Visa allastudier.se som: Mobil

Landskapsvetare - förvaltning och planering

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (grundnivå)
Distans
195 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Höst 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-04-14

Landskapsvetare - förvaltning och planering

Landskapsvetare förvaltning och planering är en bred ämnesöverskridande utbildning som kombinerar naturvetenskap med samhällsvetenskap och humaniora. Programmet ger studenten möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper i landskapets historia, geologi, ekologi, geografiska informationssystem, projektledning och landskapets framtida utmaningar. Dessa kunskaper appliceras och fördjupas inom aktuella utvecklingsområden och knyts till komplexa frågeställningar om landskapet, med speciellt fokus på dess förvaltning. Vidare syftar programmet till att utveckla studentens färdigheter att samla in, behandla, analysera och presentera olika slags data, bland annat digital geografisk information.Under utbildningens gång tränas studenten i informationssökning samt i sammanställnings- och presentationsteknik med olika typer av hjälpmedel. Studenten utvecklar sin förmåga att uttrycka sig i tal, skrift och med hjälp av multimedieteknik. Denna utveckling sker kontinuerligt i form av redovisningar av övningar och exkursioner samt genom litteraturseminarier, projektredovisningar och i det avslutande examensarbetet. Programmets fjärde termin innebär en fördjupning och en yrkeslivsinriktad specialisering mot landskapsförvaltning och -planering. Fem veckors sammanhängande verksamhetsförlagd utbildning ger möjlighet till värdefulla kontakter med arbetslivet. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som kan omfatta antingen 10 eller 20 veckor (15 eller 30 hp).Programmet ges på distans, men innehåller examinerande träffar på campus eller utlokaliserade fältstudier.Kursförteckning:Programmet består av följande ämnen:Landskapsvetenskap (inklusive examensarbete) 120 (135) hpGeologi 15 hpBiologi 30 hpGeografi 15 hpÄmnena delas upp i följande kurser (alla på Grundnivå):År 1Ekologi, grundkurs 7,5 hpKulturlandskapets historia 7,5 hp*Geovetenskap I: geosystemtjänster 7,5 hpJordbrukets och skogsutnyttjandets historia 7,5 hp*Ekologi, fortsättningskurs 7,5 hpMänniskor och bebyggelse i landskapet 7,5 hp*Geovetenskap II: livets och klimatets utveckling 7,5 hpKulturlandskapet: fältarbete och syntes 7,5 hp*År 2Svenska landskap 7,5 hp*Grundläggande GIS och historiska kartor 7,5 hpLandskapskommunikation i praktiken 7,5 hp*GIS, analys och geodata 7,5 hp**Fysisk planering 7,5 hp* **Förvaltning och styrning av natur- och kulturmiljöer 7,5 hp* **Förvaltning och styrning av vatten, jordbruk och skogsbruk 7,5 hp* **Landskapsvärdering och skötselplaner 7,5 hp* **År 3Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för landskapsvetare 7,5 hp*Projektledning 7,5 hp* **Framtidens landskap 7,5 hp*Forskningsdesign 7,5 hp*Examensarbete i landskapsvetenskap 15 hp (30 hp)*Dessutom ingår två sommarkurser (antingen år 1 eller 2) i Faunistik och Floristik, om vardera 7,5 hp.* Kurser inom huvudområdet Landskapsvetenskap** ProfilkurserOrdningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Landskapsvetare - förvaltning och planering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: