Visa allastudier.se som: Mobil

Beskattningsrätt I

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Beskattningsrätt I

Kursen inleds med en översiktlig genomgång av det svenska skattesystemets uppbyggnad. Inkomstskattelagens kapitel om skattefria inkomster respektive icke avdragsgilla utgifter gås igenom. Härvid behandlas även frågor om begränsad respektive obegränsad skattskyldighet och vissa internationella aspekter på detta. Härefter belyses personbeskattningens område med inkomstslagen tjänst och kapital. Inom ramen för personbeskattningen tas även upp regler om allmänna avdrag och skatteberäkning. Inom kapitalbeskattningen läggs särskild vikt vid kapitalvinst och kapitalförlust samt kvittningsmöjligheterna inom inkomstslaget.I det följande och största avsnittet genomgås reglerna kring företagsbeskattningen. Inledningsvis genomgås företagsfrågor som är generella oavsett företagsform. Därefter behandlas frågor främst rörande enskild näringsverksamhet och aktiebolagets beskattning inklusive frågor rörande koncernbeskattning. Härefter behandlas de särskilda reglerna för beskattning av fåmansföretag och dess delägare. I dessa avsnitt behandlas även reglerna om socialavgifter. Kursen avslutas med en allmän genomgång av mervärdesskattesystemet samt skatteprocessuella frågor, där skatteorganisation, utredningsskyldighet, omprövning, överklagande, förseningsavgift samt skattetillägg tas upp.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Beskattningsrätt I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön