Visa allastudier.se som: Mobil

Lära, utforska och forska 2 - Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2020 - Distans

Lära, utforska och forska 2 - Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik

Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik, 7,5 hpMomentet syftar till att studenten ska utveckla kunskap kring vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser relevanta för utbildningsvetenskaplig forskning. Studenten ges möjlighet att utveckla kunskap kring frågor om ontologi, epistemologi, metodologi samt vetenskapliga metoder med koppling till det utbildningsvetenskapliga området. I denna kurs arbetar studenten med att fördjupa sina kunskaper avseende metoder med relevans för det utbildningsvetenskapliga området. Det innebär t ex bearbetning av intervjuer, observationer och texter samt konstruktion av enkäter.Studenten ges förutsättningar att fördjupa sin förmåga att identifiera och kritiskt förhålla sig till olika problemområden inom undervisning relaterat till förskola/skola alternativt fritidshem. Detta sker genom att vetenskapliga teorier samt ämnesinnehåll som studenten möter i kursen bildar underlag för ett utkast till uppsatsplan. Studenten handleds i val av metod och ämnesområde.

Förkunskaper

Grundläggande behörighetsamtförskollärar-,fritidspedagog-ellerlärarexameneller motsvarande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Lära, utforska och forska 2 - Vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: