean Distans
Introduktion till Lean Distans
Logistik 2 Luleå
Operations Management Luleå
Operationsanalys Luleå
Juridik
Allmän rättslära med rättshistoria och rättsfilosofi Luleå
Avancerad miljörätt Luleå
Beskattningsrätt Luleå
Examensarbete i rättsvetenskap, kandidat Luleå
Familjerätt Luleå
Fastighetsrätt Luleå
Fastighetsrätt för mäklare Luleå
Folkrätt och europarätt Luleå
Förvaltningsrätt Luleå
Handelsrätt I Luleå
Handelsrätt II Luleå
Juridisk introduktionskurs Distans
Juridisk introduktionskurs Luleå
Juridisk introduktionskurs Luleå
Juridisk introduktionskurs Luleå
Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare Luleå
Juridiska metodfrågor Luleå
Migrationsrätt Luleå
Migrationsrätt Luleå
Miljörätt Luleå
Rätten och samhället, Rättsvetenskap Luleå
Rättsvetenskap, kandidat Luleå
Rättsvetenskap, magister miljörätt Luleå
Senare del, Rättsvetenskap, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Socialrätt Luleå
Socialrätt Luleå
Speciell fastighetsrätt Luleå
Kommunikation / Media
Cybernetik, master Luleå
Data Mining Distans
Text Mining Luleå
Copywriting och skrivande
Kreativt skrivande Distans
Kreativt skrivande 2 - Manusutveckling Distans
Kreativt skrivande 3 - Litterär gestaltning Distans
Kreativt skrivande på engelska Luleå
Foto
Mobilkamerans möjligheter - stillbild Distans
Utveckla ditt fotograferande - stillbild Distans
Grafisk design
Avancerad modellbyggnad Luleå
Design: projekt och fördjupning Luleå
Examensarbete i grafisk design, konstnärlig kandidat Luleå
Examensarbete i teknisk design, produktdesign, civilingenjör Luleå
Grafisk design, konstnärlig kandidat Luleå
Senare del, Grafisk design, konstnärlig kandidat 180 hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Visuell gestaltning - Digital design Skellefteå
Visuell gestaltning - Filmdesign Skellefteå
Informationsvetenskap
Informationssäkerhet Luleå
Informationssäkerhet Distans
Journalistik
Journalistik och medier, radio Piteå
Journalistik och medier, text Piteå
Journalistik och medier, tv Piteå
Skriv effektivt för webbmedier Distans
Kommunikation
Digital kommunikation Luleå
Marknadsföring / PR
Customer Relationship Management Luleå
Internationell marknadsföring Luleå
Marketing Management Luleå
Marknadsföring, grundkurs Luleå
Marknadsföring, grundkurs Luleå
Strategier för global marknadsföring Luleå
Tjänstemarknadsföring Luleå
Medieproduktion
Akustik för ljudproduktion Piteå
Digital Painting och idégestaltning Distans
Digital Painting och idégestaltning Distans
Dokumentärt berättande Distans
Introduktion till rörlig bild - videoproduktion Distans
Presentationsteknik och retorik
Motiverande samtal Distans
Tal och Röstträning Piteå
Kultur / Humanistiska inriktningar
Filosofi
Etik Luleå
Examensarbete i filosofi, kandidat Luleå
Fenomenologi, hermeneutik och existensfilosofi Luleå
Filosofi B, uppsats Luleå
Filosofiska samtal med barn Distans
Filosofiska samtal med barn II Distans
Vetenskapsteori, metod och etik Luleå
Historia
Grupper och maktförskjutningar Luleå
Historia A, Från bonde- till tjänstesamhälle: Svensk social och ekonomisk historia Distans
Historia A, Kulturmöten i samverkan och konflikt: Världen fram till 1700 Distans
Historia A, Revolutionernas tidevarv: Världen efter 1700 Distans
Historia, uppsats Luleå
Källkritik och historiskt berättande Luleå
Majoritet och minoritet Luleå
Majoritet och minoritet Luleå
Svensk och nordisk historia Distans
Världen utvidgas Luleå
Internationellt
Senare del, Internationell ekonomi, kandidat 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Litteraturvetenskap
Litteraturvetenskap A Distans
Litteraturvetenskap B Distans
Ledarskap / Organisation
Avancerad projektledning Luleå
Corporate Social Responsibility, CSR Distans
Corporate Social Responsibility, CSR Distans
Cross-cultural management Luleå
Effektivt ledarskap Luleå
Ledning och organisation av affärsverksamhet Luleå
Miljöledning Luleå
Miljöledning Distans
Organisation och ledarskap Luleå
Organisationsutveckling Luleå
Strategisk ledning Luleå
Strategiskt projektarbete Luleå
Projektledning
Projekt inom Corporate Social Responsibility (CSR) Distans
Naturvetenskap
Grundläggande ekologi och miljökunskap Distans
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 1 Distans
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 2 Distans
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 2 Distans
Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3 Distans
Polaratmosfären Kiruna
Senare del, Civilingenjör Naturresursteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Speciell relativitetsteori Distans
Tillämpad operationsanalys Luleå
Vetenskap och forskningsdesign Luleå
Vetenskaplig metod T Luleå
Vetenskapsteori och metod Distans
Biologi
Biologisk psykologi Luleå
Biologisk psykologi Luleå
Fysik
Astrofysik och kosmologi Luleå
Atmosfärfysik Kiruna
Fysik 1 Luleå
Fysik 1 Distans
Fysik 1 Luleå
Fysik 1 Luleå
Fysik 2 Distans
Fysik 2 Luleå
Fysik 2 Luleå
Fysik 3 Distans
Fysik 3 Luleå
Fysik 3 Luleå
Plasmafysik Kiruna
Polaratmosfären Kiruna
Rymdplasmafysik Kiruna
Solsystemets fysik Kiruna
Speciell relativitetsteori Distans
Universum för nyfikna Luleå
Universum för nyfikna Luleå
Geografi
Geografisk informationsteknik Distans
Geografisk informationsteknik Distans
Geovetenskap
ArcGIS Distans
ArcGIS Distans
ArcGIS Distans
Fotokemi för jordens och planeters atmosfärer Kiruna
Geografisk analys Distans
Geografisk analys Distans
Geografisk analys Distans
Geoteknik gk Luleå
Geoteknologi baskurs Luleå
Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master Luleå
Jordmodellering med finita elementprogrammet PLAXIS Luleå
Jordmodellering med finita elementprogrammet PLAXIS Luleå
Kartografisk visualisering Distans
Kartografisk visualisering Distans
Kartografisk visualisering Distans
Miljögeoteknik, förorenad mark Luleå
Stora datamängder från rymden för planetära studier Kiruna
Strålningstransfer Kiruna
Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master Luleå
Kemi
Fysikaliska separationsmetoder Luleå
Högtemperaturprocesser Luleå
Metallurgisk och fysikalisk kemi Filipstad
Miljökemi Luleå
Mineralteknik Luleå
Simulering av mineraltekniska processer Luleå
Matematik
Differentialkalkyl Luleå
Differentialkalkyl Distans
Differentialkalkyl Luleå
Diskret matematik Luleå
Flervariabelanalys Luleå
Flervariabelanalys Luleå
Komplex analys Luleå
Linjär algebra och differentialekvationer Luleå
Linjär algebra och differentialekvationer Luleå
Linjär algebra och integralkalkyl Luleå
Linjär algebra och integralkalkyl Distans
Linjär algebra och integralkalkyl Luleå
Linjär analys Luleå
Matematik för grundlärare 4-6, del 1 Distans
Matematik för grundlärare 4-6, del 2 Distans
Matematik för grundlärare 4-6, del 2 Distans
Matematik för grundlärare F-3, del 1 Distans
Matematik för grundlärare F-3, del 2 Distans
Matematik för grundlärare F-3, del 2 Distans
Matematikdidaktik för ämneslärare 1 Luleå
Matematikdidaktik för ämneslärare 2 Luleå
Matematikdidaktisk fördjupning Luleå
Matematisk Fysik Luleå
Numerik för optimering och PDE Luleå
Specialpedagogiska perspektiv på utmaningar i matematikundervisningen Distans
Tekniskt basår Luleå
Tillämpad matematik för teknisk mekanik Luleå
Miljö
Företaget och miljökraven Distans
Hållbar utveckling Luleå
Miljö- och kvalitetsrevision Distans
Miljöekonomi Luleå
Personal / Arbetsmiljö / HR
Arbetsmiljö och organisation Distans
Arbetsterapeut Distans
Ergonomi och kognition Luleå
Arbetsmiljö
Arbetsmiljö och stress Distans
Arbetsmiljöledning Luleå
Internationell affärsmiljö Luleå
Internationell affärsmiljö Luleå
Perspektiv på arbetsliv och arbetsmarknad Luleå
Senare del, Arbetsterapi magister 60 hp - för dig som läst minst termin 1 Distans
Arbetsrätt
Arbetsrätt Luleå
Arbetsrätt Luleå
Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård I Distans
Återhämtningsinriktat arbetssätt i psykiatrisk vård II Distans
Stresshantering
Stressfysiologi Distans
Språk
Svenska som andraspråk A:4 Andraspråksutveckling och bedömning Distans
Svenska som andraspråk B:4 Uppsats Distans
Engelska
Engelska A Distans
Engelska A Distans
Engelska B Distans
Engelska C Distans
Engelska för grundlärare 4-6, del 1 Distans
Engelska för grundlärare 4-6, del 1 Distans
Engelska för grundlärare 4-6, del 2 Distans
Engelska för grundlärare F-3, del 1 Distans
Engelska för grundlärare F-3, del 1 Distans
Engelska för grundlärare F-3, del 2 Distans
Engelska på avancerad nivå med didaktisk inriktning Distans
English for Professional Purposes Luleå
English for Professional Purposes Luleå
English for Professional Purposes Luleå
Franska
Franska Baskurs 1 Luleå
Franska för nybörjare 1 Luleå
Franska för nybörjare 2 Luleå
Franska förberedelsekurs, Luleå Luleå
Japanska
Japanska 1 Luleå
Japanska 2 Luleå
Japanska 2 Luleå
Spanska
Spanska för nybörjare 1 Luleå
Spanska för nybörjare 2 Luleå
Svenska
Svenska 1 för grundlärare 4-6 Distans
Svenska 1 för grundlärare F-3 Distans
Svenska 2 för grundlärare 4-6 Distans
Svenska 2 för grundlärare F-3 Distans
Svenska som andraspråk A:1 Introduktion i svenska som andraspråk Distans
Svenska som andraspråk A:2 Svenska språkets struktur ur ett andraspråksperspektiv Distans
Svenska som andraspråk A:3 Fonetik och uttal Distans
Svenska som andraspråk A:4 Andraspråksutveckling och bedömning Distans
Svenska som andraspråk B:1 Andraspråk och pragmatik Distans
Svenska som andraspråk B:2 Språktypologi Distans
Svenska som andraspråk B:3 Att lära på ett andraspråk Distans
Svenska som andraspråk B:4 Uppsats Distans
Tyska
Tyska för nybörjare 1 Luleå
Tyska för nybörjare 2 Luleå
Säkerhet / Skydd / Räddning
Säkerhet och IT-managment Luleå
Säkerhet / bevakning / larm
Risk och säkerhet - Grundkurs Luleå
Teknik
Användbarhet och användarupplevelse Luleå
Atmosfärsdynamik och klimat Kiruna
Avancerad bergmekanik Luleå
Avancerade reglersystem Luleå
Ban- och attityddynamik Kiruna
Bergmekanik 2 Filipstad
Bergteknik 2 Filipstad
Beräkningsmetoder och ingenjörsverktyg Kiruna
Bildbehandling med rymdtillämpningar Kiruna
Biorobotik Luleå
Brandingenjör Luleå
Civilingenjör - Öppen ingång Luleå
Civilingenjör Naturresursteknik Luleå
Civilingenjör Rymdteknik Luleå
Civilingenjör Teknisk design Luleå
Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik Luleå
Dynamiska system Luleå
EMC-teknologi Luleå
Examensarbete i teknisk design, högskoleingenjör Luleå
Examensarbete i teknisk design, produktionsdesign, civilingenjör Luleå
Fjärranalys Kiruna
Framdrivning med rymdapplikationer Kiruna
GPS och maskinstyrning Luleå
Grundläggande reglerteknik Luleå
Grundläggande reglerteknik Distans
Högskoleingenjör Teknisk design Luleå
Industriell automation Luleå
Industriell automation Luleå
Internetsäkerhet Luleå
Introduktion till bergmekanik Luleå
Kompositmaterial, master Luleå
Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Fortsättningskurs Distans
Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg: Grundkurs Distans
Mekatronik Luleå
Mekatronik Luleå
Mikrodatorteknik med rymdtillämpningar Kiruna
Modellbygge och reglering Luleå
Modellbygge och reglering Luleå
Modellering och reglering Luleå
Modellering och reglering Luleå
Mät- och reglerteknik Luleå
Mätteknik Luleå
Omborddatorer för rymdfarkoster Kiruna
Reglerteknik Luleå
Robotik Luleå
Rymdfarkostdesign, master Kiruna
Rymdfarkostens system Kiruna
Rymdfarkosters fysiska omgivning Kiruna
Rymdfarkostkontroll Kiruna
Rymdfysik Kiruna
Rymdinstrument Kiruna
Rymdkommunikation Kiruna
Rymdmaterial och strukturer Kiruna
Rymdsystemteknik Kiruna
Rymdvetenskap och rymdteknik, master Kiruna
Sakernas internet och signalanalys för tillståndsövervakning Luleå
Senare del, Civilingenjör Hållbar energiteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Civilingenjör Teknisk design 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Teknisk design 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Underhållsteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1. Luleå
Spektroskopi för planetarisk utforskning Kiruna
Spektroskopi för planetarisk utforskning Kiruna
Strålningstransfer Kiruna
Styrning, navigering och reglering av rymdfarkoster Kiruna
Systemidentifiering Luleå
Tekniskt basår Skellefteå
Tillämpad bergmekanik Luleå
Tillämpad signalbehandling Luleå
Träteknik, master Skellefteå
Byggnadsteknik
Avancerad betongteknik Luleå
Avancerad betongteknik Luleå
Branddynamik I Luleå
Branddynamik II Luleå
Brandfysik Luleå
Brandtekniska beräkningar Luleå
Brandutsatta konstruktioner Luleå
Bygg och anläggning Luleå
Civilingenjör Brandteknik Luleå
Tillämpad branddynamik Luleå
Trafik för en attraktiv stad Luleå
VA-system Luleå
Datateknik
Senare del, Civilingenjör Datateknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Datornätverk 120 Hp - för dig som läst minst termin 1 Skellefteå
Senare del, Högskoleingenjör Datateknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Design och produktutveckling
Försöksplanering Luleå
IDE-utvecklarna: Innovation, Driv och Entreprenörskap Luleå
Kundfokuserad produktutveckling Luleå
Statistisk processtyrning och sex sigma Luleå
Elektroteknik
Digitalteknik Luleå
Elektronik Luleå
Elektroteknik och elfältteori Luleå
Elkretsteori Luleå
Grundkurs i elektroteknik Luleå
Högskoleingenjör Elkraftteknik Distans
Integrerade kretsar Luleå
Mätsystem: design, modellering och beräkningsmetoder Luleå
Mätsystem: design, modellering och beräkningsmetoder Luleå
Mätteknik Luleå
Signalanalys Luleå
Signaler och system Luleå
Stokastiska signaler Luleå
Fordonsteknik
Senare del, Högskoleingenjör Bilsystemteknik 180 Hp för dig som läst minst termin 1 Luleå
Industri och produktion
Industriell logistik, fördjupningskurs Luleå
Industriell organisation II Luleå
Lantmäteriteknik
Kartapplikationer på Internet med open source Distans
Kartapplikationer på Internet med open source Distans
Ljudteknik
Introduktion till ljudinspelning för podcast Distans
Ljud i digitala spel Piteå
Ljudteknik för lärare i gymnasieskolan Distans
Ljudteknik, kandidat Piteå
Masterproduktion av ljud Piteå
Projektkurs Ljudteknik Piteå
Projektkurs Ljudteknik Piteå
Maskinteknik
Bilens system 2 Luleå
Civilingenjör Maskinteknik Luleå
Drift och underhåll - Hydropower Luleå
Drift och underhåll - Hydropower Luleå
Högskoleingenjör Bilsystemteknik Luleå
Högskoleingenjör Maskinteknik Skellefteå
Högskoleingenjör Underhållsteknik Luleå
Högskoleingenjör Underhållsteknik Kiruna
Högskoleingenjör Underhållsteknik Gällivare
Senare del, Civilingenjör Maskinteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Senare del, Högskoleingenjör Maskinteknik 180 Hp - för dig som läst minst termin 1 Skellefteå
Materialteknik
Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) Luleå
Senare del, Civilingenjör Internationell Materialteknik (EEIGM) 300 Hp - för dig som läst minst termin1 Luleå
Miljö och energiteknik
Civilingenjör Hållbar energiteknik Luleå
Civilingenjör Hållbar process- och kemiteknik Luleå
Dagvatten Distans
Examensarbete, VA-teknik Luleå
Högskoleingenjör Energiteknik Skellefteå
Inre och yttre miljö Filipstad
Rymdteknik
Beräkningsmetoder och ingenjörsverktyg Kiruna
Mikrodatorteknik med rymdtillämpningar Kiruna
Plasmafysik Kiruna
Rymdelektronik Kiruna
Senare del, Civilingenjör Rymdteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Spektroskopi för planetarisk utforskning Kiruna
Samhällsbyggnadsteknik
Urban design Luleå
Teknisk fysik
Senare del, Civilingenjör Teknisk fysik och elektroteknik 300 Hp - för dig som läst minst termin 1 Luleå
Utbildning / Pedagogik
Lärare
Förskollärare Distans
Förskollärare Luleå
Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 Distans
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6 Distans
Matematikdidaktisk fördjupning Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - engelska Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - fördjupning dans Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, dans - historia Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik - engelska Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, matematik - fysik Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - engelska Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - fördjupning musik Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, musik - historia Piteå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, samhällskunskap - historia Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska - engelska Luleå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan, svenska - historia Luleå
Pedagogik
Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU Distans
Barn och elever med särskild begåvning Distans
Högskolepedagogik i estetiska ämnen Piteå
Högskolepedagogik i estetiska ämnen II Piteå
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9 Distans
Kompletterande Pedagogisk utbildning, inriktning gymnasiet Distans
Läs- och skrivmöjligheter för alla, elever i läs- och skrivsvårigheter Luleå
Pedagogik A, grundkurs Distans
Pedagogik B, fortsättningskurs Distans
Specialpedagogik 3 Distans
Specialpedagogik A, grundkurs Distans
Specialpedagogik B, fortsättningskurs Distans
Specialpedagogisk fördjupning med fokus på barn och unga i språksvårigheter Distans
Specialpedagogiska perspektiv på neuropsykiatriska svårigheter Distans
Specialpedagogprogrammet Distans
Utbildningsvetenskap, magister Distans
Verksamhetsnära forskning Distans
Äventyrspedagogik, grundkurs 1 med allmän inriktning Distans
Vård / Medicin
Hälsa och samhälle
Hälsopromotion - Examensarbete, kandidat Distans
Hälsopromotion - Examensarbete, kandidat Distans
Hälsopromotion: Vetenskaplig teori och metod Distans
Hälso- och sjukvårdadministration
Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård Distans
Medicin
Grundläggande anatomi och fysiologi för rörelseapparaten Distans
Medicinsk vetenskap: Kardiologi Distans
Omvårdnad / Omsorg
Handledning i vård, socialt arbete och rehabilitering Distans
Interprofessionella aspekter på diagnostik och behandling av astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Distans
Klinisk bedömning Distans
Omvårdnad, examensarbete inom anestesisjukvård Distans
Omvårdnad, examensarbete inom intensivvård Distans
Omvårdnad, examensarbete inom operationssjukvård Distans
Sjukgymnastik och rehabilitering
Arbetsterapi: Evidens, förbättringskunskap och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvård Distans
Fysioterapeut Luleå
Fysioterapeut Luleå
Fysioterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård Distans
Fysioterapi: Evidens, förbättringskunskap och verksamhetsutveckling i hälso- och sjukvård Distans
Fysioterapi: Examensarbete Luleå
Fysioterapi: Grundläggande akupunktur Luleå
Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi Distans
Senare del, Fysioterapi, magister 60 hp - för dig som läst minst termin 1 Distans
Sjuksköterska
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Distans
Röntgensjuksköterska Distans
Sjuksköterska Distans
Sjuksköterska Luleå
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning operationssjukvård Distans
Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård Distans
Tal och hörsel
Experimentell akustik och dynamik Luleå

Visa alla

Hitta till utbildaren

Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet
971 87 LULEÅ


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön