Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogram Integrerad hälsovetenskap

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Distans
120 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Höst 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-04-14

Masterprogram Integrerad hälsovetenskap

Masterprogrammet Integrerad hälsovetenskap omfattar 120 hp. VFU ingår och uppgår till 5 hp. Utbildningen ges på halvfart (50 %) under fyra år (åtta terminer) enligt nedanstående översikt. Dock kan examensarbetet bedrivas på kvartsfart (25 %) om studenten så önskar.Obligatoriska kurser 90 hp·Perspektiv på hälsa och samhälle, 7,5 hp·Kunskapsutveckling vid mångprofessionella arbetsplatser, 7,5 hp·Perspektiv på kvalitetsutveckling och hållbarhet inom hälso- och sjukvård, 7,5 hp·Internationell hälsa 7,5hp·Forskningsdesign, 15hp·Utvärdering för förändring, 15 hpsamt Examensarbete, 30 hpDessutom tillkommer valbara och/eller valfria kurser om 30 hp·Ämnesteoretisk specialisering motsvarande 15 hp på grundnivå eller avancerad nivå·Metodfördjupning motsvarande 15 hp på avancerad nivåValbara kurser erbjuds inom programmet. Valfria kurser kan läsas såväl vid Högskolan Kristianstad som vid annat lärosäte. De valfria kurserna väljs i samråd med programansvarig, för att kunna tillgodoräknas som en del av examen. Studenten skall erbjudas möjlighet att delta i seminarieverksamhet och forskningsrelaterade aktiviteter vid Högskolan Kristianstad.Ordningen mellan kurserna kan komma att ändras och vissa kursnamn kan komma att uppdateras. Innehållet i kurserna kan också komma att struktureras om mellan de olika kurserna. För varje kurs finns en kursplan som anger vilka lärandemål studenten förväntas uppnå, kursens innehåll och litteratur samt vilka särskilda förkunskapskrav som gäller för tillträde till kursen.

Förkunskaper

Examen om minst 180hpinklusiveett självständigt arbetepå 15 hpinom Hälsovetenskapellerinom Medicin, Humaniora och Samhällsvetenskapmed hälsovetenskaplig inriktningeller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogram Integrerad hälsovetenskap

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: