Visa allastudier.se som: Mobil

Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser vetenskapsteori och metod

Högskolan Kristianstad
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser vetenskapsteori och metod

Centrala frågor som behandlas i denna kurs är val av och avgränsning av forskningsproblem, vetenskapsteoretiska utgångspunkter, metodologiska överväganden, val av datainsamlingsmetod och analysmetod samt forskningsetiska ställningstaganden.Moment 1: Vetenskapsteori och metod (5 hp)I momentet presenteras och studeras inledningsvis vetenskapsteoretiska grunder och centrala vetenskapsteoretiska begrepp. Vidare fördjupas kunskaper om metodologi och forskningsmetodik, med särskilt beaktande av forskningsetiska aspekter. Vetenskapens möjligheter och begränsningar diskuteras utifrån centrala vetenskapsteoretiska perspektiv.Moment 2: Kvalitativa ansatser och analys (5 hp)I momentet studeras och problematiseras olika kvalitativa ansatser relevanta för det utbildningsvetenskapliga fältet. Momentet behandlar särskilt frågor som rör generering, bearbetning och analys av empiriskt material samt hur man drar slutsatser av kvalitativa studier. Därtill behandlas frågor som rör källkritiska och forskningsetiska överväganden. Moment 3: Kvantitativa ansatser och analys (5 hp)I momentet studeras och problematiseras olika kvantitativa ansatser relevanta för det utbildningsvetenskapliga fältet. Momentet behandlar särskilt frågor som rör insamling, bearbetning och analys av empiriskt material samt hur man drar slutsatser av kvantitativa studier. Därtill behandlas frågor som rör bias och forskningsetiska överväganden. I momentet ingår 1 hp VFU.

Förkunskaper

Godkänt resultat påminst 135 hp varavminst 60 hp inom utbildningsvetenskapligt relevant ämnedessutom minst10 hppå avancerad nivåinom utbildningsvetenskapligt relevant områdeeller motsvarande.

Högskolan Kristianstad

Utbildningarna är utsedda till några av landets bästa 

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...


Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Högskolan KristianstadRecensioner

Det finns inga recensioner för Utbildningsvetenskapliga forskningsansatser vetenskapsteori och metod

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön