Visa allastudier.se som: Mobil

Att utvärdera och kvalitetssäkra pedagogiskt arbete

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Att utvärdera och kvalitetssäkra pedagogiskt arbete

Kursen behandlar kvalitetsarbete och utvärdering i teori och praktik med särskilt fokus på utbildningsverksamhet. Moment 1: Teoretisk orientering (3 p)Momentet behandlar grundläggande begrepp inom styrningsteori, förvaltningsteori och utvärderingsteori. Vidare ges en historisk bakgrund till kvalitetsarbete inom offentlig verksamhet med särskilt fokus på utbildningssektorn och lyfter fram betydelsen av överstatlig styrning och nationellt självbestämmande.Moment 2: Lärande och kvalitet i organisationer (4 p) I momentet behandlas ledarskapets betydelse för kvalitetsarbete och utvärdering. Vidare studeras lärande i organisationer och det kollegiala lärandets betydelse för professionsutvecklingen och olika utvärderingsinriktningar såsom deltagarbaserad utvärdering, teoribaserad utvärdering och resultatutvärderingMoment 3: Praktisk beskrivning av kvalitetsarbete (5 p)Imomentet samlar studenten in underlag för att beskriva kvalitetsarbetet i en verksamhet. Arbetet värderas och analyseras utifrån följande aspekter: ·etiska aspekter på kvalitetsarbete och utvärdering·regelverk för kvalitetsarbete ·kritik av kvalitetsdoktriner och oavsiktliga konsekvenser av kvalitetsarbete·forskningsbasering, standarder, indikatorer och kvalitetsmått som möjlighet och begränsning i kvalitetsarbeteMoment 4: Praktisk planering av en utvärdering (3p)·Planering av utvärdering av kvalitetsarbete och återkoppling till verksamheten.

Förkunskaper

Godkänt resultat om minst 135 hp varav minst 60 hp inomutbildningsvetenskapligt relevant ämne,dessutom minst30 hp på avancerad nivåinom utbildningsvetenskapligt relevant områdeeller motsvarande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Att utvärdera och kvalitetssäkra pedagogiskt arbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: