Visa allastudier.se som: Mobil

Beskattningsrätt II

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Beskattningsrätt II

Juridisk metod Kursen inleds med frågor rörande den juridiska metoden och då särskilt den rättsdogmatiska för att skapa en grund för senare inlämningsarbeten under kursen. Internationell skatt Detta avsnitt i kursen ger en djupare introduktion till svensk internationell skatterätt med bl.a. genomgång av beskattningsreglerna för privatpersoner vid ut- och inflyttning samt för företag. Frågor om hur långt den svenska beskattningsrätten sträcker sig territoriellt med beaktande av intern lag och dubbelbeskattningsavtal samt frågor om bosättning och fast driftställe belyses. I avsnittet om personbeskattning behandlas även fråga om socialförsäkringstillhörighet i ett EU-perspektiv. Till detta avsnitt ska även en inlämningsuppgift motsvarande 2 hp göras. Generationsskifte och kapitalbeskattning samt övriga frågor om fåmansföretagInom detta avsnitt behandlas inkomstskattefrågor i samband med gåva av såväl lös som fast egendom samt fördjupningar avseende kapitalbeskattning, vilket också ska ge en bas för frågor om generationsskifte inom avsnittet. Mittdelen i detta avsnitt utgörs av en fördjupning om fåmansbeskattningen. Denna del avslutas med praktiska övningar vad avser fåmansföretagsbeskattning som är ytterst väsentligt för blivande ekonomer inom redovisning och revision. Avsnittet avslutas med fördjupade studier och praktiska övningar vad avser frågor relaterade till generationsskifte och företagsöverlåtelser främst inom fåmansföretagssektorn. Till detta avsnitt ska även en inlämningsuppgift motsvarande 2 hp göras. Fördjupning inom företagsbeskattningHärefter kommer det största enskilda avsnittet i kursen i form av fördjupningsområdet företagsbeskattning med tyngdpunkt på aktiebolagets beskattning. Avsnitten inleds med frågor om förhållandet mellan beskattning och redovisning. Undervisningen varvas med rättsfall, artiklar, övningsuppgifter och praktikfall för att därigenom fördjupa förmågan att identifiera och lösa praktiska beskattningsproblem och planeringsfrågor. Frågorna studeras främst med sikte på skatteplanering och problemlösning. Företagsbeskattningen avhandlar även frågor om hantering av handelsbolagsbeskattning inklusive redovisning i deklaration för bolaget och dess bolagsmän. Avsnittet behandlar därefter fördjupning av de nationella företagsbeskattningsområden som grundkursen behandlat samt nya kapitel i inkomstskattelagen som inte tidigare behandlats annat än ytligt såsom skalbolagsregler och omstruktureringsfrågor. Till detta avsnitt ska även en inlämningsuppgift motsvarande 2 hp göras. Fördjupning inom förfarandereglerEfter inkomstbeskattningsavsnitten kommer kursen att behandla fördjupade studier i skatteprocessen och skatteförfarandelagen där koppling också görs till EU-rätten och den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och dess påverkan på den svenska skatteprocessen. Fördjupning inom mervärdesskattKursen avslutas med detta fördjupningsavsnitt med mervärdesskatt som avhandlar dels vissa speciella interna regler och dels förhållandet med andra EU-länder vid internationell handel samt moms på EU-transaktioner även vad avser olika tjänster mm.

Förkunskaper

Grundläggande behörighetsamtBeskattningsrätt I 15 hp eller motsvarande

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Beskattningsrätt II

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: